Divoká zvěř slaví svůj den. Objevujme krásu a zázraky divokého světa a jeho význam pro nás všechny!

Proč se slaví Mezinárodní den divoké zvěře?

Jaké akce se konají na podporu živočichů žijících ve volné přírodě?

Znáte nejohroženější zvířata, která žijí v divočině?

Základní fakta

Kdy se slaví4. září
Kde se slavícelosvětově
Kdo se podílel na založeníColleen Paige
Datum vzniku2006
Důvod vznikuZvýšení povědomí o ochraně volně žijících druhů

Historie dne věnovanému divoké zvěři

Mezinárodní den divoké zvěře (International Day of Wildlife) je slavnostním dnem, který založil Colleen Paige na počest ochránce přírody Steva Irwina, který zemřel při natáčení svého dokumentu po bodnutí rejnoka.

Do celého světa se rozšířil díky nadšencům a Organizaci spojených národů (OSN).

Tento den se slaví 4. září každý rok.

Kriticky ohrožený druh kvůli lidem - nosorožec.
Zdroj: pexels.com

TOP 5 zajímavostí o dni zvířat žijících v přírodě

 • Ochrana ohrožených druhů: Tento den je důležitým okamžikem pro zdůraznění potřeby ochrany ohrožených a kriticky ohrožených druhů. Mnoho divokých zvířat, jako jsou tygři, sloni, nosorožci, pandy a další, čelí vyhynutí kvůli pytláctví, ztrátě přirozených stanovišť a dalším lidským aktivitám.
 • Udržitelné využívání zdrojů: Den divoké zvěře podporuje myšlenku udržitelného využívání přírodních zdrojů. Jedním z hlavních cílů je ukázat, že lze zachovat divoká zvířata a jejich prostředí, zatímco se zároveň staráme o potřeby a blahobyt místních komunit.
 • Role divokých zvířat v ekosystémech: Divoká zvířata hrají klíčovou roli v udržování ekosystémů a biodiverzity. Jsou důležitým článkem v potravních řetězcích a mohou ovlivnit rozšíření rostlin a dalších druhů v přírodě.
 • Vzdělávání a povědomí: Tento den slouží také jako platforma pro vzdělávací akce a kampaně, které mají za cíl zvýšit povědomí o ochraně divokých zvířat. Tímto způsobem se organizace snaží inspirovat lidi k aktivní účasti na ochraně přírody.
 • Zákony a regulace: V některých zemích se na den pro divokou zvěř podepisují a prosazují nové zákony a regulace týkající se ochrany divokých zvířat a jejich stanovišť.

Proč se slaví tento den?

International Day of Wildlife se slaví s cílem upozornit na význam divokých zvířat a jejich životního prostředí pro naši planetu a zdůraznit potřebu jejich ochrany. Existuje několik hlavních důvodů a cílů, proč byl tento den vyhlášen a proč je důležité ho slavit:

 • Ochrana biodiverzity: Divoká zvířata jsou součástí biodiverzity, což zahrnuje všechny druhy života na Zemi. Biodiverzita je zásadní pro udržení ekosystémů a ekologické rovnováhy. Tento den nám připomíná, že je důležité chránit všechny druhy, aby se udržela biodiverzita naší planety.
 • Ochrana ohrožených druhů: Mnoho druhů divokých zvířat je ohroženo vyhynutím kvůli lidským aktivitám, jako je pytláctví, ničení přirozených stanovišť a změna klimatu.
 • Snížení nelegálního obchodu se zvířaty: Snaží se zvýšit povědomí o nelegálním obchodu se zvířaty a produktům z divokých zvířat, jako jsou kožešiny a tradiční léčiva. Tento druh obchodu ohrožuje mnoho druhů a je závažnou hrozbou pro udržitelnost divokých populací.
 • Udržitelné využívání zdrojů: Oslava tohoto dne podporuje myšlenku udržitelného využívání přírodních zdrojů. Důraz je kladen na to, že lze zachovat divoká zvířata a jejich prostředí, zatímco se zároveň staráme o potřeby a blahobyt místních komunit.

Který den se slaví?

Rok4. září
2023pondělí
2024středa
2025čtvrtek
2026pátek
2027sobota
2028pondělí
2029úterý
2030středa
2031čtvrtek
2032sobota

Objevte podobné články

Akce konané na den volně žijících živočichů

 • Vzdělávací akce: Organizace, školy, a místní komunity pořádají vzdělávací akce zaměřené na důležitost biodiverzity, ochranu divokých zvířat a přírodních stanovišť. Semináře, workshopy, prezentace, a diskuse jsou používány k osvětlení problémů a výzev, jimž divoká zvířata čelí, a způsobů, jak je ochránit.
 • Ekologické kampaně: Různé organizace a vládní agentury spouštějí ekologické kampaně, které informují veřejnost o konkrétních hrozbách, jako je pytláctví, nelegální obchod se zvířaty, ničení přirozených stanovišť a dopady změny klimatu na divoké druhy.
 • Návštěvy chráněných oblastí: Mnohé chráněné oblasti, národní parky a rezervace pořádají speciální akce pro veřejnost, aby mohla poznat divokou zvěř a přírodní krásy. Tyto akce mohou zahrnovat komentované prohlídky a turistické trasy.
 • Charitativní akce: Den pro divokou zvěř je časem, kdy organizace a nadace zaměřené na ochranu přírody mohou získávat finanční prostředky nebo dobrovolnickou pomoc na podporu svých ochranářských aktivit.
 • Informační kampaně: V den oslav se v médiích (televize, rádio, noviny, sociální sítě) šíří informační kampaně a obsahy o ochraně divokých zvířat a důležitosti biodiverzity. To pomáhá zvýšit povědomí širší veřejnosti.
 • Označení nových chráněných oblastí: V některých případech může být tento den využit k vyhlášení nových chráněných oblastí nebo rozšíření existujících ochranných zón.
 • Výzkumné projekty: Některé organizace využívají tento den k prezentaci svých studií a výsledků výzkumu týkajících se divokých zvířat a ekosystémů.
Statistické údaje počtu ohrožených druhů, který se každý rok zvyšuje.
Zdroj: statista.com

Organizace, které se starají o divoká zvířata

 • Světový fond na ochranu přírody (World Wildlife Fund): WWF je jedna z nejznámějších mezinárodních organizací zabývajících se ochranou divokých zvířat a přírodních ekosystémů. Snaží se ochránit ohrožené druhy, přirozená stanoviště a podporovat udržitelné využívání přírodních zdrojů.
 • Mezinárodní svaz ochrany přírody (International Union for Conservation of Nature): IUCN je nevládní organizace, která se zaměřuje na ochranu biodiverzity a zastupuje tisíce vědců a odborníků z celého světa. Pracuje na identifikaci ohrožených druhů a navrhování opatření pro jejich ochranu.
 • Save the Elephants: Tato organizace se zaměřuje na ochranu slonů a boj proti jejich pytláctví. Pracuje na záchranných misích, sledování populací slonů a zvyšování povědomí o důležitosti jejich ochrany.
 • Panthera: Organizace specializující se na ochranu velkých kočkovitých šelem, jako jsou tygři, lvi, leopardi a gepardi. Jejich cílem je zachování přirozených stanovišť a ochrana těchto vzácných druhů.
 • African Wildlife Foundation: AWF se zaměřuje na ochranu africké divoké zvěře. Pracuje na prevenci nelegálního obchodu se zvířaty, udržitelném využívání zdrojů a rozvoji ekoturismu.
 • Wildlife Conservation Society: WCS provádí výzkum a ochranu divokých zvířat na celém světě. Jejich práce zahrnuje snahy o ochranu velkých savců, dravých ptáků, želv a dalších ohrožených druhů.

Jaká volně žijící zvířata jsou nejohroženější?

Životní prostředí naší planety čelí mnoha hrozbám a mnoho druhů zvířat je ohroženo vyhynutím z různých důvodů.

Některá z nejohroženějších zvířat jsou:

 • Sumaterský nosorožec: Patří mezi nejvíce ohrožené nosorožce na světě kvůli nelegálnímu lovu.
 • Hroši: Kvůli pytláctví a ničení jejich přirozených prostředí se počty hrochů rapidně snižují.
 • Amurský (ussurijský) tygr: Tento velký kočkovitý savec čelí vážnému riziku vyhynutí kvůli pytláctví a ztrátě životního prostředí.
 • Orangutan sumaterský a bornejský: Tito primáti jsou ohroženy destrukcí svých lesních teritorií a pytláctvím.
 • Africký slon: Pytláctví pro slonovinu a ztráta přirozených stanovišť kvůli lidským aktivitám způsobují úbytek populace slonů.
 • Jihočínská panda
 • Malajský tygr: Jedná se o kriticky ohrožený poddruh tygra, který žije v Malajsii a Indonésii a čelí ztrátě přirozeného prostředí a lovu.
 • Jangcjská vačice
 • Mořská želva: Různé druhy mořských želv, jako například kareta obecná čelí hrozbám rybolovu, znečištěním oceánů a ničení svých hnízdišť.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Mezinárodní den divoké zvěře?

Každý rok se tento významný den slaví 4. září.

Jaké akce se konají v tento den?

Mezi hlavní akce patří charitativní koncerty a odborné přednášky. Tyto aktivity se většinou konají ve větších městech, na univerzitách, ve škole a na veřejných prostranstvích. V ZOO, muzeích a knihovnách se mohou pořádat diskuze s odborníky.

Znáte nejohroženější druhy zvířat žijících v divočině?

Těch nejznámějších je hned několik, od tygra až po pandu. Ovšem nejenom velká zvířata jsou kriticky ohrožená. Jsou to také netopýři, křečci, ara nebo lemur.

Oslava Mezinárodního dne divoké zvěře nás upozorňuje na důležitost ochrany divokých zvířat a přírodních ekosystémů.

Společně se snažíme zvýšit povědomí o nebezpečích, jimž čelí divoká zvěř, a podporovat udržitelnost naší planety.

Každý může hrát svou roli a přispět k ochraně těchto cenných druhů, abychom společně dosáhli lepší budoucnosti pro nás i pro divokou přírodu.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)