Proč stále potřebujeme Mezinárodní den rovnosti žen a mužů aneb boj proti nerovnosti

Přejete si posílení práv žen a boj proti genderové nerovnosti?

Chcete aby si ženy i muži byli rovni ve všech oblastech?

V roce 1908, díky demonstraci, začala s bojem Clara Zetkinová.

Jak se můžete zapojit i vy na Mezinárodní den rovnosti žen a mužů?

Základní fakta

Kdy se slaví8. března
Kde se slavíCelosvětově
Původ vznikuDánsko, Německo, Rakousko a Švýcarsko
Datum vzniku1911

Historie Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů

Tento den je také známý jako Mezinárodní den žen, je každoročně slaven 8. března. Tento den je významným symbolem pro ženy a muže, kteří bojují za rovnost pohlaví a odstraňování diskriminace žen.

Historie tohoto dne sahá až do počátku 20. století, kdy ženy v mnoha zemích bojovaly za svá práva, včetně práva volit a být zvoleny do veřejných funkcí. Roku 1908 se v New Yorku konala první demonstrace žen vedená Američankou Clarou Zetkinovou. Tehdy byl prosazován tzv. Národní den žen, který se v USA slavil 28. února.

Poprvé se slavil 19. března 1911 v Dánsku, Německu, Rakousku a Švýcarsku. Tento den si připomínaly stovky tisíc žen a mužů, kteří požadovali rovnost mezi pohlavími a konec diskriminace žen. V roce 1913 byl Mezinárodní den žen přesunut na 8. března a odtud si tento den uchoval své místo v kalendáři až do dnes.

Tento den se stal příležitostí k oslavě úspěchů žen, k zamyšlení se nad tím, jaké další kroky jsou potřeba pro dosažení plné rovnosti pohlaví a jak odstranit stále existující nerovnosti. Tento den připomíná násilí a diskriminaci, které stále trápí mnoho žen na celém světě, a vyzývá ke společnému úsilí v boji proti nim.

Středa8. březen 2023
Pátek8. březen 2024
Sobota8. březen 2025
Neděle8. březen 2026
Pondělí8. březen 2027
Středa8. březen 2028
Čtvrtek8. březen 2029
Pátek8. březen 2030
Sobota8. březen 2031
Pondělí8. březen 2032

Význam oslav

Slaví se každý rok 8. března a má velký význam pro posílení práv žen a boj proti genderové nerovnosti. Tento den připomíná úsilí žen a mužů v minulosti, kteří se snažili změnit společnost a zajistit rovné příležitosti pro všechny bez ohledu na pohlaví.

Gender Equality: Now
Zdroj: YouTube.com

Také upozorňuje na to, že stále existují mnohá místa na světě, kde jsou ženy diskriminovány a podrobeny násilí, a vyzývá k zlepšení těchto podmínek. Tento den také připomíná význam práv žen a genderové rovnosti pro stabilitu a rozvoj společnosti jako celku.

Význam spočívá také v tom, že podporuje větší zapojení žen do politiky, vědy, kultury a ekonomiky. Dále pomáhá ukázat, že rovnost mezi pohlavími není pouze záležitostí žen, ale také mužů, kteří hrají důležitou roli při dosahování genderové rovnosti a podpoře práv žen.

Žena s namalovanými svaly na křídové tabuli.
Zdroj: Pixabay.com

Objevte podobné články

Jak tento den oslavit

Jedním z nejčastějších způsobů, jak si připomenout tento den, je pořádání různých akcí, seminářů, konferencí, workshopů a přednášek na téma genderové rovnosti a práv žen. Tyto akce se často zaměřují na podporu žen a posilování jejich postavení ve společnosti, ale také na osvětu a zvýšení povědomí o genderové nerovnosti a diskriminaci.

Dalším způsobem, jak se slaví, je pořádání kulturních akcí, například filmových projekcí, výstav, divadelních představení, koncertů nebo tanečních vystoupení, které reflektují téma genderové rovnosti a posilují postavení žen v kultuře.

V některých zemích se slaví jako oficiální státní svátek, kdy jsou ženy poctěny různými oslavami a dary. Někde jsou organizovány průvody a pochody, kde se lidé shromažďují a demonstují za práva žen.

UN Women at a Moment of Change
Zdroj: YouTube.com

Mnoho organizací a spolků také v tento den pořádá dobročinné akce a sbírky na podporu žen a dívek, které trpí chudobou nebo jsou obětí násilí. Přečtěte si, jak můžete podpořit organizaci a přispět k podpoře žen.

Zajímavosti o rovnosti mužů a žen

Ženy mají nižší mzdy než mužiTento problém se objevuje v mnoha zemích a na mnoha pracovních pozicích. Podle OSN jsou ženy v průměru o 23% hůře placené než muži, přičemž rozdíly se v různých zemích liší.
Ženy mají nižší zastoupení v politiceI když se situace v posledních desetiletích zlepšila, pořád je v politice a veřejném životě málo žen. V některých zemích se ženám stále nedostává stejného zastoupení jako mužům.
Diskriminace žen v zaměstnáníObjevuje se nejen v platových rozdílech, ale také v oblasti náboru zaměstnanců, možnostech profesního růstu a přidělování pracovních pozic. Ženy se také setkávají s obtížemi při návratu do práce po mateřské dovolené.
Vzdělání a genderová nerovnostMnoho žen se stále setkává s diskriminací a omezením při přístupu ke vzdělání, což může mít negativní dopad na jejich kariéru a životní šance.
Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem diskriminace ženTato úmluva, kterou podepsala většina zemí světa, byla přijata v roce 1979 a je jedním z klíčových dokumentů týkajících se rovnosti žen a mužů. Cílem úmluvy je odstranění všech forem diskriminace žen a zajištění rovných práv a příležitostí pro ženy a muže.
#MeToo hnutíVypuklo v roce 2017 a ukázalo, jak mnoho žen po celém světě trpí sexuálním obtěžováním a násilím. Hnutí přispělo ke zvýšení povědomí o této problematice a vedlo k iniciativám a změnám v oblasti boje proti sexuálnímu násilí.

Často kladené otázky

Co je rovnost mužů a žen?

Rovnost mezi pohlavím znamená, že muži a ženy mají stejná práva, příležitosti a odměnu bez ohledu na svůj pohlaví.

Jaké jsou hlavní problémy týkající se rovnosti mužů a žen?

Na prvních příčkách se již řadu let udržují rozdíly v platových a pracovních podmínkách, nízké zastoupení žen v politice a ve veřejném životě, genderová diskriminace a sexuální násilí.

Co mohou udělat jednotlivci pro podporu rovnosti mužů a žen?

Mohou podpořit rovnost mužů a žen tím, že se budou stavět proti genderové diskriminaci, budou dbát na rovné zacházení s muži a ženami, budou podporovat ženy v politice a ve veřejném životě a budou prosazovat zákony a politiky, které podporují rovnost mužů a žen.

Jaké jsou výhody rovnosti mužů a žen?

Přináší mnoho výhod pro společnost jako celek, včetně zvýšení produktivity a hospodářského růstu, snížení chudoby a zlepšení zdravotního stavu a vzdělání. Také přispívá ke zlepšení vztahů mezi lidmi a posiluje demokracii a právní stát.

Autor článku
Hana Havlíčková

Jmenuji se Hanka, zanedlouho mi bude 30 a mám malou holčičku školkou povinnou. Rodičovská dovolená, Covid a souhra okolností mě přivedla na cestu copywritingu, která se stala mou prací. Ve volné chvíli nejraději hodím nohy na gauč a nebo cestuji po přátelích či po lese. Mezi koníčky bych zařadila čtení knih, sledování thrillerů, modelování nehtů nebo malování.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)