Elektrostatika slaví svůj den. Oslavte tajemnou sílu, která ovlivňuje náš svět

Proč se slaví Mezinárodní den statické elektřiny?

Jaké akce se konají v tento den?

Jak vzniká statická elektřina?

Základní fakta

Kdy se slaví9. ledna
Kde se slavícelosvětově
Kdo se podílel na založeníMinimizing Adverse Human Impact Working Group
Datum vzniku1999
Důvod vznikuZvyšování povědomí o statické elektřině

Historie dne věnovanému statické elektrice

Světový den statické elektřiny byl zahájen v roce 1999 jako iniciativa organizace „Minimizing Adverse Human Impact Working Group“ (MAHIIWG).

Tato skupina se zaměřovala na výzkum a povědomí o elektrostatických jevech a jejich potenciálním vlivu na lidské zdraví a životní prostředí.

Zpočátku byl tento den slaven především v Kanadě, Spojených státech amerických a Velké Británii.

Postupně se však jeho povědomí rozšířilo i do dalších zemí a stal se mezinárodním.

Datum 9. ledna bylo vybráno jako symbolický den.

Pokus se statickou elektřinou.
Zdroj: istock.com

TOP 5 zajímavostí o dni elektrostatiky

 • Statická elektřina ve všedním životě: Jedná se o běžný jev, který se vyskytuje ve všedním životě. Například, když se češeme hřebenem, třením se vlasy nabíjí a přitahují se k sobě. Stejně tak, když si sundáváme svetr, můžeme cítit elektrický šok způsobený náhlým vyrovnáním náboje mezi naším tělem a materiálem.
 • Historie elektrostatických experimentů: Mají dlouhou historii. Jeden z nejznámějších vědců, který se zabýval elektrostatikou, byl Benjamin Franklin. V roce 1752 provedl slavný pokus s drakem, který přinesl důkaz, že blesk je projevem elektrického jevu.
 • Využití ve zdravotnictví: V medicíně se využívá v různých oblastech. Například při elektroterapii se využívají elektrostatické generátory pro léčbu různých stavů, jako jsou svalové bolesti, artritida nebo zranění.
 • Prevence statických výbojů: Mohou být nejen nepříjemné, ale také mohou způsobit poškození elektroniky. Proto existují speciální opatření a ochranná zařízení, jako jsou ionizátory, antistatické podložky a oděvy, které pomáhají snižovat riziko statických výbojů a chrání citlivé elektronické součástky.
 • Statická elektřina ve vědeckém výzkumu: Elektrostatika je důležitou oblastí vědeckého výzkumu a fyziky. Studium vlastností a jejích jevů nám pomáhá lépe porozumět elektrickým silám a vytvářet nové technologie, jako je elektrostatická tiskárna, generátory elektrostatické energie a mnoho dalších.

Proč se slaví tento den?

Cílem Mezinárodního dne statické elektřiny je zvyšovat povědomí o rizicích spojených se statickou elektřinou, informovat lidi o příčinách a prevenci elektrostatického nebezpečí a podporovat bezpečné a odpovědné chování.

 • Zvýšení povědomí: Cílem tohoto dne je zvýšit povědomí veřejnosti o statické elektřině, jejích vlastnostech a významech v různých oblastech života.
 • Prevence nebezpečí: Důraz se klade na prevenci a povědomí o rizicích spojených se statickou elektřinou, jako jsou elektrické výboje a požáry.
 • Inovace a výzkum: Tento den podporuje vědecký výzkum a inovace v oblasti elektrostatiky a elektrotechniky.

Který den se slaví?

Rok9. ledna
2023pondělí
2024úterý
2025čtvrtek
2026pátek
2027sobota
2028neděle
2029úterý
2030středa
2031čtvrtek
2032pátek

Objevte podobné články

Akce konané na den statické elektřiny

 • Prezentace a workshopy: Mohou se pořádat prezentace, semináře a workshopy, které se zaměřují na různé aspekty statické elektřiny. Tyto akce poskytují příležitost ke vzdělávání, sdílení informací a diskuzi o elektrostatice.
 • Experimenty: Pro mladší generace se mohou pořádat zábavné a interaktivní experimenty, které ukazují různé jevy spojené se statickou elektřinou. To může zahrnovat tření balónků, generování jisker nebo vytváření elektrostatických maleb.
 • Informační kampaně: Organizují se informační kampaně, které informují o rizicích statické elektřiny a propagují bezpečné chování. To může zahrnovat distribuci brožur, plakátů nebo videí zaměřených na prevenci.
 • Spolupráce se školami: Zajímavé experimenty a učení se o tomto jevu.
 • Propagace bezpečných opatření: Tento den se využívá k propagaci bezpečných opatření při práci. To zahrnuje školení zaměstnanců, sdílení osvědčených postupů a rozšíření informací o ochraně před statickými výboji.

Organizace, které se starají o bezpečnost

 • Minimizing Adverse Human Impact Working Group (MAHIIWG): Tato organizace byla původcem iniciativy Mezinárodního dne statické elektřiny a stále hraje významnou roli při propagaci povědomí a osvěty.
 • Vědecké a výzkumné instituce: Různé vědecké instituce se zapojují do tohoto dne prostřednictvím prezentací, workshopů, výzkumných projektů a dalších akcí. Tyto instituce zahrnují univerzity, výzkumná centra a laboratoře zaměřené na elektrostatiku a elektrotechniku.
 • Průmyslové organizace: Zabývají se elektronikou, výrobou a energetikou. Aktivně se podílejí na akcích tohoto dne. Mohou pořádat prezentace, školení zaměstnanců a propagovat bezpečné postupy při práci.
Statický náboj nabíjí LCD displej.
Zdroj: dynamic-ems.com

Jak vzniká statická elektřina?

Statická elektřina může vznikat třením, třaskavým výbojem nebo v důsledku jiných fyzikálních procesů. Běžné příklady projevů statické elektřiny jsou například vlasové efekty, elektrické jiskry při dotyku kovů, přilnavost malých předmětů k povrchu, nebo dokonce malé elektrické výboje, které cítíme při dotyku.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Mezinárodní den statické elektřiny?

Každý rok se oslavuje tento den vždy 9. ledna téměř po celém světě.

Jaké akce se konají v rámci tohoto dne?

Konají se především zajímavé informativní kampaně, vzdělávací workshopy a diskuze s odborníky. Ve školách se pořádají soutěže a experimenty.

Jak vzniká statická elektřina?

Vzniká několika způsoby: třením, třaskavým výbuchem nebo díky jiným fyzikálním procesů. Během dne elektrostatiky se můžete dozvědět další zajímavé informace online.

Mezinárodní den statické elektřiny slouží jako důležitá příležitost k osvětě, vzdělávání a povědomí o statické elektřině.

Organizace, vědecké instituce, průmyslové společnosti, školy a komunitní skupiny se zapojují do této iniciativy a pořádají různé akce, prezentace a workshopy.

Cílem je zvýšit povědomí o statické elektřině, informovat o jejích vlastnostech, rizicích a prevenci, a podporovat bezpečné zacházení s tímto jevem.

Den statické elektřiny tak slouží jako platforma, která přináší povědomí a sdílení informací, aby se lidé lépe seznámili s tímto fascinujícím a významným jevem v našem každodenním životě.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)