Víte, proč je tak důležité slavit Světový den válečných sirotků? I v dnešní době máme děti, které přišly o rodiče vinou války

Světový den válečných sirotků je zvláštním okamžikem, kdy se vzpomíná na děti, které ztratily své rodiče ve válečných konfliktech.

Je to den, kdy se jejich hrdinství, odvaha a odolnost staví do středu pozornosti.

Každé osiřelé dítě nese na svých ramenou tíhu ztráty a náročnosti života bez rodičovské péče.

Víte, jak je můžeme podpořit?

Přečtěte si tento článek a objevte sílu a odhodlání těch, kteří se nevzdali a překonávají těžké životní překážky každým dnem.

Základní fakta

Kdy se slaví6. ledna
Kde se slavíPo celém světě
Kdo ho ustanovil Pravděpodobně se jedná o součinnost dvou subjektů
Kdy se slavil poprvé Zde nepanuje shoda – buď v roce 1919 nebo 1981
Důvod vznikuŠíření povědomí o strádání válečných sirotků a řešení traumatických podmínek, kterým čelí
10 Lines on World Day of War Orphans in English//Essay on World Day of War Orphans//#warorphansday

Historie dne válečných sirotků

Zdroje, které uvádějí, kdo přímo stojí za zrodem Světového dne válečných sirotků, se rozcházejí.

Podle některých zdrojů jej vytvořila francouzská organizace SOS Enfants en Detresse v roce 1919, která se snaží vnést do života dětí nepřímo postižených válkami a konflikty pocit normálnosti.

Další zdroje uvádějí, že první Mezinárodní den, který vzdává hold válečným sirotkům, vyhlásilo Valné shromáždění OSN v roce 1981.

O dvě desetiletí později, v roce 2001, Valné shromáždění jednomyslně odhlasovalo, že tento den bude obdobím nenásilí a příměří.

Přesné informace o tom, jaký subjekt přesně založil tento svátek, mohou být obtížné zjistit z důvodu různých interpretací a změn, které probíhaly v průběhu času.

Je důležité si však pamatovat, že Světový den válečných sirotků slouží jako příležitost připomínat si situaci válečných sirotků a zdůrazňovat potřebu ochrany a podpory této zranitelné skupiny dětí po celém světě.

Proč je důležité, abychom slavili tento den?

Slavení Dne válečných sirotků je důležité hned z několika důvodů. Tento den slouží jako připomínka a uznání obětí, které válečné konflikty přinesly, a zvláště těch, kteří přišli o své rodiče nebo blízké ve válce.

Slavení tohoto dne pomáhá zvýšit povědomí o situaci válečných sirotků a jejich potřebách, ať už jde o zajištění vzdělání, zdravotní péči nebo sociální podporu.

Zároveň nám poskytuje příležitost k vyjádření solidarity a podpory válečným sirotkům a jejich rodinám, ať už finanční nebo morální.

Uprchlící před válkou plavící se na lodi

Co byste měli vědět o sirotcích

Ztratit rodiče je velmi těžké, ale ztratit rodiče kvůli válce je ještě horší. UNICEF definuje sirotka jako každé dítě mladší 18 let, které ztratilo vlivem smrti jednoho nebo oba rodiče.

Ve válkách, které se odehrály během několika posledních století, byla zhruba polovina obětí civilisté.

V roce 2015 bylo na celém světě téměř 140 milionů sirotků, včetně 61 milionů v Asii, 52 milionů v Africe, 10 milionů v Latinské Americe a Karibiku a 7,3 milionu ve východní Evropě a střední Asii, uvádí UNICEF.

Děti, které přišly o rodiče v předčasných, drsných událostech, jako je válka, jsou nuceny zůstat s přeživším členem rodiny nebo vstoupí do systému ústavní péče. Emocionální a duševní stres, který snášejí, je nepředstavitelný.

Počty sirotků jsou samozřejmě nižší ve vyspělých zemích, ale mnohem vyšší v místech, která byla vystavena válkám a epidemiím. Některé děti však přijdou o své rodiče i tím, že se od nich během válečného chaosu oddělí.

Ilustrace dvou dětí píšící nápis na zeď "No more war. Love"

Na kdy vychází den válečných sirotků?

2023Pátek
2024Sobota
2025Pondělí
2026Úterý
2027Středa
2028Čtvrtek
2029Sobota
2030Neděle
2031Pondělí
2032Úterý

Objevte podobné články

5 faktů o osiřelých dětech

Stačí smrt jednoho rodiče

UNICEF definuje „osamělé sirotky“ jako děti s jedním rodičem, který zemřel, protože celosvětově má ​​více než 80 % dětí v dětských domovech žijícího rodiče.

Jsou zranitelní

Děti, které vyrůstají v dětských domovech, čelí vyššímu riziku, že se stanou obětí násilí, obchodování s lidmi či vykořisťování.

Náklady na ústavní péči jsou velmi vysoké

Péče o dítě v rodině je 10x levnější než například v dětském domově.

Je jich mnoho

Podle UNICEF je odhadem až 140 milionů dětí na celém světě sirotky.

Obvykle jsou oběťmi civilisté

Vzhledem k tomu, že počet civilních obětí v nedávných konfliktech neustále roste, podíl dětských obětí (včetně následně osiřelých dětí) je vysoký.

Jak můžete podpořit osiřelé děti

 1. Podpořte finančně pomáhající organizace
 2. Staňte se dobrovolníkem v nějaké z organizací
 3. Darujte věci – oblečení, hračky, aj.
 4. Informujte se a vzdělávejte
 5. Šiřte osvětu ve svém okolí
 6. Politicky se angažujte
Ukrainian children surviving war with Russia without their parents - BBC News

Jaké aktivity se k příležitosti tohoto dne pořádají?

 1. Památeční ceremonie
 2. Benefiční akce
 3. Informační kampaně
 4. „Otevřené dny“
 5. Vzdělávací programy

Válečné konflikty posledního desetiletí

Během posledních 10 let svět zažil několik válek, ve kterých bohužel umírali také civilisté. Níže vám uvádíme některé válečné konflikty, které trvaly alespoň část tohoto období a měly významný dopad na civilní obyvatelstvo:

 • Válka v Sýrii (od roku 2011): Syrská občanská válka, která vypukla v roce 2011, způsobila obrovské utrpení civilistů v důsledku bojů mezi vládou, povstaleckými skupinami a teroristickou organizací Islámský stát (IS).
 • Konflikt v Jemenu (od roku 2014): Válka v Jemenu mezi vládou podporovanou koalicí a hnutím Húthí, které má podporu Íránu, má za následek rozsáhlou humanitární krizi a civilní obyvatelstvo je tím tedy vážně postiženo.
 • Válka v Afghánistánu (od roku 2001): Válečný konflikt v Afghánistánu, který trvá už od roku 2001, způsobil mnoho obětí mezi civilisty kvůli bojům mezi vládními silami, teroristickými skupinami a mezinárodními vojenskými silami.
 • Válka v Iráku (od roku 2003): Irácká válka, která začala v roce 2003, měla značný dopad na civilisty kvůli bojům mezi invazními vojsky a různými povstaleckými skupinami.
 • Válka na Ukrajině (od roku 2022): A v neposlední řadě zde máme rusko-ukrajinskou válku neboli ruskou invazi na Ukrajinu. Tento ozbrojený konflikt začal v roce 2022 ruským útokem na Ukrajinu. Jedná se o největší konflikt v Evropě od konce druhé světové války a osmý největší celosvětově. Bohužel i tato válka si doposud vyžádala mnoho civilních obětí.

Válka na Ukrajině má v květnu 2023 necelých 6.000 civilních obětí!

Malý chlapec na kole ve městě zničeném válkou.

Často kladené otázky

Kdy se tento den slaví?

Každoročně 6. ledna.

Jaký je význam oslav tohoto dne?

Oslavování Dne válečných sirotků připomíná oběti válek a zvyšuje povědomí o potřebách válečných sirotků. Taktéž mobilizuje prostředky pro jejich podporu.

Jaké je historické pozadí spojené s vznikem tohoto dne?

Historie sahá až do první světové války. Konflikty a války v minulosti vedly k mnoha dětem, jež zůstaly bez rodičů a tak byl tento den zaveden jako připomínka a uznání obětí válek a zejména dětí, které zůstaly osiřelé. Jeho cílem je zvýšit povědomí o jejich situaci a potřebách a vyjádřit solidaritu a podporu těmto dětem a jejich rodinám.

Autor článku
Aneta Lachout

Jmenuji se Aneta, je mi 33 let a mezi mé největší životní radosti patří hlavně mé dvě malé děti. Během rodičovské dovolené jsem zjistila, že psaní je to, co mně moc baví, u čeho relaxuji a čemu bych se chtěla věnovat i dále. Proto jsem se rozhodla spojit příjemné s užitečným a stala se copywriterkou. Jsem veselá, společenská, miluji zvířata, módu a Netflix. Ve volném čase, pokud se zrovna nevěnuji rodině, pečuji s láskou o naše zvířata, která doma chováme - koně, psy a kočky.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)