Jak velký význam má ochrana osobních dat a Data Privacy Day v současné době?

Osobní data jsou nejcitlivější informace o naší identitě. Den ochrany osobních údajů se podílí nejenom na prevenci, ale také na důsledcích porušení soukromí.

Jaké jsou požadavky pro firmy a organizace v rámci GDPR?

Jak nové technologické trendy ovlivňují ochranu soukromí a bezpečnost?

Základní fakta

Kdy se slaví28. ledna
Kde se slavíTéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníRada Evropy
Datum vzniku2006
Důvod vznikuPrevence a ochrana našich údajů

Historie dne věnovanému osobním údajům

Den ochrany osobních dat (Data Privacy Day) je mezinárodní oslava, která se koná každoročně 28. ledna. Tento den byl zaveden v roce 2006 Radou Evropy jako Den ochrany osobních údajů v Evropě a v roce 2008 převzala iniciativu i USA.

Historie Data Privacy Day sahá až do roku 1981, kdy byla v Evropě přijata úmluva o ochraně osobních údajů.

V roce 2006 byl tento den oficiálně vyhlášen Radou Evropy jako Den ochrany osobních údajů v Evropě a v roce 2008 se USA připojily k této iniciativě. Od té doby se Data Privacy Day stala významným dnem pro zvyšování povědomí a podpoře zodpovědného chování při zacházení s citlivými informacemi.

Osobní údaje je potřeba chránit hlavně v online světě.
Zdroj: pexels.com

TOP 5 zajímavostí o dni ochrany GDPR

 • GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) bylo schváleno Evropskou unií v květnu 2018 a stal se jedním z nejpřísnějších zákonů o ochraně osobních údajů na světě.
 • Opatření je aplikovatelné nejen na firmy sídlící v EU, ale také na firmy ze zahraničí, pokud shromažďují nebo zpracovávají osobní údaje osob v Evropě.
 • Stanovuje mnoho práv pro jednotlivce, včetně práva na přístup k jejich osobním údajům, práva na opravu a vymazání osobních údajů a práva na omezení zpracování.
 • Ochrana údajů také vyžaduje, aby firmy informovaly osoby o tom, jaká data sbírají a jakým způsobem je zpracovávají. Tuto informaci musí firmy poskytovat v jasně srozumitelné formě a musí zahrnovat informace o účelu zpracování, odběrateli dat a další informace.
 • Od doby, kdy bylo GDPR zavedeno, byly v Evropě uloženy vysoké pokuty za nedodržování tohoto zákona. Například v roce 2019 dostala společnost Google pokutu ve výši 50 milionů eur za nedostatečné informování uživatelů o tom, jaké údaje jsou sbírány a zpracovávány.

Proč se slaví tento den?

Ochrana osobních dat se týká způsobu, jakým je zacházeno s citlivými informacemi, které se týkají konkrétní osoby. Tyto informace mohou zahrnovat jméno, adresu, e-mail, telefonní číslo, sociální zabezpečení a další.

Který den se slaví?

Rok28. ledna
2023sobota
2024neděle
2025úterý
2026středa
2027čtvrtek
2028pátek
2029neděle
2030pondělí
2031úterý
2032středa

Objevte podobné články

Akce konané na den podpory osobních údajů

 • Konference a workshopy na téma ochrany pro odborníky a veřejnost.
 • Kampaně na sociálních sítích a webových stránkách vzdělávající lidi o tom, jak chránit své údaje.
 • Webináře a školení pro zaměstnance firem a organizací, aby se naučili správně pracovat s osobními daty.
 • Přednášky a semináře pro studenty na téma ochrany a digitálního zabezpečení.
 • Propagace nástrojů pro zabezpečení našich dat, jako jsou hesla, autentizace dvoufaktorovým ověřením, šifrování a další.
 • Diskuse a debaty o rizicích a výzvách spojených s ochranou digitálního zabezpečení.
 • Podpora zákonných opatření na ochranu OÚ a prosazování ochrany v praxi.
 • Kampaně na podporu transparentnosti a odpovědnosti firem a organizací v této oblasti.
 • Propagace způsobů, jak si uživatelé mohou sami chránit své údaje, například tím, že zvýší povědomí o phishingových útocích nebo o tom, jak správně používat sociální sítě.
 • Oslava úspěchů v oblasti ochrany a povzbuzení lidí k tomu, aby přispěli k ochraně osobních údajů a digitálnímu zabezpečení.

Organizace, které se starají o bezpečnost našich dat

 • Evropská unie (EU) – přijala General Data Protection Regulation (GDPR), což je jedno z nejpřísnějších nařízení na ochranu osobních údajů na světě. EU také financuje projekty na výzkum a vývoj nových technologií a opatření na ochranu soukromí.
 • Organizace spojených národů (OSN) – má řadu programů, které se věnují otázkám bezpečnosti dat. Jedním z nich je program pro rozvojové země, který poskytuje odbornou pomoc při rozvoji právních předpisů a politik na ochranu osobních údajů.
 • Mezinárodní organizace pro normalizaci – ISO vyvinula řadu standardů na ochranu osobních údajů a bezpečnost informací. Tyto standardy jsou mezinárodně uznávány a využívány mnoha společnostmi a organizacemi.
 • Mezinárodní organizace pro ochranu osobních údajů – IAPP je největší světová organizace, která se věnuje ochraně osobních údajů. Organizace poskytuje odbornou pomoc a vzdělávací materiály pro profesionály v oblasti ochrany osobních údajů.
 • Mezinárodní konsorcium pro ochranu soukromí – IPC je nezisková organizace, která se zaměřuje na výzkum a vývoj nových technologií na ochranu soukromí. Organizace spolupracuje s vládami a průmyslovými partnery na rozvoji politik a postupů na ochranu soukromí.
 • Evropský úřad pro ochranu údajů – EDPS je nezávislý orgán Evropské unie, který dohlíží na správné využívání soukromí v rámci evropských institucí a agentur.
 • Mezinárodní společnost pro ochranu osobních údajů – ISPA je organizace, která reprezentuje telekomunikační a internetové společnosti na celém světě. Společnost pracuje na rozvoji politik a postupů na ochranu a bezpečnost informací v oblasti telekomunikací a internetu.

Osobní údaje a zákony pro ochranu

Za účelem ochrany našich dat by měly být splněny určité požadavky, jako například zajištění bezpečnosti a soukromí těchto informací, a to zejména v případech, kdy jsou tyto údaje sdíleny s dalšími stranami. Ochrana osobních údajů je důležitá pro soukromí jednotlivců, ale také pro jejich majetku, identity a dalších zájmů.

V mnoha zemích existují zákony a předpisy, které stanovují pravidla pro ochranu osobních údajů. Například v Evropské unii platí obecné nařízení o ochraně (GDPR), které stanovuje základní zásady a požadavky pro ochranu osobních údajů. V USA se vztahuje zákon o ochraně osobních údajů (Privacy Act) a zákon o ochraně spotřebitele (Consumer Privacy Act).

Je důležité dodržovat tyto zákony a předpisy a zajistit, aby byly osobní údaje řádně chráněny. Pokud máte otázky ohledně ochrany osobních údajů, můžete se poradit s odborníky na právo a ochranu osobních údajů.

Statistické údaje o GDPR v Evropě.
Zdroj: zdnet.com

Jak nové technologické trendy ovlivňují ochranu soukromí a bezpečnost?

Nové technologické trendy mají značný vliv na ochranu soukromí a bezpečnost. Ať už pozitivní nebo bohužel i negativní.

Propojení s internetem (IoT):

Zahrnuje propojení různých zařízení s internetem, jako jsou chytré domácnosti, nositelná zařízení a mnoho dalšího. Tyto technologie mohou být velmi užitečné, ale také představují riziko pro soukromí uživatelů, pokud jsou nezabezpečené.

Umělá inteligence (AI):

AI může být použita k analyzování velkého množství dat, což umožňuje přesné předpovědi a rozhodnutí. Avšak tato technologie může také být zneužita ke sledování lidí a porušování jejich soukromí.

Blockchain:

Umožňuje ukládání dat v decentralizované databázi a zajišťuje bezpečnost a nedotknutelnost uložených dat. Blockchain také umožňuje vytváření bezpečných platebních systémů.

Biometrické technologie:

Zahrnuje použití biometrických údajů, jako jsou otisky prstů, sken obličeje a hlasové rozpoznávání, ke zjišťování identity uživatelů. Tyto technologie mohou být velmi účinné, ale také mohou být zneužity a porušovat soukromí uživatelů.

Cloudové úložiště:

Umožňuje ukládání dat na vzdálené servery, což umožňuje přístup k datům z různých zařízení a umožňuje snadné sdílení dat s ostatními. Avšak tato technologie také představuje riziko pro soukromí uživatelů, pokud nejsou data zabezpečená.

Často kladené otázky

Kdy se slaví den ochrany osobních údajů?

Tento den se každoročně slaví 28. ledna po celém světě.

Co jsou to osobní údaje a proč je chránit?

Mezi osobní údaje patří například jméno, adresa, rodné číslo, fotografie, IP adresa, apod. Je důležité chránit osobní údaje, protože jejich zneužití může mít vážné následky na soukromí a bezpečnost jednotlivců, jako jsou například krádeže identity, zneužití bankovních účtů, nebo zneužití citlivých informací o zdravotním stavu.

Jak můžeme chránit naše data?

Existuje několik zásad pro nejlepší ochranu: mějte silné heslo, nepoužívejte stejné heslo pro více účtů, nepište své údaje na nezabezpečené weby, používejte kvalitní antivirový program, používejte šifrování při ukládání dat.

Den ochrany osobních údajů připomíná důležitost respektování a ochrany soukromí každého jednotlivce.

V době, kdy se stále více spoléháme na digitální technologie a služby, je důležité mít větší povědomí o způsobu, jakým jsou naše osobní údaje sbírány, ukládány a využívány.

Bezpečná a odpovědná správa osobních dat je klíčová pro ochranu našeho soukromí a identity v digitálním světě.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)