Světový den Braillova písma pořádá po celém světě informační kampaně a snaží se začlenit nevidomé do společnosti

Braillovo písmo je klíčové pro začlenění zrakově postižených lidí do společnosti.

Světový den Braillova písma pomáhá zvyšovat povědomost o významné roli tohoto písma ve světě nevidomých.

Světový den Braillova písma se každoročně slaví 4. ledna.

Tento světový den byl vyhlášen na počest Ludvíka Brailla, který se 4. ledna narodil.

Braillovo písmo pomáhá začlenit zrakově postižené lidi do každodenního života. Umožňuje jim studovat, číst světové bestsellery, dokonce i psát a počítat.

Základní fakta

Kdy se slaví4. ledna
Kde se slavícelý svět
Kdo se podílel na vznikuMezinárodní federace pro zrakově postižené a OSN
Datum vzniku1952 / 2019
Důvod vznikuzvýšení povědomí o důležitosti Braillova písma jako nástroje pro komunikaci nevidomých

Historie světového dne Braillova písma

Historie světového dne Braillova písma se spadá až do roku 1952, kdy byla založena organizace Mezinárodní federace pro zrakově postižené (IFB). Ta poté rozhodla, že se světový den Braillova písma bude každoročně slavit 4. ledna na počest jeho zakladatele Ludvíka Brailla.

Od roku 1952 je tento den oslavován a po celém světě se konají charitativní a informační akce na podporu zrakově postižených. Finance jsou potřeba na rozšíření pomůcek, výzkumu onemocnění zraku a lepší vzdělávání pro zrakově postižené.

V roce 2018 byl na valné hromadě OSN uznán tento významný den a poprvé se oficiálně slavil 4. ledna v roce 2019.

Čtení za pomoci Braillova písma je důležité pro začlenění nevidomých do společnosti
Zdroj: istockphoto.com

Světový den Braillova písma a jeho cíle

Cílem světového dne Braillova písma je informovat lidi po celém světě o důležitosti Braillova písma pro zrakově postižené a podpořit jejich plné zapojení do společnosti.

Mezinárodní federace pro zrakově postižené hledá dobrovolníky, lékaře a další specialisty, kteří budou zrakově postiženým pomáhat se zapojením do běžného života.

Klíčovou roli také hraje financování výzkumu pro podporu léčby a prevenci onemocnění zrakově postižených.

Který den se slaví?

Rok4. ledna
2023středa
2024pátek
2025sobota
2026neděle
2027pondělí
2028středa
2029čtvrtek
2030pátek
2031sobota
2032pondělí

Světový den Braillova písma a jeho akce

V den tohoto významného dne se po celém světě konají workshopy, kampaně a různé informační schůze pro veřejnost. Je velmi důležité, aby se společnost podílela na začlenění nevidomých lidí, protože se mezi nimi skrývá mnoho talentovaných a velmi chytrých lidí.

Akce se také každoročně konají v centrech pro zrakově postižené, tyto instituce sídlí ve většině větších městech po celém světě.

Zajímavá místa spojená s Braillovým písmem

Po celém světě existují muzea a místa, která se specializují na Braillovo písmo, a rozšiřují tak povědomost o něm u široké veřejnosti.

Ve Francii je muzeum s názvem Louis Braille museum, kde se dozvíte nejenom vše o historii, ale také o současném přizpůsobení písma.

Objevte podobné články

Organizace spojené s nevidomými

Na světě existuje hned několik organizací, které se zabývají podporou a osvětou Braillova písma a pomocí zrakově postiženým lidem.

Mezinárodní Braillova unie – organizace zabývající se výzkumem a podporou Braillova písma na mezinárodní úrovni

Mezinárodní Braillova literární asociace – organizace na podporu vzdělávání zrakově postižených a propagací Braillova písma po celém světě

Národní Braillova asociace – nezisková organizace zabývající se podporou a začleněním nevidomých v Severní Americe

Národní centrum pro nevidomé a slabozraké – centrum poskytující informace a pomůcky pro zrakově postižené a jejich rodiny

Kdo byl Ludvík Braille

Francouzský učitel, který vymyslel písmo pro nevidomé. Začal ho používat pro vzdělávání zrakově postižených.

Narodil se v městečku kousek od Paříže, kvůli vážné nehodě ve třech letech oslepl. Osud mu ovšem dopřál vzdělání a od 10 let dokonce navštěvoval školu, kterou založil Valentin Hauy pro nevidomé.

Od 12 let se zabýval písmem, který navrhl Barbie, ale pro většinu dětí bylo písmo moc složité. Snažil se tedy vymyslet systém, který by usnadnil používání písma pro zrakově postižené.

Písmo zjednodušil tak, že snížil vyvýšené body z 6 na 3, aby byly lépe čitelné pro prsty, přidal do písma znaky, čísla a interpunkci. Protože miloval hudbu, vymyslel také notový záznam tzv. Braillova hudba.

Abeceda Braillova písma
Zdroj: istockphoto.com

Další osobnosti spojené s tímto písmem

Charles Barbie – vojenský důstojník, který vynalezl vyvýšené písmo, předchůdce Braillova písma. Ve válce bylo potřeba, aby bylo možné číst zprávy i po tmě, a tak Barbie vymyslel vyvýšené body, které byly řazeny po šesti bodech do dvou řad. Jeho systém psaní se ovšem neuchytil, protože byl zbytečně složitý. Sonografie byla používána od začátku také pro nevidomé.

Valentin Hauy – francouzský kněz, který byl zakladatelem první školy pro zrakově postižené.

William Moon – britský učitel, který vynalezl jednodušší písmo pro nevidomé tzv. Moon.

Helen Keller – spisovatelka z Ameriky, která vystudovala vysokou školu pomocí Braillova písma, a stala se tak průkopnicí pro lepší vzdělávaní pro nevidomé.

Braillovo písmo

Pomůcka, která zrakově postiženým umožňuje číst, psát a počítat za pomoci vyražených bodů. Body jsou vyraženy většinou na papíru. Písmo vynalezl Ludvík Braill v 19. století. Braillovo písmo nepředstavuje jen písmena a čísla, ale také symboly a různé znaky.

Jak vypadá Braillovo písmo

Písmo se skládá ze tří bodů, ty jsou vyraženy do dvou sloupců, každý se třemi body pod sebou. Body jsou uspořádány tak, aby byly dobře čitelné ukazováčkem. Každé písmenko i znak má svůj typický vyvýšený bod.

Co vše je možné s Braillovým písmem dělat?

Braillovo písmo neslouží jen ke čtení textů, ale také jako prostředek pro psaní dopisů, počítání matematických příkladů a dokonce k zapisování hudby. Díky Braillově písmu může nevidomý člověk číst knihy, studovat, psát, počítat.

Jak se tvoří Braillovo písmo?

Pro vytvoření Braillova písma jsou zapotřebí speciální přístroje, které mohou být určeny jak pro domácí, tak pro firemní využití.

Tiskací brailler – přístroj, který je podobný klasickému psacímu stroji

Braillový přepisovací stroj – přístroj slouží k přepisování klasického tištěného textu na Braillovo písmo

Braillový skener – umožňuje skenování tištěného textu, převádí jej do digitální podoby, text je poté přečten speciálním přehrávačem pro Braillovo písmo nebo zobrazen na obrazovce s Braillovým písmem

Elektronické braillové zařízení – zrakově postižené osoby mohou díky tomuto přístroji číst, psát a tisknout Braillovo písmo pomocí elektronické klávesnici

Často kladené otázky

Proč se slaví Světový den Braillova písma?

Slaví se proto, aby se zvýšilo povědomí o důležitosti Braillova písma pro nevidomé

Kolik bodů má Braillovo písmo?

Braillovo písmo se skládá ze tří bodů vyražených do dvou sloupců

Co vše je možné s Braillovým písmem dělat?

Díky Braillovu písmu může nevidomý číst, psát, počítat, ale také skládat hudbu

Světový den Braillova písma je důležitý nejen pro samotné zrakově postižené, ale také pro širokou veřejnost. Je zapotřebí začlenit nevidomé do každodenního života, usnadnit jim vzdělávání a umožnit jim prožívat běžné věci všedních dní.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)