Mezinárodní den stvořený ke štěstí. Jak ho přinést víc do svého života?

Mezinárodní den štěstí se každoročně koná 20. března.

Možná pro vás zní takový svátek trochu infantilně.

Ale pozor!

Nejedná se jen o to, abychom se všichni drželi za ruce a zpívali pod barevnou duhou.

Je to den, kdy svět uznává důležitost štěstí v našich životech!

Štěstí by nemělo být luxusem pro pár lidí. Hledání štěstí je univerzálním a základním cílem. Štěstí hraje důležitou roli při řešení mnoha problémů, kterým svět čelí.

Základní fakta

Kdy se slaví20. března
Kde se slavíSlaví se po celém světě! I u vás doma.
Kde vznikl Amerika
Datum vzniku2013
Důvod dne Pokrok není jen o zvyšování zisku a podpoře ekonomického růstu, ale také o lidském štěstí
Cíl dnePřináší povědomí o štěstí jako základním lidském cíli
Oficiální stránkyhttps://www.dayofhappiness.net/

Historie Světového dne štěstí

Štěstí oslavujeme díky práci Organizace spojených národů a její partnerské neziskové skupiny Action for Happiness, kterou tvoří lidé ze 160 zemí světa.

Pojďme se podívat, jak svět směřoval ke Světovému dni štěstí:

Hrubé národní štěstí

Když 4. král Bhútánu v roce 1972 vysloví frázi „hrubé národní štěstí“, zaujímá postoj k oceňování udržitelného rozvoje a holistického přístupu nad ekonomickým růstem, přičemž dává stejnou důležitost neekonomickým aspektům blahobytu.

Happytalismus

V Organizaci spojených národů začíná v roce 2006 projekt „Happytalismus“.

Ten je vytvořen s cílem prosazovat věc štěstí, pohody a svobody po celém světě.

Konečným cílem hnutí je šířit povědomí o tom, že pokrok není jen o zvyšování zisku a podpoře ekonomického růstu, ale také o blahobytu a lidském štěstí.

Šťastní lidé skáčou do vzduchu.
zdroj: pexels.com

Představení myšlenky Mezinárodního dne štěstí 

Myšlenka na Mezinárodní den štěstí přichází v roce 2011.

Jejím mozkem je Jayme Illiena z projektu Happytalismus.

Navrhuje ji na Valném shromáždění Organizace spojených národů, aby podpořila hospodářský rozvoj všech zemí.

První oslava

Světový den štěstí se poprvé slaví 20. března tohoto roku 2013. Zahájila ho Ndaba Mandela a Chelsea Clintonová na konferenci Ted X Teen v New Yorku.

V roce 2011 přijalo Valné shromáždění OSN rezoluci, která učinila „základním lidským cílem“ dát štěstí stejnou prioritu jako ekonomické příležitosti.

O dva roky později, v roce 2013 oslavilo všech 193 členských států OSN první Mezinárodní den štěstí na světě a od té doby stále roste.

Jaký den oslavíte tento krásný svátek? Podívejte se na přehlednou tabulku.

Rok20. března
2023pondělí
2024středa
2025čtvrtek
2026pátek
2027sobota
2028pondělí
2029úterý
2030středa
2031čtvrtek
2032sobota

Cíl Mezinárodního dne štěstí

Tento den nám přináší povědomí o štěstí jako základním lidském cíli a zdůrazňuje důležitost štěstí a pohody jako aspirace pro lidi na celém světě.

Má sloužit jako maják světla, inspirace a naděje pro všechny, kteří chtějí žít šťastný a naplněný život.

Když OSN vyhlásilo 20. březen za den oslavy štěstí, učinilo tak s určitým záměrem.

Vyzvali tak k inkluzivnějšímu, spravedlivějšímu a vyváženějšímu přístupu v hospodářském růstu.

10 kroků ke světovému štěstí

Každý rok je vyhlášeno deset kroků k celkovému štěstí na planetě.

Štěstí je nakažlivé!

Těchto 10 kroků může jednoduše udělat každý z nás.

Oslavte Mezinárodní den štěstí s myšlenkou zvýšit individuální štěstí a také rozšířit štěstí mezi ostatní.

Pojďme si je představit:

 • Řekněte všem!

O Mezinárodním dni štěstí, důležitosti demokracie a svobody

 • Dělejte to, co vás dělá šťastnými!

Dělejte to, co vás činí šťastnými v tento den a v každý další den. Humor, smích a meditace mohou být nejlepšími způsoby, jak překonat úzkost.

 • Dávejte a šiřte štěstí druhým!
 • Zúčastni se světové akce štěstí.
 • Oslavujte!

Vytvořte si vlastní oslavu Mezinárodního dne štěstí nebo Světového týdne štěstí. Propagujte ji na sociálních sítích, vydejte tiskovou zprávu a dejte světu vědět o své akci.

 • Sdílejte, co vám dělá radost na sociálních médiích.
 • Podporujte se.
 • Podporujte cíle pro udržitelný rozvoj
 • Užívejte přírodu.

Dostaňte se ven, užijte si přírodu a spojte se s prostředím. Výzkumné studie z celého světa prokázaly, že trávení času s přírodou zvyšuje úroveň štěstí a pohody.

 • Přijměte Happytalismus

To spočívá v přijetí a šíření holističtějšího, inkluzivnějšího, spravedlivějšího a vyváženějšího přístupu k hospodářskému růstu, který podporuje udržitelný rozvoj, vymýcení chudoby, štěstí a blaho všech národů, jako je Happytalismus.

Co se těmito vyhlášenými kroky podporuje a rozvíjí?

 1. Štěstí jako základní lidské právo a cíl pro všechny
 2. Štěstí jako univerzální aspirace v životech všeho
 3. Štěstí jako způsob života, bytí a služby komunitám a společnosti
 4. Cesta štěstí k dosažení cílů udržitelného rozvoje
 5. Štěstí jako nové paradigma lidského rozvoje

Podívejte se na video o Happytalismu.

Happytalism as an emerging paradigm between utopias and dystopias | Luis Gallardo | TEDxKoenigsallee

Téma Mezinárodního dne štěstí

Tento oslavovaný den má své každoroční téma.

Pojďte se podívat na některá z nich.

Třeba vás inspirují, jak se stát šťastnějším a spokojenějším člověkem.

RokTéma
2013Štěstí jako kolektivní záležitost
2014Štěstí a inkluze
2015Štěstí a kvalita života
2016Štěstí a prosociální chování
2017Štěstí a mír
2018Štěstí a lidská spolupráce
2019Štěstí a komunity
2020Štěstí a posílení mentálního zdraví
2021Štěstí pro všechny a navždy
2022Štěstí a ochrana planety
2023Štěstí a spravedlnost

Štěstí a ochrana planety

Téma se zaměřuje na globální zotavení z pandemie COVID-19.

Štěstí pro všechny a navždy

Cílem bylo zaměřit se na to, co máme společné, spíše než na to, co nás rozděluje.

Vzhledem k tomu, že v dnešní době přibývá migrace, žijí vedle sebe lidé z různých zemí a prostředí. Celé komunity tak tvoří lidé s několika vyznáními, jako jsou náboženské, politické a další.

Pracujte pro štěstí druhých a najděte způsoby, jak dělat lidi šťastnými.

Graf znázorňující pocit štěstí v různých zemích.
zdroj: researchgate.net

Objevte podobné články

Co to je štěstí

Lidstvo hledá odpovědi na otázku štěstí již mnoho let!

Snaha o štěstí je základním lidským cílem.

Je to neuvěřitelné…

První historie studií štěstí začala před více než 2500 lety! Velcí filozofové jako Konfucius, Sokrates, Aristoteles, zasvětili svůj život sledováním tohoto tématu.

A toto téma sledujeme dál!

Stále častější pozitivní psychologie je definována jako:

 • věda o pozitivní subjektivní zkušenosti, pozitivních individuálních rysech a pozitivních institucích

Vědci dospěli k závěru, že klíčem k lidské pohodě jsou silné sociální vazby a smysl života, zatímco jiní věří, že pocit pohody lze do značné míry připsat pozitivnímu myšlení.

Jednou z nejvýznamnějších výhod štěstí je, že lidé, kteří jsou šťastní, mají tendenci žít déle a mají méně zdravotních problémů, jako je vysoký krevní tlak a srdeční problémy.

Co rozumíme pod pojmem štěstí

 Štěstí může být obtížně definovatelný pojem.

Obecně pokrývá dvě klíčové oblasti:

 1. jak se cítíme v přítomném okamžiku
 2. jak jsme celkově spokojeni se svým životem

Štěstí se proto může pohybovat od náhlého přívalu intenzivních emocí, jako je radost nebo euforie, až po mnohem klidnější a stabilnější pocit spokojenosti.

Mnozí tvrdí, že dlouhodobá kvalita života je důležitější než krátkodobá emocionální maxima.

 • Věděli jste, že:

Staří Řekové skutečně věřili v koncept eudaimonie – štěstí nebo rozkvět.

Pod eudaimonií se štěstí spojovalo s ctností a dokonalostí.

Různé jiné kultury také chápaly štěstí jako kolektivní úspěch, něco, na čem by komunita měla pracovat společně.

V poslední době, a zejména na Západě, se pozornost obrátila k naší individuální psychologii a blahobytu jako zdroji spokojenosti.

Různé pohledy na štěstí

Všichni chceme být šťastní. Jaký pohled na to mají rozdílné kultury a náboženské tradice?

Čtěte dál.

Štěstí z pohledu buddhismu

V buddhismu je štěstí dosaženo, když člověk může vnímat pravou povahu reality, nemodifikovanou mentálními konstrukty, které na ni navrstvíme.

Štěstí z pohledu hinduismu

V hinduistických Védách, Upanišadách a Bhagavadgítě ānanda znamená věčnou blaženost, která doprovází konec cyklu znovuzrození.

Štěstí z pohledu islámu

Štěstí je naplnění materiálních, morálních i duchovních potřeb. Pojem štěstí v islámu je známý jako falah. Falah je potěšení a mír, který si může užít každý jednotlivec v životě i po životě.

Štěstí z pohledu křesťanství

Starověká prorocká vize obnoveného lidstva, žijícího ve správném vztahu s Bohem, ostatními lidskými bytostmi a celým stvořením, je to, co křesťanská tradice nazývá štěstím. Signalizuje obnovení důstojnosti všem tvorům.

Štěstí z pohledu judaismu

Ve světě hmotných věcí není štěstí. Existuje pouze štěstí v duchovních záležitostech. Šťastný je ten, kdo si užívá bohatého duchovního života. Neexistuje žádný jiný druh štěstí.

Štěstí z pohledu taoismu

Štěstí není nic jiného než wuwei, tudíž žádná vykonstruovaná akce. Tedy používání přirozených schopností a intuice, aby plynuly s okolím.

Často kladené otázky

Co to je štěstí?

Jde o vnitřní pocit radostného a naplněného života. Člověk cítí pohodu a vidí smysl života.

Co dělá můj život šťastný?

Na tuto otázku je mnoho pohledů. Napříč světem se vědci i běžní lidé shodují, že pocit štěstí přináší uspokojivé vztahy s rodinou, přátelé a komunita, kde žijeme. Dobré zdraví a zajištění základních lidských potřeb pro danou zemi. Ačkoliv se to nezdá, na světě existují šťastní lidé, kteří z našeho pohledu mohou žít v katastrofálních podmínkách, takže pocit štěstí do jisté míry udává i společnost, ve které žijeme.

Jaký je klíč k dokonalému životu?

Mnoho filozofů se zabývalo a stále zabývá touto otázkou. Klíček ke šťastnému život může být vyhýbání se tužbám, praktikování vděčnosti a laskavost k druhým.

Štěstí ve vašem životě

Jaký je váš pohled na štěstí? Kdy se cítíte nejspokojenější?

Udělejte si dnes čas sami pro sebe a poznejte, co vás doopravdy uspokojuje.

Zastavte se s přáteli, nabídněte pomocnou ruku člověku na ulici nebo zpívejte a tančete. Rozproudíte tak energii štěstí, která se bude přenášet dál.

Pustit si k tomu můžete třeba skladbu Happy od Pharrella Williamse.

Na Mezinárodní den štěstí, kéž jsou všechny bytosti šťastny!

Autor článku
Šárka Kohoutová

Jsem autorka, která se zabývá významnými dny po celý rok. Zajímám se o jejich historii a kulturní dopad. Píšu o jejich významu pro lidi, rodiny a celou společnost. Vytvářím články, které pomohou čtenářům pochopit význam těchto dnů a jak je lze využít k rozvoji a posílení mezilidských vztahů.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)