Právo na pravdu připomíná mezinárodní den 24. března. Hrubé porušování lidských práv je problém, který je potřeba řešit

Právo na pravdu, tak zní slogan Mezinárodního dne za právo na pravdu o hrubém porušování lidských práv a na důstojnosti obětí.

Říkáte si, že má tento významný den dlouhý název? Ve světě je znám spíše jako Right to Truth Day.

Významný den za právo na pravdu má upozornit na hrubé porušování lidských práv v některých státech a oblastech.

Lidé mají právo na důstojné zacházení a nemohou být mučeni ani zneužíváni.

Důstojnost pro oběti a možnost mít právo na pravdu o porušování lidských práv na jejich osobu.

Víte, kolika lidem po celém světě je odepřeno lidské právo?

Základní fakta

Kdy se slaví24. března
Kde se slavícelý svět
Kdo se podílel na vznikuOSN
Stát vznikuUSA
Datum vzniku2010
Důvod vznikuZvýšení povědomosti o právu na pravdu

Historie mezinárodního dne za právo na pravdu

Mezi základní lidská práva patří právo na spravedlivý proces.
Zdroj: istockphoto.com

Mezinárodní den za právo na pravdu byl vyhlášen v roce 2010 na Valné shromáždění rady OSN.

Hlavním spouštěčem pro vyhlášení mezinárodního dne za právo na pravdu byla snaha o zdůraznění, že právo na pravdu bylo v minulosti velmi často opomíjeno a lidé v současné době musí vědět, že právo na pravdu je základním lidským právem, které musí být chráněno.

Právo na pravdu je zahrnuto do Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, který byl podepsán v roce 1966.

Hlavní body paktu o občanských a politických právech

 • Ochrana obětí – pomáhání a ochrana obětí trestných činů, zajištění spravedlnosti a náhrady za způsobené škody
 • Boj proti bezpráví – zajištění řádného vyšetřování a potrestání viníků
 • Upevnění demokracie – prosazení transparentnosti a odpovědnosti veřejných institucí
 • Podpora občanské společnosti – podpora práva novinářů a organizací, kteří bojují za spravedlnost a ochranu obětí
 • Zajištění trvalé paměti – neustálé připomínání práva na pravdu, porušování lidského práva a zločiny proti lidskosti vedou k prevenci jejich opakování v budoucnu
 • Mezinárodní spolupráce – posiluje vztahy mezi státy po celém světě
 • Vytváření lepšího světa

TOP 5 zajímavostí o právě na pravdu

 • V některých zemí existuje speciální komise pro zjištění pravdy o minulých hrubých porušeních lidských práv.
 • Právo na pravdu se vztahuje nejenom na oběti, ale také na jejich rodiny a na svědky.
 • Podle mezinárodního práva je právo na pravdu nezadatelné a nelze ho vzdát.
 • Právo na pravdu může zahrnovat i právo na přístup k informacím týkajícím se vládních akcí a rozhodnutí.
 • Právo na pravdu se také nazývá ,,právo na poznání pravdy“ a ,,právo na informace“.

Proč je důležité slavit právo na pravdu?

Hlavním cílem je upozornit na porušování lidských práv po celém světě. Oběti mají právo na podporu, důstojné chování a možnost veřejně mluvit o porušování práv na svou osobu.

Tento den připomíná také úlohu, kterou mají světové organizace, organizace občanské společnosti a novináři v prosazování a ochraně lidských práv.

Důležitost práva na pravdu je nepopíratelná. Není nic horšího, než když je člověku odpíráno právo na důstojný život bez týrání.

Jedním z hlavních důvodů pro uplatňování práva na pravdu a důležitost šíření informací za právo na pravdu je ochrana obětí trestných činů.

Který den se slaví?

Rok24. března
2023pátek
2024neděle
2025pondělí
2026úterý
2027středa
2028pátek
2029sobota
2030neděle
2031pondělí
2032středa

Akce konané za právo na pravdu

Každý rok je 24. března po celém světě konáno několik zajímavých akcí. Veřejné akce, kampaně a besedy nejsou vedeny jen v tento den, ale po celý rok, aby se do lidské paměti dostali některé zločiny proti lidskosti, a vedli tak k prevenci jejich opakování v budoucnu.

Některé akce, které se konají:

 • Připomínkové akce – mírové pochody, vzpomínkové akce nebo protesty. Připomínají oběti hrubých porušování lidských práv a upozorňují na důležitost práva na pravdu
 • Konference a semináře – informace o právu na pravdu, diskuze a besedy na toto téma
 • Kampaně a osvětové aktivity
 • Vzdělávací programy
 • Podpora obětí

Objevte podobné články

Organizace poskytující informace o právu na pravdu

Mnoho organizací se zapojuje do mezinárodního dne práva na pravdu. Mezi největší patří:

 • Mezinárodní červený kříž
 • WHO
 • Mezinárodní asociace pro trestní právo
 • Mezinárodní komise právníků
 • Amnesty International
 • Human Rights Watch

Právo na pravdu a světové statistiky

Mnoho organizací, které se specializují na právo o pravdě každoročně přichází s údaji, které jsou mnohdy velmi znepokojující.

 • Podle Mezinárodního výboru červeného kříže bylo v roce 2020 zadržováno několik desítek tisíc lidí bez zákonného řízení nebo přístupu k právní moci
 • Reportéři bez hranic udávají, že v roce 2020 bylo zavražděno 50 novinářů a v mnoha zemích byla omezena média a cenzurován internet
 • Podle organizace Amnesty International bylo v roce 2020 ve 141 zemích mučeno několik tisíc lidí
Míra dodržování lidských práv na světě.
Zdroj: ourworldindata.org

Hrubé porušování lidských práv

Právo na pravdu je součástí a patří mezi hlavní prvky procesů týkajících se válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidy.

Mezi porušování lidských práv patří:

 • únos
 • svévolné zatýkání
 • zadržování bez soudu
 • politické popravy
 • atentáty
 • mučení
 • sexuální obtěžování

Nejedná se však jen o výše zmiňované. Mezi nejčastější příklady porušování lidských práv patří:

 • odpírání služeb a informací o zdraví (právo na zdraví)
 • diskriminace v práci (rasa, pohlaví, věk, sexuální orientace nebo rodinný stav)
 • neplacení minimální mzdy (právo na práci)
 • neposkytování mateřské dovolené

5 základních lidských práv

Každý člověk má svá lidská práva, pokud jsou mu odepřena, jedná se o porušování, které má být a je stíháno.

 1. Právo na život
 2. Právo na spravedlivý proces
 3. Svoboda slova
 4. Svoboda náboženského vyznání
 5. Právo na zdraví, vzdělání a přiměřenou životní úroveň

Často kladené otázky

Kdy si připomínáme Mezinárodní den za právo na pravdu?

24. března

Jaké akce se pořádají na den práva za pravdu?

Po celém světě se pořádají různé akce jako vzpomínkové akce, mírové pochody, workshopy, přednášky a vzdělávací programy.

Jaká jsou základní lidská práva?

Právo na zdraví, vzdělání a přiměřenou životní úroveň, právo na život, svoboda slova, právo na spravedlivý proces, svoboda náboženského vyznání

Mezinárodní den za právo na pravdu o hrubém porušování lidských práv a na důstojnosti obětí informuje širokou veřejnost o tom, že právo na pravdu je základním právem všech osob, které žijí na zemi.

Nikdo by se neměl chovat k jiné osobě hrubě.

Každá osoba má právo na život, svobodu slova a náboženské vyznání. Historické události, které hrubě porušovaly lidské právo, je potřeba neustále připomínat, aby se tak zamezilo jejich opakování.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)