Uvědomění si smutku má svůj den. Dopřejme si dostatek času pro truchlení a dejme průchod emocím

Proč je důležité připomínat si Národní den uvědomění si smutku?

Jaké organizace se zapojují do tohoto dne a pomáhají pozůstalým?

Jaké jsou fáze truchlení?

Základní fakta

Kdy se slaví30. srpna
Kde se slavíUSA
Kdo se podílel na založeníAngie Cartwright
Datum vzniku2014
Důvod vznikuPomoc pozůstalým truchlit

Historie dne věnovanému truchlení

Tento den založila v roce 2014 Angie Cartwright, protože si sama procházela ztrátou blízké osoby a potřebovala přiměřenou pozornost, ale zároveň čas sama pro sebe a své myšlenky.

Den uvědomění si žalu se začal postupně rozšiřovat po USA a postupem času se dostal i do dalších států po celém světě.

Truchlení má několik fází.
Zdroj: pexels.com

TOP 5 zajímavostí o smutku, truchlení a ztrátě blízké osoby

 • Univerzálnost smutku: Smutek je přirozenou emocí projevující se v reakci na ztrátu blízké osoby. Bez ohledu na kulturu, náboženství nebo sociální prostředí se smutek projevuje u lidí po celém světě.
 • Fáze truchlení: Traumatická ztráta často vyvolává různé fáze truchlení. Nejznámější teorie o fázích truchlení byla vyvinuta Elizabeth Kübler-Rossovou a zahrnuje fáze popření, hněv, vyjednávání, deprese a přijetí. Nicméně je důležité si uvědomit, že každý prochází truchlením individuálně a nemusí nutně projít všemi fázemi v daném pořadí.
 • Fyzické projevy truchlení: Smutek může mít také fyzické projevy. Lidé mohou zažívat únavu, nespavost, ztrátu chuti k jídlu, bolesti hlavy nebo zažívací potíže. Tyto fyzické příznaky jsou často spojeny s emocionálním stresem, kterým pozůstalí prochází.
 • Kulturní rozdíly: Způsoby, jakými se lidé vyrovnávají se smutkem a ztrátou, se mohou lišit podle kultury. Různé kultury mají odlišné tradiční způsoby truchlení, rituály pohřbívání a způsoby vyjádření smutku. Je důležité respektovat a chápat kulturní rozdíly při jednání.
 • Podpora truchlícím: Podpora lidí je klíčová. Poskytování emocionální opory, naslouchání, praktická pomoc a projevy soucitu mohou být pro truchlícího člověka velmi důležité. Je důležité být oporou a respektovat individuální způsoby vyrovnávání se se ztrátou.

Proč si připomínáme tento den?

Tento den slouží k vyjádření respektu a podpory lidem trpícím ztrátou blízkých osob, zvláště zemřelých rodinných příslušníků, přátel nebo kolegů.

Den smutku přináší veřejné povědomí o důležitosti podpory a pochopení pro truchlící lidi. Je to také příležitost k rozšíření povědomí o psychickém zdraví a potřebě vyrovnávat se se ztrátou a smutkem.

Který den se slaví?

Rok30. srpna
2023středa
2024pátek
2025sobota
2026neděle
2027pondělí
2028středa
2029čtvrtek
2030pátek
2031sobota
2032pondělí

Objevte podobné články

Akce konané na den uvědomění si smutku

 • Ceremonie: Mohou se konat slavnosti nebo ceremonie, které mají za cíl uctít památku zemřelých a poskytnout prostor pro vyjádření smutku. To může zahrnovat momenty ticha, recitace básní, modlitby nebo hudební představení.
 • Diskuze a workshopy: Mohou být organizovány diskuse a workshopy, které se zaměřují na téma smutku a ztráty. Účastníci mohou sdílet své zkušenosti, získávat informace o procesu truchlení a učit se způsoby, jak se vyrovnávat s emocemi spojenými se ztrátou.
 • Podpora a poradenství: Během Dne uvědomění si smutku mohou být poskytovány speciální služby podpory a poradenství pro lidi truchlící. To může zahrnovat terapeutické skupiny, individuální poradenství nebo kontaktní body, které pomáhají lidem získat podporu a porozumění.
 • Informační kampaně: Organizace a instituce mohou využít tento den ke zvýšení povědomí o smutku a ztrátě prostřednictvím informačních kampaní. Mohou se konat veřejné přednášky, semináře nebo distribuce informačních materiálů, které mají za cíl zvýšit povědomí.

Organizace, které se starají o pozůstalé

 • Hospicové organizace: Zaměřují se na péči o těžce nemocné a umírající lidi a jejich rodiny. Poskytují podporu pozůstalým během procesu truchlení a nabízejí psychologickou pomoc, poradenství a sdílení zkušeností.
 • Trauma centra: Specializují se na péči o lidi, kteří zažili traumatické ztráty, jako jsou úmrtí v důsledku nehody, násilí nebo katastrofy. Poskytují terapeutickou podporu, poradenství a rehabilitaci pro pozůstalé.
 • Národní organizace pro truchlící: Existují různé národní organizace, které se zaměřují na podporu pozůstalých. Tyto organizace poskytují širokou škálu služeb, včetně poradenství, skupinové podpory, zdrojů informací a příležitostí pro setkání s dalšími lidmi procházejícími tím samým.
 • Náboženské organizace: Mnoho náboženských organizací nabízí podporu pozůstalým prostřednictvím svých pastorálních týmů, modlitby, setkání a skupinových aktivit. Tyto organizace mohou být zvláště užitečné pro lidi, kteří hledají duchovní podporu a sdílení ve svém truchlení.
 • Neziskové organizace zaměřené na smutek a ztrátu: Existují také nekomerční organizace, které se specializují na pomoc pozůstalým. Tyto organizace se mohou zaměřovat na konkrétní typy ztrát, jako je ztráta dítěte, sebevražda nebo ztráta partnera. Poskytují různé služby, jako je poradenství, terapie, skupinová podpora a osvětové aktivity.
Fyzické změny, které vyvolává smutek.
Zdroj: eterneva.com

Truchlení a jeho fáze

Truchlení je proces emocionálního a psychologického vyrovnávání se se ztrátou blízké osoby.

Přestože každý prožívá truchlení individuálně a jedinečně, existuje několik obecně uznávaných fází truchlení, které popsala Elizabeth Kübler-Rossová. Tyto fáze truchlení nejsou pevně dané a nemusí se projevit u všech lidí nebo v daném pořadí.

Někteří jedinci mohou projít několika fázemi rychle, zatímco jiní mohou zůstat déle v jedné fázi. Je důležité si uvědomit, že truchlení je individuální proces a nemusí se řídit přesně těmito fázemi.

 • Popření: První reakcí na zprávu o ztrátě je často popření. Lidé mohou mít tendenci nechtít nebo odmítat uvěřit, že se ztráta skutečně stala. Může to být způsob, jak se chránit před náhlou a příliš bolestivou realitou.
 • Hněv: Když se popření oslabí, může se objevit hněv. Lidé mohou být naštvaní na ztracenou osobu, na sebe, na Boha nebo na svět
 • Vyjednávání: Ve fázi vyjednávání se lidé snaží najít způsoby, jak se vyhnout nebo zmírnit bolest ztráty. Může to zahrnovat vyjednávání s vlastním svědomím, Bohem nebo s ostatními lidmi. Například člověk může slibovat, že bude lépe žít, pokud se něco stane jinak.
 • Deprese: Fáze deprese je charakterizována hlubokým smutkem, beznadějí a ztrátou zájmu o svět kolem sebe. Lidé v této fázi truchlení mohou prožívat pocit prázdnoty, izolace a ztráty energie. Je důležité si uvědomit, že deprese během truchlení není totožná s klinickou depresí a může být součástí přirozeného procesu truchlení.
 • Přijetí: V této fázi jedinec začíná přijímat skutečnost ztráty a integrovat ji do svého života. Přestože se smutek nemusí úplně vytratit, jedinec začíná hledat způsoby, jak žít s tímto novým stavem a nalézá nový smysl a směr.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Národní den uvědomění si smutku?

Každý rok se den smutku připomíná po celém světě 30. srpna.

Proč je důležité připomínat si tento den?

Truchlení je velmi dlouhý proces, který každý vnímá jinak. Je důležité připomínat všem, kteří přišli o své milované, že v tom nejsou sami a že je v pořádku mít emoce.

Jaké jsou základní fáze truchlení?

Jednotlivé fáze se mohou střídat, některé nemusí vůbec přijít. Záleží na individuálním rozpoložení každého z nás. Nicméně jednotlivé fáze pro truchlení jsou: popření, hněv, vyjednávání, deprese a přijetí.

Národní den uvědomění si smutku je důležitou událostí, která připomíná nám všem potřebu porozumění, respektu a podpory pro ty, kteří procházejí procesem truchlení.

Je to příležitost, kdy se můžeme spojit jako společnost a projevit solidaritu s těmi, kteří ztratili blízkou osobu.

Během tohoto dne mohou být pořádány různé akce a události, které slouží k poskytnutí podpory, informací a prostoru pro vyjádření emocí spojených se ztrátou.

Je to také příležitost ke zvýšení povědomí o truchlení a odstranění stigma, které může být spojeno s vyjadřováním smutku.

Světový den smutku nám připomíná, že je důležité být citliví a empatičtí vůči lidem při jejich truchlení a že sdílení podpory a porozumění může mít pozitivní vliv na jejich proces hojení a adaptace na novou realitu.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)