Památka zesnulých se slaví tisíce let. Jak se mění pohled společnosti na smrt?

Památka zesnulých se připomíná v mnoha zemích po celém světě, ačkoli jeho význam a tradice se mohou lišit v závislosti na kultuře a náboženství.

Víte kde se nejvíce na tento svátek smějí?

Pohřebnictví aneb řemeslo, které bude stále potřeba, jak se vyvíjelo?

Základní fakta

Kdy se slaví2. listopadu
Kde se slavíTéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníCírkev
Stát vznikuEvropa
Datum vzniku998
Důvod vznikuVzpomínka na zemřelé

Historie dne věnovanému památce zesnulých

Uctění památky zesnulých se slaví každý rok v listopadu.
Zdroj: istockphoto.com

Svátek zesnulých má svůj původ v křesťanské tradici a vznikl v Evropě. Tento svátek se začal slavit v roce 998, kdy církev určila 2. listopad jako den, kdy se má modlit za duše v očistci.

Původně se tento svátek slavil pouze v klášterech a katedrálách, ale později se rozšířil mezi obyčejné lidi. V té době se věřilo, že duše zemřelých musí projít procesem očisty, aby mohly být přijaty do nebe.

Církev věřila, že modlitby živých lidí a obětiny přinesené na oltář pomohou duším v očistci a usnadní jim cestu do nebe.

Památka zesnulých se stala jedním z nejdůležitějších svátků křesťanského kalendáře, a to zejména v katolické církvi. V některých zemích, jako je například Španělsko nebo Mexiko, se slaví velmi významně a s mnoha tradičními prvky, jako jsou například pestré výzdoby hřbitovů, svíčky, květiny a jídlo.

Jak šel čas v pohřebnictví

 • Neolitické období: první známky pohřbívání v předem určených hrobech a pohřebních mohylách
 • Starověký Egypt: vyvinutí technik mumifikace, ukládání zemřelých v pyramidách a mastabách
 • Starověké Řecko: kremace se stala populární, klasické řecké umění zahrnuje mnoho zobrazování pohřebních scén
 • Římská říše: kremace byla oblíbená, ale později se začalo preferovat pohřbívání, klasické římské umění také zahrnuje zobrazování pohřebních scén
 • Středověk: rozšíření křesťanství přineslo požadavek na pohřbívání zemřelých v blízkosti kostelů, běžné bylo použití rakví a kovových truhel
 • 20. století: nárůst urbanizace vedl k omezení pohřbívání u kostelů, vynález kovových rakví umožnil jejich přepravu a pohřbívání na vzdálených hřbitovech
 • 21. století: nárůst kremací, rozvoj alternativních pohřebních služeb (např. ekologické pohřby, vodní pohřby, kryogenické uchování těla atd.)

TOP 5 zajímavostí o svátku mrtvých

Památka na zesnulé je opředená mnoha mýty a tajemnem. Smrt byla a je stále velkou neznámou a je opředena mnoha příběhy.

 • Vněkterých zemích svátkem s největší účastí lidí, například v Mexiku, kde je svátek tzv. Día de los Muertos a lidé přicházejí k hrobům svých předků, aby je oslavili a uctili spolu život zemřelého.
 • Ve Spojených státech se slaví v podobě Halloweenu, který je kombinací pohanských a křesťanských tradic a spojuje se s památkou zesnulých.
 • V mnoha zemích se Svátek zesnulých slaví tradičními jídly, jako jsou například sladkosti a pečivo ve tvaru lebek a kostí. V Mexiku se nejčastěji konzumují sladkosti ve tvaru kostí z cukrové polevy a pečivo, tzv. pan de muerto, což je sladký chléb, který je tradičně pečen v tento den.
 • Slaví se také tancem a hudbou, přičemž lidé se oblékají do tradičních kostýmů a maskují se do strašidelných postav.
 • Latinská Amerika slaví tento den pro nás velmi netradičně. Lidé věří, že hranice mezi životem a smrtí se vytrácí a duchové se mohou vrátit na zem. V Mexiku jsou domy a hřbitovy vyzdobeny květinami a svíčkami, aby usnadnily duchům cestu zpět na zem a pomohly jim najít cestu ke svým příbuzným.

V Guatemale se například konají parády, během kterých lidé tancují a hrají na hudební nástroje.

Proč si připomínáme den památky zesnulých?

V každé zemi se svátek památky zesnulých slaví trochu jinak, ale obecně jde o den, kdy lidé navštěvují hřbitovy, aby si připomněli své zemřelé příbuzné a přátelé. Na hroby se kladou květiny a svíčky, konají se také bohoslužby a veřejné modlitby.

Který den se připomíná?

Rok2. listopadu
2023čtvrtek
2024sobota
2025neděle
2026pondělí
2027úterý
2028čtvrtek
2029pátek
2030sobota
2031neděle
2032úterý

Objevte podobné články

Akce konané na tento den

Na Svátek zesnulých se konají různé akce, v závislosti na zemi a kultuře. Zde jsou některé z nejčastějších akcí:

 • Návštěva hřbitova: mnoho lidí navštěvuje hroby svých zesnulých příbuzných, aby jim položili květiny, svíčky nebo jiné symbolické předměty. Některé hřbitovy mohou být v této době otevřené po celou noc.
 • Bohoslužby: v některých zemích se konají speciální bohoslužby a mše za zemřelé.
 • Tradiční jídla: konzumují se tradiční jídla, jako jsou například sladkosti a pečivo ve tvaru lebek a kostí.
 • Festivaly: v některých zemích, jako je například Mexiko, se konají festivaly, které zahrnují parády, tance, hudbu a další kulturní akce.
 • Setkání s rodinou a přáteli: mnoho lidí využívá tento den jako příležitost k setkání se svými blízkými a přáteli, aby společně zavzpomínali na zesnulé a prožili společné chvíle.
 • Osobní modlitby a rituály: vzpomínka na zemřelé příbuzné a uctění jejich památky.
 • Dočasné výstavy a muzea: muzea a kulturní centra pořádají dočasné výstavy související s Památkou zesnulých, aby lidé mohli lépe porozumět této tradici a historii smrti.
Křesťanský významný svátek, který spojuje živé a uctívá mrtvé.
Zdroj: istockphoto.com

Organizace, které jsou spjaté se smrtí a truchlením

Existuje mnoho organizací, které se podílejí na pietách pro zesnulé a poskytují podporu rodinám zemřelých. Zde jsou některé z nich:

 • Pohřební služby: poskytují celou řadu služeb souvisejících s pohřbem a pietou, jako jsou například návrhy rakví, přeprava těla a organizace obřadu.
 • Církevní organizace: kostely a duchovní vůdci mohou poskytovat podporu rodinám zemřelých a organizovat modlitby a obřady.
 • Charitativní organizace: nabízejí podporu rodinám, které si nemohou dovolit zaplatit pohřeb a spolupracují s rodinou při organizaci obřadu.
 • Hřbitovní správa: může poskytovat podporu při organizaci pietních akcí a starat se o hřbitovní areál.
 • Psychologické poradny: mohou nabízet podporu rodinám při zvládání smutku a ztráty blízkého.
 • Osobní iniciativy: rodinní příslušníci, přátelé a sousedé mohou organizovat pietní akce, jako jsou modlitby, zapalování svíček a pokládání květin, aby si připomněli zesnulého a podpořili rodinu.

Vzpomínáme na zesnulé jen jeden den v roce?

I když jsou Dušičky nejvýznamnějším dnem v roce pro památku zesnulých, lidé vzpomínají na své zemřelé samozřejmě během celého roku.

V některých zemích je běžné navštěvovat hřbitovy pravidelně, aby se příbuzní poklonili zemřelým a udržovali jejich hroby.

Většina lidí v období výročí úmrtí svých blízkých uctívá jejich památku. Osobní projevy vzpomínek mohou být různé, někteří se rozhodnou zveřejňovat příspěvky na sociálních sítích k výročí úmrtí svých blízkých.

Každý způsob uctívání zesnulých je individuální a závisí na tradicích, náboženství a kulturních zvyklostech daného regionu.

Pro mnoho lidí mají Dušičky hluboký náboženský, kulturní a osobní význam.

Památka zesnulých v Evropě

V mnoha zemích se Památka zesnulých slaví jako svátek, kdy se navštěvují hroby zemřelých, zapalují se svíčky, kladou se na hroby květiny a připomíná se památka zemřelých přátel a příbuzných. Je to čas, kdy lidé vzpomínají na své milované, kteří už nejsou mezi námi, a projevují jim úctu a lásku.

Jaký den v Evropě se slaví Svátek zesnulých?

 • Česko (2. listopadu)
 • Polsko (1. listopadu)
 • Slovensko (1. a 2. listopadu)
 • Itálie (2. listopadu)
 • Rakousko (2. listopadu)
 • Německo (2. listopadu)
 • Francie (2. listopadu)
 • Španělsko (1. listopadu)
 • Portugalsko (1. listopadu)

Asie a Památka zesnulých

Japonsko: Obon, také nazýván jako Urabon, se slaví obvykle v srpnu a slouží k přivítání a poté následnému propuštění duší zemřelých do nebe.

Čína, Hongkong a Tchaj-wan: Qingming Festival, slavený obvykle v dubnu, je den, kdy lidé navštěvují hřbitovy a čistí hroby svých předků. Kromě toho také zapalují papírové obrazy a symboly, aby je mohli jejich předkové použít v posmrtném světě.

Vietnam: Tết Trung Nguyên, také známý jako svátek hladových duchů, se slaví na konci sedmého lunárního měsíce a připomíná zemřelé předky, kteří se domnívali, že v tomto období se duchové vraceli na zem.

Korea: Chuseok, také známý jako korejské díkuvzdání, se slaví obvykle v září nebo říjnu a je to den, kdy lidé navštěvují hřbitovy a uklízí hroby svých předků. Kromě toho se také setkávají s rodinou a přáteli a sdílejí tradiční jídlo.

Latinská Amerika slaví Památku zesnulých úplně jinak než v Evropě.
Zdroj: istockphoto.com

Latinská Amerika a Památka zesnulých

Dušičky, nebo také „Día de los Muertos“, jsou v Latinské Americe významným svátkem, který se slaví tradičními způsoby a má mnoho různých podob. V některých zemích se slaví celý týden od 28. října do 2. listopadu, zatímco v jiných zemích je to jen jeden nebo dva dny.

Během slavení Dušiček v Latinské Americe se často staví tzv. „ofrenda“, což jsou barevně vyzdobené stoly s obrázky a předměty, které připomínají zemřelé blízké. Na ofrendy se často kladou květiny, svíčky, jídlo, nápoje a osobní předměty zemřelých. Mnoho rodin také navštěvuje hřbitovy, aby položily květiny a svíčky na hroby svých blízkých.

V některých zemích se slaví různými průvody, hudbou a tancem. V Mexiku se například konají „calaveras“, což jsou satirické básně o smrti a smrt připomínající kostlivci. Pořádají se také karnevaly a festivaly, aby se oslavila Památka zesnulých.

Celkově lze říci, že slavení Dušiček v Latinské Americe je velmi barevné a živé, plné tradičních zvyků a rituálů, které mají hluboký kulturní a náboženský význam.

Často kladené otázky

V jaký den vzpomínáme na zemřelé?

Tento významný den si připomínáme 2. listopadu

Jakých akcí se můžete na svátek zesnulých zúčastnit?

Regionálně se konají bohoslužby, pietní akce, koncerty, setkávání rodin. V mnoha kulturách je naprosto běžné slavit Památku zesnulých, zdobit svůj byt a konat velké rodinné oslavy.

Kdy jít na hřbitov?

Na hřbitov samozřejmě můžete jít kdykoliv, ale většina lidí v Evropě navštěvuje hřbitov právě 2. listopadu, aby uctila památku.

Památka zesnulých, nebo také Dušičky, je svátek, kterým si připomínáme zemřelé a uctíváme jejich památku.

Je to den, kdy se věřící modlí za duše zesnulých a vzpomínají na jejich životy.

Slavení tohoto svátku je pevnou součástí mnoha kultur a tradic a nabízí nám příležitost uzavřít smutné období po ztrátě blízkého a pokusit se přejít k dalším věcem v životě.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)