Jak se slaví svátek Početí Panny Marie v Rakousku? Významný okamžik pro náboženskou komunitu a celou zemi

Jak vznikla doktrína o neposkvrněném početí Panny Marie a jak byla přijata katolickou církví?

Jaká je role a význam Panny Marie v rakouské kultuře a náboženském životě?

Jak se Mariä Empfängnis slaví v různých zemích a kulturách po celém světě?

Základní fakta

Kdy se slaví8. prosince
Kde se slavíMnoho zemí světa
Kdo se podílel na založeníKatolická církev
Datum vzniku1949
Důvod vznikuOslava neposkvrněného početí Panny Marie

Historie dne věnovanému početí nejsvětější Matky Boží

Slavení Početí Panny Marie v Rakousku se koná 8. prosince každého roku. Tento svátek je součástí katolického kalendáře a slaví se ve velkém množství katolických kostelů a klášterů po celé zemi.

Dogma neposkvrněného početí

V katolické teologii je uznáváno dogma neposkvrněného početí Panny Marie. To znamená, že Maria byla počata bez původního hříchu a byla předurčena k tomu, aby se stala Matkou Božího Syna, Ježíše Krista.

Historické události, které vedli k uznání neposkvrněnému početí Marie:

 • Rané křesťanství: Už ve starověku byla Maria uctívána jako důležitá postava v křesťanské tradici. Postupně se začala vyvíjet víra a úcta v souvislosti s jejím početím a jejími vlastnostmi.
 • Augustinův vliv: Sv. Augustin (354–430) sehrál důležitou roli v rozvoji nauky o neposkvrněném početí. Zastával názor, že všichni lidé se rodí s původním hříchem, včetně Marie. Nicméně uznával, že Maria byla zvláštním způsobem zachráněna a vybrána, aby se stala Matkou Božího Syna.
 • Středověké spekulace: Začaly se objevovat teologické spekulace a úvahy ohledně neposkvrněného početí Marie. Někteří teologové a světci vyjádřili názor, že Maria byla počata bez původního hříchu.
 • Deklarace papeže Sixta IV.: V roce 1476 vydal papež Sixtus IV. dekret, který uznával víru v neposkvrněné početí Marie. Tím bylo povoleno slavení tohoto významného aspektu Mariina života a zahájen proces oficiálního uznání nauky.
 • Definice papeže Pia IX.: Nejvýznamnějším momentem v historii přijetí doktríny o neposkvrněném početí bylo prohlášení papeže Pia IX. v roce 1854. V bulle „Ineffabilis Deus“ papež Pius IX. ustanovil, že Maria byla počata bez původního hříchu.

Tím bylo neposkvrněné početí Panny Marie vyhlášeno jako dogma katolické církve.

Státní svátek Početí Panny Marie v Rakousku.
Zdroj: pexels.com

TOP 5 zajímavostí o svátku Mariä Empfängnis

 • Teologický význam: Svátek Mariä Empfängnis slaví početí Panny Marie bez původního hříchu. Tato víra je pevně zakotvena v katolické teologii a je uznána jako dogma. Věří se, že Maria byla zrozena bez počátečního hříchu a byla předurčena k tomu, aby se stala Matkou Božího Syna, Ježíše Krista.
 • Státní svátek: V několika zemích, včetně Rakouska, je tento den veden jako státním svátkem. To znamená, že veřejné instituce, obchody a školy jsou uzavřeny a lidé mají volno. Je to příležitost pro rodiny, aby se setkaly a strávily čas společně.
 • Oslavy v Evropě: Tento svátek je slaven nejen v Rakousku, ale také v dalších evropských zemích, jako je Německo, Itálie, Španělsko, Portugalsko a Polsko. Každá země může mít své vlastní tradice a zvyky spojené s tímto svátkem.
 • Významná místa poutí: Některá místa v Evropě jsou považována za důležitá poutní místa spojená s uctíváním Marie. Například bazilika v Lourdes ve Francii je jedním z nejznámějších poutních míst.
 • Tradiční jídla: Podávají se oplatky s obrázky Panny Marie nebo se pečou koláče a dorty s mariánskými motivy. Tato jídla jsou často sdílena mezi rodinami a přáteli během svátečních oslav.

Proč se slaví den věnovaný Panně Marii?

Rakousko má bohatou katolickou tradici a Početí Panny Marie je jedním z významných svátků pro místní věřící. Je to také příležitost pro lidi, aby se spojili s náboženskými kořeny a oslavili důležitou událost v křesťanské víře.

Který den se slaví?

Rok8. prosince
2023pátek
2024neděle
2025pondělí
2026úterý
2027středa
2028pátek
2029sobota
2030neděle
2031pondělí
2032středa

Objevte podobné články

Akce konané na Početí Panny Marie v Rakousku

Během tohoto dne jsou v kostelích slouženy speciální mše, které připomínají tento den. Věřící se shromažďují, aby se modlili, zpívali a uctívali Marii. Mnohdy jsou kostely vyzdobeny květinami a svíčkami.

 • Místní trhy, festivaly a průvody, lidé si užívají dovolenou a tráví čas s rodinou a přáteli.
 • Bohoslužby: Ve většině katolických kostelů se slaví speciální mše ke cti Panny Marie a připomínají její početí bez původního hříchu.
 • Procesí: V některých městech a vesnicích se konají průvody a procesí, kde jsou nesené sochy a obrazy Panny Marie a věřící se shromažďují, aby se modlili a projevili svou úctu.
 • Výzdoba kostelů: Kostely jsou vyzdobeny květinami, svíčkami a mariánskými symboly, aby vytvořily slavnostní atmosféru.
 • Kulturní akce: V některých městech se konají kulturní a hudební akce spojené s tímto dnem. Koncerty, vystoupení a tradiční tance jsou běžné.
 • Trhy a festivaly: Na venkově se někdy pořádají trhy a festivaly, kde místní obyvatelé prodávají tradiční potraviny, řemeslné výrobky a další zboží. Lidé se scházejí, aby se bavili, jedli a oslavovali společně.
 • Rodinné oslavy: Početí Panny Marie je také příležitostí pro rodinné setkání a společné strávení času. Lidé se scházejí s rodinou a přáteli, aby slavili tento svátek a trávili čas společně.

Význam Panny Marie v rakouské kultuře

Marie má u Rakušanů významnou roli a zaujímá důležité místo jako duchovní matka, ochránkyně a přímluvkyně.

 • Matka a ochránkyně: Panna Maria je vnímána jako milující matka, která se stará o své duchovní děti. Její přítomnost a ochrana jsou považovány za útěchu a pomoc v těžkých časech a ve všech aspektech života.
 • Patronka země: Marie je také patronkou Rakouska. Její obraz nebo socha se nachází v mnoha kostelech a svatyních po celé zemi.
 • Poutní místa: Lidé putují k těmto svatyním, aby se modlili, vyjadřovali svou úctu a hledali duchovní posilu. Mariazell, které je nejvýznamnější rakouskou mariánskou svatyní, přitahuje tisíce poutníků každý rok.
 • Tradiční zvyky a slavnosti: V průběhu roku a také 8. prosince se koná mnoho tradičních slavností a procesí spojených s Pannou Marií. Tyto události mají náboženský a kulturní charakter a zahrnují modlitby, zpěv, tance a tradiční obřady.
 • Duchovní přímluva: Maria je vnímána jako přímluvkyně u Boha. Věřící se k ní modlí, aby přednesla jejich prosby a potřeby před trůnem Božím. Mnoho lidí nachází útěchu, naději a sílu ve svém vztahu k Panně Marii a v její přímluvě.

Neposkvrněné početí Marie v různých kulturách

Mariä Empfängnis, Immaculata Concepción a Dzień Matki Bożej Nieustającej Pomocy jsou všechny náboženské svátky spojené s úctou k Panně Marii, ačkoli se mohou lišit ve svém teologickém významu, regionálních tradicích a zvyklostech.

 • Mariä Empfängnis (Početí Panny Marie) je svátek, který se slaví v Rakousku a dalších evropských zemích.
 • Immaculata Concepción (Neposkvrněné Početí) je svátek slavený v latinskoamerických zemích, jako je například Španělsko nebo Mexiko.
 • Dzień Matki Bożej Nieustającej Pomocy (Den Matky Boží Nepomucenské) je polský svátek, který připomíná neposkvrněné početí Panny Marie. Jako jediný se slaví v jiný den a to 27. června.

Otevírací doba na den Početí Panny Marie v Rakousku

Seznam nejznámějších potravinových řetězců a jejich provozní doba na tento významný rakouský svátek.

Název obchoduProdejní doba na svátek Početí Panny Marie v Rakousku
Sparzavřeno
Billazavřeno
Hoferzavřeno
DM Drogerie Marktzavřeno
Pennyzavřeno
Lidlzavřeno

Před návštěvou řetězce si na webových stránkách ověřte správnost otevírací doby.

Často kladené otázky

Kdy se v Rakousku slaví Početí Panny Marie?

Každý rok se tento svátek slaví po celém Rakousku 8. prosince.

Jak se slaví tento svátek?

Rakušané si připomínají početí a život Panny Marie, která je patronka země a symbolem lásky, oddanosti a něhy. Pořádají se bohoslužby, navštěvují se poutní místa, pořádají se koncerty, výstavy a rodinná setkávání.

Jaká je historie a zajímavosti svátku Panny Marie?

Církev uznává dogma neposkvrněného početí Panny Marie. Ta byla počata bez původního hříchu a byla předurčena být matkou Ježíše Krista.

Státní svátek Početí Panny Marie v Rakousku slouží jako důležitý okamžik, který spojuje náboženské tradice, kulturu a historii této země.

Oslava tohoto svátku přináší lidem příležitost prohloubit svou víru, vyjádřit úctu k Panně Marii a spojit se s bohatou duchovní tradicí. Je to také čas, kdy lidé se shromažďují v kostelích, svatyních a dalších místech, aby společně modlili, zpívali a prožívali duchovní posilu.

Připomíná důležité hodnoty a posiluje vazby mezi jednotlivci i komunitami v Rakousku.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)