Den boje proti rakovině spojuje národy a organizace ve snaze překonat tuto nemoc

Jaká je historie dne proti nádorům?

Jaké aktivity a akce se obvykle konají během tohoto dne?

Jaký je hlavní cíl Světového dne boje proti rakovině?

Základní fakta

Kdy se slaví4. února
Kde se slavíCelý svět
Kdo se podílel na založeníMezinárodní unie proti rakovině
Datum vzniku2000
Důvod vznikuZvýšit povědomí i rakovině a prevenci

Historie dne věnovanému rakovině

Původní myšlenka vytvoření dne boje proti rakovině vzešla od Francouzského národního institutu pro rakovinu (INCa) a Mezinárodní unie proti rakovině (UICC). Tato iniciativa byla podpořena Světovou zdravotnickou organizací a v roce 2000 byl poprvé vyhlášen Světový den boje proti rakovině.

Tématem boje proti rakovině se často stává konkrétní druh karcinomu nebo aspekt související s touto nemocí. Například v minulosti byla zvýrazněna prevence rakoviny prsu, plicní rakoviny, dětské rakoviny nebo důležitost zdravého životního stylu při prevenci rakoviny.

2001: „Rakovina – překonání překážek“

2004: „Karcinom – prevence je možná“

2008: „Rakovina – pozitivní, společný, globální“

2011: „Rakovina dětí – proč oni?“

2020: „Já jsem a já se postavím rakovině“

2021: „Jednou a navždy: přemostit rozdíly ve včasné diagnostice rakoviny“

TOP 5 zajímavostí o nádorovém dni

 • Symbol nádorového dne: Modrá stuha. Modrá barva byla zvolena, aby vyjadřovala naději a solidaritu s pacienty s rakovinou. Stuhu často nosí lidé po celém světě jako znak podpory a povědomí o této nemoci.
 • Globální účast: Stává se stále více globální událostí. Lidé, organizace a vlády z různých zemí se zapojují do osvětových kampaní, pořádají charitativní akce, zdravotnické kontroly a další aktivity, které mají za cíl zvýšit povědomí o rakovině a podpořit boj proti ní.
 • Podpora výzkumu: Organizace a vědecké instituce využívají tento den k získání finančních prostředků, zvýšení povědomí o výzkumných projektech a významu pokroku v léčbě rakoviny.
 • Mobilizace veřejnosti: Během tohoto dne je klíčovým prvkem zapojení veřejnosti. Lidé se dozvídají o prevenci rakoviny, významech zdravého životního stylu a včasné diagnostice. Kromě toho se organizují dobrovolnické akce, charitativní sbírky a další aktivity, které podporují pacienty s rakovinou a jejich rodiny.
 • Globální reporty a statistiky: Slouží jako příležitost pro zveřejňování globálních reportů a statistik o rakovině. Tyto informace pomáhají identifikovat trendy, rizikové faktory, výzvy a pokrok v diagnostice a léčbě rakoviny. Globální reporty také poskytují směrnice a doporučení pro vlády a zdravotnické organizace.
Maligní nádorové onemocnění je globální problém.
Zdroj: pexels.com

Statistické údaje o rakovině

 • V roce 2020 bylo odhadem diagnostikováno 19,3 milionu nových případů rakoviny a 10 milionů lidí zemřelo na tuto nemoc.
 • Rakovina představuje druhou nejčastější příčinu úmrtí po kardiovaskulárním onemocnění.
 • Nejčastějšími typy rakoviny u mužů jsou nádory plic, prostaty a tlustého střeva.
 • Nejčastějšími typy rakoviny u žen jsou nádory prsu, tlustého střeva a dělohy.
 • Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se odhaduje, že do roku 2040 se počet nově diagnostikovaných případů rakoviny zvýší o 47 % na celosvětové úrovni. Tento alarmující trend zdůrazňuje naléhavou potřebu boje proti rakovině.
 • Existuje výrazná nerovnost v přístupu k péči o rakovinu mezi různými regiony a zeměmi. Mnoho lidí na světě nemá přístup k dostatečné diagnostice, léčbě a péči, což zvyšuje riziko zpožděného odhalení a horších výsledků léčby.

Více informací na webu WHO.

Proč si připomínáme tento den?

Cílem je zvýšit informovanost a podporu veřejnosti v boji proti rakovině a připomenout význam prevence a včasného odhalení.

Význam dne boje proti rakovině spočívá v tom, že se jedná o globální platformu, která přináší povědomí o rakovině a poskytuje podporu pacientům a jejich rodinám. Tento den také slouží jako příležitost k vyjadřování solidarity s těmi, kteří bojují s touto nemocí, k mobilizaci veřejnosti a zdravotnického sektoru k dalšímu výzkumu, prevenci a léčbě rakoviny.

Který den se slaví?

Rok4. února
2023sobota
2024neděle
2025úterý
2026středa
2027čtvrtek
2028pátek
2029neděle
2030pondělí
2031úterý
2032středa

Objevte podobné články

Akce konané na podporu onkologicky nemocných

 • Benefiční akce: Pořádání charitativních akcí, jako jsou koncerty, aukce, sportovní události nebo galavečery, které mají za cíl shromáždit finanční prostředky na podporu pacientů s rakovinou a výzkumu této nemoci.
 • Osobní příběhy a povědomí: Organizace přednášek, diskuzí nebo besed, kde pacienti, přeživší nebo jejich rodinní příslušníci sdílejí své osobní příběhy, poskytují povědomí o rakovině a inspirují ostatní.
 • Podpora psychického zdraví: Poskytování terapeutických skupin, poradenství, psychologické podpory a podpora v oblasti duševního zdraví pro onkologicky nemocné a jejich rodiny.
 • Informační kampaně: Organizace osvětových kampaní a akcí zaměřených na prevenci rakoviny, včasné odhalování, zvýšení povědomí o rizicích a zdravém životním stylu.
 • Podpora výzkumu: Finanční příspěvky a granty pro výzkumné projekty v oblasti onkologie, které mají za cíl objevovat nové terapeutické přístupy, léčebné metody a léky pro pacienty s rakovinou.

Organizace, které se starají o nemocné s rakovinou

 • Americká rakovinová společnost (American Cancer Society) – Poskytuje informace, podporu, prevenci, diagnostiku, léčbu a výzkum rakoviny. Organizuje také programy pro pacienty a jejich rodiny.
 • Světový fond boje proti rakovině (World Cancer Research Fund) – Zaměřuje se na výzkum, prevenci a vzdělávání ve snaze snížit výskyt rakoviny. Podporuje zdravý životní styl a poskytuje informace o prevenci rakoviny.
 • Nadace Stand Up To Cancer – Tato nadace financuje mezinárodní výzkumné projekty v boji proti rakovině a spolupracuje s vedoucími odborníky na onkologii a farmakologii.
 • Světová federace proti rakovině (Union for International Cancer Control) – Je mezinárodní organizace, která usiluje o prevenci rakoviny, zlepšení péče o pacienty a podporu politických opatření týkajících se onkologických onemocnění.
 • Lokální onkologická centra a nemocnice – Ve většině zemí existují specializovaná onkologická centra a nemocnice, které poskytují komplexní péči o pacienty s rakovinou. Tyto instituce nabízejí diagnostiku, léčbu, podporu a rehabilitaci pro nemocné.
Statistické údaje výskytu rakoviny v populaci.
Zdroj: who.com

Preventivní opatření

 • Zdravý životní styl: Vedení zdravého životního stylu je klíčové pro prevenci rakoviny. Zahrnuje nekouření, omezení konzumace alkoholu, vyváženou stravu bohatou na ovoce a zeleninu, pravidelnou fyzickou aktivitu a udržování zdravé tělesné hmotnosti.
 • Ochrana před slunečním zářením: Správná ochrana před slunečním zářením, včetně používání ochranných krémů s vysokým ochranným faktorem, nošení klobouků a slunečních brýlí a vyhýbání se přímému slunci v nejžhavějších hodinách, může pomoci snížit riziko kožní rakoviny.
 • Pravidelný screening: Pravidelné screeningové testy, jako je mamografie, kolonoskopie a Pap test, jsou důležité pro včasnou detekci rakoviny a možnost účinnější léčby.
 • Ochrana před infekcemi: Některé typy rakoviny jsou spojeny s infekcemi. Ochrana před infekcemi, jako je očkování proti virem hepatitidy B a lidským papilomavirům (HPV), může snížit riziko vzniku rakoviny jater a děložního čípku.
 • Zdravotní osvěta a kontrolní vyšetření: Zvýšení povědomí o rakovině, pravidelné návštěvy lékaře a informované rozhodování ohledně zdravotní péče jsou také důležité preventivní opatření.

Často kladené otázky

Kdy si připomínáme den boje proti rakovině?

Po celém světě se tento den slaví vždy 4. února.

Proč je důležité slavit den proti rakovině?

Rakovina je velký globální problém, který se týká nás všech. Počet lidí s nádorem se dle vědců bude i nadále zvyšovat, proto je zapotřebí upozorňovat na rizika, která vedou k propuknutí tohoto onemocnění.

Jaké akce se konají na podporu boje proti nádorům?

Na mnoha místech se konají odborné přednášky, setkávání lidí s rakovinou, benefiční koncerty, informační kampaně, preventivní prohlídky. Odborníci chodí do škol a učí studenty jak snížit riziko vzniku rakoviny.

Organizace a instituce z celého světa se spojují ve snaze podporovat nemocné s rakovinou. Světový den boje proti rakovině přináší povědomí, solidarity a naději.

Společným úsilím se snažíme zlepšit prevenci, diagnostiku, léčbu a podporu pacientů.

Tyto organizace hrají klíčovou roli v boji proti rakovině, poskytují důležité informace, financují výzkum a vytvářejí komunitu, která se snaží snížit břemeno této nemoci a zlepšit kvalitu života nemocných.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)