Průvodci slaví svůj den. Podpořme výjimečný servis průvodců cestovního ruchu zajišťující nezapomenutelné zážitky

Jak podpořit a oslavit Mezinárodní den průvodců cestovního ruchu?

Mají průvodci nějaký vliv na povědomí a ochranu kulturního a přírodního dědictví destinací?

Jaké dovednosti a znalosti musí průvodci mít, aby byli úspěšní ve své práci?

Základní fakta

Kdy se slaví21. února
Kde se slavícelosvětově
Kdo se podílel na založeníMezinárodní federace průvodců cestovního ruchu
Datum vzniku1985
Důvod vznikuPodpora průvodců a informace o jejich práci

Historie dne věnovanému průvodcům

Tento den se slaví od roku 1985. Byl poprvé vyhlášen Mezinárodní federací průvodců cestovního ruchu (International Federation of Tourist Guides Associations, IFGTA) jako příležitost k oslavě a uznání práce turistických průvodců po celém světě.

IFGTA, která byla založena v roce 1985, je mezinárodní organizace, která sdružuje a reprezentuje profesionální průvodce z různých zemí. Jejím cílem je podporovat standardy, etiku a profesionální rozvoj profesionálů a přispívat k rozvoji turistického průmyslu.

Průvodci vám mohou navštívené místo přiblížit úplně v novém rozměru.
Zdroj: pexels.com

Milníky, které formovaly cestování s průvodci

 • 1825: Vydání prvního moderního turistického průvodce – Průvodce po Alpách (Guide to the Alps) od Jonase Hanwaye v Anglii. Tento průvodce se stal předchůdcem moderních turistických průvodců.
 • 1840: Thomas Cook zahajuje první organizovaný zájezd – byl uspořádán mezi Leicesterem a Loughboroughem v Anglii a označuje počátek organizovaného cestovního ruchu.
 • 1872: Vznik Union Internationale des Associations de Guides et Scouts d’Europe (UIAGSE) – Mezinárodní organizace, která sdružuje a reprezentuje průvodce a skauty v Evropě.
 • 1951: Vydání prvního průvodce Lonely Planet – Tony Wheeler a Maureen Wheeler vydávají svůj první průvodce po Asii nazvaný „Across Asia on the Cheap“, který položil základy slavné série průvodců Lonely Planet.
 • 1985: Založení Mezinárodní federace průvodců cestovního ruchu (International Federation of Tourist Guides Associations, IFGTA) – Mezinárodní organizace, která reprezentuje a podporuje profesionální průvodce cestovního ruchu.
 • 1990: Založení World Federation of Tourist Guide Associations (WFTGA) – Světová federace průvodců cestovního ruchu, která sdružuje průvodce z celého světa.
 • 1999: Vznik prvních mobilních aplikací pro turisty – S nástupem chytrých telefonů se začaly vyvíjet mobilní aplikace, které poskytují informace a průvodce pro cestovatele.
 • 2017: Vydání prvního hlasového asistenta pro turisty – Technologické inovace přinesly vývoj hlasových asistentů, jako je Google Assistant a Amazon Alexa, které mohou poskytovat turistům informace a průvodcovské služby.

TOP 4 zajímavosti o průvodcích

 • Multilingvální průvodci: Mnoho profesionálů je schopno komunikovat a poskytovat služby ve více než jednom jazyce. To umožňuje turistům z různých zemí a kulturních pozadí lépe porozumět a užít si své cestování.
 • Specializace průvodců: Existují specializovaní na různá témata a destinace. Někteří se zaměřují na historické památky, jiní na přírodu a ekoturistiku nebo například na gastronomické zážitky. To umožňuje turistům vybrat si průvodce, který nejlépe odpovídá jejich zájmům a preferencím.
 • Průvodci s licencí: V mnoha zemích musí průvodci získat licenci nebo certifikaci, která potvrzuje jejich odbornost a znalosti. Tyto licence obvykle vyžadují absolvování vzdělávacích kurzů, zkoušek a splnění stanovených standardů.
 • Virtuální průvodcovství: S rozvojem digitální technologie se objevují nové formy průvodcovství, včetně těch virtuálních. Tito průvodci poskytují virtuální prohlídky, interaktivní mapy a informace prostřednictvím mobilních aplikací a webových stránek. To umožňuje turistům objevovat destinace i bez fyzické přítomnosti průvodce.

Objevte podobné články

Proč se slaví tento den?

Tento den je věnován oslavě a uznání práce průvodců cestovního ruchu po celém světě. Průvodci cestovního ruchu jsou klíčovou součástí turistického odvětví, protože poskytují informace, vzdělávání a zábavu turistům během jejich cestování.

Mezinárodní den turistických průvodců je příležitostí zdůraznit význam jejich role a přispět k povědomí o vzdělávacích, kulturních a ekonomických přínosech, které průvodci cestovního ruchu přinášejí do cestovního ruchu.

Který den se slaví?

Rok21. února
2023úterý
2024středa
2025pátek
2026sobota
2027neděle
2028pondělí
2029středa
2030čtvrtek
2031pátek
2032sobota

Akce konané na podporu průvodců

 • Odborné semináře a workshopy: Organizace pořádají semináře a workshopy zaměřené na profesní rozvoj průvodců. Tato setkání poskytují prostor k diskusi o aktuálních trendech, sdílení zkušeností a zdokonalování dovedností.
 • Exkurze a prohlídky: V rámci průvodcovského dne se pořádají exkurze a prohlídky v různých destinacích. Průvodci mají příležitost předvést své dovednosti a znalosti a poskytnout turistům unikátní zážitky.
 • Ocenění a soutěže: Některé organizace udělují ocenění průvodcům za jejich vynikající práci a příspěvek k cestovnímu ruchu. Soutěže a ocenění podporují vysoké standardy a motivují průvodce k dalšímu profesnímu růstu.
 • Vzdělávací programy: Instituce poskytují vzdělávací programy a kurzy pro průvodce cestovního ruchu. Tyto programy pomáhají průvodcům rozvíjet své znalosti o historii, kultuře, umění a dalších tématech souvisejících s destinacemi, které provádějí.
 • Kampaně a osvěta: K oslavě tohoto dne se často pořádají kampaně a osvětové akce, které mají za cíl zvýšit povědomí o důležité roli průvodců. Tyto akce mohou zahrnovat sdílení příběhů, prezentace jejich práce ve veřejných médiích a podpora turistů k využívání služeb profesionálů.
Nejnavštěvovanější místa v Evropě za rok 2019.
Zdroj: eurostat.org

Organizace, které pomáhají turistice

 • Světová turistická organizace: UNWTO je specializovaný úřad Organizace spojených národů, který se zaměřuje na rozvoj a udržitelnost turistického průmyslu. UNWTO podporuje spolupráci mezi zeměmi, sdílení informací a výzkumu a propagaci udržitelného cestovního ruchu.
 • Mezinárodní rada pro památky a sídla: ICOMOS je mezinárodní organizace zabývající se ochranou a správou kulturního dědictví. ICOMOS pomáhá při identifikaci, ochraně a propagaci kulturních památek a míst, která jsou důležitá pro turistiku.
 • Mezinárodní rada muzeí: ICOM je organizace, která podporuje rozvoj muzeí a jejich role v turistice. ICOM se zaměřuje na profesní rozvoj muzejních pracovníků, etické standardy a propagaci kulturního dědictví prostřednictvím muzeí.
 • Světová organizace cestovního ruchu: WTTC je mezinárodní organizace, která zastupuje přední společnosti a organizace v cestovním ruchu. WTTC se zaměřuje na podporu ekonomického růstu a udržitelnosti cestovního ruchu, propagaci bezpečného cestování a vytváření pracovních míst.
 • Lokální turistické organizace (LTO): V mnoha destinacích existují lokální turistické organizace, které se zaměřují na rozvoj a propagaci turistiky v dané oblasti. Tyto organizace spolupracují se zainteresovanými stranami, podporují marketing a propagaci destinace, a poskytují informace a služby turistům.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Mezinárodní den průvodců cestovního ruchu?

Každý rok se celosvětově slaví den průvodců vždy 21. února.

Proč je důležité slavit tento den?

Průvodci mají těžký život, musí znát kulturu nejenom vlastní země, ale také cizích destinací, musí se potýkat s kulturními rozdíly, znát několik jazyků a musí umět komunikovat i s náročnými klienty. Navíc musí zajistit, aby se nikomu nic nestalo. Je zapotřebí vyzdvihnout náročnost průvodcování a dozvědět se více o tomto povolání.

Jaké vzdělání musí mít průvodci?

Pokud chtějí pracovat v oficiálních agenturách musí mít minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitou. Musí umět minimálně dva světové jazyky. V mnoha městech se objevují také dobrovolní průvodci, kteří nemusí mít žádné vzdělání, nemají za vás zodpovědnost a ukázka města je jen v rámci kamarádského rozhovoru po zajímavostech.

Mezinárodní den průvodců cestovního ruchu je významnou příležitostí k uznání a oslavě práce průvodců.

Tento den připomíná jejich klíčovou roli při propojování turistů s kulturou, historií a přírodním dědictvím destinací. Je to také příležitost k posílení profesního rozvoje, sdílení znalostí a podpoře udržitelného a kvalitního turistického ruchu.

Turističtí průvodci jsou nezbytnou součástí cestovního průmyslu a přispívají k nezapomenutelným zážitkům lidí z celého světa.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)