Proč vznikl Světový den boje proti tuberkulóze? Všechny důležité informace na jednom místě

Světový den boje proti tuberkulóze patří mezi významné dny ve zdravotnictví.

WHO si klade za cíl ukončit epidemii TBC do roku 2030. Jak toho chce dosáhnout?

Léčba je dlouhá a problematická a protože je tuberkulóza sociální chorobou, je zapotřebí zapojení humanitárních organizací a velkého množství dobrovolníků.

I když žijeme ve vyspělé zemi, kde není výskyt TBC běžný, neměli bychom tuto zákeřnou nemoc podcenit.

Infekce tuberkulózy může mít i bezpříznakový průběh a vy o ní nemusíte několik měsíců vědět.

Základní fakta

Kdy se slaví24. března
Kde se slavícelý svět
Stát vznikuUSA
Kdo se podílel na vznikuWHO
Datum vzniku1982
Důvod vznikuúmrtnost na TBC je stále velký problém

Významný den boje proti tuberkulóze

WHO ho vyhlásila na 24. března, protože v březnu roku 1882 byla nejenom představena bakterie TBC, ale na tento den připadá také výročí úmrtí dalšího skvělého lékaře, Alberta Schwartze, který jako první vyvinul vakcínu proti tuberkulóze.

WHO vyhlásila 24. března jako den boje proti tuberkulóze v roce 1982.

Den boje proti tuberkulóze byl vyhlášen hlavně proto, že úmrtnost na tuto nemoc byla a stále je velký problém. Úmrtnost na otevřenou TBC je velmi vysoká a řadí se na přední příčky mezi nejčastější infekční úmrtí na světě. TBC se velmi snadno přenáší a bylo potřeba informovat obyvatele nejenom rozvojových zemí o důsledcích a preventivních opatření.

Boj proti tuberkulóze je dlouhý a nákladný.
Zdroj: istockphoto.com

Osobnosti, které ovlivnily tuberkulózu

Robert Koch

Významný objev přinesl světu Robert Koch, který v březnu 1882 odhalil světu původce tuberkulózy, kterým je bakterie zvaná Mycobacterium tuberculosis. TBC byla v 19. století velký problém, umíralo na ní až 30% populace. Zejména mladých lidí. Robert Koch spolu s dalšími lékaři přispěl k řadě preventivních opatření, která snižují přenos Tuberkulózy. Preventivní opatření, která jsou dodnes aplikována naleznete v článku níže.

Robert Koch získal za tento objev Nobelovu cenu. Jeho mikroskopické zkoumání bakterií je dodnes velmi ceněné.

Albert Schwartz

Lékař, který se v roce 1891 stal prvním člověkem, který vynalezl vakcínu proti tuberkulóze. Vakcína, byla vyrobena z živých oslabených bakterií TBC a byla účinná hlavně u zvířat. U lidí bohužel nebyla tato vakcína tolik úspěšná.

Světový den boje proti tuberkulóze, co dělá WHO

Tento den se snaží WHO informovat širokou veřejnost o problematice tuberkulózy a o možnosti poskytnutí finančního daru, který bude použit na prevenci, léky, očkování a personál v nejohroženějších zemí.

V tento den se po celém světě konají přednášky, běží kampaně na podporu rozvojových zemí a preventivní programy, které podávají informace cizincům i lidem, kteří se chystají do zemí s vysokou mírou případů TBC.

Prevence a informovanost je klíčová

WHO klade velký důraz na prevenci nemocí a snaží se zapojit všechny možné prostředky. Informovanost lidí za pomocí významných dnů v kalendáři je účinný prostředek, jak zvýšit povědomí o různých nemocech.

Který den se slaví?

Rok24. března
2023pátek
2024neděle
2025pondělí
2026úterý
2027středa
2028pátek
2029sobota
2030neděle
2031pondělí
2032středa

Tuberkulóza a WHO

WHO patří mezi přední bojovníky proti tuberkulóze. Má na svědomí hned několik kampaní, které každoročně spouští. Poskytuje nemalé prostředky na výzkum a léčbu tuberkulózy po celém světě.

Nyní vám sepíši několik bodů, kterými chce WHO docílit vymizení epidemie tuberkulózy v rozvojových zemí:

1. očkování

2. kvalitní snadno dostupné léky a kvalifikovaný personál

3. včasná diagnostika a informovanost

4. zvýšená hygiena a dostatek pitné vody v rozvojových zemí

5. monitorování výskytu TBC a vyhodnocování dat

WHO potřebuje dostatek financí a dobrovolníků, kteří budou v rozvojových zemí pomáhat. Všechno souvisí se vším, a pokud nebudou mít lidé v chudých zemí dostatek pitné vody a kvalitní lékařské péče, bude je sužovat nejenom TBC.

Diagnostika, léčba, očkování, prevence, takové jsou boje proti tuberkulóze
Zdroj: istockphoto.com

Jaké organizace bojují proti této nemoci?

STOP TB partnership: mezinárodní nevládní organizace se zabývá bojem proti TBC a spolupracuje s WHO. Jejím úkolem je především prevence, vytváří různé informační kampaně a informuje širokou veřejnost.

Fond na podporu a výzkum TBC (TB Research Fund): tento fond je součástí Evropské agentury pro léčivé přípravky EMA. Poskytuje finance na výzkum nových léčebných postupů v boji proti TBC.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC): organizace je součástí WHO a i když jejím primárním cílem je boj proti rakovině, věnuje se také tuberkulóze, protože díky tkáňovým změnám, které způsobuje TBC, může vzniknout rakovina plic.

Statistika výskytu TBC

TBC se šíří hlavně v rozvojových zemí kde není dostatečná hygiena a kvalitní zdravotnická péče. V roce 2020 bylo diagnostikováno 10,4 milionu nových případů po celé světě. Přitom 78% pochází z Asie a 25% z Afriky. Vysoký počet nakažených hlásí USA, Čína či Indie.

Výskyt tuberkulózy v Asii

Nejhůře zasaženým světadílem onemocněním TBC je Asie. Představuje 78% všech případů na světě. Nejzasaženější země Asie jsou Indie, Čína a Indonésie, je to hlavně kvůli vysokému počtu obyvatel, nízké úrovně hygieny a nedostatkem léků a lékařské péče. Je zde také výskyt HIV/AIDS a dalších nemocí, které snižují imunitní systém člověka.

Výskyt tuberkulózy v Africe

Afrika patří mezi druhou nejzasaženější oblast na světě. Představuje 25% všech případů výskytů TBC. Bohužel se trend výskytu tohoto onemocnění v Africe stále zvyšuje. Je to dáno nejenom špatnou hygienou a nedostatkem lékařské péče, ale také výskytem HIV/AIDS a dalším infekčním nemocem. V roce 2020 bylo v Africe nově nakaženo 2,7 miliónů lidí.

Výskyt tuberkulózy v Evropě

Evropa patří mezi oblasti s nízkým výskytem tuberkulózy už desítky let. Trend vývoje je příznivý a tuberkulóza je na území Evropy každým rokem nižší. Nejvyšší počet případů v Evropě hlásí už několik let Rusko, Rumunsko, Ukrajina, Polsko a Velká Británie. Česká republika patří mezi země s nízkým počtem výskytu tohoto onemocnění.

V roce 1950 se v Evropě objevilo 1,4 miliónu nových případů tuberkulózy. V roce 2020 bylo toto číslo již mnohem nižší, jen 740 tisíc nových případů. Co se týče postižených zemí Evropy, jsou zasaženy stále stejné země.

Vývoj výskytu tohoto onemocnění je díky preventivním programům a financím WHO příznivý. Trend výskytu v ekonomicky vyspělých zemí se každým rokem snižuje, ovšem v rozvojových zemí je míra výskytu a úmrtnost stále vysoká.

Výskyt tuberkulózy v USA

Počet nakažených tuberkulózou v USA. Úspěšné boje proti tuberkulóze
Zdroj: cdc.gov

Tuberkulóza a Ukrajina aneb data z roku 2022

Na jaře roku 2022 byl sice registrován zvýšený počet hlášení tuberkulózy, dle organizací výsledek ovšem neukazuje na uprchlickou krizi a válku na Ukrajině. Tuberkulóza je způsobena pomalu rostoucí bakterií, proto je lepší setrvat až na konečná data za celý rok.

Data z roku 2022 jsou nyní vyhodnocována.

Vliv migrantů na výskyt TBC

Data ukazují, že i přes zvýšený počet migrantů, kteří do Evropy každý rok přijdou, neroste křivka výskytu TBC. Naopak každý rok je výskyt tuberkulózy nižší.

Nejde zcela jasně říct, že výskyt tuberkulózy mají na svědomí migranti. I když se každým rokem zvyšuje počet migrantů, míra onemocnění klesá. Tuberkulózu si můžeme přivést i my sami z dovolené.

Objevte podobné články

Jak se mohu zapojit do dne proti TBC?

Nejdůležitějším bodem proto, abyste vy sami nedostali TBC je zvýšená hygiena v době respiračních nemocí.

Pokud se chystáte do zemí s vysokým výskytem TBC, před cestou byste si měli nechat změřit protilátky v krvi. Do roku 2010 bylo plošné očkování proti TBC povinné, proto je pravděpodobné, že ve vašem těle nějaké protilátky máte. Ochranou vám může být také respirátor.

Jestliže se vrátíte z rizikové země a pociťujete na sobě některý z příznaků, jako je kašel, dušnost, zvýšená teplota, bolest svalů a kloubů, neprodleně kontaktujte svého lékaře.

Světový den tuberkulózy přináší několik faktů

Tuberkulóza je jednou z velmi zákeřných infekcí, která má složitou léčbu a může postihnout každého z nás.

Snadnější cestování do exotických zemí nese svá rizika a v některých zemích je stále vysoká úmrtnost. Tuberkulóza má dlouhou inkubační dobu, až 2 roky. Problematické je vystopovat všechny kontakty a snížit přenos. Tuberkulóza je vysoce nakažlivá, přenáší se vzduchem.

Mycobacterium tuberculosis nemusí u každého člověka způsobit aktivní onemocnění tuberkulózy. Jen v 5-10% případů se u člověka infikovaného bakterií TBC rozvine aktivní neboli otevřená tuberkulóza plic.

Všechny druhy tuberkulózy se musejí léčit, ať už člověka postihne otevřená, latentní nebo atypická tuberkulóza. O léčbě latentní, rezistentní i otevřené tuberkulózy se dočtete níže.

Léčba je složitá, tuberkulóza je bakteriální infekce a rezistence vůči antibiotikům je velká. Proto je zapotřebí nasadit 4 různé druhy antituberkulotik a léčba je dlouhá, i více než 6 měsíců.

Tuberkulóza má vysokou úmrtnost. Jedná se o druhou nejčastější smrtící infekci na světě.

Očkování proti tuberkulóze bylo v některých státech plošně zrušeno.
Zdroj: istockphoto.com

Druhy, příznaky a přenos

Tuberkulóza se dělí na dva druhy a to na latentní a otevřenou TBC. Latentní tuberkulóza není nakažlivá, ale může přejít do aktivní tuberkulózy.

Latentní tuberkulóza

Člověk má v těle bakterii TBC, ale nemá žádné příznaky, obtíže a není infekční. Latentní TBC neboli bezpříznakovou tuberkulózu může mít člověk v těle roky a nemusí se nijak projevit.

Přenos bakterie je z člověka na člověka vzduchem. Stačí aby infekční člověk kýchnul nebo zakašlal, k nakažení stačí velmi malé množství choroboplodných zárodků.

Přejít do akutní formy může TBC z několika důvodů, nejčastěji během několika týdnů od nakažení, ještě než začne tělo reagovat na výskyt bakterie, ale také za několik měsíců až let kvůli oslabené imunitě z důvodu jiného onemocnění. Proto je otevřená tuberkulóza spojována s infekcí HIV.

Otevřená tuberkulóza

Akutní tuberkulóza tedy vzniká kvůli bakterii mycobacterium tuberculosis. První zmínky o tomto onemocnění se objevily v Egyptě cca 1500 let př.n.l. a byly zapsány lékaři na papyrus. Ovšem samotná bakterie se na zemi vyskytuje už milióny let.

Příznaky nejsou nijak specifické, proto je včasná diagnostika problematická. Nemocný člověk má klasické respirační příznaky. Tuberkulóza se projevuje vlhkým kašlem, zvýšenou teplotou, slabostí, hubnutím a nočním pocením. Později pacient začne vykašlávat sputum s příměsí krve.

TBC nemusí být jen v plicích

Bakterie Mycobacterium tuberculosis napadá i jiné orgány než plíce. Může být přítomna v lymfatických uzlinách, ledvinách, ale také v gastrointestinálním traktu nebo v kostech. Tuberkulóza kostí je velmi bolestivá, mohou být zasaženy prakticky všechny kosti a klouby v těle.

Očkování a léčba tuberkulózy

V současné době je očkování proti tuberkulóze prováděno jen u novorozenců do 6 týdnů věku, kteří mají v rodině vyšší riziko onemocnění. Je to dáno tím, že očkování proti tuberkulóze je u dospělého člověka mnohem méně účinné. Očkování bylo plošně zrušeno v roce 2010, pokud máte pochyby, můžete si nechat změřit hladinu protilátek v krvi.

Obě varianty TBC je potřeba léčit. V závislosti na průběhu je pacient buď hospitalizován nebo probíhá léčba doma. Tuberkulóza se léčí několika druhy antituberkulotik tzv. 1. linie, které se vzájemně míchají. Postup léčby je složitý a velmi specifický hlavně díky tomu, že rezistence vůči lékům je markantní.

Multirezistentní tuberkulóza

Tento druh tuberkulózy nereaguje na léčbu léky 1. linie. Musí se nasadit vysoce toxické léky, které mají mnoho vedlejších účinků. Léčba je dlouhá až dva roky. Tato rezistentní tuberkulóza se objevuje u pacientů, kteří se léčili na otevřenou TBC, ale nedodržovali léčebný režim, nebrali správně léky nebo v jejich zemi není dostatek kvalitních léků první linie.

Často kladené otázky

Existuje léčba proti tuberkulóze?

Ano, může být sice zdlouhavá, ale TBC je možné vyléčit za pomocí antituberkulotiky

Proč se slaví den TBC 24. března?

Organizace si daly za cíl vymýtit toto onemocnění do roku 2030, proto je zapotřebí dělat osvětu pro veřejnost a šířit preventivní programy a získat finanční podporu

Mohu se tuberkulózou nakazit?

Ano, riziko je malé, protože ještě nedávno bylo povinné očkování a protilátky v těle nějaký rok zůstávají, ale i tak se můžete nakazit

Data ukazují, že v rozvojových zemí se ke kvalitní léčbě dostane jen několik málo procent lidí, kteří onemocní TBC. Proto je úmrtnost a celková situace kolem TBC velmi vážná. Získání dostatečné finanční podpory pro dobrovolníky je klíčová. Proto WHO každoročně připravuje informační kampaně na podporu boje proti tuberkulóze.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)