Na Světový den dětské práce 12. června máme možnost pomoci dětem ke svobodnému životu.

V některých státech se stále objevuje využívání dětí k práci.

Ve světě je až 152 milionů dětí, kteří musí pracovat proti své vůli.

OSN vyhlásilo Světový den dětské práce pro boj s tímto problémem na den 12. června.

Kdy se tato situace zlepší? Pomoci může i jednotlivec.

Základní fakta

Kdy se slaví12. června
Kde se slavíPo celém světě
Původ vznikuNew York, USA
Datum vzniku2002

Historie Světového dne proti dětské práci

Byl vyhlášen v roce 2002 Organizací spojených národů (OSN) jako každoroční událost slavící se 12. června. Tento den byl vytvořen jako prostředek k upozornění na problém dětské práce a k podpoře snah o jeho eliminaci.

Před vyhlášením Světového dne proti dětské práci bylo v oblasti boje proti dětské práci učiněno několik důležitých kroků. V roce 1999 byla přijata Úmluva o právech dítěte OSN, která stanovila, že děti mladší než 15 let by neměly být vystaveny nebezpečným formám práce. Rovněž v roce 1999 bylo schváleno Rozhodnutí ILO o strategii OSN proti dětské práci, které stanovilo priority a akční plán na odstranění nejhorších forem dětské práce.

Od vyhlášení se světové společenství zaměřilo na boj proti dětské práci, a i když se stále setkává s výzvami, bylo učiněno mnoho pozitivních kroků. Tyto kroky zahrnují zvýšení povědomí o problematice dětské práce, podporu vzdělávacích a ekonomických programů, které pomáhají dětem uniknout dětské práci, a zlepšení právního rámce na ochranu dětí před dětskou prací.

Pondělí12. června 2023
Středa12. června 2024
Čtvrtek12. června 2025
Pátek12. června 2026
Sobota12. června 2027
Pondělí12. června 2028
Úterý12. června 2029
Středa12. června 2030
Čtvrtek12. června 2031
Sobota12. června 2032

Současnost boje proti dětské práci

V současnosti se stále potýkáme s problémem dětské práce, který postihuje miliony dětí po celém světě. Dětská práce brání dětem v tom, aby se mohly věnovat vzdělávání a osobnímu rozvoji a má negativní dopad na jejich zdraví, bezpečnost a budoucnost.

Organizace spojených národů a Mezinárodní organizace práce (ILO) v současnosti spolupracují na řadě programů a iniciativ zaměřených na eliminaci dětské práce, jako je program ILO na podporu zaměstnatelnosti a ekonomického rozvoje a program OSN na zlepšení vzdělávání dětí.

Současně se také snažíme o větší povědomí o problému dětské práce, což je klíčové pro to, aby se lidé mohli spojit a podpořit snahy o jeho odstranění. Světový den proti dětské práci 12. června každoročně představuje důležitou příležitost k upozornění na tuto vážnou otázku a k podpoře aktivit, které pomáhají bojovat proti dětské práci.

„Dětská práce není jen sociální nespravedlnost, ale i ekonomická ztráta. Děti, které nemohou být ve škole, nemohou se vzdělávat a plně rozvinout svůj potenciál.“ — Justin Trudeau, kanadský premiér.

Objevte podobné články

Oslavy a akce pořádané v tento den

Některé z možností, jak tento den oslavit, zahrnují:

  1. Vzdělávací aktivity: školy, univerzity a neziskové organizace mohou pořádat diskuse a workshopy zaměřené na dětskou práci a její dopady.
  2. Kampaně na sociálních médiích: pomocí hashtagů a sdílením informací a zdrojů mohou jednotlivci a organizace podpořit širší povědomí o problému dětské práce.
  3. Demonstrace a pochody: lidé po celém světě mohou vyjít do ulic a demonstrovat proti dětské práci.
  4. Fundraisingové aktivity: neziskové organizace mohou pořádat sbírky na podporu programů a iniciativ proti dětské práci.
  5. Spolupráce s podniky: podniky mohou podpořit Světový den proti dětské práci tím, že uvedou na trh produkty, které nebyly vyrobeny dětskou prací, nebo že poskytnou finanční pomoc programům zaměřeným na eliminaci dětské práce.

Cílem těchto aktivit je povzbudit k diskusi a podpoře snah o eliminaci dětské práce a pomoci dětem, aby mohly dosáhnout svého plného potenciálu.

„Dětská práce je závažným porušením lidských práv a měli bychom ji odstranit.“ — Ban Ki-moon, bývalý generální tajemník OSN.

Jak může pomoci jednotlivec

Jednotlivec může pomoci bojovat proti dětské práci několika způsoby:

  1. Podpořte neziskové organizace: podpořte neziskové organizace, které se zaměřují na boj proti dětské práci, ať už finančně nebo formou dobrovolnictví.
  2. Kupujte odpovědně: při nákupu zboží zkontrolujte, zda bylo vyrobeno bez dětské práce, a podpořte společnosti, které respektují lidská práva.
  3. Sdílejte informace: šiřte informace o dětské práci na sociálních médiích a v rámci svého okolí.
  4. Požadujte změnu: požadujte od svých zástupců v politice, aby podporovali iniciativy a zákony, které bojují proti dětské práci.
  5. Dělejte dobrovolnickou práci: zapojte se do dobrovolnických programů, které pomáhají dětem, které byly vystaveny dětské práci, a podpořte jejich vzdělávání a zaměstnatelnost.

Každý může přispět k boji proti dětské práci, a každý krok, který učiníte, může mít významný dopad.

S dětskou prací se nejčastěji stále setkáváme v zemích jako: Afghánistán, Ázerbájdžán, Bangladéš, Burkina Faso, Demokratická republika Kongo, Etiopie, Indie, Laos, Myanmar, Nepál.

Často kladené otázky

Co je dětská práce?

Každá forma práce, která ohrožuje dětství, zdraví nebo vzdělávání dětí, nebo která brání jejich plnému rozvoji.

Kolik dětí na světě pracuje jako dětská pracovní síla?

Podle Mezinárodní organizace práce (ILO) se odhaduje, že v roce 2021 existuje více než 152 milionů dětí v produktivním věku, které pracují jako dětská pracovní síla.

Jaké jsou některé zdroje dětské práce?

Zdroje dětské práce zahrnují nedostatek vzdělání, bídu, chudobu a nezaměstnanost rodičů, konflikty a katastrofy, obchod s dětmi a další faktory.

Proč je dětská práce škodlivá?

Protože brání dětem v plném rozvoji a může mít škodlivý vliv na jejich zdraví, vzdělání a budoucnost.

Co se děje při oslavách Světového dne proti dětské práci?

Zahrnují kampaně, akce, diskuse a události, které upozorňují na problematiku dětské práce a podporují boj proti ní. Tyto akce se konají po celém světě a jsou organizovány mezinárodními organizacemi, vládami a neziskovými organizacemi.

Autor článku
Hana Havlíčková

Jmenuji se Hanka, zanedlouho mi bude 30 a mám malou holčičku školkou povinnou. Rodičovská dovolená, Covid a souhra okolností mě přivedla na cestu copywritingu, která se stala mou prací. Ve volné chvíli nejraději hodím nohy na gauč a nebo cestuji po přátelích či po lese. Mezi koníčky bych zařadila čtení knih, sledování thrillerů, modelování nehtů nebo malování.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)