Frankofonie slaví svůj den. Oslovte svou vášeň pro francouzský jazyk a podpořte tuto kulturu

Proč je důležité slavit Světový den frankofonie?

Kde všude můžete slyšet francouzštinu?

Jak se francouzština stala jedním z hlavních jazyků diplomacie a mezinárodních organizací?

Základní fakta

Kdy se slaví20. března
Kde se slavícelosvětově
Kdo se podílel na založeníMezinárodní organizace frankofonie
Datum vzniku1970
Důvod vznikuPodpora a sdružování lidí mluvící francouzsky

Historie dne věnovanému francouzštině

První zmínky o Dni frankofonie sahají do roku 1970, kdy Mezinárodní organizace frankofonie (Organisation internationale de la Francophonie) uspořádala první setkání frankofonních států ve Francii. Tehdy se jednalo o symbolický akt, který měl upozornit na důležitost francouzštiny jako mezinárodního jazyka a podpořit spolupráci mezi francouzsky mluvícími zeměmi.

V roce 1988 se během konference frankofonie v Quebecu (Kanada), rozhodlo oficiálně vyhlásit 20. březen jako Světový den frankofonie. Tento den byl zvolen na počest vzniku Mezinárodní organizace frankofonie dne 20. března 1970. Od té doby se každoročně konají různé akce a oslavy po celém světě.

Francouzština je velmi oblíbený jazyk u umělců.
Zdroj: pexels.com

TOP 5 zajímavostí o dni francouzského jazyka

 • Globální rozšíření: Francouzština je jedním z nejrozšířenějších jazyků na světě. Je úředním jazykem ve více než 30 zemích a je mluvena na všech kontinentech. Kromě toho je francouzština jedním z šesti oficiálních jazyků Organizace spojených národů.
 • Jazyk diplomacie: Tradičně je považována za jazyk diplomacie. Je používána ve významných mezinárodních organizacích, jako je OSN, UNESCO, Evropská unie a Mezinárodní červený kříž. Je také často používána při jednáních a diplomatických setkáních po celém světě.
 • Význam ve světové kultuře: Francouzská kultura má velký vliv na světovou kulturu. Francouzská literatura, film, gastronomie, móda a výtvarné umění mají mezinárodní prestiž a ovlivňují celosvětové trendy. Mnoho slavných spisovatelů, filmařů a umělců pochází z francouzsky mluvících zemí.
 • Jazyk lásky: Francouzština je také známá jako „jazyk lásky“. Je považována za romantický jazyk a je spojována s láskou, vášní a elegancí. Francouzské výrazy a fráze se často používají ve světové literatuře a hudbě, aby vyjádřily lásku a citové projevy.
 • Francouzština a angličtina: Francouzština měla významný vliv na angličtinu. Odhaduje se, že kolem 45% anglických slov má původ ve francouzštině. To je důsledek historického vlivu Normanské invaze v roce 1066, kdy se francouzština stala jazykem vládnoucí třídy v Anglii.

Další zajímavosti o francouzštině najdete na webu Francophonie.

Proč se slaví tento den?

Tento světový den je také příležitostí k připomenutí hodnot a ideálů, které sdílí frankofonní země, jako je respekt k lidským právům, rozvojová spolupráce, kulturní rozmanitost a udržitelný rozvoj.

Tento den je významnou událostí pro frankofonní komunity po celém světě a poskytuje jim příležitost oslavit a propagovat svůj jazyk a kulturu.

Světový den frankofonie slouží k propagaci a oslavě francouzského jazyka a frankofonní kultury prostřednictvím různých aktivit a akcí.

Který den se slaví?

Rok20. března
2023pondělí
2024středa
2025čtvrtek
2026pátek
2027sobota
2028pondělí
2029úterý
2030středa
2031čtvrtek
2032sobota

Objevte podobné články

Akce konané na podporu francouzštiny

 • Jazykové školy a kurzy: Existuje mnoho jazykových škol a kurzů zaměřených na výuku francouzštiny. Tyto instituce nabízejí lekce pro začátečníky i pokročilé studenty a usilují o šíření francouzštiny mezi lidmi různých věkových skupin.
 • Konverzační kluby: Skvělý způsob, jak praktikovat a zlepšovat své jazykové dovednosti. Existují kluby, které se specializují na francouzštinu, kde se mohou lidé setkávat a diskutovat ve francouzštině.
 • Filmové festivaly: Jsou zaměřené na francouzské filmy, jsou skvělou příležitostí k prohloubení znalostí francouzštiny a objevování frankofonní kinematografie. Tyto festivaly často nabízejí promítání filmů a hostí přední filmaře a herce.
 • Literární soutěže a festivaly: Podpora francouzského jazyku. Pořádají se různé soutěže v psaní, překladech a čtení francouzské literatury. Festivaly pak nabízejí přednášky, debaty a setkání s francouzskými spisovateli.
 • Kulturní a hudební akce: Konají se také různé kulturní akce, jako jsou výstavy, módní přehlídky, koncerty a festivaly zaměřené na francouzskou kulturu. Tyto akce slouží k propagaci a oslavě různých aspektů francouzského umění a kulturního dědictví.
 • Gastronomické události: Francouzská kuchyně je světově proslulá, a tak se v rámci dne frankofonie pořádají různé gastronomické akce a festivaly, kde si lidé mohou vychutnat autentické francouzské pokrmy, vína a dobroty.
 • Sportovní akce: Sport je dalším aspektem frankofonní kultury. V tento den se mohou konat sportovní turnaje, závody a exhibice spojené s francouzskými sporty, jako je fotbal, tenis, cyklistika nebo petanque.
 • Konference a semináře: Pořádají se konference a semináře zaměřené na různé aspekty francouzského jazyka a frankofonní kultury. Tyto akce poskytují platformu pro diskuzi, výměnu názorů a prezentaci výzkumných prací týkajících se francouzštiny.
 • Tematické výstavy: Muzea a galerie po celém světě často pořádají tematické výstavy věnované francouzskému umění, kultuře a historii. Tyto výstavy nabízejí příležitost objevovat francouzské dědictví prostřednictvím výtvarného umění, fotografií, historických artefaktů a dalších exponátů.

Organizace, které pomáhají lidem mluvícím francouzsky

 • Mezinárodní organizace Frankofonie (Organisation internationale de la Francophonie, OIF): Je to největší mezinárodní organizace, která sdružuje země, kde je francouzština oficiálním jazykem, nebo kde je francouzština důležitou součástí kulturního dědictví. OIF podporuje spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání, hospodářství a lidských práv mezi svými členy.
 • Mezinárodní frankofonní agentura pro vzdělávání a výzkum (Agence universitaire de la Francophonie, AUF): Mezinárodní organizace, která podporuje vysokoškolské vzdělávání a vědecký výzkum ve frankofonních zemích. AUF spolupracuje s univerzitami a výzkumnými institucemi na projektech týkajících se vzdělávání, výzkumu a inovací.
 • Frankofonní parlamentní shromáždění (Assemblée parlementaire de la Francophonie, APF): Organizace, která sdružuje parlamenty frankofonních zemí. APF usiluje o posílení demokracie, lidských práv a právního státu v frankofonních zemích a podporuje spolupráci mezi parlamenty.
 • Frankofonní univerzitní asociace (Association des Universités Francophones, AUF): Asociace vysokých škol a univerzit, která podporuje spolupráci a výměnu mezi frankofonními univerzitami. AUF nabízí finanční a technickou podporu projektům, vzdělávacím programům a výzkumu.
 • Mezinárodní rada pro frankofonii (Conseil international de la langue française, CIF): Organizace, která se zaměřuje na rozvoj a ochranu francouzského jazyka. CIF podporuje jazykovou rozmanitost a propaguje učení a používání francouzštiny ve světě.
Počet států kde je úřední jazyk francouzština.
Zdroj: frenchalacarteblog.com

Jak se francouzština stala jedním z hlavních jazyků diplomacie?

Francouzština se stala jedním z hlavních jazyků diplomacie a mezinárodních organizací z historických a politických důvodů. Existuje několik faktorů, které přispěly k tomuto vývoji:

Historický vliv

Francie byla v minulosti jednou z předních evropských mocností a francouzština se stala jazykem mezinárodní komunikace. V době kolonizace a imperialistické expanze měla Francie rozsáhlé koloniální impérium, které zahrnovalo území na různých kontinentech. Francouzština se tak stala jazykem administrativy, vzdělání a komunikace ve francouzských koloniích.

Francouzská revoluce a osvícenství

Francouzská revoluce v 18. století a osvícenství přinesly ideály rovnosti, svobody a bratrství, které měly vliv na rozvoj mezinárodních práv a diplomacie. Francouzština se stala jazykem mezinárodních smluv a diplomatických jednání.

Francouzština v mezinárodních organizacích

Francie byla jedním ze zakládajících členů mnoha mezinárodních organizací, včetně Organizace spojených národů (OSN) a UNESCO. Francouzština byla jedním z původních pracovních jazyků těchto organizací a zůstává jedním z hlavních jazyků v jejich strukturách.

Francouzština a diplomacie

Diplomatická tradice Francie a význam francouzštiny v diplomacii se vyvinula již od dob Ludvíka XIV. Francouzština byla používána jako jazyk diplomatických jednání a korespondence mezi státy a vládami.

Frankofonní země a společenství

Frankofonní země, které sdílejí francouzštinu jako společný jazyk, navazují diplomatické vztahy a spolupráci na základě tohoto jazyka. Mezinárodní organizace, jako je Mezinárodní organizace Frankofonie (OIF), podporují a rozvíjejí spolupráci mezi těmito státy.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Světový den frankofonie?

Každý rok se den věnovaný francouzskému jazyku slaví 20. března.

Proč je důležité slavit francouzštinu?

Francouzsky hovoří ve více než 30 zemích světa, je důležité připomínat si nejenom tuto řeč, ale také kulturu. Tento den spojuje všechny osoby mluvící tímto jazykem.

Jaké akce se konají v tento den?

V mnoha světových městech se pořádají koncerty, filmové festivaly a hudební soutěže ve francouzštině. Konají se semináře a výstavy. Ve školách se děti učí o francouzské kultuře, nejvýznamnějších osobnostech, filmech, obrazů a knih.

Světový den frankofonie je významnou příležitostí k oslavě francouzštiny a frankofonní kultury po celém světě.

Tento den nám připomíná důležitost jazykové rozmanitosti, mezinárodní spolupráce a kulturního dialogu. Je to příležitost, jak vyjádřit svou lásku ke francouzštině a frankofonnímu světu prostřednictvím různých aktivit, jako je učení se jazyka, objevování literatury, filmů, hudby a umění.

Mezinárodní den frankofonie nás také povzbuzuje k posilování mezinárodního porozumění a respektu mezi různými kulturami a jazyky. Připojme se k této globální oslavě a šiřme radost z francouzštiny a jejího dědictví mezi všechny.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)