Světový den humanitárních pracovníků slavíme 19. srpna. Jaké vzdělání pracovník potřebuje a jaká je jeho náplň práce?

Světový den humanitárních pracovníků poukazuje na fakt, že práce těchto lidí je na mnoha místech po celém světě klíčová.

Dobrovolníci riskují své životy v oblastech, kde zuří válka, pomáhají nemocným a navštěvují nejchudší části zemí.

Každoročně je na den humanitárních zaměstnanců představeno téma, které momentálně nebo dlouhodobě hýbe společností.

Tipnete si, která témata se v posledních letech objevila?

Základní fakta

Kdy se slaví19. srpna
Kde se slavícelý svět
Kdo se podílel na založeníOSN
Stát založeníUSA
Datum založení2008
Důvod založeníVyzdvižení nezištné pomoci humanitárních pracovníků

Historie dne věnovanému humanitárním zaměstnanců

V roce 2003 19. srpna se stal teroristický útok v Bagdádu při kterém zemřelo 22 humanitárních pracovníků a také Vysoký komisař OSN pro lidská práva, v tu dobu také vedoucí dané mise v Iráku Sérgio Vieira de Mello.

V roce 2008 se Valné shromáždění OSN rozhodlo, že 19. srpna se bude slavit Světový den humanitárních pracovníků, aby se vyzdvihla jejich práci a připomněla teroristický útok v Iráku.

Od roku 2009 se každoročně vyhlašuje téma, kterými se odborníci a humanitární pracovníci věnují.

TOP 5 zajímavostí o nezištné pomoci

Humanitární práce v sobě ukrývá několik zajímavých informací, které byste měli vědět. Humanitární pracovníci se zabývají hned několika činnostmi, které mají velký vliv na civilní obyvatelstvo.

 1. Humanitární pracovníci poskytují pomoc v oblastech zasažených přírodní katastrofou, válečnými konflikty, v uprchlických táborech, v oblastech zasažených pandemií a dalšími krizovými událostmi.
 2. Pomoc může být v různých formách, od zásobení potravin, až po zdravotnickou pomoc.
 3. Často pracují v nebezpečných oblastech, vystavují se riziku zranění nebo smrti.
 4. Neziskový pracovníci mohou mít různá vzdělání, ale většina z nich má minimálně bakalářské studium. Pracovníci mohou být lékaři, sociální pracovníci, logističtí specialisté, zdravotní sestry, inženýři a další odborníci.
 5. Pracovníci spolupracují s místními organizacemi a zapojují do práce místní obyvatele i specialisty. Musí umět komunikovat, znát různé kultury a umět si poradit v krizových situacích.
Práce humanitárních pracovníků je pro miliony lidí klíčová.
Zdroj: istockphoto.com

Proč se slaví den neziskových pracovníků?

Mezi hlavní body, proč je důležité si každoročně připomínat Světový den humanitárních pracovníků je pocta náročné práci, připomínka úmrtí během pomoci lidem a vyzdvihnutí aktuálních společenských problémů, které hýbou světem.

Každoroční témata humanitárních pracovníků slouží k upozornění na důležitost humanitární práce a k podpoře pracovníků, kteří se pomocí jiným lidem zabývají.

Některá témata uplynulých let:

 • Lékařské týmy v nebezpečí
 • Humanitární pracovníci nesmějí být cílem
 • Svět potřebuje víc humanitárních pracovníků
 • Osobní bezpečnost a humanitární péče
 • Ochrana klimatu a humanitární pomoc

Který den se slaví?

Rok19. srpna
2023sobota
2024pondělí
2025úterý
2026středa
2027čtvrtek
2028sobota
2029neděle
2030pondělí
2031úterý
2032čtvrtek

Akce konané na podporu charitativních pracovníků

Světový den neziskových pracovníků je příležitostí pro organizace, vlády a jednotlivce po celém světě připomenout význam práce humanitárních pracovníků a poděkovat jim za jejich nasazení.

V mnoha zemích po celém světě se konají zajímavé akce, mezi nejčastější z nich patří:

 • konference a semináře – zaměření na vzdělávání a zvyšování povědomí o humanitární činnosti
 • charitativní akce – shromažďování finančních prostředků na humanitární pomoc
 • diskuze a debaty – pořádají se diskuzní kroužky a debaty na nejzajímavější a nejpalčivější humanitární témata
 • manifestace a demonstrace – v některých zemích se pořádají demonstrace a protesty, aby se upozornilo na humanitární krize a naléhavé potřeby lidí v nouzi
 • vzdělávací akce – školy a univerzity pořádají semináře a vzdělávací akce, které pomáhají lépe pochopit práci humanitárních pracovníků a jejich práci
 • informační kampaně – na školách, v TV, rádiu a na sociálních sítí se objevují letáčky, videa a obrázky z informačním materiálem, který přibližuje práci humanitárních pracovníků

Objevte podobné články

Organizace, které se zapojují do kampaní spojených s humanitární pomocí

Organizací, které se zapojují do různých kampaní a pomáhají humanitárním pracovníků je mnoho. Většina z nich má ve své náplni práce pomáhat lidem v nouzi a zaměstnává vlastní humanitární pracovníky. Ty v rámci jedné mise spolupracují.

Nejznámější spolupracující organizace:

 • Mezinárodní Červený kříž
 • Lékaři bez hranic
 • Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
 • Světový potravinový program
 • Mezinárodní organizace pro migraci
 • Humanitární akční skupina
 • Světová zdravotnická organizace
 • Organizace spojených národů a UNICEF

Humanitární pracovníci většiny výše zmíněných organizací spolu jezdí na mise, kde poskytují pomoc obyvatelům společně. Pomáhají si v plnění jednotlivých úkolů a pořádají sjezdy, školení a další akce, které jim pomáhají vzájemně se poznat a vymyslet strategii pomoci v daném regionu.

Statistika humanitární pomoci v roce 2019
Zdroj: online.maryville.edu

Světové statistické údaje a nezištná pomoc

Statistické údaje mají ve svých datech mnoho zajímavých informací, humanitární pracovníci a jejich práce není výjimka, a tak nám data mohou rozkrýt někdy velmi znepokojující informace.

 • Podle údajů Mezinárodní organizace Červeného kříže bylo v roce 2020 zaznamenáno více než 580 útoků na zdravotnické pracovníky v souvislosti s onemocněním Covid-19
 • Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky udává, že v roce 2020 bylo více než 80 milionů lidí na světě vystaveno násilí, konfliktům a pronásledování
 • V roce 2020 bylo nuceno opustit své domovy více než 26,3 milionů lidí a stali se z nich uprchlíci
 • V témže roce bylo zapotřebí rekordních 35 miliard USD na humanitární pomoc v souvislosti s pandemií covidu a dalšími krizemi
 • Přibližně 250 milionů dětí a mladistvých po celém světě pracuje. Někteří jsou vystaveny pracovním podmínkám, které nevyhovují.

Humanitární pomoc

Humanitární pomoc je soubor aktivit, které pomáhají lidem v nouzi. Pracovníci jsou posíláni různými organizacemi, pro které pracují, do krizových situací jako jsou válečné konflikty, regiony postižené pandemií nebo nejchudší části světa. Pracovníci poskytují odbornou pomoc všem lidem bez rozdílu.

Jaká je nejčastější humanitární pomoc po celém světě?

 • Poskytování vody, potravin, léků, oblečení
 • Ochrana civilistů
 • Obnova života v regionech
 • Poskytování útočiště a ochrany
 • Ochrana lidských práv
 • Pomoc se zdravotní péčí
 • Koordinace a spolupráce s místními i mezinárodními organizacemi
 • Pomoc obyvatelům zajistit lepší životní úroveň a vzdělání
 • Rozvoj udržitelných zdrojů – obnovitelné zdroje energie, zavlažování a rozvoj zemědělských technologií
 • Ochrana životního prostředí

Tato pomoc může být poskytována krátkodobě nebo dlouhodobě. Může být organizována mezinárodně nebo s pomocí místních vlád, organizací a spolků.

7 základních humanitárních principů

Humanitární pracovníci se řídí několika humanitárními principy, které jsou založeny na pomoci, ochraně a obnově.

 1. Humanita – poskytování pomoci na základě lidské důstojnosti a respektování všech lidí
 2. Nestrannost – pomoc by měla být poskytována na základně potřeb a nikoli na základě předností. Pomoc by měla být poskytnuta nejprve těm, kteří jí nejvíce potřebují, bez ohledu na společenské postavení
 3. Neutrálnost – humanitární pracovníci by měli být nestranní vůči politickým a náboženským přesvědčením. Měli by pomáhat všem lidem bez rozdílu
 4. Zaměření na potřeby – pomoc by měla být poskytnuta především účelně, účinně a dle potřeb
 5. Nezávislost – humanitární pomoc by neměla být závislá na vládních a jiných politických organizací. To chrání pracovníky před politickým tlakem a ovlivnění
 6. Jednota – všechny humanitární organizace by měli spolupracovat a pomáhat si
 7. Univerzalita – humanitární pomoc je zaměřena na pomoc lidem, které to nejvíce potřebují, bez ohledu na to, kde žijí.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Světový den humanitárních pracovníků?

Každý rok se po celém světě slaví tento den 19. srpna.

Proč podporujeme charitativní pracovníky?

Je potřeba ocenit těžkou a velmi riskantní práci humanitárních pracovníků a zviditelnit jejich přínos pro celou společnost.

Jaká je náplň neziskové pomoci?

Záchrana životů, poskytování vody, potravin a přístřešku, ochrana obyvatel. To vše buď ve válečném konfliktu nebo po živelné katastrofě.

Světový den humanitárních pracovníků nám připomíná důležitou roli, kterou pracovníci hrají v ochraně a záchraně životů v nejrizikovějších oblastech světa.

Je to příležitost pro nás, abychom ocenili a uctili práci těchto hrdinů.

Tento den je důležitý proto, aby zdůraznil potřebu ochrany humanitárních pracovníků, aby mohli snadněji, lépe a beze strachu vykonávat svou práci a pomáhat lidem ve všech zemí světa bez ohledu na jejich rasu, společenské postavení nebo náboženské vyznání.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)