Světový den kulturního rozvoje připomíná kulturní odlišnosti, mírové soužití a rozvoj společnosti

Světový den kulturní diverzity pro dialog a rozvoj se snaží podpořit porozumění, toleranci a dialog mezi různými kulturami a národy.

Součástí významného dne je také několik bodů o vzdělávání a rozvoje, více informací v článku.

Jaký je význam kulturní diverzity pro společnost?

Diskriminace a xenofobie, jak moc velký je to problém?

Základní fakta

Kdy se slaví21. května
Kde se slavícelý svět
Kdo se podílel na vznikuOSN
Stát vznikuUSA
Datum vzniku2002
Důvodu vznikuZvýšení povědomosti o kulturní diverzitě a rozvoji
Kulturní rozmanitost a její podpora je klíčová pro celou společnost
Zdroj: istockphoto.com

Historie světového dne kulturního pokroku

Světový den kulturní diverzity pro dialog a rozvoj byl zaveden na valném shromáždění OSN v roce 2002. Tento den se slaví každoročně 21. května a má za cíl podporovat různé kultury a národy.

V roce 2002 schválilo Valné shromáždění OSN deklaraci o kulturní rozmanitosti a vyzvalo k vytvoření Světového dne kulturní diverzity pro dialog a rozvoj.

Historické milníky kulturní rozmanitosti

Kulturní rozmanitost je složitý a mnohostranný koncept, který zahrnuje kulturní prvky (jazyk, náboženství, zvyky, umění, hudba, architektura).

Klíčové události kulturní rozmanitosti:

 • Vznik UNESCO 1945
 • Deklarace lidských práv 1948
 • Mezinárodní den jazyků
 • Ochrana světového kulturního dědictví
 • Festivaly kulturních tradic – festival v Barceloně (2010), karneval v Johannesburgu (2016), otevřený dům kultury v Paříži (2018), online kulturní akce během pandemie (2020)

TOP 5 zajímavostí o kulturním rozvoji

Kulturní rozvoj nabízí několik zajímavostí. Pojďme si napsat TOP 5 nejzajímavějších z nich:

 1. Pozitivní dopad na ekonomiku
 2. Jazyk může být klíčovým prvkem kulturního rozvoje
 3. Technologie podporují kulturní rozvoj
 4. Kulturní rozvoj podporuje sociální změny
 5. Multikulturalismus a kulturní diverzita jsou propojeny
Diverzita a kulturní rozvoj pomáhá pozitivně budovat společnost.
Zdroj: istockphoto.com

Proč je důležité připomínat si den věnovaný kulturnímu rozvoji?

Několik důvodů, proč je důležité připomínat a slavit Světový den kulturní diverzity:

 • Podpora multikulturního dialogu
 • Ochrana kulturního dědictví
 • Boj proti diskriminaci a xenofobii
 • Podpora udržitelného rozvoje

Podpora tolerance, porozumění a respekt mezi kulturami, boj proti diskriminaci a xenofobii, podpora udržitelného rozvoje a ochrana kulturního dědictví.

Který den se slaví

Rok21. května
2023neděle
2024úterý
2025středa
2026čtvrtek
2027pátek
2028neděle
2029pondělí
2030úterý
2031středa
2032pátek

Akce konané na podporu kulturní modernizace

Po celém světě se konají zajímavé akce, které podporují kulturní rozvoj.

Mezi nejznámější a nejlepší z nich patří:

 • Kulturní festivaly – mnoho měst po celém světě pořádá kulturní festivaly, kde se mísí různé kultury. Ukázány jsou tradice a jídla. Tyto festivaly podporují setkávání lidí různých kultur.
 • Diskuze a přednášky – organizace připravují diskuze a sezení, kde se lidé dozvídají o kulturních rozdílech a o tom, jak se tyto rozdíly dají využít ke společnému prospěchu.
 • Vzdělávací aktivity – do základních a středních škol chodí odborníci a studentům vysvětlují, proč je důležité podporovat kulturní rozvoj.
 • Koncerty a kulturní vystoupení
 • Charitativní akce

Objevte podobné články

Jak se mohu zapojit do kampaně pro kulturní diverzitu

Podporovat kampaně pro rozvoj kulturní diverzity můžete hned několika způsoby. Některé z nich jsou:

 • Zkuste si uvědomit vlastní stereotypy a snažte se být otevřenější a tolerantnější ke kulturám
 • Můžete navštívit nějaké kulturní festivaly, kterých se po celém světě koná několik
 • Zapojte se do charitativních akcí, které podporují multikulturní rozmanitost
 • Zúčastněte se diskuzí, aktivit a multikulturního dialogu
 • Sdílejte své zkušenosti na sociálních sítí

Pro zapojení do kulturního rozvoje je zapotřebí si nejprve srovnat v hlavě všechny priority a být kladně nastaven pro různé kultury.

Diskriminace ani xenofobie nemá v kulturním rozvoji co pohledávat.

Organizace, které se podílejí na kulturním růstu

Na kulturním rozvoji se podílí hned několik velkých světových organizací. Každý stát má poté vlastní regionální organizaci, která řeší kulturní problémy v daném státě, městě a komunitě.

 • UNESCO – má mnoho programů na podporu kulturního rozvoje. Světové dědictví, Mezinárodní program pro vzdělávání o lidských právech a Mezinárodní program pro rozvoj komunikace.
 • Mezinárodní centrum pro kulturu a umění – rozvoj společnosti prostřednictvím kultury a umění.
 • World Culture Forum – kulturní rozvoj a kulturní diverzita v Asii a Pacifiku.
 • Mezinárodní rada pro filozofii a humanitární vědy – podpora spolupráce mezi vědci, humanitárními pracovníky, filozofy a kulturními pracovníky z různých zemí a kultur.
Etnická rozmanitost v jednotlivých státech po celém světě
Zdroj: slideshare.net

Kulturní prosperita a světové statistiky

Pojďme se podívat do světa statistických dat, které mají k dispozici světové organizace.

 • UNESCO uvádí, že 50% světových jazyků je ohroženo vyhynutím
 • 75% nejchudších lidí žije v rozvojových zemí, není zde vzdělání, dostatečná léčba, ale je zde kulturní marginalizace (proces sociálního vyloučení)
 • Kulturní a kreativní průmysl nabízí přes 29 milionu pracovních míst
 • Důvěra ve vládu, média a nadnárodní společnosti je nejvyšší v Asii, střední a východní Evropě a Latinské Americe. Nejnižší v Severní Americe a západní Evropě

Jde vidět, jak moc kulturní rozmanitost ovlivňuje společnost po celém světě.

Diskriminace a xenofobie

Úzce související jevy, které mají negativní vliv na společnost a jednotlivce. Diskriminace a xenofobie jsou nespravedlivé a neoprávněné a vedou ke ztrátě důvěry, společenského napětí a přispívají k nerovnosti a sociálnímu vyloučení.

Diskriminace může mít škodlivý vliv na jednotlivce i skupinu. Omezuje rovnost a spravedlnost, brání lidem v dosahování svého potenciálu a přispívá k nerovnosti a napětí ve společnosti.

Xenofobie je forma iracionálního a nespravedlivého strachu, podezřívavosti nebo nenávisti vůči cizincům nebo lidem, kteří jsou odlišní od většinové skupiny. Xenofobie je založena na předsudcích a stereotypních představách o lidech.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Světový den kulturního rozvoje?

Každý rok 21. května

Proč se slaví Světový den kulturního rozvoje?

Kulturní rozvoj je velmi důležitý pro zdravé společenství různých kultur. Je potřeba chránit kulturní dědictví a zahodit stereotypní chování.

Jak se mohu zapojit do akcí v rámci Světového den kulturního rozvoje?

V první řadě byste si měli srovnat v hlavě vaše priority a přijmout kulturní rozdíly jako pozitivní přínos pro celou společnost. Můžete se zapojit do informačních kampaní ve vašem městě nebo na sociálních sítí.

Světový den kulturní diverzity pro dialog a rozvoj (Světový den kulturního rozvoje) je potřeba každoročně vyzdvihovat a slavit. Je potřeba rozšířit obzory a zahodit stereotypní chování. Plánujete podpořit kulturní rozmanitost a navštívit nějaké kulturní akce ve vašem okolí?

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)