Světový den laboratorních zvířat si připomínáme 24. dubna. Víte o něm vše?

24. dubna – Oslavme společně Světový den laboratorních zvířat.

Víte, jak probíhá takový výzkum na zvířatech a k čemu ho potřebujeme?

Je důležité zdůraznit, že bez pomoci laboratorních zvířat bychom jistě nebyli v medicíně a vědě tak daleko, jako jsme nyní.

Pojďte si s námi přečíst, proč byl tento den ustanoven a jaký je jeho význam.

Základní fakta

Kdy se slaví24. dubna
Kde se slavíPo celém světě
Kdo ho ustanovilAnimal Defendres International (A.D.I.) a National Anti-Vivisection Society (NAVS)
Kdy se slavil poprvé1979
Důvod vznikuUpozornění na utrpení, které laboratorní zvířata prožívají a snaha o uznání práv zvířat tak, aby již nemohla být zneužívána a týrána v laboratořích po celém světě.
Laboratorní myš přeskrtnutá injekcí s textem - Světový den laboratorních zvířat
Zdroj: vecteezy.com

Jaká je historie a původ Světového dne laboratorních zvířat?

Hlavním cílem Světového dne laboratorních zvířat, který každoročně slavíme 24. dubna, je snaha o umístění práv zvířat do popředí. Tento den slouží k upozornění na utrpení a zabíjení zvířat v laboratořích po celém světě.

Každý rok se miliony zvířat použije k provedení nejrůznějších experimentů a testů všeho druhu v různých odvětvích. To má za následek nepředstavitelné podmínky pro dotyčná zvířata.

Národní antivivisekční společnost (NAVS) sídlící v Londýně, založená roku 1875, založila tento den před více než čtyřmi desetiletími. Od té doby si kampaň získala ohromnou popularitu a mnoho zastánců této věci.

Světový den laboratorních zvířat založili členové NAVS a A.D.I. v roce 1979 a stal se katalyzátorem hnutí za ukončení utrpení zvířat v laboratořích a jejich nahrazení, tedy výzkumu bez zvířat.

Utrpení milionů zvířat po celém světě si 24. dubna připomínáme po celém světě a tento den si našel své příznivce a oslavovatele v každičké zemi napříč světem.

Experimentální zvířata využívaná ve farmakologických laboratořích

Experimental Animals Used in Pharmacology | Pharmacological Experimental Animals

Na jaký den v týdnu tento den vychází?

24.dubna 2023Pondělí
24.dubna 2024Středa
24.dubna 2025Čtvrtek
24.dubna 2026Pátek
24.dubna 2027Sobota
24.dubna 2028Pondělí
24.dubna 2029Úterý
24.dubna 2030Středa
24.dubna 2031Čtvrtek
21.dubna 2032Sobota

Role laboratorních zvířat v medicíně a vědě

Ačkoli pokročilé metody stále více a více nahrazují výzkum na zvířatech, zastaralá legislativa dost často vyžaduje před uvedením produktu na trh testy na zvířatech!

Každý rok miliony zvířat trpí a umírají při experimentech, kterým vlastně nelze věřit.

Ptáte se, proč? Tak vydržte, na následujících řádcích vám vše vysvětlíme.

Výzkumy na laboratorních zvířatech

Výzkumy na zvířatech slouží jako metoda k předpovídání pravděpodobných účinků na lidi.

Druhové rozdíly

 • Každý živočišný druh reaguje na konkrétní látky zcela odlišně, proto jsou testy na zvířatech nespolehlivým způsobem, jak předpovědět účinky na člověka.
 • Lidská onemocnění se obecně u zvířat přirozeně nevyskytují, takže je třeba je uměle vytvářet a tím se stav laboratorního zvířete od skutečného lidského stavu výrazně liší, konkrétní zdravotní stav je tedy pouze napodobován. To ovšem ovlivňuje výsledky.
 • Studie ukázaly, že nejen pobyt v laboratorním prostředí může ovlivnit výsledek experimentu, přičemž výsledky testů se liší také podle věku zvířete, pohlaví, stravy, a dokonce i podle materiálu podestýlky.

Výsledky stejného výzkumu se nakonec liší laboratoř od laboratoře!

 • Vládní a agenturní regulační orgány, které jsou odpovědné za povolování produktů na trh, jsou na tyto standardní testy na zvířatech a z nich odvozené odhady a hodnocení „bezpečnosti“ zvyklé.
 • Jsou si také vědomi potenciálu pro druhové rozdíly, které mohou vést k ublížení lidem. Proto po sérii testů na zvířatech následují testy na lidech, a právě zde může problém druhové odlišnosti vyvolat u lidí často nebezpečné a neočekávané nežádoucí reakce.

Světový den pro laboratorní zvířata

World Day For Laboratory Animals

Jde to i bez laboratorních zvířat

Pokroky ve vědě a technologii se rychle vyvíjejí a poskytují tak pokročilé techniky bez použití zvířat, které jsou rychlejší, přesnější a mají přímý význam pro lidi. Existuje řada sofistikovaných, multidisciplinárních technik, které umožňují studium účinnosti a bezpečnosti látek na lidské tkáni in-vitro i u lidí.

Mezi metody bez použití zvířat patří také počítačová analytika, databáze a modely založené na lidech – lepší pro vědu, stejně jako pro lidi a zvířata.

Objevte podobné články

Ochrana práv laboratorních zvířat

Ochrana práv laboratorních zvířat je soubor právních a etických principů a postupů, které mají zajistit zdraví, pohodu a spravedlivé zacházení s těmito zvířaty v rámci výzkumných, vývojových a vzdělávacích činností.

V mnoha zemích platí přísné zákony, které regulují používání laboratorních zvířat a zajišťují, aby se při výzkumu a testování zacházelo s těmito zvířaty co nejetičtěji a s maximálním ohledem na jejich pohodu.

Zákon například stanovuje, že chov laboratorních zvířat musí poskytovat speciální hygienické podmínky, dostatek prostoru a zvířata by měla být pravidelně kontrolována veterináři.

Dále se uplatňují principy tzv. 3R (replacement, reduction, refinement), které znamenají, že výzkumníci by měli maximalizovat využití alternativních metod, minimalizovat počet použitých zvířat a zlepšovat postupy, aby minimalizovali útrapy pro zvířata.

Ochrana práv laboratorních zvířat je také často kontrolována nezávislými orgány, jako jsou komise pro etiku ve výzkumu nebo veterinární úřady. Většina výzkumných institucí také stanovuje etické kodexy a interní předpisy pro zacházení s laboratorními zvířaty, které mají zajistit, že se s nimi zachází co nejhumánněji.

Významní představitelé NAVS na demonstraci za práva laboratorních zvířat- Světový den laboratorních zvířat 1990
Zdroj:worlddayforlaboratoryanimals.org

Jak se slaví Světový den laboratorních zvířat

 Světový den laboratorních zvířat se slaví každý rok 24. dubna. Jeho hlavním cílem je upozornit na důležitost respektování práv a ochrany zdraví laboratorních zvířat.

V tento se konají různé aktivity, jako jsou:

 • Semináře
 • Besedy
 • Přednášky
 • Výstavy
 • Demonstrace
 • Exkurze do laboratoří

Na světový den laboratorních zvířat se také často vydávají odborné publikace, které se věnují problematice používání laboratorních zvířat, a které přináší nové poznatky a zkušenosti z praxe.

Dále se v tento den pořádají různé charitativní akce, jejichž výtěžek je pak často využit na podporu organizací, které se věnují ochraně práv zvířat.

Demonstrace za práva laboratorních zvířat - Světový den laboratorních zvířat 1990
Zdroj: worlddayforlaboratoryanimals.org

Příklady neočekávaných vedlejších účinků v důsledku druhových rozdílů:

Selhání v klinické studii BIA 10-2474 fáze I

Klinická studie na lék BIA 10-2474 ve fázi I dopadla fatálně – po podání lidským dobrovolníkům jeden dobrovolník zemřel na mozkovou smrt a další čtyři dobrovolníci vykazovali známky poškození mozku, konkrétně hluboké mozkové krvácení a nekrózu.

Tento produkt byl předtím testován na myších, krysách, králících, psech a opicích, přímo na toxické účinky na různé orgány a také na reprodukční toxicitu. Opice dostaly dávky přibližně 75x vyšší, než jaké byly podávány lidským dobrovolníkům. Při zkoumání, proč se to stalo, vyšlo najevo, že příčinou jsou právě ony mezidruhové rozdíly. Podívejte se na celou zprávu na stránkách Národní lékařské knihovny.

Lék TGN1412

Experimentální lék podaný lidským dobrovolníkům způsoboval život ohrožující reakce, masivní „cytokinové bouře“, které dokáží ohrozit život velmi rychle.

Přestože byly opicím podávny dávky 500krát vyšší než lidským dobrovolníkům a nebyly pozorovány žádné vedlejší účinky, na lidských dobrovolnících se to podepsalo výrazně. I zde se jako příčina uvádějí mezidruhové rozdíly. Další informace k tomuto výzkumu si můžete přečíst na stránkách Národní lékařské knihovny.

Této a jiným katastrofám spojeným s umíráním lidí při testování, by se dalo zcela jistě předejít implementací pokročilých technologií, jako je „mikrodávkování se spektrometrickou analýzou“. O co přesně jde, si můžete přečíst na stránkách Národní lékařské knihovny.

Každý rok je jen ve Velké Británii asi 3 000 psů a více než 2 000 opic vystaveno bolestivým experimentům, abychom mohli otestovat bezpečnost různých chemikálií a léků pro lidské použití.

Další zajímavosti:

 • Aspirin způsobuje vrozené vady u opic, ale je ve světě široce používaný, a to i těhotnými ženami bez stejného účinku.
 • Protizánětlivý lék Vioxx měl po laboratorních testech na zvířatech nečekané účinky na lidské pacienty. Odhaduje se, že 88-140 000 srdečních záchvatů navíc mohl způsobit Vioxx, což v konečném důsledku bylo až 61 600 úmrtí.
 • Lék proti rakovině 6-azauridin se smí používat u lidí po dlouhou dobu, ale u psů i malé dávky způsobují potenciálně smrtelné výsledky během několika dní.
 • Lék proti rakovině Teropterin byl testován na 18 000 myších. Používá se k léčbě akutní dětské leukémie, ale děti nakonec umíraly rychleji, než kdyby nebyly léčeny vůbec.
 • Lék na srdce Eraldin byl důkladně testovaný na zvířatech a regulační orgány tak byly ujištěny o jeho bezpečnosti. Žádný z testů na zvířatech nevaroval před závažnými vedlejšími účinky u lidí, jako je slepota, výrůstky, žaludeční potíže a bolesti kloubů.
 • Opren, lék proti artritidě, prošel testy na zvířatech jako bezpečný. Byl stažen poté, co způsobil více než 70 úmrtí a vážné vedlejší účinky u 3 500 dalších lidí, včetně poškození kůže, očí, krevního oběhu, jater a ledvin.

Výzkum nervových spojení mezi mozkem a svaly rukou

Vědci z londýnského Neurologického institutu provádějí invazivní mozkové experimenty u opic už čtyři desetiletí.

Členové Národní antivivisekční společnosti v roce 1996 provedli šetření, při kterém zjistili, že laboratorní opice mají elektrody vložené do mozku přes otevřenou lebku, aby mohli lépe studovat ona nervová spojení mezi mozkem a svaly rukou.

Tyto bolestivé experimenty pokračují i ​​dnes, zatímco stejní výzkumníci provádějí studie také na lidech, aniž by způsobili takovou bolest a utrpení. Proč to nejde i u zvířat?

Co kdybychom zastavili testování na zvířatech?

What If We Stopped Animal Testing?

Jak mohu přispět ke Světovému dni laboratorních zvířat?

Sledování online akcí

Mnoho organizací a výzkumných institucí pořádá online akce k příležitosti tohoto dne. Občané se mohou zúčastnit seminářů, diskusí a přednášek, které ukazují a vysvětlují, jak se může etické zacházení s laboratorními zvířaty prolínat s výzkumem.

Podpora organizací zaměřených na ochranu zvířat

Existuje mnoho organizací zaměřených na ochranu práv zvířat, které pracují na regulaci a zlepšení postupů zacházení s laboratorními zvířaty. Lidé se mohou rozhodnout podpořit tyto organizace finančními dary nebo třeba dobrovolnickou prací

Šíření osvěty

Občané se mohou rozhodnout šířit informace o Světovém dni laboratorních zvířat a významu ochrany práv zvířat prostřednictvím sociálních médií, rozhovorů s přáteli a rodinou nebo například vlastními příspěvky na toto téma.

Vybírejte si produkty se symboly „cruelty free“!

To jsou symboly, díky kterým víte, že v laboratoři kvůli tomuto produktu netrpělo žádné zvíře.

Symboly "cruelty free" -Světový den laboratorních zvířat
Zdroj: ethicalpixie.com

Často kladené otázky

Proč jsou laboratorní zvířata využívána ve výzkumu a jaký je jejich význam?

Laboratorní zvířata jsou používána výzkumníky k testování nových léčiv, vakcín a léčebných postupů, které se poté mohou stát prostředkem k léčbě lidských pacientů.

Jaké jsou etické zásady při využívání laboratorních zvířat ve výzkumu?

Existuje řada etických směrnic a regulací, které stanovují podmínky pro používání laboratorních zvířat ve výzkumu.
Tyto směrnice zahrnují například minimální bolest pro zvířata, poskytování dostatečného prostoru a péče o jejich pohodu (welfare), jakož i používání alternativních metod testování, pokud je to možné.

Jaké existují alternativní metody testování, které nevyžadují využívání laboratorních zvířat?

Existuje řada alternativních metod testování, které nevyžadují využívání laboratorních zvířat, jako jsou například in-vitro testy, počítačové modelace a simulace. Tyto alternativní metody testování se stávají stále sofistikovanějšími a mohou být účinným způsobem, jak minimalizovat využívání laboratorních zvířat a snížit jejich utrpení.

Autor článku
Aneta Lachout

Jmenuji se Aneta, je mi 33 let a mezi mé největší životní radosti patří hlavně mé dvě malé děti. Během rodičovské dovolené jsem zjistila, že psaní je to, co mně moc baví, u čeho relaxuji a čemu bych se chtěla věnovat i dále. Proto jsem se rozhodla spojit příjemné s užitečným a stala se copywriterkou. Jsem veselá, společenská, miluji zvířata, módu a Netflix. Ve volném čase, pokud se zrovna nevěnuji rodině, pečuji s láskou o naše zvířata, která doma chováme - koně, psy a kočky.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)