Morseova abeceda slaví svůj den. Oslavme historickou sílu šifer a propojme minulost s budoucností

Proč je důležité slavit Den Morseovy abecedy?

Jaké akce se konají v tento den?

Jaká je historie tohoto šifrovaného psaní?

Základní fakta

Kdy se slaví27. dubna
Kde se slavícelosvětově
Důvod vznikuInformace o Morseově abecedě

Historie dne věnovanému Morseovce

Světový den Morseovy abecedy (World Morse Code Day) se slaví každoročně 27. dubna.

Tento den je určen k oslavě a uznání významu Morseovy abecedy jako komunikačního prostředku, který má dlouhou historii a byl důležitým nástrojem pro přenos zpráv po celém světě.

Telegrafní komunikace se využívá v armádě dodnes.
Zdroj: pexels.com

Milníky, které tvořily komunikaci v tomto jazyce

 • V roce 1832 začal Samuel Morse spolupracovat s vynálezcem a fyzikem Alfredem Vaillem na vývoji telegrafu, což byl elektrický přístroj pro přenos zpráv na dálku.
 • Společně vylepšili Morseův předchozí systém signalizace (známý jako „univerzální telegraf“), který využíval kombinace různých délek pulzů.
 • V roce 1838 představili Morse a Vail novou verzi svého telegrafního systému, ve kterém byla použita znaková sada založená na krátkých a dlouhých pulzech. Tento systém byl známý jako Morseova abeceda.
 • Morseova abeceda byla původně navržena pro anglický jazyk, ale později se rozšířila a byla upravena pro použití v dalších jazycích, včetně mezinárodní verze pro celosvětovou telegrafii.
 • Morseův telegraf se stal revolučním prostředkem pro rychlou komunikaci na dálku a byl široce používán v telegrafním provozu, zejména při železničních spojeních a námořních komunikacích.
 • V průběhu 20. století byly Morseovy telegrafní systémy postupně nahrazovány modernějšími technologiemi, jako je telefonie a později internet, a používání Morseovy abecedy se postupně snížilo.
 • Přestože již není tak rozšířená jako v minulosti, Morseova abeceda přežívá a stále se používá v rámci amatérského rádiového provozu, v některých armádních komunikačních systémech a je také součástí kulturního dědictví spojeného s komunikací a telegrafními systémy.

TOP 5 zajímavostí o dni Morseovy abecedy

 • Datum oslav: Tento den je vybrán na památku narození Samuela Morsa, vynálezce Morseovy abecedy.
 • Historie telegrafie: Morseova abeceda je úzce spojena s rozvojem telegrafie, což byl průlomový vynález umožňující rychlou komunikaci na dálku pomocí elektrických signálů.
 • Mezinárodní komunikace: Byla široce používána pro mezinárodní telegrafní komunikaci. Při použití této abecedy bylo možné překonat jazykové bariéry a umožnit komunikaci mezi lidmi různých národností.
 • Použití v armádě: Morseovka hrála klíčovou roli ve vojenské komunikaci a signalizaci. Byla využívána v armádách po celém světě a umožňovala rychlý a spolehlivý přenos zpráv na bojišti.
 • Stále živá tradice: Moderní technologie postupně nahrazují Morseovu abecedu, stále existuje komunita nadšenců a amatérských rádiových operátorů, kteří se věnují udržování a propagaci této komunikační metody. Tento den je příležitostí sdílet svou vášeň a dovednosti s ostatními.

Objevte podobné články

Proč se slaví tento den?

 • Oslovit a informovat veřejnost: Tento den slouží k přitáhnutí pozornosti veřejnosti k této historické formě komunikace. Cílem je zvýšit povědomí o Morseově abecedě, jejím významu a jejím místě v komunikační historii.
 • Uchování a propagace Morseovy abecedy: Slouží jako příležitost k uchování a propagaci komunikačního systému. Podporuje její studium, výuku a používání v různých oblastech, jako je amatérská rádiová komunikace.
 • Oslava dědictví komunikace: Tento den slouží k oslavě a uznání tohoto dědictví a významné role, kterou Morseovka hrála při rozvoji komunikace na dálku.
 • Komunitní interakce: Slouží k propojení komunity lidí, kteří mají zájem o Morseovu abecedu a telegrafii. Může to být příležitost pro sdílení zkušeností, znalostí a dovedností mezi nadšenci a odborníky v této oblasti.

Který den se slaví?

Rok27. dubna
2023čtvrtek
2024sobota
2025neděle
2026pondělí
2027úterý
2028čtvrtek
2029pátek
2030sobota
2031neděle
2032úterý

Akce konané na den Morseovky

 • Přednášky a workshopy: Organizace a komunity mohou pořádat přednášky a workshopy zaměřené na Morseovu abecedu. Tyto akce mohou zahrnovat prezentace o historii, vysvětlení jejího fungování a praktické ukázky, jak se naučit a používat tuto abecedu.
 • Soutěže v přepisu: Soutěže v přepisu jsou oblíbenou aktivitou během tohoto dne. Účastníci se snaží přepsat Morseův kód do písemné formy co nejrychleji a nejpřesněji. Tato soutěž může probíhat na veřejně nebo online.
 • Rádiová komunikace: Nadšenci mohou využít tento den k propojení a komunikaci pomocí Morseovky přes rádio. Může být organizováno speciální rádiové vysílání nebo soutěže spojené s použitím Morseova kódu.
 • Výstavy a muzejní akce: Veřejné instituce mohou pořádat výstavy věnované Morseově abecedě a komunikaci na dálku. Tyto akce mohou zahrnovat historické artefakty, návody, ukázky telegrafních zařízení a další interaktivní prvky.
 • Propagační aktivity: Může sloužit také k propagaci Morseovky a jejího významu v komunikaci. Organizace a nadšenci mohou uspořádat různé aktivity, jako jsou prezentace ve školách, informační stánky na veřejných místech, které budou informovat veřejnost.
Morseova abeceda a její znaky.
Zdroj: electronics-notes.com

Kdo se podílel na vývoji Morseova kódu?

 • Samuel Morse: Americký malíř a vynálezce, který je nejvíce známý jako spoluautor Morseovy abecedy a spoluvynálezce telegrafu. Společně s Alfredem Vaillem vytvořil abecední kód, který umožňoval přenos zpráv telegrafem pomocí elektrických impulzů.
 • Alfred Vail: Americký vynálezce a spolupracovník Samuela Morsa při vývoji Morseovy abecedy a telegrafu. Společně s Morsem vyvinul abecední kód a příslušné telegrafní zařízení.
 • Joseph Henry: Americký vědec a fyzik, přispěl k vývoji telegrafu, který byl klíčovým prvkem pro použití Morseovy abecedy. Henryho objevy v oblasti elektromagnetismu poskytly důležité základy pro telegrafii.
 • William Cooke a Charles Wheatstone: Britští vynálezci, vyvinuli vlastní verzi elektromagnetického telegrafu, který používal Morseovu abecedu. I když jejich systém se mírně lišil od klasické Morseovky, přispěli k rozvoji a popularizaci telegrafie.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Světový den Morseovy abecedy?

Každý rok se tento den oslavuje téměř po celém světě 27. dubna.

Co vše se v rámci tohoto dne dozvíte?

V tento den se dozvíte nejenom vše o Morseově abecedě, ale také o historii telegrafie a přenosů zpráv na dálku.

Jaká je historie tohoto šifrovaného psaní?

Morseovka byla poprvé vyzkoušena v roce 1844 v rámci prvního telegrafického spojení mezi Washingtonem a Baltimorem. Zdokonalená a zjednodušená byla později v roce 1918. Morseovu abecedu hojně využívala armáda.

Světový den Morseovy abecedy, slavený 27. dubna, je příležitostí k oslavě a uznání Morseovky jako významného systému komunikace.

Tento den je spojen s historií telegrafie a přenosem zpráv na dálku.

Morseův den přináší povědomí o důležité roli Morseova kódu v komunikační historii a slouží k propojení komunity lidí, kteří mají zájem o tuto formu komunikace.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)