Lékárníci slaví svůj den. Nahlédněte pod ruce odborníkům přes prášky, mastičky a čípky

Proč se slaví Světový den lékárníků?

Jaké akce se konají v rámci tohoto dne?

Jaká je náplň práce farmaceuta?

Základní fakta

Kdy se slaví25. září
Kde se slavícelosvětově
Kdo se podílel na založeníMezinárodní farmaceutická federace
Datum vzniku2009
Důvod vznikuPodpora a uznání lékárníků

Historie dne věnovanému lékárníkům

Tento den se slaví každoročně 25. září. Poprvé byl zaveden v roce 2009 a od té doby se stal mezinárodním svátkem všech lékárníků.

Založení Světového dne lékárníků bylo iniciativou Mezinárodní farmaceutické federace (FIP), která je světovou organizací sdružující farmaceutické profesionály. FIP je globální platformou, která se zasazuje o posílení role a vlivu farmaceutů ve zdravotnictví.

Farmaceuti prodávají léky a pomáhají s prevencí.
Zdroj: pexels.com

TOP 5 zajímavostí o dni farmaceutů

 • V mnoha zemích se během dne lékárníků pořádají otevřené dny ve farmacii, kde veřejnost má možnost seznámit se s prací lékárníka.
 • Farmaceutická péče zahrnuje nejen distribuci léků, ale také farmakoterapii, monitorování pacientů a spolupráci s dalšími zdravotnickými profesionály.
 • Nejprodávanější léky: Mezi nejprodávanější léky na světě patří léky určené k léčbě srdečních chorob, diabetu, rakoviny a onemocnění dýchacího ústrojí.
 • Počet lékáren: Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) existuje po celém světě více než 400 000 lékáren.
 • Největší farmaceutický trh: Spojené státy americké jsou největším farmaceutickým trhem na světě. V roce 2020 dosáhla tržní hodnota farmaceutického průmyslu v USA přibližně 511 miliard dolarů.

Objevte podobné články

Proč se slaví tento den?

Lékárenský den je vyhrazen k uznání práce a přínosu farmaceutů ve zdravotnickém odvětví. Je to příležitost ocenit lékárníky za jejich klíčovou roli při poskytování farmaceutických služeb a péče o pacienty.

Který den se slaví?

Rok25. září
2023pondělí
2024středa
2025čtvrtek
2026pátek
2027sobota
2028pondělí
2029úterý
2030středa
2031čtvrtek
2032sobota

Akce konané na den lékárníků

 • Zdravotní osvěta: Lékárny často pořádají různé osvětové aktivity, jako jsou besedy, workshopy nebo přednášky, zaměřené na různá témata týkající se zdraví a farmacie. Tyto akce slouží ke vzdělávání veřejnosti a zvyšování povědomí o správném užívání léků a prevenci nemocí.
 • Zdravotní screening: Některé lékárny poskytují bezplatné zdravotní screeningové služby, jako je měření krevního tlaku, hladiny cukru v krvi nebo hodnocení rizika srdečních chorob. Tyto služby pomáhají pacientům identifikovat případné zdravotní problémy a poskytují jim doporučení ohledně dalšího postupu.
 • Informační materiály: Lékárny často distribuují informační materiály, brožury a letáky, které obsahují užitečné informace o správném užívání léků, vedlejších účincích, prevenci nemocí a dalších zdravotních tématech.
 • Spolupráce s komunitou: Lékárny se často zapojují do spolupráce s místními komunitami a organizacemi, například prostřednictvím zdravotních veletrhů, charitativních akcí nebo partnerských programů. Tím přispívají ke zlepšení zdraví a poskytují podporu potřebným.
 • Podpora dobrovolníků: Některé lékárny se angažují v dobrovolnických aktivitách, jako je pomoc v komunitních zdravotnických centrech, podpora zdravotní péče v rozvojových zemích nebo účast na humanitárních misích.
Největší světové farmaceutické firmy.
Zdroj: crossrivertherapy.com

Jakou práci vykonává pracovník v lékárně?

Lékárníci hrají důležitou roli ve zdravotnickém systému.

 • Farmaceutické vzdělání: Lékárníci musí absolvovat farmaceutické vysokoškolské studium a získat odbornou kvalifikaci, aby mohli vykonávat svou práci. Toto vzdělání zahrnuje širokou škálu oborů, včetně farmakologie, farmacie, chemie a lékové terapie.
 • Přesná příprava léků: Mají důležitou roli při přípravě léků, zejména v případě léků na předpis. Dodržování přesných postupů a dávkování je klíčové pro zajištění bezpečnosti a účinnosti léků.
 • Poradenství a informace: Poskytují odborné rady a informace pacientům ohledně správného užívání léků, vedlejších účinků, interakcí s jinými léky nebo potravinami a dalších otázek souvisejících s farmaceutickou péčí.
 • Monitorování léčby: Sledují léčbu pacientů a poskytují informace o dodržování léků a jejich účinnosti. To může zahrnovat sledování vedlejších účinků léků a informování pacientů a zdravotnických profesionálů o jejich řízení.
 • Prevence a zdravotní osvěta: Hrají roli v prevenci nemocí a podporují zdravý životní styl poskytováním informací o preventivních opatřeních, vakcinaci, správné výživě a dalších aspektech zdraví.
 • Spolupráce s dalšími zdravotnickými profesionály: Pracují ve spolupráci s lékaři, ošetřovateli a dalšími zdravotnickými pracovníky, aby zajistili správnou farmaceutickou péči pacientům. Tato spolupráce je důležitá pro komplexní zdravotní péči a dosažení optimálních výsledků.
 • Neustálé vzdělávání: Farmaceutické znalosti a technologie se neustále vyvíjejí. Lékárníci musí proto průběžně absolvovat školení a vzdělávání, aby byli informováni o nových léčivech, postupech a výzkumech v oboru.
 • Léky bez předpisu: Lékárníci také poskytují odborné rady a doporučení týkající se léků dostupných bez předpisu. Pomáhají pacientům s výběrem správných produktů pro symptomatickou léčbu a případné interakce s jinými léky.
 • Záchranáři v případě krizí: V případě mimořádných událostí, jako jsou přírodní katastrofy nebo pandemie, mohou hrát klíčovou roli při zajišťování dostupnosti léků a zdravotnických potřeb.
 • Osobní interakce s pacienty: Mají možnost navázat přímou interakci s pacienty a poskytnout jim individuální péči a podporu. Mohou se také podílet na osvětě pacientů o správném užívání léků a důležitosti dodržování předepsaných režimů léčby.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Světový den lékárníků?

Každý rok se po celém světě koná oslava lékárníků vždy 25. září.

Jaké akce se v tento den konají?

Jsou pořádány různé informační kampaně, propagace lékáren a zdravotních pomůcek. Lékárníci jsou zváni do škol, aby zde přiblížili svou práci žákům. V některých lékárnách jsou pro veřejnost pořádány bezplatné screeningové vyšetření.

Co vše musí farmaceut dělat?

Lékárník má hned několik důležitých úkolů. Nejenom, že prodává léky a zdravotnické pomůcky, ale také poskytuje informace pacientům, koriguje jim vzájemnou interakci různých léků, doporučuje vitamíny a doplňky stravy. Pomáhá také s prevencí nemocí a informuje zákazníky jak zlepšit své zdraví.

Světový den lékárníků je zvláštní den určený k uznání a oslavě práce farmaceutů, kteří mají klíčovou roli v poskytování farmaceutické péče a zajištění bezpečného a účinného užívání léků.

Tento den je příležitostí připomenout si význam farmaceutické profese a důležitost péče o zdraví a blahobyt společnosti.

Přes svou odbornost, závazek a péči o pacienty přispívají lékárníci k zajištění kvalitního zdravotnického systému a jsou neocenitelnými členy zdravotnického týmu.

Farmaceutický den je také příležitostí pro veřejnost, aby vyjádřila svou vděčnost a ocenění lékárníkům za jejich důležitou práci v oblasti zdravotní péče.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)