Co dělat na světový den uctívající naše oceány? Voda spojuje lidstvo

Světový den oceánů připadá každý rok na 8. června a slouží jako připomínka významu oceánů pro náš život.

Bohužel, oceány jsou ohroženy lidskou činností, jako je nadměrný rybolov, plastové znečištění a změna klimatu.

Tento den nás vyzývá k zamyšlení nad tím, jak můžeme chránit tyto cenné zdroje a snížit jejich poškozování.

Připojte se k oslavování oceánů tím, že se dozvíte více o této problematice a podpoříte snahy o její řešení.

Základní fakta

Kdy se slaví8.června
Kde se slavíPo celém světě
Kdo ho ustanovilOSN v roce 2008
Kdy se slavil poprvéV roce 2009
Důvod vznikuJako upozornění na důležitost oceánů pro náš život a zdůraznění potřeby chránit tyto cenné přírodní zdroje před lidskou činností, jako je nadměrný rybolov, znečištění plastem a změnou klimatu.

Je načase si uvědomit, že k dosažení cílů udržitelného rozvoje a cílů Pařížské dohody o změně klimatu naléhavě potřebujeme kolektivní akci k revitalizaci oceánu. To znamená najít novou rovnováhu v našem vztahu k mořskému prostředí.
Generální tajemník OSN António Guterres

Revitalizace: kolektivní akce pro oceán

Pokud se nezačneme více zajímat o ochranu oceánů, může to mít negativní dopad nejen na naši planetu, ale také na budoucnost nás samotných.

A nyní zbystřete! Věděli jste, že oceán pokrývá více než 70 % celé naší planety? Oceán je naším zdrojem života, který podporuje obživu lidstva a je nepostradatelným pro další organismy na Zemi.

A že oceán produkuje nejméně 50 % kyslíku na planetě a je domovem většiny biologické rozmanitosti Země? Oceán je také hlavním zdrojem bílkovin pro více než miliardu lidí na celém světě. Nemluvě o tom, že je klíčovým zdrojem pro světovou ekonomiku, protože do roku 2030 bude odhadem v oceánském průmyslu zaměstnáno až 40 milionů lidí.

I přes všechny jeho výhody nyní oceán potřebuje naši podporu.

Vzhledem k tomu, že 90 % populací velkých ryb je „vyčerpáno“ a 50 % korálových útesů zničeno, lidstvo si z oceánu bere více, než je příroda schopna sama doplnit. Musíme tedy spolupracovat na vytvoření nové rovnováhy mezi člověkem a oceánem. Rovnováhu, která již nevyčerpává jeho štědrost, ale místo toho obnovuje jeho živost a přináší do oceánů nový život.

Revitalization | Collective Action for the Ocean | Soulveda

Jaké jsou hlavní ohrožující faktory pro oceány?

 1. Znečištění plastem

Plasty v oceánech se hromadí a přímo způsobují smrt mnoha mořských živočichů. Plasty se tím také mohou dostat do lidské stravy.

 • Klimatická změna

Oceány absorbují obrovské množství uhlíku způsobujícího klimatickou změnu, což má negativní dopad nejen na korálové útesy, ale i na mořské živočichy.

 • Nadměrný rybolov

Nadměrný rybolov snižuje populace ryb a dalších mořských živočichů, což má dopad na celý mořský ekosystém.

 • Znečištění odpadními látkami

Odpadní látky z průmyslu a zemědělství mohou znečistit oceány, což může mít negativní dopad na mořské ekosystémy.

 • Ztráta přirozených stanovišť

Ztráta přirozených stanovišť jako mangrovy, slanomilné bažiny a mokřady může mít negativní dopad na mnoho druhů mořských živočichů, kteří ke svému spokojenému životu potřebují právě tyto specifické ekosystémy.

 • Přehřívání oceánů

Oceány se přehřívají kvůli globálnímu oteplování, což má na život v oceánů drtivý dopad.

 • Nárůst mořské hladiny

Nárůst mořské hladiny v důsledku globálního oteplování může mít negativní dopad na pobřežní oblasti a ekosystémy, které závisí na mělkých vodách.

Pláž znečištěná odpadky

Na jaký den vychází Světový den oceánů?

8.června 2023Čtvrtek
8.června 2024Sobota
8.června 2025Neděle
8.června 2026Pondělí
8.června 2027Úterý
8.června 2028Čtvrtek
8.června 2029Pátek
8.června 2030Sobota
8.června 2031Neděle
8.června 2032Úterý

Objevte podobné články

Co je účelem Světového dne oceánů?

Účelem tohoto dne je informovat veřejnost o dopadu lidského jednání na oceán, rozvinout celosvětové hnutí občanů za oceán a mobilizovat a sjednotit světovou populaci na projektu udržitelného hospodaření se světovými oceány.

Jaké aktivity se konají k příležitosti tohoto dne

K příležitosti Světového dne oceánů se koná celá řada aktivit po celém světě. Pojďme se na ně společně podívat.

Oslavy na pobřeží

Na mnoha pobřežních místech po celém světě se konají oslavy, včetně festivalů, výletních plaveb, koncertů, výstav a vzdělávacích akcí pro veřejnost. To vše hlavně v blízkosti oceánu.

Ekologické akce

Mnoho organizací a skupin po celém světě se zapojuje do ekologických akcí, jako jsou úklidové akce, recyklace, ochrana pobřeží a vzdělávání veřejnosti o ochraně oceánů.

Konference a debaty

Odborníci na oceánografii, životní prostředí a další témata se scházejí na konferencích a debatách, aby diskutovali o aktuálních problémech týkajících se oceánů a hledali řešení.

Charitativní akce

Některé organizace využívají Světový den oceánů k tomu, aby shromažďovaly finanční prostředky na ochranu oceánů a podporu výzkumu.

Vzdělávací programy

Školy a vzdělávací instituce po celém světě využívají tuto příležitost k tomu, aby vzdělávaly děti a studenty o významu oceánů pro svět a jak je můžeme ochránit.

Světový den oceánů

Přidejte se k nám a oslavte hodnotu oceánů tím, že se zapojíte! Mrkněte na tyto stránky věnované Světovému dni oceánů a inspirujte se, jak!

Oceánské zajímavosti

Oceány jsou fascinující a plné zajímavostí.

 • Věděli jste například, že oceány jsou velkým pomocníkem pro objevování nových léků a léčiv?

V oceánech se nachází mnoho organismů, které jsou schopny produkovat různé chemické sloučeniny, které mohou použít jako léky. Tyto organismy vytvářejí specifické sloučeniny, díky kterým se mohou bránit predátorům nebo komunikovat s jinými druhy.

Vědci zkoumají mořské organismy jako jsou například korálové útesy, mořské řasy, mořské houby, bakterie a mnoho dalších, aby objevili nové léčivé látky. Například lék získaný z korálového útesu možná bude jednou pomáhat při léčbě rakoviny. Nebo třeba léčiva získaná z mořských hub mohou pomoci při léčbě infekcí a zánětů. Zajímavé, že?

 • Oceány obsahují více než 20 milionů tun zlata. I když je rozpuštěný v extrémně nízkých koncentracích, nachází se v oceánech více zlata než na souši.
 • Největší živočich na Zemi je Plejtvák obrovský, který může dorůst délky až 30 metrů a vážit více než 170 tun.
 • Oceány pokrývají téměř 71 % zemského povrchu a obsahují téměř 97 % vody na Zemi.
 • Největší želva na světě Kožatka velká žije v oceánech a může vážit i více než 600 kg. Největší známý exemplář vážil 916 kg.
Ostrov ve tvaru srdce.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Světový den oceánů?

Světový den oceánů se slaví každoročně 8. června. Byl zaveden OSN v roce 2008 a slouží k upozornění na důležitost ochrany oceánů a udržitelného využívání jejich zdrojů.

Jaký je cíl Světového dne oceánů?

Cílem Světového dne oceánů je připomenout lidem důležitost oceánů pro život na Zemi, upozornit na výzvy, kterým lidstvo čelí a podpořit akce na jejich ochranu. Tématem Světového dne oceánů se každoročně stanoví jiné, konkrétní, téma, které se snaží upozornit na aktuální výzvy a problémy, jako je například znečištění oceánů plastovým odpadem, klimatická změna, nadměrný rybolov a další.

Co mohu udělat pro ochranu oceánů?

Každý z nás může přispět k ochraně oceánů tím, že bude jednat šetrně k životnímu prostředí a zvýší povědomí o tématu. Můžeme například omezit spotřebu plastových výrobků, třídit odpad a správně ho likvidovat, podpořit organizace zabývající se ochranou oceánů, používat ekologická vozidla, neplýtvat vodou a další. Každý malý krok, který uděláme pro ochranu oceánů, může mít velký dopad na naši planetu.

Autor článku
Aneta Lachout

Jmenuji se Aneta, je mi 33 let a mezi mé největší životní radosti patří hlavně mé dvě malé děti. Během rodičovské dovolené jsem zjistila, že psaní je to, co mně moc baví, u čeho relaxuji a čemu bych se chtěla věnovat i dále. Proto jsem se rozhodla spojit příjemné s užitečným a stala se copywriterkou. Jsem veselá, společenská, miluji zvířata, módu a Netflix. Ve volném čase, pokud se zrovna nevěnuji rodině, pečuji s láskou o naše zvířata, která doma chováme - koně, psy a kočky.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)