Jak se slaví Mezinárodní olympijský den a jaký má význam? Budete překvapeni!

Mezinárodní olympijský den se každoročně slaví 23. června.

Cílem je propagovat nejen olympijské hry, ale i všechen druh sportu a olympijské hodnoty.

Jak se tedy oslavuje?

Přečtěte si o původu tohoto dne a proč je tak důležitý!

Základní fakta

Kdy se slaví? 23. června
Kde se slaví?Po celém světě
Od kdy se slaví?1948
Kdo ho ustanovil?Josef Gruss
PopisOlympijský den je oslavou nejen olympiády, ale i sportu celkově a olympijských hodnot. Je také oslavou fair play, inkluzivity a vzájemného porozumění.

Proč se slaví Mezinárodní olympijský den?

Tento den se každoročně slaví 23. června, a to od roku 1948. Oslavuje se vznik moderních olympijských her. Olympijské hry spojují lidi, bez ohledu na zemi, kulturu, náboženství či rasu a oslavují mezinárodní přátelství a mír.

Historie a původ dne

Mezinárodní olympijský výbor byl založen 23. června 1894 v Paříži. Baron Pierre de Coubertin chtěl obnovit olympijské hry, které měly být oslavou sportu a způsobem k vzájemnému porozumění a míru.

Roku 1896 se v Athénách, Řecku konaly první novodobé Olympijské hry, kterých se účastnili sportovci ze 14 zemí.

Světový den olympioniků se oslavuje od roku 1948, kdy byl po návrhu československého doktora a člena mezinárodního olympijského výboru Josefa Grusse schválen. Výbor se rozhodl olympiádu oslavovat 23. června, tudíž v den, kdy Mezinárodní olympijský výbor v roce 1894 vznikl.

Od této chvíle byl den slaven a nyní se oslavuje ve více jak 160 zemích.

Olympiáda neměla a nemá být pouze o soutěživosti, ale má oslavovat sport jako jednotnou věc napříč světem a připomínat olympijské hodnoty.

Olympijské hodnoty neplatí pouze ve sportu, ale i v každodenním životě. Cílem Dne pro olympioniky není tedy pouze propagovat hry, ale i různé sporty a důležitost fyzické aktivity.

Jaké jsou olympijské hodnoty?

  • Výjimečnost – Dosahování nejlepších výkonů a svého maximálního potenciálu nejen ve sportu, ale i v životě. Nejedná se pouze o fyzické schopnosti, ale i o morální a etické.  
  • Respekt – Respekt neznamená pouze k ostatním, ale i k sobě samému a také k určeným pravidlům.
  • Přátelství – Vytváření a posilování přátelství mezi sportovci, ale i národy prostřednictvím sportu. Hry mají mimo jiné vést k vzájemnému porozumění. To má posílit mezinárodní mír.

Modrá, žlutá, červená, černá, zelená a červená barva na olympijské vlajce symbolizuje kontinenty světa. Vlajka byla představena na prvních moderních Olympijských hrách v roce 1896.

Vlajka olympijských her
Zdroj: pixabay.com

Na jaké dny v následujících 10 letech připadá tento svátek?

RokDen
23. června 2023Pátek
23. června 2024Neděle
23. června 2025Pondělí
23. června 2026Úterý
23. června 2027Středa
23. června 2028Pátek
23. června 2029Sobota
23. června 2030Neděle
23. června 2031Pondělí
23. června 2032Středa

Objevte podobné články

Význam a cíle

Den olympioniků je připomínkou vzniku novodobé olympiády a její historie.

Velký důraz je také kladen na olympijské hodnoty, ke kterým patří rovnost, respekt, vzdělávání, solidarita a fair play. Tyto hodnoty a jejich propagace mají za cíl vytvořit lepší svět, ve kterém si máme být rovni a žít v míru.

Samozřejmě je Olympijský den i oslavou sportu. Pořadatelé sportovních i nesportovních akcí se snaží motivovat k zdravému životnímu stylu a připomenout důležitost fyzické aktivity k celkovému zdraví.

Cílem zakladatele Mezinárodního olympijského výboru barona Pierre de Coubertina bylo obnovení olympijských her, které mělo vést k většímu porozumění mezi národy, náboženstvími, rasami i sociálními skupinami. Světový den pro olympioniky má tudíž za cíl pochopení, solidaritu a spolupráci mezi různými skupinami.

Důležitá je inkluze, tudíž se pořadatelé snaží o zapojení znevýhodněných skupin, mezi než patří lidé se zdravotním postižením, ale třeba i ženy a dívky. Den je připomínkou rovnosti nás všech a má podporovat respekt a porozumění mezi lidmi různého původu.

Oslavy Mezinárodního olympijského dne

Globální den olympijských sportovců se oslavuje ve velkém množství zemí světa. Oslavy se na různých místech liší, ale základní myšlenka dne stále zůstává, a to je propagace sportu a jeho dostupnost.

Sportovní akce

Součástí oslav Dne pro olympioniky samozřejmě musí být různé sportovní akce.

V mnoha zemích se pořádají olympijské běhy nebo jiné sportovní závody a turnaje, které mají připomenout důležitost pohybu pro fyzické i duševní zdraví.

Vzdělávací akce

Nejenom Olympijské výbory organizují různé přednášky, workshopy, školní akce apod. Pořadatelé se snaží předat olympijské hodnoty, připomenout historii olympijských her, a hlavně motivovat ke sportu všechny, bez ohledu na věkovou kategorii či sociální status.

Kulturní události

Tématiku olympijských her můžeme v tento den najít i na kulturních akcích. Pořádají se koncerty, výstavy, divadelní představení nebo promítání.

Dobrovolnictví

Některými z olympijských hodnot jsou jednota, inspirace a respekt. Není tudíž výjimečné, že i v tento den se podporují různé charitativní akce a projekty, které se sportem souvisí.

Často kladené otázky

Co je Mezinárodní olympijský den?

Den pro olympioniky je oslavou olympiády, olympijských hodnot, sportu a rovnosti, respektu a porozumění napříč různými skupinami.

Kdy se den slaví?

Slaví se 23. června, tudíž v den, kdy byl založen Mezinárodní olympijský výbor v roce 1894.

Jaké jsou olympijské hodnoty a jak jsou spojeny s Mezinárodním olympijským dnem?

Olympijskými hodnotami jsou výjimečnost, respekt a přátelství. Tyto hodnoty, spolu s dalšími, se připomínají na Den olympioniků.

Jak se ve světě tento den slaví?

Tento den doprovází spousta akcí. Tradičně se organizují olympijské běhy, ale i jiné sportovní aktivity. Ve školách i mimo ně se pořádají různé vzdělávací přednášky a workshopy. Navštívit můžete také kulturní akce, jako přednášky, výstavy či promítání s tématikou olympiády a její historie

Autor článku
Karolína Machusová

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)