Den proti násilí na seniorech existuje jako klíč k ochraně našich blízkých. Čeho si všímat?

Každý rok je 15. červen dnem, kdy svět oslavuje Světový den proti násilí na seniorech.

Tento den nám připomíná a zdůrazňuje důležitost ochrany nejstarších členů naší společnosti před násilím.

Přestože se násilí na seniorech vyskytuje ve všech koutech světa, je to téma stále málo diskutované.

Věděli jste například, že 1 z 10 seniorů zažil nějakou formu násilí?

Pojďte si přečíst náš článek a zjistěte, jak můžete chránit své blízké.

Základní fakta

Kdy se slaví15. června
Kde se slavíPo celé Evropě
Kdo ho ustanovilOrganizace spojených národů (OSN)
Kdy se slavil poprvé15. června 2006
Důvod vznikuHlavním důvodem vzniku tohoto dne bylo upozornění na stále se zhoršující situaci v oblasti násilí a zneužívání seniorů.
Podané mladé a staré ruce.

Historie Světového dne proti zneužívání starších

Je těžké si představit, že by někdo chtěl úmyslně ublížit staršímu člověku, ale bohužel se zneužívání starších lidí stalo poměrně rozšířeným problémem. Některé případy zneužívání starších osob se týkají finančního vykořisťování osoby. Pravděpodobně jste už slyšeli například o podvodech zaměřených na seniory.

V jiných případech je to nedbalost či lenost ze strany pečující osoby nebo osob. Pečovatelé neposkytují základní potřeby, jako je výživné jídlo, vhodné léky, bezpečné prostředí nebo pomoc s hygienou.

Světový den proti násilí na seniorech (anglicky World Elder Abuse Awareness Day neboli WEAAD) je iniciativa která se koná každoročně 15. června již od roku 2006.

Tento den zaštiťují OSN a Světová zdravotnická organizace (WHO).

Valné shromáždění OSN ve svém usnesení označilo tento den za den, kdy celý svět vyjádří svůj nesouhlas s jakoukoli formou zneužívání starší generace.

Co je cílem této iniciativy?

Celosvětově slavený den odsuzující násilí na starších lidech si klade za cíl poskytnout veřejnosti po celém světě příležitost k osvětě o zneužívání starších lidí. Snaží se také zvýšit povědomí o kulturních, sociálních, ekonomických a demografických podmínkách a procesech, které starší generaci ovlivňují.

Týrání seniorů je jedním z nejméně prozkoumaných typů násilí a není řešeno v národních akčních plánech tak často jako jiné sociální problémy.

Mezinárodní akční plán OSN označil zneužívání starších lidí za problém veřejného zdraví a lidských práv. Globálně máme stárnoucí populaci, přičemž se očekává, že počet starších lidí na světě bude do roku 2030 1,4 miliardy.

Tento den nám slouží k tomu, abychom se více soustředili na naše starší občany a zajistili, aby vedli kvalitní a důstojný život. Pokud vás zajímá více, podívejte se přímo na stránky této iniciativy.

Výzkumy naznačují, že 4 až 6 procent starších lidí na celém světě právě nyní trpí nějakým druhem zneužívání či týrání.

Na kdy vychází den věnovaný boji proti násilí na seniorech?

15. června 2023Čtvrtek
15. června 2024Pátek
15. června 2025Neděle
15. června 2026Pondělí
15. června 2027Úterý
15. června 2028Středa
15. června 2029Pátek
15. června 2030Sobota
15. června 2031Neděle
15. června 2032Pondělí
World Elder Abuse Awareness Day 2022: How To Take Care of Senior Citizens? | History & Significance

Objevte podobné články

Je i váš senior v ohrožení? Všímejte si těchto věcí:

  • Fyzické známky – Projevy na kůži, modřiny, oděrky, zlomeniny nebo třeba otoky mohou být indikací fyzického týrání. Na fyzickém stavu také můžete rozpoznat známky špatné péče, nedostatečné výživy nebo nedostatku hygieny.
  • Změny chování – Změny v chování a osobnosti mohou být známkou, že senioři trpí násilím. Mohou se stát uzavřenějšími, neaktivními a trpělivějšími, nebo naopak podrážděnými a agresivními.
  • Finanční ztráty – Pokud má senior neočekávané finanční problémy, může to být známkou finančního zneužívání. Například pokud najednou nemají peníze na základní potřeby, ale jejich pečovatel má najednou nový dům nebo auto.
  • Zanedbávání zdraví – Zanedbávání zdraví a nedostatečná péče o seniora může být také formou násilí. Například, pokud nedostávají potřebné léky, jsou drženi v nehygienických podmínkách nebo jim je odepírána základní péče.
  • Socio-emocionální projevy – Změny v emocionálním projevu, například vyjadřování úzkosti, deprese, strachu, nebo zmatenosti mohou být dalšími příznaky násilí na seniorech. Tito lidé by se mohli také stát izolovanými od rodiny a přátel nebo ztrácet zájem o své koníčky a zájmy.

Jak slavit Světový den povědomí o zneužívání starších

Znalost příznaků zneužívání

Výše jsme si popsali, jak mohou vypadat příznaky, které by mohly ukazovat na to, že je konkrétní člověk vystaven nějaké formě násilí nebo týrání. Stručně řečeno, jakékoli změny v chování, dispozicích nebo fyzickém stavu staršího člověka mohou být důvodem k obavám a vy byste je měli umět rozpoznat.

Pokud něco tušíte, řekněte to

Pokud objevíte známky zneužívání, zdokumentujte je. Vyfoťte si modřiny nebo zranění, získejte výpověď oběti nebo případných svědků a veďte si záznamy o jakémkoli podezřelém chování nebo okolnostech. Hlavně nemlčte a zahajte odpovídající kroky, které povedou k tomu, že váš senior již nebude týrán.

Šiřte to na sociálních sítích

Mohlo by se zdát neintuitivní pomáhat předcházet zneužívání starších pomocí nástrojů, které jsou z velké části považovány za doménu mladších generací, ale ve skutečnosti neexistuje lepší způsob, jak získat slovo a podporovat povědomí mladší generace než prostřednictvím sociálních platforem. Sdílejte informační články na Facebooku, Instagramu a dalších a používejte například hashtag #WEAAD.

Ruce jako střecha chránící seniory.

5 faktů o zneužívání starších

  • Děje se to většinou doma

K případům zneužívání seniorů dochází většinou v domácnosti, kde senior žije.

  • 1 z 10

Je počet starších dospělých, kteří za svůj život zažili nějakou formu zneužívání.

  • Největším rizikem jsou finance

Nejčastější formou zneužívání je finanční vykořisťování a vydírání.

  • 9 z 10 „agresorů“ jsou příbuzní

V přibližně 90 % případů týrání a zanedbávání starších osob je pachatelem rodinný příslušník.

  • Mnozí zůstávají nenahlášeni

Je hlášen pouze jeden ze šesti případů týrání seniorů.

Proč je respekt k seniorům tak důležitý:

Starší lidé nemusí být schopni obhajovat sami sebe

Mnoho seniorů není schopno postavit se sami za sebe, ať už proto, že jsou fyzicky slabí, nebo protože se bojí promluvit a obávají se následků. Pro nás všechny je zásadní, abychom si dávali pozor na známky možného týrání a abychom se ozvali, pokud se nám zdá, že něco není v pořádku.

Senioři si zaslouží naši úctu a naši pozornost

V mnoha kulturách jsou starší uctívaní — a právem. Jejich zkušenosti, vzpomínky a pohled na život jsou velmi cenné, a právě starší jsou ti, od kterých se mohou (a měli by) mladší lidé učit. A pokud starší lidé nejsou povzbuzováni k tomu, aby předávali dovednosti a moudrost, které nashromáždili během svého života, trpí tím kultura jako celek.

Připomíná nám, abychom na sebe dávali pozor

Je snadné vidět špatné věci a nic neříct – ať už jde o zneužívání seniorů nebo přepadení na ulici. Ale tento svátek nám připomíná, že je moc důležité, abychom pečovali o sebe navzájem a dávali pozor na naše bližní. Připomíná nám, abychom každý den projevovali soucit a starali se spíše o ostatní než jen o sebe.

Portrét starého muže s vousy.

Často kladené otázky

Kdy se koná Světový den proti násilí na seniorech?

Koná se každoročně 15. června. Tento den byl zaveden jako způsob upozornění na stále se zvyšující počet případů násilí a zneužívání vůči starším lidem po celém světě.

Co mohu udělat pro to, abych se také zapojil?

Existuje mnoho způsobů, jak se můžete zapojit a veřejně tak vyjádřit svůj nesouhlas se zneužíváním starších. Například můžete šířit informace o tomto dnu mezi svými přáteli a rodinou, organizovat nebo se zapojit do akcí, které mají za cíl zvýšit povědomí o této problematice nebo přispět finančním darem organizacím, které se zabývají pomocí obětem násilí na seniorech.

Jaké jsou důvody, proč bychom měli bojovat proti násilí na seniorech?

Násilí a zneužívání vůči starším lidem jsou vážnými problémy, které se týkají mnoha zemí po celém světě. Tyto problémy nejenže způsobují fyzické a psychické utrpení obětí, ale také mají negativní dopady na jejich rodiny, komunitu a celou společnost. Boj proti násilí na seniorech je tedy důležitý, protože přispívá k ochraně základních lidských práv a zlepšení kvality života starších lidí.

Autor článku
Aneta Lachout

Jmenuji se Aneta, je mi 33 let a mezi mé největší životní radosti patří hlavně mé dvě malé děti. Během rodičovské dovolené jsem zjistila, že psaní je to, co mně moc baví, u čeho relaxuji a čemu bych se chtěla věnovat i dále. Proto jsem se rozhodla spojit příjemné s užitečným a stala se copywriterkou. Jsem veselá, společenská, miluji zvířata, módu a Netflix. Ve volném čase, pokud se zrovna nevěnuji rodině, pečuji s láskou o naše zvířata, která doma chováme - koně, psy a kočky.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)