Námořníci slaví svůj den. Jak zvládají izolaci a jak velkou roli hrají v mezinárodním obchodu?

Příležitost oslavit kulturní tradice spojené s námořnictvím. Světový den námořníků nám přibližuje život osamělých vlků brázdících v mezinárodních vodách nebo ne?

V čem je námořní doprava klíčová?

Proč mají námořníci tvrdý život?

Piráti 21. století, jak se změnila taktika krádeží na moři?

Základní fakta

Kdy se slaví25. června
Kde se slavíTéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníMezinárodní námořní organizace
Datum vzniku2010
Důvod vznikuPodpora všech námořníků

Historie dne věnovanému námořníkům

Tento den byl slaven po celém světě od roku 2010. Zavedla ho Mezinárodní námořní organizace (IMO) a připomínáme si ho 25. června.

Slaví se od roku 1958, kdy IMO přijala rezoluci, která určila 25. červen jako Světový den námořníků.

Datum je spojeno s narozením Christopha Columba, italského navigátora, který objevil Ameriku v roce 1492.

Je uznáván jako svátek OSN a slaví ho námořníci z celého světa.

Milníky, které formovaly námořní dopravu

Námořní doprava má dlouhou historii, která sahá tisíce let do minulosti.

 • 3200 př. n. l.: Egypťané začali používat lodě pro obchod s Mezopotámií a dalšími zeměmi v oblasti Středního východu. Byla to první známá forma mezinárodního obchodu.
 • 500 př. n. l.: Řečtí obchodníci používali lodě zvané triéry pro dopravu zboží a obchod s římským impériem.
 • 13. století: Marco Polo cestoval do Číny přes moře a otevřel nové obchodní trasy mezi Evropou a Asii.
 • 15. století: Portugalský mořeplavec Bartolomeu Dias obeplul mys Dobré naděje a otevřel cestu pro evropský obchod s Indií.
 • 16. století: Nizozemsko se stalo dominantní silou v námořním obchodě a zakládalo kolonie po celém světě.
 • 17. století: Parníky nahradily plachetnice a zlepšily rychlost a spolehlivost námořní dopravy.
 • 20. století: Námořní doprava se stala hlavním způsobem mezinárodního obchodu a přispěla k rozvoji globální ekonomiky.
 • 21. století: Moderní technologie, jako jsou kontejnery a GPS, zlepšily efektivitu a bezpečnost námořní dopravy.
Námořník má velmi pestrou a fyzicky náročnou práci.
Zdroj: istockphoto.com

Témata námořního dne

V roce 2010 byl Světový den námořníků poprvé slaven po celém světě. Téma tohoto prvního roku bylo „Námořní doprava: nejbezpečnější způsob dopravy zboží“.

V roce 2011 – „Námořníci ve světle pirátství“. Tento den se stal příležitostí k připomenutí rizik, jimž námořníci čelí v oblastech, kde se vyskytuje pirátství.

V roce 2012 – „Námořní doprava: klíč k udržitelnému rozvoji“. Zaměření na to, jak námořní doprava přispívá ke globálnímu ekonomickému růstu a udržitelnému rozvoji.

V roce 2016 – „Námořníci: odvaha přináší změny“. Soustředění na odvahu a statečnost, kterou námořníci prokazují v každodenním životě na moři.

V roce 2019 – „Námořníky, kteří umožňují obchod“. Tento rok se zaměřil na práci námořníků a jejich přínos pro mezinárodní obchod a globální ekonomiku.

Proč se slaví den mořeplavců?

Slaví se jako uznání přínosu námořníků pro světovou ekonomiku a obchod. Námořní doprava je klíčovým faktorem v mezinárodním obchodě a umožňuje přepravu zboží a surovin po celém světě. Světová ekonomika by byla výrazně omezena.

Bez námořníků by nebylo možné realizovat mnoho mezinárodních obchodních transakcí.

Příležitost k oslavě kulturních tradic spojených s námořnictvím a k uctění památky mořeplavců, kteří při plavbách často čelí nebezpečí a rizikům.

Tento den je také příležitostí k zdůraznění potřeby bezpečné a udržitelné námořní dopravy a k podpoře vzdělávání a rozvoje profesí.

Který den se slaví?

Rok25. června
2023neděle
2024úterý
2025středa
2026čtvrtek
2027pátek
2028neděle
2029pondělí
2030úterý
2031středa
2032pátek

Objevte podobné články

Akce konané na den námořníků

 • Námořnické průvody a ceremoniály: V mnoha přístavech se konají slavnostní průvody a ceremoniály k uctění památky mořeplavců a jejich přínosu pro světovou ekonomiku.
 • Výstavy a muzea: Výstavy a muzea věnované zaměstnancům na moři a jejich historii nabízejí příležitost k seznámení se s jejich kulturou a tradicemi.
 • Konference a semináře: příležitost k diskuzi a vzdělávání v oblasti dopravy a námořnických profesí.
 • Charitativní akce: Některé organizace se snaží den pro námořníky využít k podpoře těchto profesí a lidí, kteří jsou s nimi spojeni, prostřednictvím charitativních akcí a sbírek.
 • Oslavy v přístavech a na lodích: Mnoho přístavů a lodí se zapojuje do oslav a pořádá akce, zábavné programy a jiné aktivity spojené s námořnickou tématikou.

Organizace, které spolupracují s mořeplavci

Mezinárodní organizace práce (ILO): pracuje na zlepšení pracovních podmínek námořníků, na posílení bezpečnosti a ochrany jejich zdraví a práv. ILO se snaží také zajistit dodržování práv a podporovat rovnost příležitostí v této oblasti.

Mezinárodní námořnická organizace (IMO): specializovaná agentura OSN, která se zaměřuje na bezpečnost, ochranu životního prostředí a regulaci mezinárodní námořní dopravy. Spolupracuje s námořníky a dalšími zainteresovanými stranami na řešení problémů v této oblasti.

Světová federace námořníků (ITF): odborová organizace, která zastupuje námořníky a pracovníky v přístavech. ITF se snaží zajistit spravedlivé pracovní podmínky, zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví a podporovat vzdělávání v této oblasti.

Mezinárodní federace lodních kapitánů (IFALPA): mezinárodní organizace, která zastupuje lodní kapitány a další členy personálu. IFALPA se snaží zajistit bezpečnost a podporovat profesionální vývoj svých členů.

Charity, jako např. Mission to Seafarers: Tyto organizace poskytují pomoc a podporu námořníkům a jejich rodinám, kteří často čelí řadě výzev spojených s tímto způsobem života. Poskytují pomoc v oblasti zdraví, vzdělání, sociální péče a dalších oblastí, které námořníkům a jejich rodinám pomáhají zlepšit své životní podmínky.

Statistika počtu námořníků v EU v roce 2017.
Zdroj: emsa.europa.eu

Námořníci a jejich statistické údaje

 • Počet námořníků: Podle Mezinárodní námořní organizace (IMO) bylo v roce 2020 registrováno přibližně 1,7 milionů námořníků v celosvětovém obchodním námořním loďstvu.
 • Průměrný věk námořníků: Dle Světové federace námořníků (ITF) je průměrný věk námořníků kolem 35 let.
 • Zastoupení pohlaví: Podle Mezinárodní organizace práce (ILO) je v oblasti námořní dopravy pouze 2 % námořníků žen.
 • Země původu: Dle Mezinárodní organizace práce (ILO) pochází nejvíce námořníků z Filipín (asi 20 %), Indie (asi 18 %) a Indonésie (asi 15 %).
 • Průměrná délka plavby: Podle Světové federace námořníků (ITF) trvá průměrná plavba námořníka asi 9 měsíců.
 • Platové rozpětí: Dle Světové federace námořníků (ITF) se platy námořníků výrazně liší v závislosti na jejich funkci, typu lodi a regionu. Průměrný měsíční plat námořníka se pohybuje od 500 USD až do 10 000 USD.

Riziko přepadení na moři je stále vysoké aneb moderní piráti

Moderní piráti jsou zpravidla označováni jako somálští piráti, protože nejvíce aktivních zlodějů na moři je v oblasti Somálska a jeho okolí. Tito piráti se specializují především na útoky na nákladní lodě a tankery, které plují přes Adenský záliv a Indický oceán.

V posledních letech se taktika lovu somálských pirátů vyvíjela. Na začátku své činnosti využívali zastaralé lodě a zbraně, ale později si vylepšili technologické vybavení a taktiku. Využívají moderní komunikační technologie, jako jsou satelitní telefony a internet, aby se koordinovali a plánovali útoky. Také používají rychlé motorové čluny a moderní zbraně jako jsou útočné pušky a granátomety.

V posledních letech se situace v oblasti Adenského zálivu trochu zlepšila díky přítomnosti mezinárodních námořních sil, které pomáhají chránit lodě a bojovat proti pirátům. Nicméně stále existuje riziko útoků a kapitánům nákladních lodí se doporučuje dodržovat bezpečnostní opatření, jako jsou plavby v konvojích, rychlá plavba v nebezpečných oblastech a najímání soukromých námořních ochranných služeb.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Světový den námořníků?

Každý rok si připomínáme práci a život mořeplavců 25. června.

Jaké akce se konají na podporu mořeplavců?

Po celém světě se pořádají průvody, ceremoniály, koncerty, konference a semináře. Můžete se zapojit do charitativních akcí nebo debat přímo s námořníky.

Jsou piráti stále reálná hrozba i v dnešní době?

Bohužel ano, piráti jsou v současné době velmi vynalézavý a používají moderní zařízení. Zaměřují se na nákladní lodě a tankery.

Světový den námořníků upozorňuje na důležitou roli námořníků v mezinárodním obchodu a hospodářství.

Tento den je příležitostí k uznání tvrdé práce a obětavosti a k podpoře práv a dobrých pracovních podmínek pro všechny zaměstnance pracujících na lodích.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)