Mezinárodní den vdov je věnovaný všem ženám, které zůstaly na výchovu svých dětí samy. Podpořme je a podejme jim pomocnou ruku

Vdovství může být pro mnoho žen velmi obtížné období, plné bolesti, nejistoty a samoty. Mezinárodní den vdov se snaží individuálně podpořit každou ženu, která přišla o svého manžela ať už z důvodů nemoci, stáří nebo úrazu.

Kolik je na světě vdov? Šokující číslo větší než sto milionů, přesné číslo v článku.

Jaké situace musí řešit vdovy a co je jim odpíráno?

Základní fakta

Kdy se slaví23. června
Kde se slavícelý svět
Kdo se podílel na vznikuWomen for Peace International
Stát vznikuUSA
Datum vzniku2011
Důvod vznikupomoc vdovám a zrušení diskriminace

Historie dne věnovanému vdovám

Mezinárodní den vdov byl poprvé vyhlášen v roce 2011 organizací Women for Peace International (Ženy pro mezinárodní mír), která sídlí v USA. Datum nebyl zvolen náhodou, matka zakladatele nadace v tento den ovdověla.

Historie vdov se řeší již dlouhou dobu. Vdovy byly a jsou po celém světě často diskriminovány a vystaveny různým formám sociálního vyloučení, ekonomického utrpení a dalším obtížím. V mnoha společnostech se na vdovy pohlíží jako na břemeno a mnohdy jsou odsouvány na okraj společnosti.

Vdova musí řešit mnoho nepříjemných situací.
Zdroj: istockphoto.com

TOP 10 zajímavostí o tom jak vdovy vnímá společnost

V mnoha společnostech se na vdovy pohlíží jako na břemeno a mnohdy jsou odsouvány na okraj společnosti. Pojďme se podívat na některé velmi smutné celosvětové údaje:

 • Den věnovaný vdovám se slaví den po svátku letního slunovratu, což má symbolický význam nového začátku a naděje.
 • Vdovy mají v mnoha zemích menší kontrolu nad svým reprodukčním zdravím a mohou být nuceny přijímat rozhodnutí ohledně svého těla a zdraví bez svého souhlasu.
 • V mnoha literárních dílech se vyskytují postavy vdov, které představují odvahu, sílu a vůli překonávat obtíže.
 • Vdovy mají v mnoha společnostech nižší příjem a horší přístup ke zdravotní péči
 • V některých kulturách jsou vdovy odsouvány na okraj společnosti a mohou být zbaveny základních práv a důstojnosti.
 • Vdovy jsou často obětí násilí a sexuálního zneužívání. Tyto ženy mají mnohem menší pravděpodobnost, že nahlásí tuto formu zneužívání kvůli stigmatizaci a strachu z odvetného útoku.
 • Mnoho vdov má problémy s vlastnictvím majetku svého manžela po jeho smrti a může být nuceno opustit domov a majetek, který si s ním vytvořily.
 • Vdovy mají v některých zemích menší šanci najít si nového partnera nebo se znovu vdát, což může vést ke zvýšenému pocitu osamělosti a izolace.
 • V afrických a asijských zemích jsou vdovy vnímány jako zdroj moudrosti a autority, a mohou mít významnou roli v komunitě.

Proč si připomínáme Světový den vdov?

Cílem tohoto dne je upozornit na problémy, které s sebou nese ztráta manžela a na důležitost poskytování podpory a pomoci vdovám, aby se dokázaly vyrovnat s náročnými životními situacemi, které mohou následovat po ztrátě partnera.

Který den se slaví?

Rok23. června
2023pátek
2024neděle
2025pondělí
2026úterý
2027středa
2028pátek
2029sobota
2030neděle
2031pondělí
2032středa

Objevte podobné články

Akce konané na podporu vdov a jejich rodin

Mezinárodní den vdov byl poprvé vyhlášen v roce 2011 a od té doby se každoročně konají různé akce, které mají za cíl zlepšit životní podmínky pro vdovy. Tyto akce se často soustředí na vzdělávání, poskytování zdravotní péče, finanční pomoci a podpoře v oblasti právních otázek.

 • Charity a dobročinné organizace – existuje mnoho organizací, které se zaměřují na pomoc vdovám a jejich rodinám. Tyto organizace poskytují různé formy podpory, jako jsou finanční a materiální pomoc, zdravotní a vzdělávací služby a další.
 • Lokální komunity – místní komunity často pořádají charitativní akce, sbírky nebo dobrovolnické aktivity na podporu vdov a jejich rodin. Tyto akce mohou být zaměřené na poskytování základních potřeb, jako jsou potraviny, oblečení nebo bydlení, nebo na poskytování podpory a povzbuzení pro tyto ženy.
 • Podpora právních reforem – organizace se zaměřují na boj proti diskriminaci žen v právu a na podporu právních reforem, které by mohly pomoci zlepšit situaci vdov a dalších žen.
 • Osvěta a vzdělávání – programy a kurzy zaměřené na vzdělávání vdov a dalších žen mohou pomoci zlepšit jejich životní situaci tím, že poskytnou praktické dovednosti a vědomosti, které jim umožní najít si práci nebo si vydělávat peníze.
 • Podpora psychického zdraví – ztráta manžela a život v samotě může být pro vdovy velmi stresující a těžké. Proto existují programy a organizace, které poskytují psychologickou podporu a poradenství, aby jim pomohly zvládat tuto situaci.

Vdovy jsou nuceny čelit mnoha výzvám a potížím po ztrátě svého manžela, a mnoho z nich potřebuje pomoc a podporu ze strany rodiny, přátel a komunity.

Organizace, které pomáhají vdovám

Na světě existuje několik desítek organizací, které se mezinárodně i místně zajímají o život vdov. Pomáhají řešit právní situace, shánějí finanční a materiální prostředky.

 • HelpAge International – zaměření na pomoc starším lidem, včetně vdovám, v rozvojových zemích. Poskytuje finanční podporu, zdravotní a vzdělávací služby a další formy pomoci.
 • Widows and Orphans Empowerment Organization (WEWE) – nigerijská organizace se zaměřuje na poskytování podpory vdovám a sirotkům. Pomáhají s vzděláním, zdravotní péčí a finanční podporou.
 • The Loomba Foundation – mezinárodní organizace se zaměřuje na pomoc vdovám a sirotkům v Indii. Poskytuje vzdělávání, finanční a zdravotní podporu a pomáhá bojovat proti diskriminaci vdov v právu.
 • Women for Women International – zaměřuje se na pomoc ženám v náročných situacích, včetně vdov. Poskytuje vzdělávání, finanční podporu a další služby, aby jim umožnila samostatnost a nezávislost.
 • Widows of India – organizace se zaměřuje na pomoc vdovám v Indii. Poskytuje vzdělávání, zdravotní péči a finanční podporu, aby jim umožnila zlepšit svou životní situaci.
 • The Hunger Project – pomoc lidem v rozvojových zemích, včetně vdov. Poskytuje vzdělání, finanční a zdravotní podporu a pomáhá s rozvojem komunit.
 • The Women’s Foundation – pomoc ženám v Hongkongu, včetně vdov. Poskytuje vzdělávání, podporu v hledání práce a pomáhá bojovat proti diskriminaci žen v právu.
 • Womankind Worldwide – pomoc ženám a dětem v náročných situacích, včetně vdov. Poskytuje vzdělání, zdravotní péči a finanční podporu, aby jim umožnila samostatnost a nezávislost.

Tyto organizace jsou jen některé z mnoha, které pomáhají vdovám a jejich rodinám po celém světě.

Den věnovaný vdovám
Zdroj: istockphoto.com

Kdo je vdova aneb podejme pomocnou ruku

Termín vdova se používá pro ženu, která zůstala sama po smrti svého manžela. Pojem ,,vdova“ se používá ve většině kultur a společností a může mít různé právní, sociální a kulturní aspekty.

Podle Organizace spojených národů (OSN) existuje na světě více než 258 milionů vdov, z toho více než 115 milionů žije v extrémní chudobě.

Do pomoci vdovám se můžete zapojit několika způsoby. Nejlepší volbou může být poskytnutí financí některé z nadací, které se starají o vdovy. Můžete pomoci konkrétní ženě ve vašem městě nebo přes regionální nadaci a poskytnout jí finanční nebo materiální dary.

Často kladené otázky

Kdy je Mezinárodní den vdov?

Každý rok si připomínáme den věnovaný vdovám 23. června.

Jak organizace pomáhají vdovám?

Organizace se snaží začlenit vdovy do společnosti, pomáhají jim finančně a zařizují právní pomoc.

Kdo je vdova?

Vdaná žena, které zemřel manžel. V mnoha zemích a kulturách jsou na vdovy rozdílné názory, některé země je zatracují, jiné na ně vzhlíží s pokorou.

Mezinárodní den vdov je důležitou příležitostí pro upozornění na situaci vdov po celém světě a na potřebu poskytnout jim podporu a pomoc. Je to příležitost pro organizace, vlády a jednotlivce zamyslet se nad tím, co mohou udělat, aby zmírnili problémy, s nimiž se vdovy setkávají, jako jsou chudoba, sociální vyloučení a diskriminace. Vdovy se mohou spojit a podpořit se navzájem v náročných situacích. Je důležité, aby se problematika vdov a jejich potřeb nezapomínala a aby se dále pracovalo na zlepšování jejich situace po celém světě.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)