Mezinárodní den boje proti drogám se slaví 26. června. Nezákonný obchod je potřeba řešit globálně

Mezinárodní den boje proti drogám je významný den, který se slaví po celém světě. Je zapotřebí neustále připomínat a ukazovat jaké dopady mají drogy na lidský organismus.

Nezákonné obchodování s drogami je velký globální problém, známe statistiky.

Nejrozšířenější drogy na světě? TOP 5 v našem článku.

Základní fakta

Kdy se slaví26. červen
Kde se slavícelý svět
Kdo se podílel na vznikuOSN
Stát vznikuUSA
Datum vzniku1987
Důvod vznikuzvýšení povědomí o nebezpečí užívání drog

Historie dne věnovanému drogově závislým

Mezinárodní den boje proti drogám a nezákonnému obchodování s drogami se slaví každoročně 26. června. Tento den byl vyhlášen Valným shromážděním OSN v roce 1987 jako součást globálního úsilí bojovat proti škodlivým účinkům drog na zdraví a bezpečnost jednotlivců a společností.

Drogová závislost může i zabíjet
Zdroj: istockphoto.com

Proč se slaví den věnovaný nezákonnému obchodování?

Cílem Mezinárodního dne boje proti drogám je zvýšit povědomí o nebezpečích užívání drog, o dopadech drogové závislosti na lidský život a o významu prevence a léčby drogové závislosti. Tento den také připomíná význam mezinárodní spolupráce a koordinace v boji proti nezákonnému obchodu s drogami.

Organizace spojených národů vyzývá členské státy k posílení opatření proti nezákonnému obchodu s drogami, včetně zvýšení úsilí v oblasti prevence, léčby a obnovy, podpory vzdělávání a osvěty, posílení mezinárodní spolupráce a zlepšení právních a soudních postupů.

Tento den připomíná také význam základních lidských práv a důstojnosti pro všechny, včetně lidí závislých na drogách. Je to příležitost připomenout význam podpory všech, kteří se snaží překonat svou závislost a zlepšit své zdraví a životní podmínky.

Který den se slaví?

Rok26. června
2023pondělí
2024středa
2025čtvrtek
2026pátek
2027sobota
2028pondělí
2029úterý
2030středa
2031čtvrtek
2032sobota

Akce konané na den proti drogám

Boj proti drogám je významným dnem, během kterého se konají různé akce a kampaně s cílem zvýšit povědomí o problému drogové závislosti a podpořit prevenci a léčbu. Zde jsou některé akce, které se často konají během Světového dne boje proti drogám:

 • Semináře a konference s odborníky v oblasti drogové závislosti a léčby, kteří přednášejí o nejnovějších výzkumech a postupech v oblasti léčby a prevence.
 • Osvětové kampaně a vzdělávací programy pro veřejnost, které se zaměřují na rizika a důsledky užívání drog, a nabízejí informace o tom, jak získat pomoc a podporu.
 • Veřejné akce jako jsou například průvody, koncerty, sportovní turnaje a další, které mají za cíl upozornit na problematiku drogové závislosti a přitáhnout pozornost médií a veřejnosti.
 • Podpora různých neziskových organizací a iniciativ, které se zabývají léčbou a prevencí drogové závislosti a poskytují pomoc lidem, kteří se s tímto problémem potýkají.
 • Vládní programy a iniciativy, které mají za cíl poskytnout finanční podporu a zdroje pro prevenci a léčbu drogové závislosti, včetně podpory výzkumu a vývoje nových léčebných postupů a terapií.

Objevte podobné články

Organizace, které se podílejí na drogově závislých

Zde je seznam organizací, které se věnují pomoci a podpoře lidí s drogovou závislostí:

 • Narcotics Anonymous (NA) – nezisková organizace, která poskytuje podporu a pomoc lidem, kteří se potýkají s drogovou závislostí, pomocí sdílení zkušeností a podpory.
 • Alcoholics Anonymous (AA) – podobná organizace jako NA, ale zaměřená na alkoholovou závislost.
 • The National Institute on Drug Abuse (NIDA) – vládní agentura, která podporuje výzkum a poskytuje informace o drogách a drogové závislosti.
 • The Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) – federální agentura, která poskytuje finanční podporu a zdroje pro prevenci a léčbu drogové závislosti a duševních poruch.
 • The Partnership for Drug-Free Kids – nezisková organizace, která se zaměřuje na prevenci a vzdělávání o rizicích drogové závislosti u dětí a teenagerů.
 • The Drug Policy Alliance – nezisková organizace, která se zaměřuje na reformy v politice týkající se drog a drogové závislosti.
 • The National Council on Alcoholism and Drug Dependence (NCADD) – nezisková organizace, která poskytuje podporu a pomoc lidem, kteří se potýkají s alkoholovou a drogovou závislostí, a také zajišťuje vzdělávání o těchto problémech pro veřejnost.
Drogy představují globální problém
Zdroj: istockphoto.com

Stručné informace o drogách a vše kolem nich

Drogy jsou látky, které mohou ovlivnit psychické nebo fyzické fungování těla a mohou způsobit závislost nebo vedlejší účinky. Tyto látky mohou být buď přírodního původu, jako jsou konopí, opium a koka, nebo syntetické, jako jsou amfetaminy a LSD.

Většina drog působí na centrální nervový systém, což může vést k pocitům euforie, úzkosti, zvýšenému riziku úrazu nebo nehody, zhoršenému rozhodování a sociálním a psychologickým problémům. Přestože jsou některé drogy legální a užívají se pro léčebné účely, jiné jsou nelegální a užívají se jako rekreační drogy.

Historie drog

Historie drog sahá až do pradávných dob, kdy byly některé rostliny a houby používány v rituálech a léčbě. Například v oblasti dnešního Mexika a Střední Ameriky byly používány různé druhy kaktusů a hub k rituálním účelům a také jako léčiva.

V průběhu času se užívání drog stalo součástí kultury a společnosti v různých částech světa. Konopí bylo pěstováno pro průmyslové účely a také pro jeho léčebné účinky. V 19. století bylo morfium, výtažek z opia, používáno jako lék proti bolesti a stal se velmi populárním. Nicméně, s tím, jak se drogy staly více dostupné a jejich užívání se stalo rozšířenější, tak se také zvýšily obavy o jejich negativní dopady na lidské zdraví a společnost.

V důsledku toho byly vytvořeny zákony, které omezují a regulují užívání drog. Rok 1961 a přijetí Mezinárodní úmluva o omamných látkách, která stanovila mezinárodní standardy pro kontrolu a regulaci omamných látek. V mnoha zemích jsou nyní některé drogy zakázány a trestá se jak jejich vlastnictví, tak i prodej a distribuce.

Dnes se užívání drog stává vážným zdravotním a sociálním problémem, a proto se věnuje pozornost prevenci a léčbě drogové závislosti.

Moderní výzkumy ukazují na pozitivní účinky některých drog v léčbě zdravotních problémů.

Drogy, drogově závislý, nezákonné obchodování a statistické údaje

Podle statistik Světové zdravotnické organizace (WHO) je odhadováno, že více než 35 milionů lidí na celém světě trpí drogovou závislostí. Z toho asi 13 milionů jsou injekční uživatelé drog, kteří jsou vystaveni riziku přenosu infekčních chorob, jako je HIV a hepatitida C.

Nejrozšířenější drogy na světě

Závislost na opiátech, jako je heroin, je jednou z nejrozšířenějších forem drogové závislosti na světě. Podle UNODC (Úřad OSN pro drogy a kriminalitu) bylo v roce 2020 odhadem 10,6 milionů lidí, kteří užívají opioidy na nelegálních trzích.

 • Kokain – s odhadem 20 milionů uživatelů.
 • Amfetaminy – s odhadem 37 milionů uživatelů.
 • Methamfetaminy – s odhadem 28 milionů uživatelů.
 • MDMA (ekstáze) – s odhadem 22 milionů uživatelů.
 • LSD – s odhadem 16 milionů uživatelů.
 • Khat – stimulant původem z Východní Afriky, s odhadem 10 milionů uživatelů.
Statistické údaje užívání drog ve světě, Asii a Indii
Zdroj: data intelligence unit

Drogově závislý a společnost

Drogová závislost má také dopad na společnost jako celek, včetně zvýšeného výskytu kriminality, narušeného sociálního a rodinného života, snížené produktivity a negativních dopadů na veřejné zdraví. Proto jsou k dispozici různé programy a terapie, které pomáhají lidem s drogovou závislostí léčit a řídit svou závislost.

Mnoho zemí nemá přesné statistiky o nelegálních drogách ve společnosti. Navíc se definice a kritéria pro drogovou závislost mohou lišit v různých státech, což může ovlivnit výsledky.

Některé země jsou známy svým vysokým počtem lidí s drogovou závislostí:

 • USA – země s jednou z nejvyšších mír nelegálních drog včetně heroinu a opioidů.
 • Rusko – země s vysokým výskytem závislosti na heroinu a metamfetaminu.
 • Irán – země, která je tranzitní cestou pro pašování opia z Afghánistánu do západní Evropy a Ruska.
 • Afghánistán – země s největší produkcí opia na světě, což vede ke značnému počtu lidí s drogovou závislostí.
 • Kanada – země s vysokým výskytem závislosti na opioidních léčivech.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Mezinárodní den boje proti drogám?

Každý rok se organizace snaží zvýšit povědomí o drogách 26. června

Jaké akce bojující proti drogám se konají?

Nejzajímavější jsou besedy s drogově závislými, které se vyléčili. Dále se objevují na sociálních informační videa a spoty. Na školách se pořádají diskuze s odborníky.

Která země má nejvíce drogově závislých?

Nedá se zcela jasně říct, která země jich má nejvíce, ale mezi země, které mají drogově závislých opravdu hodně se řadí USA, Rusko a Afghánistán.

Mezinárodní den boje proti drogám je příležitostí pro různé organizace, vlády a jednotlivce po celém světě připomenout význam prevence, léčby a boje proti nezákonnému obchodování s drogami. Drogová závislost a s tím spojené zdravotní a sociální problémy stále představují výzvu pro celosvětové společenství. Je důležité spolupracovat na vytváření efektivních a udržitelných opatření na snižování poptávky po drogách, zajištění přístupu k léčbě a podpoře těch, kteří se snaží bojovat proti nezákonnému obchodování s drogami.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)