Pojďte s námi oslavit den pro rysy. Tyto nádherné kočky jsou bohužel stále ohroženým druhem

Evropa se nemůže pyšnit majestátními kočkovitými šelmami, jako jsou lvi, tygři, jaguáři či pumy.

Není se proto čemu divit, že svou největší kočkovitou šelmu si náležitě chrání.

Mezinárodní den rysů je jedním ze způsobů, který se na ohroženost těchto zvířat snaží upozornit.

Proč jej jejich ochrana tak důležitá?

Jak dobře vidí rys ostrovid?

To a mnoho dalšího se dozvíte v našem článku.

Základní fakta

Kdy se slaví11. června
Kde se slavíCelý svět
Kdo se podílel na založeníOrganizace zapojené do projektu 3Lynx
Datum vzniku2017
Důvod vznikuTento den má zajistit lepší ochranu rysů a zlepšit povědomí o hrozbách, které této kočkovité šelmě hrozí.

Historie Mezinárodního dne rysů

V důsledku lovu a úbytku přirozeného životního prostředí i potravy došlo v posledních sto padesáti letech k výraznému úbytku populace rysů, zejména v Evropě.

První projekty zahrnující ochranu a mapování neustále se zmenšující se populace rysa se datují do 70. let 20. století. Byl to právě rys ostrovid, na kterého se snahy o ochranu zaměřily jako první, neboť byl v mnoha oblastech téměř zcela vyhuben.

O několik let později byl jako ohrožený identifikován také rys iberský. Oba tyto druhy najdeme na Červeném seznamu IUCN neboli Červeném seznamu ohrožených druhů zvířat.

Přestože se dnes zdá, že populace rysa roste, stále potřebuje pomoc. Snaha o ochranu těchto zvířat znamená zajistit jim odpovídající místa k životu bez hrozby nepřirozených příčin smrti.

Mezinárodní den rysů se začal slavit v roce 2017, kdy byl poprvé vyhlášen jako společné úsilí iniciované evropským projektem 3Lynx, který je financován programem Interreg Central Europe.

Na jaký den v týdnu tento významný den připadne v následujících 10 letech?

RokDen
11.6.2024úterý
11.6.2025středa
11.6.2026čtvrtek
11.6.2027pátek
11.6.2028neděle
11.6.2029pondělí
11.6.2030úterý
11.6.2031středa
11.6.2032pátek
11.6.2033sobota

Něco málo o rysech

Rys je středně velká kočkovitá šelma. K jeho charakteristickým znakům patří chocholaté uši, krátký ocas a dlouhé nohy. Obvykle má světle hnědou, rezavou nebo šedou barvu s tmavými skvrnami pro lepší maskování. Barva srsti se liší v závislosti na klimatu, které obývá. 

Jde o samotářská teritoriální zvířata, která loví především v noci a za svítání. Mezi hlavní zdroje potravy patří zajíci a další hlodavci, ptáci a případně i malé srnky a další kopytníci.

V Eurasii žijí dva ohrožené druhy rysa:

 • rys ostrovid – střední a východní Evropa, Skandinávie, Rusko, střední Asie a Dálný východ
 • rys iberský – jihozápadní Španělsko

V Severní Americe žijí rovněž dva druhy rysa, jejich populace je považována za stabilní:

 • rys kanadský – Kanada, Aljaška
 • rys červený – Spojené státy americké, Mexiko
Čtyři druhy rysa.
zdroj: wildcatfamily.com

Význam dne pro rysy

Hlavním smyslem a cílem Mezinárodního dne rysů je podpora ochrany těchto živočichů. V Evropě se ho aktivně účastní jedenáct organizací z pěti různých evropských zemí (Česká republika, Německo, Rakousko, Itálie a Slovinsko).

Populace rysa, která žije na našem území, dosahuje počtu přibližně 110 jedinců, a je specifická tím, že je součástí česko-bavorsko-rakouské rysí populace. Nejčastěji se s rysem lze setkat na Šumavě, v Českém lese, Brdech a v některých oblastech Českomoravské Vysočiny.

Tento den slouží jako jakási „platforma“ pro vzdělávání veřejnosti, nejen o těchto zvířatech jako takových, ale také o jejich ekologickém významu.

Rys totiž hraje důležitou roli při udržování rovnováhy ekosystémů tím, že pomáhá držet pod kontrolou populace drobných savců, jako jsou králíci a zajíci, čímž zabraňuje nadměrnému spásání vegetace.

International Lynx Day Video
zdroj: youtube.com

Objevte podobné články

Proč je Světový den rysů důležitý?

„Rysí den“ je důležitým způsobem, jak veřejnost prostřednictvím přednášek a dalších akcí informovat o nutnosti ochrany rysů a o problémech, kterým rysí populace čelí. Ztráta biotopů, pytláctví a nelegální obchod s volně žijícími zvířaty představují pro tato zvířata stále významnou hrozbu.

Den rysů rovněž připomíná důležitost přeshraniční spolupráce při ochraně těchto nádherných „koček“, ochránci zvířat, vlády i místní komunity musí spolupracovat na ochraně a obnově rysích biotopů a bojovat proti nelegálnímu lovu a obchodu.

V neposlední řadě tento den veřejnost seznamuje s „reintrodukčními programy“ neboli opětovným vypouštěním rysů do volné přírody. Tyto programy probíhají již od 70. let a mají významnou zásluhu na tom, že populace rysů v Evropě pomalu ale jistě roste.

V současné době se počet rysů ostrovidů odhaduje na přibližně 17 000 jedinců, zatímco rysů iberských je stále jen asi 1500.

Svůj den mají i mnohá jiná zvířata. Pojďte s námi oslavit Mezinárodní den hrochů!

Akce konané v tento den

Mezinárodní den rysů je příležitostí k podpoře výzkumu a vzdělávání v oblasti ochrany rysů. Vědci a ochránci přírody využívají tento den ke sdílení poznatků, získávání finančních prostředků.

Ochránci přírody pořádají vzdělávací workshopy a semináře, na kterých poskytují informace o rysech, jejich chování, nárocích na životní prostředí i problémech jejich ochrany.

V oblastech, kde žijí rysí populace se mohou konat organizované exkurze za účelem pozorování rysů. Tyto exkurze nabízejí účastníkům možnost vidět rysy v jejich přirozeném prostředí.

Setkat se lze také s mnoha kulturními akcemi, které návštěvníkům poskytují vhled světa těchto zvířat. Může se jednat o výstavy fotografií či filmové projekce dokumentárních filmů o rysech.

V neposlední řadě se pořádají benefiční akce, jako jsou charitativní procházky, aukce nebo koncerty s cílem získat finanční prostředky. Výtěžek z těchto akcí může podpořit výzkum, obnovu rysích biotopů a další aktivity zaměřené na ochranu rysích populací.

Lynx Jumps 2 Metres Straight Up! | Deadly 60 | Series 2 | BBC Earth
zdroj: youtube.com

Inspirace, jak oslavit rysí den

Na počest Mezinárodního dne rysů můžete i vy několika snadnými způsoby projevit tomuto ohroženému zvířeti svou podporu a uznání. Vyzkoušejte některý z našich nápadů.

 • Vzdělávejte se a sdílejte informace – jednoduchým způsobem, jak vyjádřit rysům svou úctu, je věnovat svůj čas jejich lepšímu poznání. Následně můžete tyto informace předat dál, když je zmíníte v rozhovoru s přáteli, rodinou nebo kolegy, případně též na sociálních sítích.
 • Přispějte na ochranu rysa – podpořte mezinárodní rysí den tím, že osobně finančně přispějete. Jejich ochraně se věnuje řada různých organizací, například EuroNatur, Světový fond na ochranu přírody nebo Alka Wildlife.  
 • Podívejte se na dokument o rysech – tato zvířata jsou fascinující, ale jejich přímé pozorování může být pro člověka obtížné. Zhlédněte některý z přírodovědných dokumentů, který o nich byl natočen.
 • Navštivte zoo – nejen že uvidíte tato jedinečná zvířata na vlastní oči, ale koupí vstupenky též podpoříte péči o ně. Rysi chovají například zoologické zahrady v Brně, Děčíně, Hluboké nad Vltavou nebo Ostravě.

10 zajímavostí o rysech

 • Latinské jméno rysa „lynx“ pochází ze slova s řeckými kořeny, které znamená „zářit“. Důvodem je pravděpodobně to, že oči této kočkovité šelmy zdánlivě září.
 • Úžasný sluch a zrak rysů z nich dělá vynikající lovce s rychlými reflexy. Dokážou zahlédnout myš na vzdálenost více než 75 metrů.
 • Chomáčky chlupů na uších jim pomáhají určovat směr větru, čehož využívají při číhání na kořist a lovu.
 • Jsou skvělí skokani a lezci po stromech, ze země bez přípravy dokáží vyskočit více než dva metry vysoko.
 • Dlouhé nohy rysům též pomáhají lépe se pohybovat ve sněhu. Tlapy mají zespodu chlupy, které je udržují v teple a zabraňují uklouznutí. Při dopadu na zem se tlapy též roztáhnou, což umožňuje lepší rozložení váhy, rysí tlapy jsou tak někdy přirovnávány ke sněžnicím.
 • Rysi se obtížně rozmnožují, protože k rozmnožování může docházet jen přibližně měsíc, od února do března.
 • Mláďata rysa jsou velmi dlouho závislá na matce. První dva týdny mají zavřené oči, prvních pět týdnů života nemohou opustit doupě a teprve po dvou měsících se odstaví. Obvykle zůstávají s matkou téměř celý první rok života.
 • Své teritorium značkují tím, že postřikují stromy močí nebo zadníma nohama škrábou zem a kmeny stromů. Svůj pach zanechávají na předmětech také otíráním hlavy jako některé jiné druhy koček.
 • Na rozdíl od většiny jiných kočkovitých šelem mají rysi v poměru k velikosti těla malý ocas. Předpokládá se, že jde o důsledek genetické mutace.
 • Rysi jsou samotářská zvířata, většinu života tráví sama.
Rys ostrovid.
zdroj: bioparco.it

Často kladené otázky

Kdo ustanovil Mezinárodní den rysů?

Den pro rysy byl poprvé vyhlášen v roce 2017 v rámci projektu 3Lynx jedenácti zúčastněnými organizacemi z pěti různých států. Konkrétně se jednalo o Ministerstvo životního prostředí ČR, Správa Národního parku Šumava, Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, Bavorskou agenturu ochrany životního prostředí, vládu Horního Rakouska, Slovenia Forest Service, Veterinární univerzitu ve Vídni, Alka Wildlife, WWF Germany, Italian Lynx Project a Green Heart of Europe.

Je rys nebezpečné zvíře?

Přestože jde o masožravé šelmy, nejsou z hlediska člověka považováni za hrozbu, i když v případě napadení by se samozřejmě bránili.

Autor článku
Martina Šťastná

Každý den, je něčím zvláštní a jedinečný. Státní svátky a významné dny, které můžeme objevit v kalendáři, jsou navíc skvělou možností, jak si připomenout důležité okamžiky naší historie. Kromě toho existuje i řada zajímavých mezinárodních a světových dní. Není nic jednoduššího než si obohatit své znalosti pomocí našeho čtení.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)