Netopýři slaví svou noc. Přidejte se k nočním prohlídkám a objevte tajemný svět netopýrů

Proč se slaví Evropská noc pro netopýry?

Jaké aktivity se obvykle konají během Noci netopýrů?

Jakou roli hrají netopýři v ekosystémech Evropy?

Základní fakta

Kdy se slaví26. a 27. srpna
Kde se slavíEvropa
Kdo se podílel na založeníOrganizace Eurobats
Datum vzniku1997
Důvod vznikuInformace o důležitosti ochrany netopýrů

Historie dne věnovanému netopýrům

Noc pro netopýry je událost, která se koná každoročně a slouží k osvětlení a zvýšení povědomí o významu a ochraně netopýrů v Evropě. Tato noc je součástí celosvětového úsilí o ochraně těchto fascinujících nočních tvorů.

Netopýří noc byla zahájena v roce 1997 organizací Eurobats, která se zabývá jejich ochranou.

První ročník této noci se konal v několika zemích Evropy a postupně se rozšířil do dalších regionů.

Netopýři jsou noční tvorové.
Zdroj: pexels.com

TOP 5 zajímavostí o netopýří noci

 • Noční lov: Netopýři jsou noční tvorové a loví převážně za soumraku a v noci. Mají vynikající schopnost echolokace, což je způsob orientace pomocí odrazu zvukových vln. Tímto způsobem dokáží přesně zaměřit na svou kořist, jako jsou hmyz nebo plody rostlin.
 • Migrace: Některé druhy netopýrů každý rok překonávají dlouhé vzdálenosti během svých migračních tras. Tyto trasy mohou sahat od několika desítek až po tisíce kilometrů. Netopýři tak putují za hledáním vhodných zdrojů potravy nebo prostředí pro rozmnožování.
 • Význam pro ekosystém: Netopýři hrají důležitou roli v ekosystémech jako přirození predátoři škůdců. Díky jejich konzumaci velkého množství hmyzu přispívají k regulaci populací hmyzu a omezují škody způsobené na zemědělských plodinách.
 • Různorodost druhů: Existuje přibližně 1 400 známých druhů netopýrů na celém světě. Netopýři se liší velikostí, tvaru křídel, preferovaném prostředí a stravovacích nárocích. Nejmenší netopýři mají rozpětí křídel kolem 15 centimetrů, zatímco největší druhy mohou mít rozpětí křídel přesahující meter.
 • Ohrožení a ochrana: Mnoho druhů netopýrů je ohroženo ztrátou přirozeného prostředí, znečištěním, narušením migrací a nadměrným odstřelem. Proto se provádějí opatření k ochraně netopýřích populací a jejich životního prostředí. Tato ochrana zahrnuje vytváření chráněných oblastí, monitorování populací a osvětu veřejnosti o důležitosti netopýrů.

Objevte podobné články

Proč se slaví tato noc?

Cílem je informovat veřejnost o tom, že netopýři jsou užitečnými tvory, kteří přispívají k ekologické rovnováze. Netopýři jsou přirozenými predátory mnoha škůdců, jako jsou hmyz, a zabraňují tak jejich nadměrnému množení. Díky tomu přispívají k ochraně zemědělských plodin a lesních ekosystémů.

Dalším důležitým cílem je také bojovat proti mýtům a předsudkům, které obklopují netopýry. Mnoho lidí má o těchto tvorech negativní představy, například ve spojitosti s vampýry nebo přenášením nemocí. Evropská noc pro netopýry je skvělou příležitostí k vyvracení těchto nesprávných informací a získání přesných znalostí o těchto fascinujících tvorech.

Ochrana netopýrů je důležitá, protože mnoho druhů je ohroženo. Ztráta přirozených stanovišť, používání pesticidů a narušování jejich migrací jsou hlavní hrozby pro netopýří populace.

Který den se slaví?

Rok26. a 27. srpna
2023Sobota a neděle
2024Pondělí a úterý
2025Úterý a středa
2026Středa a čtvrtek
2027Čtvrtek a pátek
2028Sobota a neděle
2029Neděle a pondělí
2030Pondělí a úterý
2031Úterý a středa
2032Čtvrtek a pátek

Akce konané na netopýří den

 • Noční prohlídky a exkurze: Pořádají se noční prohlídky, které umožňují účastníkům pozorovat netopýry v přírodě. Odborníci poskytují informace o jejich životě a chování.
 • Přednášky a prezentace: Probíhají přednášky, prezentace a workshopy zaměřené na netopýry, jejich biologii, ochranu a význam v ekosystémech.
 • Výstavy a interaktivní aktivity: Jsou organizovány výstavy a interaktivní aktivity, které umožňují lidem získat bližší povědomí o netopýrech a jejich ochraně. Můžete se například dotknout modelů netopýrů nebo si vyzkoušet echolokaci.
 • Vzdělávací programy pro děti: Jsou nabízeny speciální vzdělávací programy pro děti, které je seznamují s netopýry prostřednictvím her, kreativních aktivit a výukových materiálů.
 • Ochranné a dobrovolnické akce: Některé organizace mohou organizovat dobrovolnické akce zaměřené na ochranu netopýrů, jako je stavba úkrytů pro netopýry, údržba jejich přirozených stanovišť nebo sběr dat o jejich populaci.
Zajímavé informace o světě netopýrů.
Zdroj: facts.net

Organizace, které se starají o bezpečnost netopýrů

 • Eurobats (Evropská dohoda o ochraně netopýrů): dohoda mezi evropskými zeměmi, která se zaměřuje na ochranu a zachování netopýrů v Evropě. Organizace koordinuje výzkum, spolupracuje na ochraně přírodních stanovišť, poskytuje odborné rady a podporu při tvorbě politik týkajících se netopýrů.
 • Bat Conservation International: BCI je nezisková organizace se sídlem v USA, která se zaměřuje na ochranu netopýrů po celém světě. BCI se věnuje výzkumu, vzdělávání veřejnosti, ochraně přírodních stanovišť, propagaci osvědčených postupů pro ochranu netopýrů a podpoře projektů na záchranu ohrožených druhů.
 • Organization for Bat Conservation: OBC je organizace sídlící v USA, která se specializuje na vzdělávání a ochranu netopýrů. Poskytuje výukové programy pro veřejnost, spravuje netopýří centra a přírodní rezervace, provádí výzkum a účastní se konzervačních projektů.
 • BatLife Europe: organizace, která sdružuje národní organizace a jednotlivce zabývající se ochranou netopýrů v Evropě. Jejím cílem je podporovat ochranu netopýrů, výzkum, osvětu veřejnosti a spolupráci mezi odborníky na netopýry.
 • Regionální organizace a skupiny: V mnoha zemích existují také regionální organizace a skupiny, které se specializují na ochranu netopýrů na místní úrovni. Tyto organizace se často zaměřují na monitorování populace, vytváření úkrytů, osvětu veřejnosti a spolupráci s místními komunitami.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Mezinárodní noc netopýrů?

Každý rok se noc z 26. srpna na 27. srpna stává ideálním časem pro zkoumání netopýrů po celém světě.

Jaké akce se v rámci této noci pořádají?

Mnoho organizací ve větších městech pořádá vlastní zajímavé komentované procházky lesem. Během noci se dozvíte kde netopýři žijí, co jedí a jak se pohybují. Přes den jsou připraveny semináře, programy pro děti a interaktivní výstavy.

Jakou roli hrají netopýři v ekosystémech Evropy?

Netopýři hrají klíčovou roli v ekosystémech Evropy jako predátoři nočního hmyzu a přispívají k regulaci populací škodlivých bezobratlých živočichů.

Mezinárodní noc netopýrů je významnou událostí, která si klade za cíl zvýšit povědomí o důležitosti netopýrů a jejich ochraně.

Tato noc slouží jako příležitost k informování veřejnosti o úloze, kterou netopýři hrají v ekosystémech, jako přirození predátoři škůdců a opylovači rostlin. Dále je to také příležitost k osvětě o mýtech a předsudcích, které se kolem netopýrů často objevují.

Noc pro netopýry přináší různé aktivity, jako jsou exkurze, přednášky, vzdělávací programy pro děti a dobrovolnické akce, které pomáhají lidem lépe pochopit a ocenit tuto fascinující skupinu tvorů.

Tímto způsobem přispívá k ochraně a zachování netopýrů a jejich životního prostředí pro budoucí generace.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)