Den politických vězňů aneb STOP věznění kvůli politickému přesvědčení

Alexej Navalnyj, Liu Xiaobo nebo Nasrin Sotuděová, to jsou jedni z politických vězňů.

Jedná se o nelegální uvěznění a nespravedlivé soudní procesy.

Tyto osoby se stávají symboly boje za lidská práva a svobodu.

Oslavte Den politických vězňů 30. srpna.

Základní fakta

Kdy se slaví30. srpna
Kde se slavíCelosvětově
Původ vznikuLatinská Amerika
Datum vzniku1979

Historie a význam Dne politických vězňů

Jedná se o mezinárodní den, který se slaví každoročně 30. srpna. Historie sahá až do roku 1979, kdy ho poprvé zavedli jako Den solidarity s politickými vězni v Latinské Americe.

Tento den byl vyhlášen během tzv. Latinskoamerického týdne solidarity, který se konal v září téhož roku. Cílem tohoto týdne bylo upozornění na politické vězně a obhájce lidských práv v Latinské Americe, kteří byli často uvěznění neoprávněně a podrobení mučení.

V roce 1981 byl tento den přijat jako mezinárodní den na zasedání Organizace spojených národů. Cílem bylo rozšíření povědomí o politických vězních a připomenutí jejich nelegální uvěznění a nespravedlivé soudní procesy.

OSN vyzývá všechny země, aby se zúčastnili oslav tohoto dne a podporovali dodržování lidských práv v různých částech světa.

Význam tohoto dne spočívá v tom, že připomíná politické vězně a obhájce lidských práv, kteří byli pronásledováni kvůli svému politickému přesvědčení, náboženství nebo názoru.

Politické věznění je stále rozšířeným problémem v mnoha zemích a mnoho politických vězňů zažívá uvěznění bez jakéhokoliv soudního procesu nebo kvůli konstruovaným obviněním.

Tento den připomíná světu, že tito lidé nejsou sami a že mezinárodní společenství je s nimi solidární.

Středa30. srpna 2023
Pátek30. srpna 2024
Sobota30. srpna 2025
Neděle30. srpna 2026
Pondělí30. srpna 2027
Středa30. srpna 2028
Čtvrtek30. srpna 2029
Pátek30. srpna 2030
Sobota30. srpna 2031
Pondělí30. srpna 2032

Kdo jsou politický vězni

Osoba, která je vězněna kvůli svému politickému přesvědčení, náboženství nebo názoru, a nikoliv kvůli spáchání nějakého trestného činu. Tyto osoby jsou většinou pronásledované kvůli svým aktivitám, jako je například boj za lidská práva nebo ochrana svobody projevu.

Politické věznění se často vyskytuje v autoritářských režimech, kde jsou lidé, kteří kritizují vládu nebo upozorňují na korupci, označováni za nepřátele státu a vězněni. V mnoha zemích jsou političtí vězni mučeni, vystavováni špatným životním podmínkám, izolováni od rodiny a přátel, a někdy jsou dokonce popravováni.

V některých zemích jsou političtí vězni vězněni bez soudního procesu, nebo jsou podrobeni nespravedlivým soudním procesům. V jiných zemích jsou vězněni za účelem vydírání nebo zastrašování, aby se lidé vzdali svých politických přesvědčení a názorů.

Socha muže za boj politických vězňů z Jižní Ameriky.
Zdroj: Pixabay.com

Boj proti politickému věznění a za svobodu projevu je důležitou součástí boje za lidská práva a demokracii. Je důležité podporovat politické vězně, upozorňovat na jejich osudy a bojovat proti porušování lidských práv a svobod v různých zemích světa.

Příběhy politických vězňů

Alexej Navalnyj – Rusko

Je ruský opoziční vůdce a politický aktivista, který byl v roce 2021 uvězněn kvůli porušení podmíněného trestu. Navalnyjho uvěznění vyvolalo masové protesty a mezinárodní odsouzení, protože mnozí považují jeho zatčení za politicky motivované.

Liu Xiaobo – Čína

Byl to čínský intelektuál, básník a politický aktivista, který byl vězněn za své názory na lidská práva a demokracii v Číně. V roce 2010 obdržel Nobelovu cenu za mír, ale nebyl schopen ji převzít osobně, protože byl uvězněn. Zemřel v roce 2017 v důsledku rakoviny jater, zatímco byl stále vězněn v čínské věznici.

Aung San Suu Kyi – Myanmar

Je myanmarská politička a bývalá vůdkyně opozice, která byla v roce 2021 znovu uvězněna po vojenském převratu v zemi. Suu Kyi se stal symbolem boje za demokracii v Myanmaru a v roce 1991 obdržela Nobelovu cenu za mír za svůj neúnavný boj za lidská práva a demokracii.

Oleg Sencov – Ukrajina

Je ukrajinský režisér a spisovatel, který byl v roce 2014 zatčen ruskými úřady na Krymu a odsouzen na 20 let vězení za údajné teroristické činy. Sencovova věznění vyvolalo mezinárodní odsouzení a mnoho umělců a filmařů se zasadilo o jeho propuštění.

Nasrin Sotuděová – Írán

Je íránská právnička a obhájkyně lidských práv, která byla v roce 2018 zatčena íránskými úřady a odsouzena na 38 let vězení a 148 ran bičem. Sotuděová se specializuje na obhajobu práv žen a ochranu svobody projevu v Íránu.

Free Angela and All Political Prisoners
Zdroj: YouTube.com

Objevte podobné články

Organizace, které pomáhají

  1. Amnesty International — Nezisková organizace, která se zaměřuje na ochranu lidských práv po celém světě. Organizace se snaží pomáhat politickým vězňům tím, že upozorňuje na jejich situaci, bojuje za jejich propuštění a podporuje kampaně a petice, které požadují jejich osvobození.
  2. Human Rights Watch — Mezinárodní nevládní organizace, která se zaměřuje na ochranu lidských práv po celém světě. Organizace se snaží pomáhat politickým vězňům tím, že sleduje porušování lidských práv a zveřejňuje zprávy o jejich situaci. Také se snaží vyvíjet tlak na vlády a mezinárodní organizace, aby pomohli politickým vězňům.
  3. Front Line Defenders — Organizace, která se zaměřuje na ochranu lidských právových aktivistů a politických vězňů po celém světě. Organizace poskytuje politickým vězňům a jejich rodinám právní, finanční a psychologickou podporu, a také se snaží zvýšit povědomí o jejich situaci.
  4. International Federation for Human Rights — Mezinárodní organizace, která se zaměřuje na ochranu lidských práv po celém světě. FIDH se snaží pomáhat politickým vězňům tím, že poskytuje právní podporu a sleduje porušování lidských práv ve věznicích.

Obrana politických vězňů

Právní podporaPolitičtí vězni a obhájci lidských práv by měli mít přístup k právní pomoci a obhájci, kteří se specializují na obhajobu lidských práv. Tyto právní služby by měly být dostupné bez ohledu na finanční situaci vězně nebo jeho rodiny.
Mezinárodní tlakVlády a mezinárodní společenství by měly vyvíjet tlak na vlády, které porušují lidská práva, aby propustili politické vězně a zajistily, aby byla jejich práva respektována. To může zahrnovat diplomatické nátlaky, sankce a veřejné prohlášení.
Svoboda projevuPolitičtí vězni a obhájci lidských práv by měli mít možnost sdílet své příběhy s veřejností, bez obav z represí. Svoboda projevu a svoboda tisku jsou klíčovými způsoby, jak bojovat proti nespravedlivým rozhodnutím a vytvářet tlak na vlády, aby dodržovaly lidská práva.
Monitorování soudního procesuVlády a mezinárodní společenství by měly pozorně sledovat soudní proces politických vězňů a obhájců lidských práv, aby zajistili, že proces je spravedlivý a že jsou dodržována všechna práva.
Finanční podporaPolitičtí vězni a obhájci lidských práv mohou potřebovat finanční podporu na krytí nákladů na právní zastoupení, návštěvy rodin a další náklady spojené s vězněním. Vlády a mezinárodní organizace mohou poskytnout finanční pomoc, aby pomohli politickým vězňům a jejich rodinám v těžké situaci.

Jak se tento den oslavuje?

Není sice oficiálním svátkem, ale je významným dnem pro organizace a jednotlivce, kteří se angažují v oblasti lidských práv a bojují proti porušování lidských práv a svobody projevu.

Organizace a aktivisté pořádají protesty, manifestace, konference, diskuse, výstavy a jiné akce. Také se konají akce na podporu těchto lidí a na vyzývání vlád k dodržování lidských práv a svobody projevu.

V mnoha zemích se konají různé kulturní a společenské akce, jako jsou například divadelní představení, koncerty a filmy.

V každém případě je tento den příležitostí k připomenutí významu ochrany lidských práv a svobody projevu a k vyzývání vlád k respektování těchto práv a k ochraně politických vězňů a obhájců lidských práv v různých zemích.

Zajímavosti o Dni politických vězňů

V mnoha zemích po celém světě jsou političtí vězni stále běžnou praxí a jsou vězněni bez spravedlivého procesu nebo jsou vystaveni mučení a jiným formám trestu.
Mnoho organizací, včetně Amnesty International, využívá Den politických vězňů k tomu, aby upozornili na konkrétní případy politických vězňů a vyzvali vlády k jejich okamžitému propuštění.
V minulosti byli političtí vězni vězněni kvůli svým názorům, politickému přesvědčení nebo obvinění z účasti na protivládních akcích. Dnes jsou političtí vězni vězněni také kvůli svému postoji vůči životnímu prostředí, lidským právům, feminismu a dalším otázkám.
Mnozí slavní lidé byli politickými vězni, včetně Nelsona Mandely, Mahátmy Gándhího, Václava Havla, Aun Schan Su Ťij a mnoha dalších.
V roce 2020 byla v čele seznamu zemí s nejvyšším počtem politických vězňů Čína, která měla podle organizace Amnesty International více než 1000 politických vězňů.
Den politických vězňů je příležitostí pro organizace, vlády a jednotlivce k tomu, aby podpořili demokracii, lidská práva a právní stát a bojovali proti jakékoliv formě nespravedlnosti a útlaku.

Často kladené otázky

Co je to Den politických vězňů a kdy se slaví?

Mezinárodní den, který se slaví každoročně 30. srpna, aby se upozornilo na situaci politických vězňů a bojovali proti porušování lidských práv. Byl vyhlášem Valným shromážděním OSN v roce 1998 s cílem upozornění na problematiku politických vězňů a bojovat proti porušování lidských práv.

Jaké jsou příklady politických vězňů?

Politickými vězni mohou být lidé, kteří jsou vězněni kvůli svým politickým názorům, postojům k lidským právům, životnímu prostředí, feminismu a dalším otázkám.

Jak mohou organizace a vlády podpořit Den politických vězňů?

Mohou tento den podpořit tím, že budou upozorňovat na konkrétní případy politických vězňů a vyzývat vlády k jejich okamžitému propuštění, podporovat demokracii, lidská práva a právní stát a bojovat proti jakékoliv formě nespravedlnosti a útlaku.

Autor článku
Hana Havlíčková

Jmenuji se Hanka, zanedlouho mi bude 30 a mám malou holčičku školkou povinnou. Rodičovská dovolená, Covid a souhra okolností mě přivedla na cestu copywritingu, která se stala mou prací. Ve volné chvíli nejraději hodím nohy na gauč a nebo cestuji po přátelích či po lese. Mezi koníčky bych zařadila čtení knih, sledování thrillerů, modelování nehtů nebo malování.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)