Světový den populace aneb udržitelné plánování rodiny pro budoucnost naší planety

Zvyšování chudoby, udržitelný rozvoj, nedostatek potravin, vody a nezaměstnanost, to vše řeší Světový den populace.

Populace světa překročila 7,9 miliard lidí, jak velký je to problém?

Znáte nejznámější organizace, které řeší osídlení a lidnatost?

Základní fakta

Kdy se slaví11. července
Kde se slavítéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníRada guvernérů rozvojového programu OSN
Datum založení1989
Důvod založeníupozornění na negativní vliv růstu populace na život

Historie dne věnovanému obyvatelstvu

Mezinárodní den, který se slaví každý rok 11. července od roku 1989. Byl ustanoven Radou guvernérů Rozvojového programu OSN.

Milníky, které utvářely tento den

 • V roce 1994 se konal Mezinárodní akční program populace a rozvoj, který byl schválen na konferenci v Káhiře. Tento program stanovil důležité cíle a zásady v oblasti společnosti, včetně podpory rovnosti pohlaví a plánování rodiny.
 • V roce 1999 bylo vydáno stanovisko OSN o plánování rodiny, lidských právech a udržitelném rozvoji. To zdůraznilo, že plánování rodiny je základním právem každého jednotlivce a že podpora plánování rodiny je nezbytná pro udržitelný rozvoj.
 • V roce 2011 OSN oznámila, že počet obyvatel na světě překonal 7 miliard. Toto číslo připomíná potřebu řešení problémů spojených s růstem lidí, jako jsou nedostatek potravin a vody, nedostatečná infrastruktura a přelidnění.
 • V roce 2015 byla v rámci Agendy OSN pro udržitelný rozvoj stanovena cílová čísla. Tyto cíle zahrnují zajištění zdravého života a rovnosti pohlaví, podporu plánování rodiny a snížení kojenecké a mateřské úmrtnosti.
 • V roce 2018 OSN zveřejnila zprávu o stáří a globálních problémech s tím spojených. Zabývala se dopady stárnutí populace na světové hospodářství a zdravotnictví. Tato zpráva zdůraznila výzvy spojené s demografickými změnami a potřebu podpory stárnutí populace jako součásti udržitelného rozvoje.

Tyto historické milníky ukazují, jak zvyšující se počet obyvatel a související problémy ovlivňují světový rozvoj a jak je důležité podporovat opatření k regulaci lidí.

Populace ve městě se neustále rozrůstá.
Zdroj: pexels.com

TOP 5 zajímavostí o populaci

 • Populace světa se neustále zvyšuje: v roce 2022 dosáhla světová populace více než 7,9 miliard lidí a dále se očekává její nárůst v příštích desetiletích.
 • Čína má největší lidnatost na světě: s více než 1,4 miliardami obyvatel. Následuje Indie s více než 1,3 miliardami a Spojené státy s více než 330 miliony.
 • Lidé rychle stárnou: věková skladba se mění a ve většině zemí obyvatelé rychle stárnou.
 • Některé země mají negativní populační růst: Japonsko, Itálie a Španělsko, mají negativní populační růst, což znamená, že počet obyvatelstva se snižuje.
 • Národy mají vliv na životní prostředí: růst a související faktory jako urbanizace, průmyslová výroba a intenzivní zemědělství mají velký vliv na životní prostředí, včetně emisí skleníkových plynů, znečištění vody, půdy a ztráty biodiverzity.

Další zajímavé informace si můžete přečíst na webu OSN.

Podle OSN bude v roce 2050 více než 16 % populace ve věku nad 65 let.

Proč se slaví den obyvatel?

Cílem této oslavy je upozornit na problémy spojené s růstem lidí a zdůraznit důležitost řešení těchto problémů.

Světový den populace byl vyhlášen OSN, aby upozornil na otázky spojené s veřejností, jako je přelidnění, rostoucí chudoba, nedostatek potravin a vody, nezaměstnanost a další problémy.

Každý rok má den pro obyvatelstvo určité téma, které se týká veřejnosti a souvisejících problémů. Například téma pro rok 2022 bylo „Svoboda volby v době pandemie“, zaměřené na dopad pandemie COVID-19 na rozhodování lidí ohledně svého života a budoucnosti.

Nejzajímavější témata, která byla vyhlášená pro tento den

2001: „Rodičovství v novém tisíciletí: výzva pro rozvoj“

2005: „Lidstvo na prahu 7 miliard: výzva ke spravedlnosti a rovnosti“

2008: „Chudoba, migrace a plánování rodiny“

2014: „Udržitelný rozvoj pomocí plánování rodiny“

2020: „Vliv pandemie COVID-19 na plánování rodiny a rovnost pohlaví“

Který den se slaví?

Rok11. července
2023úterý
2024čtvrtek
2025pátek
2026sobota
2027neděle
2028úterý
2029středa
2030čtvrtek
2031pátek
2032neděle

Objevte podobné články

Akce konané tento den

Celosvětově se koná mnoho akcí do kterých se zapojují také organizace a vlády.

Některé z akcí, které se mohou konat na den populace, zahrnují:

 • Kampaně na sociálních sítích a v TV, které mají za cíl zvýšit povědomí o významu plánování rodiny a zlepšení zdraví a rovnosti pohlaví.
 • Konference, semináře a workshopy na téma lidnatosti a s nimi související témata, jako je plánování rodiny, reprodukční zdraví a lidská práva.
 • Programy vzdělávání a osvěty pro studenty a veřejnost, aby se zvýšilo povědomí o důležitosti plánování rodiny a zlepšení zdraví.
 • Charitativní akce na podporu organizací, které se zabývají otázkami lidí a reprodukčního zdraví, jako jsou například UNFPA, Planned Parenthood nebo Marie Stopes International.
 • Přednášky, diskuse a prezentace o demografických trendech, migraci a populaci.

Cílem těchto akcí je zvýšit povědomí o významu plánování rodiny a zlepšení zdraví, rovnosti pohlaví, stejně jako o souvisejících tématech, jako jsou reprodukční práva a zdraví, demografické trendy a migrace.

Statistika populačního růstu v zemích po celém světě v roce 2016.
Zdroj: wikipedia.org

Organizace, které se starají o veřejnost

Existuje mnoho organizací, které se zabývají otázkami populace a růstu obyvatel. Některé z nich jsou:

 • OSN – Oddělení pro hospodářské a sociální záležitosti (DESA) – zajišťuje výzkum a analýzy na téma demografie a populace. Poskytuje politické doporučení a podporu pro udržitelný rozvoj.
 • UNFPA – Fond OSN pro otázky obyvatelstva – je hlavní orgán OSN, který se zabývá otázkami populace, reprodukčním zdravím, genderovou rovností a plánováním rodiny.
 • IPPF – Federace Mezinárodního plánování rodiny – je globální nezisková organizace, která podporuje sexuální a reprodukční zdraví a práva, včetně plánování rodiny a ochrany před pohlavně přenosnými chorobami.
 • Population Council – mezinárodní nevládní organizace, která provádí výzkum a inovace v oblasti reprodukčního zdraví a plánování rodiny.
 • Marie Stopes International – nezisková organizace, která poskytuje služby plánování rodiny a reprodukčního zdraví v rozvojových zemích.

Tyto organizace se snaží zlepšit zdraví a kvalitu života populace, pomoci s plánováním rodiny a poskytovat služby, které jsou důležité pro udržitelný růst obyvatel.

Populace světa překročila 7,9 miliardy lidí

Obyvatelstvo / populace / národ – definuje se jako skupina jedinců žijících v určitém prostoru nebo regionu. Tyto jedince lze charakterizovat různými faktory, jako jsou věk, pohlaví, etnická příslušnost, náboženství, úroveň vzdělání nebo zaměstnání.

Obyvatelé se v průběhu času mění, což může být způsobeno mnoha faktory, jako jsou porody, úmrtí, migrace nebo změny v sociálních a ekonomických podmínkách.

Kromě toho může být populace rozdělena do různých kategorií:

 • Světová – celkový počet lidí na světě. V současné době činí více než 7,9 miliardy lidí.
 • Městská – počet lidí, kteří žijí v městských oblastech. Tento počet se zvyšuje v důsledku urbanizace a přesídlování obyvatel z venkovských oblastí do měst.
 • Venkovská – počet lidí, kteří žijí v oblastech mimo města. V mnoha zemích je tato populace stále větší než městská.
 • Populační hustota – je počet lidí žijících na jednotku plochy, obvykle vyjádřený jako počet osob na kilometr čtvereční. To může být užitečné pro posouzení vztahu mezi populací a prostorovými omezeními.

Populace je důležitým tématem v mnoha oblastech, jako je zdravotnictví, vzdělávání, ekonomie, politika a životní prostředí. Důkladné porozumění populaci a demografickým trendům může pomoci při plánování budoucích politik a opatření, aby byl zajištěn udržitelný růst populace a zlepšení kvality života jednotlivců.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Světový den populace?

Každý rok 11. července téměř po celém světě.

Jaký vliv má zvyšující se počet obyvatel planety?

Bohužel negativní. Zvyšuje se chudoba, kriminalita, nedostatek potravin a vody. Mnoho lidí sebou nese zvyšování průmyslu, stavbu domů a tím se znečišťuje příroda.

Co vše musí řešit den věnovaný obyvatelstvu?

Řeší nejenom populační růst, ale hlavně dopady na naší planetu. Řeší stárnutí lidí a budoucnost ekonomiky a zdravotnictví.

Světový den populace nám každoročně připomíná, jak obyvatelstvo hraje důležitou roli v našem světě.

Musíme najít rovnováhu mezi potřebami růstu obyvatel a udržitelností naší planety.

Je naší povinností podporovat vzdělání, zdravotní péči, reprodukční zdraví a další oblasti, aby se lidé mohli stát plnohodnotnými členy společnosti a zároveň přispěli k udržitelnému rozvoji naší planety.

Spoluprací a osvětou můžeme přinést pozitivní změny a zajistit, aby se naše populace mohla rozvíjet a prosperovat v souladu s naším prostředím.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)