Mezinárodní den Nelsona Mandely: Připomeňte si jeho odkaz i temnou stránku

Příležitost připomenout si odkaz významného prezidenta, který bojoval za obyčejné lidi.

Mezinárodní den Nelsona Mandely podporuje a prosazuje lidská práva po celém světě.

Od krvavých bojů po mírová řešení, jaký život měl nejznámější africký prezident?

Jaké akce se konají na počest Mandely?

Základní fakta

Kdy se slaví18. července
Kde se slavíTéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníValné shromáždění OSN
Datum vzniku2009
Důvod vznikuVzpomínka na zastánce míru Nelsona Mandelu

Historie dne Nelsona Mandely

Den prezidenta Mandely se slaví každoročně 18. července na počest jihoafrického muže, který bojoval za lidská práva.

Tento den byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů (OSN) v roce 2009, aby připomnělo Mandelův odkaz a jeho přínos pro boj proti rasismu, rasové diskriminaci a za rovnost mezi lidmi.

Mandela představuje symbol míru, odhodlání a usmíření.
Zdroj: un.org

Milníky, které tvořily symbol Mandely

Nelson Mandela zažil řadu historických milníků během svého života. Některá období jeho života byla velmi krutá, ale vše vedlo k rozvoji jeho osobnosti a světového symbolu lidského práva.

1918: Nelson Mandela se narodil ve vesnici Mvezo v Jižní Africe

1944: stal se členem Afrického národního kongresu (ANC)

1948: Národní strana převzala kontrolu nad Jihoafrickou republikou a zavedla apartheid (rasová diskriminace)

1962: byl zatčen a odsouzen k doživotnímu vězení za sabotáž a velezradu

1990: Mandela byl propuštěn z vězení po 27 letech

1993: obdržel Nobelovu cenu za mír spolu s bývalým prezidentem F. W. de Klerkem za svůj přínos k ukončení apartheidu

1994: stal se prvním černošským prezidentem Jihoafrické republiky po prvních všeobecných volbách v zemi, které umožnily účast lidí všech ras

1999: vzdal se prezidentské funkce po jednom funkčním období a stal se globálním zastáncem lidských práv a míru

2013: zemřel ve věku 95 let v Johannesburgu v Jihoafrické republice

Během svého věznění byl týrán a mučen.

Tyto milníky představují jen zlomek toho, co Mandela zažil a dokázal během svého života, ale ukazují, jakým způsobem ovlivnil nejen Jižní Afriku, ale celý svět.

Proč se slaví den věnovaný Nelsonu Mandelovy?

Cílem tohoto dne je připomenout si Mandelovo dědictví a inspirovat lidi k jednotě a spolupráci v naší snaze o vytvoření lepšího světa.

Mezi hlavní cíle tohoto dne patří:

 • Připomenout si Nelsona Mandelu a jeho obětavou práci v boji proti rasismu, diskriminaci a nespravedlnosti. Tento muž se stal symbolem lidských práv a míru ve světě a jeho odkaz by měl být uchováván a připomínán dalším generacím.
 • Podporovat a posilovat práva člověka a občanská práva. Tento den by měl připomenout, že každý člověk má právo na svobodu a důstojnost a že každý z nás má povinnost hájit a chránit tato práva.
 • Podporovat mír a mezinárodní spolupráci. Nelson Mandela se stal symbolem míru a jednoty a jeho den by měl připomínat, že mír a spolupráce jsou klíčové k vytvoření lepšího světa.
 • Připomínat, že každý z nás může udělat první krok. Mezinárodní den Nelsona Mandely by měl inspirovat lidi, aby se zapojili do boje proti rasismu, diskriminaci a nespravedlnosti, a aby se snažili vytvořit lepší svět pro všechny lidi.
 • Vzdát hold všem, kteří se podílejí na boji za lidská práva a mír. Nelsonův den by měl být příležitostí k uznání a ocenění všech, kteří se podílejí na boji za lidská práva a mír ve světě.

Který den se slaví?

Rok18. července
2023úterý
2024čtvrtek
2025pátek
2026sobota
2027neděle
2028úterý
2029středa
2030čtvrtek
2031pátek
2032neděle

Akce konané v tento den

 • Konference, semináře a fóra zaměřená na lidská práva, rasismus a nespravedlnost, na nichž se diskutuje o dědictví Nelsona Mandely a jeho vlivu na dnešní společnost.
 • Slavnostní předávání cen a ocenění těm, kteří se výrazně angažují v boji proti rasismu, diskriminaci a nespravedlnosti.
 • Organizace dobrovolnických aktivit a charitativních akcí, které mají za cíl pomoci potřebným lidem a přispět k vytvoření lepšího světa.
 • Konání kulturních akcí, koncertů a festivalů, na nichž se oslavuje Mandelovo dědictví a jeho vliv na hudbu, umění a kulturu.
 • Zveřejňování zpráv a materiálů, které připomínají důležitost lidských práv, míru a jednoty.
 • Vzdělávací akce a workshopy, na nichž se učí lidé o historii apartheidu a o boji za lidská práva v Jihoafrické republice.

,,Vzdělání je nejmocnější zbraň, kterou můžete použít ke změně světa.“ Nelson Mandela

Objevte podobné články

Organizace spojené s tímto prezidentem

Nelson Mandela během svého života spolupracoval s mnoha mezinárodními organizacemi, které se angažují v oblasti lidských práv, míru a rozvoje. Některé z těchto organizací jsou:

 • Organizace spojených národů (OSN) – Mandela byl jedním z nejvýznamnějších zastánců lidských práv a míru v historii a jako bývalý prezident Jihoafrické republiky se setkal s mnoha představiteli OSN. V roce 2009 byl jmenován OSN velvyslancem dobré vůle.
 • Amnesty International – organizace, která bojuje za lidská práva po celém světě. Nelson měl s Amnestií blízký vztah a po svém propuštění z vězení se stal jejím patronem.
 • The Elders – mezinárodní nevládní organizace založená v roce 2007 Nelsonem Mandelou, která se zaměřuje na mír a lidská práva. The Elders se skládají z významných osobností z celého světa, kteří se angažují v řešení konfliktů a zlepšení životních podmínek v různých zemích.
 • Nelson Mandela Foundation – organizace kterou založil v roce 1999, zaměřuje se na podporu jeho dědictví, propagaci lidských práv a podporu rozvoje v Jihoafrické republice.
 • African National Congress (ANC) – politická strana, kterou Mandela vedl v boji proti apartheidu a která později získala v Jihoafrické republice vládní moc. Nelson byl členem ANC po celý svůj život a stranu vždy podporoval.

Tyto organizace a mnoho dalších spolupracovaly s prezidentem Mandelou a pokračují v jeho dědictví, aby přispěly ke zlepšení životních podmínek a ochraně lidských práv po celém světě.

Statistika počtu zvýšení sanitárních zařízení u obyvatel v Jižní Africe.
Zdroj: theguardian.com

Osobnost jménem Nelson Mandela

Nelson Mandela byl první černošský prezident Jihoafrické republiky a byl velkým zastáncem míru, rovnosti a spravedlnosti. Byl vězněn kvůli svému boji proti apartheidu, systému rasové segregace v Jižní Africe, a strávil většinu svého života bojem za práva lidí bez ohledu na jejich rasu, náboženství nebo pohlaví.

Prezident Mandela a jeho tajemství

Byl členem komunistické strany: V roce 1961 se stal členem Komunistické strany Jihoafrické republiky, která byla v té době ilegální. Tuto skutečnost využívala apartheidní vláda k podpoře svého názoru, že Mandela je zrádce.

Apartheidní režim zavedl mnoho diskriminačních zákonů a politik, které omezily práva ostatních ras a tuto diskriminaci zakotvily v jihoafrické legislativě.

Bojoval proti vládě nejen násilně, ale i mírově: Mandela je nejvíce známý svými krvavými boji proti apartheidu, ale v pozdějších letech se stal také zastáncem mírového řešení.

Byl vězněn 27 let: většinou ve vězení na ostrově Robben Island, kvůli svému boji proti apartheidu.

Terorista: po dlouhou dobu byl Nelson označován jako terorista apartheidní vládou Jihoafrické republiky i jinými zeměmi, včetně Spojených států. Byl umístěn na seznam teroristů FBI a bylo mu zakázáno vstoupit do USA až do roku 2008.

Byl odsouzen k trestu smrti: V roce 1964 byl Nelson Mandela spolu s dalšími aktivisty odsouzen k trestu smrti za sabotáž a velezradu. Nakonec byl tento trest změněn na doživotní vězení.

Měl více než jednu manželku: oženil se celkem třikrát. Jeho první manželkou byla Evelyn Ntoko Mase, se kterou měl čtyři děti.

Africký národní kongres: byl zakládajícím členem Afrického národního kongresu (ANC) a během svého života zastával mnoho významných pozic v této politické straně. V roce 1961 založil Umkhonto we Sizwe, ozbrojené křídlo ANC, aby bojovalo proti apartheidu a vládnímu násilí. Po propuštění z vězení v roce 1990 se Mandela stal předsedou ANC.

V roce 1994 byl zvolen prezidentem Jihoafrické republiky.

Rasová diskriminace a cena za mír

•Během svého prezidentství se Mandela snažil o urovnání rasových rozdílů a vytvořil tzv. Komisi pravdy a usmíření, aby pomohl své zemi zotavit se z apartheidu.

•V roce 1993 obdržel Mandela spolu s Frederikem de Klerkem Nobelovu cenu za mír za jejich společnou práci na ukončení apartheidu.

•Byl často kritizován za své spolupráce s bývalými apartheidovými představiteli a za to, že neudělal více pro změnu ekonomických nerovností v Jihoafrické republice.

•Po odchodu z úřadu prezidenta v roce 1999 se Mandela stále angažoval v boji za lidská práva a podporoval mnoho charitativních organizací.

•Byl známý pro své inspirativní projevy a citáty a mnoho z jeho myšlenek a filozofií se stalo symbolem jeho odkazu na celém světě.

Často kladené otázky

Kdy si připomínáme života Nelsona Mandely?

Každý rok se po celém světě konají 18. července oslavy života tohoto velkého pana prezidenta. Datum není vybráno náhodou, jedná se o datum narození Nelsona.

Jaký odkaz nám zanechal Mandela?

Nejdůležitějším odkazem jsou mírová řešení proti diskriminaci, nastolení rovnosti a spravedlnosti po celém světě.

Proč byl Mandela považován na teroristu a nesměl do USA?

Nelson Mandela byl členem ANC, která byla pro svoje kruté krvavé boje považována za teroristickou organizaci a její členové nemohli nejenom do USA.

Mezinárodní den Nelsona Mandely připomíná život a dědictví muže, který bojoval za lidská práva a odporoval apartheidu v Jižní Africe.

Tento den nám připomíná, že i jedna osoba může změnit svět a ukazuje nám, že boj proti nespravedlnosti a útlaku by měl být neustálý a světový.

Den pro Mandelu nás také povzbuzuje k angažování se v zájmu míru, rovnosti a spravedlnosti po celém světě.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)