Jak Světový den rybářství udržuje rybolov a zachovává mořské prostředí?

Jaký má Světový den rybářství vliv na ekosystém?

Rybářství jako koníček i práce.

Jak bojovat s problematikou nadměrného rybolovu?

Proč je tento den důležitý, a jaký je jeho význam? (To, a další odpovědi na otázky, naleznete níže ve článku.)

Základní fakta

Kdy se slaví21. července
Kde se slavícelosvětově
Původ vznikuItálie
Datum vzniku1984

Historie a význam Světového dne rybářství

Rybářský den se slaví každoročně 21. července a je to den věnovaný oslavě a podpoře rybolovu a udržitelného hospodaření s rybami. Vznik tohoto dne se datuje do roku 1984, kdy se konala zasedání Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v Římě.

Na této konferenci se setkali zástupci zemí, kteří se shodli na tom, že rybolov a udržitelné hospodaření s rybami jsou klíčovými faktory pro zajištění potravinové bezpečnosti a udržitelného rozvoje na celém světě.

Protože rybolov hraje klíčovou roli v potravinové bezpečnosti a zabezpečení příjmu pro miliony lidí, rozhodli se zástupci FAO vyhlásit den rybářství, aby připomněli význam této činnosti a jejího vlivu na celosvětovou ekonomiku a potravinovou bezpečnost.

Malý chlapec sedí na molu a chytá ryby.
Zdroj: Pixabay.com

Kdy oslavit tento den v následujících 10ti letech

Pátek21. července 2023
Neděle21. července 2024
Pondělí21. července 2025
Úterý21. července 2026
Středa21. července 2027
Pátek21. července 2028
Sobota21. července 2029
Neděle21. července 2030
Pondělí21. července 2031
Středa21. července 2032

Význam udržitelného rybolovu

Udržitelný rybolov znamená, že ryby jsou loveny způsobem, který umožňuje udržení populací ryb a zachování ekosystémů. Je to důležité pro udržení biologické rozmanitosti a pro zachování rybích populací pro budoucí generace.

Udržitelný rybolov má také ekonomický význam, neboť poskytuje pracovní příležitosti a přispívá k potravinové bezpečnosti mnoha zemí na celém světě. Zároveň může být rybolov i turistickou atrakcí, což přináší další příjmy pro místní komunity.

Udržitelný rybolov má význam také pro zachování zdraví a kvality mořského prostředí. Nadměrný rybolov a neudržitelné způsoby lovu mohou vést ke změnám v ekosystémech, což může mít negativní dopad na mořské organismy a jejich prostředí. Udržitelný rybolov proto přispívá k udržení mořské biodiverzity a k udržitelnému rozvoji.

Téma udržitelnosti je aktuálním tématem, pokud vás zajímá, jak pomoci i jiným ohroženým druhům, přečtěte si článek o Mezinárodním dni biologické diverzity.

Je důležité, aby byly zavedeny zodpovědné a udržitelné postupy rybolovu a aby byly podporovány iniciativy, které přispívají k udržitelnosti této oblasti.

Objevte podobné články

Problematika nadměrného rybolovu

Nadměrný rybolov je jedním z hlavních faktorů ohrožujících rybí populace a celkovou biodiverzitu v oceánech a mořích. Jedná se o situaci, kdy je rybolov prováděn nad rámec, který je udržitelný pro danou populaci ryb. Důsledkem nadměrného rybolovu je postupné snižování počtu ryb v daném oblasti a mnohdy i vymírání některých druhů.

Problém nadměrného rybolovu je způsoben mnoha faktory, jako jsou přelov, nedostatek regulace, nelegální rybolov a náhodné úlovky (úlovky druhů, které nejsou cílové).

Nadměrný rybolov má mnoho negativních dopadů na ekosystémy, včetně narušení potravních řetězců a ztráty biologické rozmanitosti. Pokud bude tento trend pokračovat, bude mít dlouhodobé negativní dopady na životní prostředí a na ekonomiku zemí, které jsou závislé na rybolovu.

Pro boj proti nadměrnému rybolovu je třeba zavést opatření, jako jsou kvóty, omezení počtu rybářských lodí v určitých oblastech a zpřísnění kontrol a sankcí pro nelegální rybolov.

Je také důležité podporovat udržitelný rybolov, který respektuje potřeby a kapacity rybích populací a umožňuje jejich obnovu.

Je nezbytné, aby byly přijaty opatření pro zajištění udržitelného rybolovu a aby byly podporovány iniciativy, které přispívají k udržení biodiverzity a udržitelnému rozvoji.

Investigating the Devastating Effect of Overfishing | The End of the Line | Full Documentary - Kurio
Zdroj: YouTube.com

Zajímavosti o rybářském dni

Světový den rybářství se slaví i v mnoha zemích, které nemají přístup k moři, jako připomínka důležitosti rybolovu jako zdroje potravy a tradičního způsobu života.
Tento den se také využívá k propagaci udržitelného rybolovu a boji proti nadměrnému rybolovu.
V mnoha zemích se slaví akcemi, jako jsou semináře, workshopy a výstavy, které mají za cíl upozornit na důležitost udržitelného využívání rybích populací.
Rybářský den připomíná také význam rybolovu pro celosvětovou ekonomiku a potravinovou bezpečnost.
Podle Organizace pro výživu a zemědělství tvoří ryby a mořské plody 17 % celosvětového příjmu z vývozu zemědělských produktů.
Den rybářství také zdůrazňuje význam rybích populací pro ekosystémy a potřebu chránit a obnovovat biodiverzitu v oceánech a mořích.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Světový den rybářství, a jaký je jeho cíl?

Rybářský den se slaví každoročně 21. července a jeho cílem je upozornit na důležitost rybolovu a jeho přínosů pro celosvětové hospodářství a potravinovou bezpečnost.

Co je udržitelný rybolov?

Zahrnuje využívání rybích populací tak, aby se minimalizoval vliv na životní prostředí a zachovaly se dostatečné zdroje pro budoucí generace.

Jaký je význam rybolovu pro světovou ekonomiku a potravinovou bezpečnost?

Ryby a mořské plody tvoří 17 % celosvětového příjmu z vývozu zemědělských produktů a jsou důležitým zdrojem potravy pro mnoho lidí po celém světě.

Autor článku
Hana Havlíčková

Jmenuji se Hanka, zanedlouho mi bude 30 a mám malou holčičku školkou povinnou. Rodičovská dovolená, Covid a souhra okolností mě přivedla na cestu copywritingu, která se stala mou prací. Ve volné chvíli nejraději hodím nohy na gauč a nebo cestuji po přátelích či po lese. Mezi koníčky bych zařadila čtení knih, sledování thrillerů, modelování nehtů nebo malování.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)