Den Tibetu vyzývá k probuzení svědomí o útlaku a utajených hrůzách v srdci Himálájí

Proč je potřeba připomínat si Světový den Tibetu?

Jaké jsou dopady čínské okupace na lidská práva a politickou situaci v Tibetu?

Jakým způsobem mohou jednotlivci a organizace přispět k podpoře tibetského lidu a jeho boje za svobodu?

Základní fakta

Kdy se slaví6. července
Kde se slavíTéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníTibetská ústřední správa
Datum vzniku1997
Důvod vznikuZvýšit povědomí o potlačování práv v Tibetu

Historie dne věnovanému Tibetu

Tibetský den se slaví od roku 1997. Byl vyhlášen tibetskou exilovou vládou, známou jako Tibetská ústřední správa (Central Tibetan Administration, CTA).

Slaví se každý rok 6. července a tvoří důležitou událost pro tibetské obyvatele a podporovatele Tibetu po celém světě.

Datum bylo vybráno na počest XIV. dalajlámy Tandzin Gjamccho, který se v tento den, v roce 1935, narodil.

Tandzin Gjamccho aneb duchovní vůdce, Nobelova cena a snaha o dialog v Tibetu

 • Nejvyšší duchovní a politický představitel Tibetu.
 • Ve věku dvou let byl formálně uznán jako dalajláma.
 • V roce 1959 uprchl do Indie po potlačení tibetského povstání proti čínské okupaci.
 • Je mezinárodně uznávaným symbolem tibetského boje za lidská práva, kulturní identitu a politickou autonomii.
 • Obdržel Nobelovu cenu míru v roce 1989 za svou práci.
 • V roce 2011 rezignoval na politickou roli a předal zodpovědnost demokraticky zvolenému tibetskému předsedovi, zatímco stále zůstává duchovním vůdcem.
 • Aktivně se angažuje v prosazování míru, dialogu a ochrany lidských práv.
 • Jeho životní cesta je příkladem odhodlání a snahy o zachování tibetské kultury a duchovního dědictví.
Porušování lidských práv v Tibetu je globální problém.
Zdroj: pexels.com

TOP 5 šokujících zajímavostí o Tibetu

 • Tisíce tibetských buddhistických klášterů a chrámů bylo v průběhu čínské okupace Tibetu zničeno či poškozeno. Mnoho duchovních objektů, které byly symboly tibetské kultury a náboženství, bylo zničeno dynamitem nebo přeměněno na vojenské základny.
 • V průběhu čínské okupace bylo tisíce tibetských mnichů společně s dalajlámou násilně přesídleno nebo uvězněno. Mnoho lidí bylo také podrobeno mučení, sexuálnímu zneužívání a dalším formám týrání.
 • Čínská vláda provádí masivní přesídlování Číňanů do Tibetu, což způsobuje postupné narušení tibetské kultury, jazyka a tradic. Tibetští obyvatelé se stávají menšinou ve vlastní zemi a jsou marginalizováni v oblastech jako zaměstnanost, vzdělání a politická moc.
 • V Tibetu jsou stále praktikována přísná omezení svobody projevu, náboženského vyznání a politických aktivit. Tibetští občané jsou pod neustálým dohledem a kontrolou čínských úřadů, což omezuje jejich svobodu a lidská práva.
 • V důsledku intenzivního rozvoje infrastruktury a průmyslu v Tibetu dochází k ekologickému ničení citlivých ekosystémů a ohrožení unikátní biodiverzity. Čínská vláda provádí těžbu nerostných surovin a výstavbu přehrad, což má vážné dopady na přírodní prostředí a životní podmínky tibetského obyvatelstva.

Proč se slaví tento den?

Tento den se slaví s cílem upozornit na situaci v Tibetu a vyjádřit podporu tibetskému lidu v jejich úsilí o dodržování lidských práv, kulturní identity a politické svobody.

 • Ochrana lidských práv: Připomenutí porušování lidských práv, kterým je tibetský lid vystaven. Od invaze Číny do Tibetu v roce 1950 se tibetská autonomie postupně omezovala a tibetským obyvatelům jsou odpírána základní práva, jako je svoboda projevu, náboženského vyznání a kulturního vyjádření. Slavení tohoto dne připomíná nutnost ochrany lidských práv v Tibetu.
 • Podpora politické autonomie: Tibet je zemí s bohatou historií a kulturou a tibetský lid vyjadřuje svou touhu po zachování politické autonomie a práva na sebeurčení. Světový den Tibetu je příležitostí vyjádřit solidaritu s tibetským lidem a jejich snahou o politickou nezávislost nebo větší autonomii.
 • Uznání tibetské kultury a duchovnosti: Tibet má jedinečnou kulturu, která zahrnuje buddhistické náboženství, umění, architekturu a tradice. Slavení tibetského dne připomíná význam zachování této bohaté kultury a duchovního dědictví a vyjadřuje obdiv ke kulturnímu bohatství.
 • Mezinárodní povědomí: Světový den Tibetu slouží jako platforma pro zvýšení mezinárodního povědomí o situaci v Tibetu. Akce a události spojené s tímto dnem mají za cíl přilákat pozornost médií a veřejnosti a podpořit dialog o tomto problému a možných řešeních.

Který den se slaví?

Rok6. července
2023čtvrtek
2024sobota
2025neděle
2026pondělí
2027úterý
2028čtvrtek
2029pátek
2030sobota
2031neděle
2032úterý

Objevte podobné články

Akce konané na podporu Tibeťanů

 • Procesí a mírové pochody: Lidé se shromažďují a pochodují s tibetskými vlajkami a symboly míru, aby vyjádřili podporu tibetskému lidu a jeho snaze po svobodě a lidských právech.
 • Konference a semináře: Odborníci, aktivisté a představitelé tibetské komunity se scházejí, aby diskutovali o otázkách týkajících se lidských práv, kultury a politické situace.
 • Kulturní a umělecké představení: Probíhají koncerty, taneční vystoupení, divadelní představení a další kulturní akce, které představují bohatou tibetskou kulturu a tradice.
 • Projevy a petice: Lidé se zapojují do aktivit, jako je podepisování petičních listin, psaní dopisů vládním činitelům a veřejným osobnostem, aby upozornili na situaci v Tibetu a vyzvali k ochraně lidských práv.
 • Projevy solidarity a osvěta: Lidé se zapojují do různých forem osvěty, jako jsou informační stánky, přednášky, výstavy fotografií a filmové projekce, aby zvýšili povědomí o situaci v Tibetu a podpořili tibetský lid.

Jak mohu podpořit Tibet?

 • Informování a šíření povědomí: Sdílejte informace o situaci v Tibetu s ostatními a používejte sociální média, blogy, články nebo přednášky k osvětě veřejnosti o problémech, se kterými se tibetský lid setkává.
 • Kontaktování politických představitelů: Pište dopisy, e-maily nebo petice vašim politickým představitelům, abyste vyjádřili svou podporu tibetskému lidu a vyzvali je k podniknutí kroků na ochranu jejich práv.
 • Podpora lidskoprávních organizací: Podpořte organizace zabývající se lidskými právy, které se aktivně angažují v ochraně práv tibetského lidu a boji za svobodu. Můžete finančně přispět, stát se dobrovolníkem nebo se zapojit do jejich kampaní.
 • Kulturní a vzdělávací aktivity: Podporujte a účastněte se kulturních akcí, jako jsou výstavy, koncerty, filmové projekce a workshopy, které propagují tibetskou kulturu a identitu. Podporujte také vzdělávací iniciativy a projekty zaměřené na podporu vzdělání v tibetské komunitě.
 • Aktivismus a solidarita: Zapojte se do protestů, mírových pochodů, petičních kampaní nebo jiných aktivit, které vyjadřují solidaritu s tibetským lidem a jejich snahou po svobodě. Přispívejte k vytváření veřejného tlaku na vlády a mezinárodní instituce, aby se angažovaly ve věci Tibetu.

Organizace, které se starají o bezpečnost tibetských občanů

 • Tibet Justice Center: Nezisková organizace se zaměřením na lidská práva a právní ochranu tibetského lidu. Poskytuje právní pomoc a podporu obětem porušování lidských práv v Tibetu.
 • International Campaign for Tibet (ICT): Mezinárodní organizace, která se snaží zlepšit situaci v Tibetu prostřednictvím obhajoby lidských práv, podpory politického dialogu a osvěty veřejnosti.
 • Tibetan Centre for Human Rights and Democracy (TCHRD): Organizace, která sleduje porušování lidských práv v Tibetu a informuje o nich mezinárodní společenství. Poskytuje zprávy, dokumenty a analýzy týkající se lidských práv.
 • Students for a Free Tibet (SFT): Studentská organizace angažující se ve prospěch tibetské svobody a nezávislosti. Usiluje o osvětu a organizuje protesty a akce na podporu práv tibetského lidu.
 • Tibetan Women’s Association (TWA): Organizace zaměřená na podporu práv a rovnosti tibetských žen. Aktivně se angažuje v otázkách ženských práv, vzdělávání a politického zapojení tibetských žen.
Statistické údaje počtu úmrtí v Tibetu od roku 1950.
Zdroj: chinatravelstory.com

Klíčové události v bohaté historii Tibetu

 • 7. a 8. století: Vznik Tibetské říše (Tubo) a expanze její moci na velké území.
 • 13. století: Mongolská invaze a nastolení mongolské nadvlády v Tibetu.
 • 14. století: Nástup duchovního vůdce, prvního dalajlámy, Gendün Drupa.
 • 17. století: Consílova vláda, kdy dalajlámové zastávali politickou moc až do 20. století.
 • 1950: Obsazení Tibetu Čínskou lidovou republikou, začátek čínské okupace.
 • 1959: Tibeťané povstali proti čínské vládě, ale povstání bylo potlačeno a dalajlama Tändzin Gjamccho uprchl do exilu v Indii.
 • 1965: Vznik Tibetské autonomní oblasti (TAR) jako správní jednotky v rámci Číny.
 • 1980: Obnovení částečného náboženského výkonu v Tibetu po období kulturní revoluce.
 • 1987-1989: Protesty proti čínské vládě v Tibetu, které vyústily v násilné střety a zatýkání.
 • Současnost: Tibet je nadále součástí Čínské lidové republiky, avšak situace v oblasti zůstává kontroverzní, s obavami ohledně lidských práv, politické svobody a zachování tibetské kultury.

Tibetská autonomní oblast

Tibetská autonomní oblast byla vytvořena v roce 1965 v rámci politiky autonomie menšinových národů Číny. Nicméně, přestože je označena jako autonomní oblast, ve skutečnosti má omezenou politickou autonomii a její správa je kontrolována centrální vládou v Pekingu.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Světový den Tibetu?

Po celém světě se tento den slaví 6. července.

Proč je důležité slavit tento den?

V Tibetu jsou několik desítek let potlačována lidská práva, lidé jsou zde nelegálně vězněny, týráni a přehlíženi. Je důležité upozorňovat na tuto skutečnost a snažit se podporovat dobrovolnické organizace, které za práva Tibeťanů bojují.

Jaké akce se konají na podporu Tibetu?

V mnoha městech se pořádají mírové pochody, koncerty a benefiční akce. Na sociálních sítí běží kampaně s informace o tibetském útlaku, pokud soucítíte s Tibeťany určitě se zapojte a sdílejte obrázky a videa.

Světový den Tibetu odhaluje krvavou stopu, kterou čínská okupace a represivní politika zanechaly v srdci Tibetu.

Tato temná kapitola lidských práv a svobody je vystavena pohrdání, systematickému útlaku a násilí, které nelze přehlédnout.

Je nevyhnutelné, abychom se postavili na stranu těch, kteří nemohou být slyšet, a společně předali světu šokující pravdu o Tibetu.

Tibetský den nás vyzývá k akci, abychom ukázali, že nebudeme mlčet před tímto utrpením, ale budeme se stavět na stranu spravedlnosti a bojovat za osvobození Tibetu.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)