Oslavte Mezinárodní den družstev a připomeňte význam spolupráce a solidarity

Podpora lokálních společenství? Mezinárodní den družstev upozorňuje na význam kooperačního bydlení pro ekonomiku a společnost.

Jak by mělo být organizováno společné hospodaření v bytových družstvech?

Jaké jsou výhody a nevýhody spoluvlastnictví?

Základní fakta

Kdy se slaví1. července
Kde se slavíTéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníMezinárodní aliance družstev
Datum vzniku1923
Důvod vznikuOslava společného bydlení a vzájemné pomoci

Historie dne věnovanému kooperaci bydlení

Den družstev se slaví každoročně 1. července. Byl založen Mezinárodní aliancí družstev (International Cooperative Alliance – ICA) a jedná se o svátek, který si připomíná význam družstevního hnutí po celém světě.

Tento den byl poprvé slaven v roce 1923 a od té doby se stává stále významnějším.

Jak šel čas s obytným družstvem

Družstevní bydlení má dlouhou historii, která sahá až do 19. století. První bytová družstva vznikla v Anglii a Německu na konci 19. století jako odpověď na problém nedostatku a nekvalitního bydlení pro dělnickou třídu.

V průběhu let se družstevní bydlení stalo oblíbenou formou bydlení v mnoha zemích po celém světě, a to zejména v Evropě. Dnes existují tisíce bytových družstev v mnoha zemích světa a stále slouží jako alternativní způsob zajištění kvalitního a dostupného bydlení.

Společné bydlení posiluje vzájemné sousedské vztahy.
Zdroj: istockphoto.com

Jaké jsou nevýhody spoluvlastnictví v bytových družstev?

 • Nutnost respektovat rozhodnutí většiny, i když s nimi nesouhlasíte.
 • Nemožnost plně ovlivnit správu společných prostor a budovy.
 • Povinnost platit poplatky a příspěvky na údržbu a opravy, které se vám nemusí zdát spravedlivé.
 • Omezení možností individuálních úprav vlastního bytu.
 • Potenciálně složité rozhodování a vyjednávání v rámci společenství vlastníků.
 • Možné vysoké náklady na opravy a údržbu společných prostor a budovy.
 • Nemožnost volného prodeje nebo pronájmu vlastního bytu bez souhlasu společenství vlastníků.

Proč se slaví den bytové spolupráce?

Cílem tohoto dne je upozornit na význam spolupráce, sdílení zodpovědnosti a úsilí všech členů společenství vlastníků při správě a údržbě budov a zlepšování kvality bydlení v místě, kde žijí.

Tento den je příležitostí k oslavě úspěchů, ale také k diskusi o výzvách, které s sebou společné bydlení přináší, a hledání řešení pro jejich překonání.

Který den se slaví?

Rok1. července
2023sobota
2024pondělí
2025úterý
2026středa
2027čtvrtek
2028sobota
2029neděle
2030pondělí
2031úterý
2032čtvrtek

Objevte podobné články

Akce konané na tento den

Po celém světě se koná mnoho zajímavých akcí, které oslavují společné bydlení. Můžete se těšit na místní oslavy, mezinárodní sjezdy i online kampaně.

Nejzajímavější akce jsou:

 • Mezinárodní kongres družstevního bydlení – každoroční kongres, který se koná v různých zemích světa a který přináší významné příležitosti pro diskusi, sdílení zkušeností a navazování kontaktů mezi družstvy.
 • Dny otevřených dveří – mnoho společenství vlastníků po celém světě otevírá své dveře pro veřejnost a nabízí prohlídky svých bytových jednotek a společných prostor.
 • Workshop a semináře – organizace workshopů a seminářů, které se zabývají různými tématy týkajícími se bydlení, jako je správa společných prostor, financování údržby a vylepšování bytových jednotek.
 • Oslavy v místním městě – mnoho měst po celém světě pořádá oslavy na počest Mezinárodního dne družstevního bydlení, které zahrnují kulturní akce, prezentace a workshopy.
 • Výstavy a veletrhy – nabízejí příležitost pro prezentaci inovativních řešení pro družstva.
 • Charity a dobročinné akce – některá společenství vlastníků organizují charitativní a dobročinné akce k příležitosti dne družstevního bydlení, aby podpořila a pomohla místní komunitě.
Komunitní bydlení pomáhá společnosti.
Zdroj: pexels.com

Organizované bydlení v různých státech

Každá země má vlastní pravidla, která umožňují společné bydlení. Některé státy mají propracovaný systém tohoto bydlení do nejmenších neměnných detailů a lidé v družstvech bydlí skoro jako v miniměstečku. Komunitní bydlení se může vztahovat na bytové domy nebo na oblast s více rodinnými domy.

USA

Společenství vlastníků je zde označována jako Homeowners Association (HOA). Tyto organizace se starají o správu a údržbu společných oblastí a majetku a mohou mít značnou kontrolu nad tím, co mají jednotliví vlastníci právo dělat se svými vlastními domy.

Kanada

V Kanadě je společné žití známé jako Condominium Corporations. Tyto organizace mohou mít rozsáhlé pravomoci, včetně možnosti vymáhat poplatky a penalizace za porušení pravidel.

Japonsko

V Japonsku je toto bydlení nazýváno jako chintai, což znamená „pronájem“ nebo „nájem“. Zatímco většina lidí v Japonsku vlastní byty, nejsou brány jako jejich, ale jsou stále vnímány jako nájemné a zahrnují mnoho pravidel a omezení.

Austrálie

Komunitní bydlení je známo jako strata corporations. Tyto organizace se většinou starají o správu a údržbu bytových komplexů a mohou být vytvářeny jak pro bytové jednotky, tak pro komerční nemovitosti.

Spojené království

Ve Spojeném království je společné bydlení nazýváno jako Residents‘ Associations. Tyto organizace se obvykle starají o správu a údržbu společných oblastí v obytných čtvrtích a mají vliv na rozhodování v místním plánování.

Německo

V Německu jsou známé jako Wohneigentumsgemeinschaft. Tyto organizace se obvykle starají o správu a údržbu bytových komplexů a jejich majetku.

Thajsko

V Thajsku jsou společenství vlastníků známá jako juristic person condominiums. Tyto organizace mají většinou rozsáhlé pravomoci a odpovědnosti, včetně správy majetku, vymáhání poplatků a soudních sporů.

Brazílie

V Brazílii jsou známé jako condomínios. Tyto organizace se obvykle starají o správu a údržbu bytových komplexů a mohou mít vlastní bezpečnostní službu.

Indie

V Indii je komunitní bydlení označováno jako Apartment Owners‘ Associations. Tyto organizace jsou vytvářeny pro účely správy a údržby bytových jednotek, stejně jako pro řešení společných otázek a problémů v rámci obytného komplexu.

Švýcarsko

Ve Švýcarsku jsou nazývány jako „stockwerkeigentum“ a zahrnují převážně bytové jednotky v domech s více podlažími. Členové společenství mají vlastnické právo na jednotku, ale zároveň sdílejí odpovědnost za údržbu a správu společných prostor.

Družstvo aneb společné bydlení a respekt

Družstvo je organizace, která je vlastněna a řízena jejími členy, kteří spolupracují za účelem dosažení společných cílů a zisků. Tento způsob spolupráce je založen na zásadách jako je rovnost, demokracie, solidarity a vzdělávání.

Družstevní bydlení má za cíl poskytnout kvalitní bydlení za dostupnou cenu, zejména pro střední a nižší třídy obyvatelstva. Členové družstva se podíleli na financování, výstavbě a správě bytových jednotek, což umožnilo dosáhnout efektivnějšího využití zdrojů a snížení nákladů.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Mezinárodní den družstevního bydlení?

Každý rok si komunitní bydlení připomínáme 1. července po celém světě.

Jaký je význam společného komunitního žití?

Družstva mají klíčový význam pro ekonomiku a společnost. Poskytují pracovní příležitosti a vytvářejí stabilní a udržitelné pracovní podmínky pro své členy. Díky svému vlastnictví a řízení družstevníci mají větší kontrolu nad svým hospodařením a mohou lépe plánovat svou budoucnost.

Jaké akce se konají v tento den?

Mohou se konat regionální i místní akce. Dny otevřených dveří, společné grilování, semináře a diskuzní kroužky, online kampaně na podporu družstevního bydlení.

Mezinárodní den družstev je příležitostí k uznání úsilí bytových družstev a společenství vlastníků z celého světa, kteří pracují na zajištění lepšího bydlení pro sebe a své sousedy.

Tento den připomíná význam spolupráce, vzájemné pomoci a solidarity, které jsou základem družstevního hnutí.

Je to také příležitost k diskusi o výzvách, kterým čelí společné bydlení, a k hledání nových cest, jak zlepšit kvalitu života ve městech a obcích po celém světě.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)