Světový den povědomí o Duchenneově svalové dystrofii osvětluje cestu k naději a léčbě

Proč je důležité podporovat Světový den povědomí o DMD?

Jaké akce se konají v rámci tohoto dne?

Jaké jsou hlavní příznaky svalové dystrofie?

Je v současné době dostupná léčba?

Základní fakta

Kdy se slaví7. září
Kde se slavícelosvětově
Kdo se podílel na založeníOrganizace Duchenne Parent Project
Datum vzniku2014
Důvod vznikuZvýšení informací o DMD

Historie dne věnovanému svalovému onemocnění

Světový den povědomí o DMD byl poprvé vyhlášen v roce 2014. Jeho vznik byl iniciován organizací Duchenne Parent Project, což je celosvětová síť neziskových organizací, jejichž cílem je podporovat rodiny postižené Duchenneovou svalovou dystrofií a zlepšovat péči o pacienty.

Od té doby se tento den každoročně slaví 7. září a postupně si získal popularitu a uznání po celém světě.

Duchenneova svalová dystrofie je vzácné genetické onemocnění, které postihuje svalový systém a způsobuje postupnou ztrátu svalové hmoty a síly.

Invalidní vozík je nezbytnou pomůckou pro pacienty s dystrofií.
Zdroj: Pexels.com

TOP 5 zajímavostí o dni DMD

 • Modrá barva: Stala se symbolem Světového dne DMD. Lidé, kteří chtějí vyjádřit svou podporu a solidaritu s pacienty, často nosí modré oblečení nebo přidávají modré detaily do svého vzhledu.
 • Prevalence: DMD je relativně vzácné onemocnění. Odhaduje se, že postihuje přibližně 1 až 5 jedinců na 10 000 nově narozených chlapců po celém světě. Přestože je nemoc vzácná, její dopady na postižené a jejich rodiny jsou značné.
 • Progresivní onemocnění: Duchenneova svalová dystrofie je progresivní onemocnění, což znamená, že se stav postižených jedinců postupně zhoršuje. Během dospívání a adolescence mohou pacienti ztrácet schopnost chodit a potřebují používat pomocná zařízení, jako jsou invalidní vozíky. Postižení mohou mít také omezenou funkci plic a srdce.
 • Prognóza délky života: Díky včasnější diagnóze, léčebným možnostem, podpoře a lepší péči se průměrná délka přežití zvýšila. Někteří pacienti mohou žít až do 30. nebo 40. let, zejména pokud mají přístup ke specializované péči a správné léčbě.
 • Léčba založená na genové terapii: Jedním z velmi zajímavých výzkumných směrů v léčbě DMD je genová terapie. V genové terapii se snaží lékaři a vědci napravit genetickou chybu, která způsobuje tuto nemoc.

Proč se slaví tento den?

Mezinárodní den povědomí o Duchenneově svalové dystrofii se koná s několika hlavními cíli:

 • Zvýšení informovanosti: Cílem tohoto dne je zvýšit povědomí o svalové dystrofii veřejnosti, zdravotnickým profesionálům a rozhodovacím orgánům. Mnoho lidí nemusí být obeznámeno s touto vzácnou genetickou nemocí, a tak je důležité osvětlit fakta, příznaky, dopady na pacienty a jejich rodiny, a potřebu podpory a léčby.
 • Podpora pacientů a rodin: Světový den DMD je také o vyjádření solidarity s pacienty postiženými touto nemocí a jejich rodinami. Tento den nabízí příležitost sdílet osobní příběhy, zkušenosti a vyjádřit podporu.
 • Podpora výzkumu a léčby: Den proti dystrofii je také zaměřen na podporu výzkumu a vývoje léčebných postupů pro pacienty s touto nemocí. Zvýšené povědomí může přilákat více pozornosti a finančních prostředků pro výzkumné projekty, které se snaží najít nové léčebné možnosti a zlepšit péči o pacienty.
 • Vyvíjení tlaku na politiky a instituce: Tento den může sloužit také jako den pro vyvíjení tlaku na vládu, zdravotnické organizace a instituce, aby se zlepšila péče o pacienty s DMD, zvýšila dostupnost léčebných postupů a podpořilo financování výzkumu.

Který den se slaví?

Rok7. září
2023čtvrtek
2024sobota
2025neděle
2026pondělí
2027úterý
2028čtvrtek
2029pátek
2030sobota
2031neděle
2032úterý

Objevte podobné články

Akce konané na den Duchenneovy svalové dystrofie

 • Informační stánky a workshopy: Na různých místech jsou zakládány informační stánky nebo se konají workshopy, kde se poskytují informace o DMD, jeho příznacích, diagnostice, péči a léčebných možnostech. Tímto způsobem mohou lidé získat relevantní informace od odborníků.
 • Pochody a akce podpory: Někdy se pořádají pochody nebo jiné akce, kde se lidé spojí, aby vyjádřili podporu pacientům a jejich rodinám. Pochody mohou být doprovázeny symboly této nemoci, jako je modrá barva.
 • Charitativní akce a sbírky: Mnoho organizací zaměřených na DMD pořádá charitativní akce nebo sbírky na podporu výzkumu, péče a poskytování pomoci pacientům s touto nemocí. Lidé se mohou zapojit do dobrovolnictví nebo finančně přispět.
 • Podpora pacientů a rodin: Je to také vhodný čas pro sdílení příběhů pacientů a rodin, aby se mohli inspirovat a podpořit jeden druhého v jejich boji s touto nemocí. Sociální sítě a různé online weby mohou hrát důležitou roli při sdílení osobních zkušeností.
 • Odborné přednášky a vzdělávání: Pro lékaře, zdravotnické pracovníky a výzkumníky se mohou konat odborné přednášky a vzdělávací akce, které přinášejí nejnovější poznatky a současný vývoj v péči a léčbě této nemoci.

Organizace, které se starají o pacienty s dystrofií

 • Duchenne Parent Project: Jedná se o celosvětovou síť neziskových organizací, které se zabývají Duchenneovou svalovou dystrofií. Cílem této organizace je zlepšit kvalitu života pacientů s DMD a jejich rodin prostřednictvím podpory, výzkumu a osvěty.
 • Parent Project Muscular Dystrophy (PPMD): Tato organizace se nachází v USA a je věnována podpoře pacientů. PPMD se zaměřuje na financování výzkumu, poskytování zdrojů a podpory rodinám.
 • Muscular Dystrophy Association: MDA je organizace, která se zaměřuje na podporu pacientů s různými formami svalových dystrofií, včetně DMD. Financuje výzkum, poskytuje péči a podporu pro pacienty a rodiny s touto nemocí.
 • CureDuchenne: Tato organizace se soustředí na financování výzkumu a vývoj nových léčebných přístupů pro svalovou dystrofii. Cílem CureDuchenne je najít účinné léky a terapie, které by mohly zlepšit životy pacientů.
 • World Duchenne Organization: Mezinárodní organizace, která sdružuje různé národní a regionální skupiny zaměřené na podporu pacientů s Duchenneovou dystrofií a jejich rodin po celém světě. Spolupracují na zajišťování dostupné péče, osvěty a podpory pro ty, kteří bojují s touto nemocí.
Základní informace o Duchenneově svalové dystrofii.
Zdroj: littleherculesfoundation.org

Základní informace o nevyléčitelné nemoci

Historie Duchenneovy svalové dystrofie (DMD) sahá až do 19. století, kdy francouzský neurolog Guillaume-Benjamin-Amand Duchenne poprvé popsal toto onemocnění a nazval ho „paralysie musculaire pseudo-hypertrophique“ (paralýza svalů s falešnou hypertrofií). Název DMD pochází právě od tohoto lékaře, který provedl významný výzkum v oblasti neuromuskulárních onemocnění.

Jak se nemoc projevuje?

Základními rysy DMD jsou postupná ztráta svalové hmoty a síly, která začíná obvykle ve věku 3 až 5 let u chlapců. Toto onemocnění je způsobeno mutací v genu pro dystrofin, což je bílkovina důležitá pro strukturu svalových buněk. Tato mutace vede k nedostatečné nebo žádné produkci dystrofinu, což vede k poškození svalů a jejich postupnému oslabení.

Diagnostika a léčba v minulosti

Během 20. století se lékaři a vědci začali více zabývat DMD a hledat způsoby, jak lépe pochopit tuto nemoc a najít způsoby, jak pacientům lépe pomoci. Byly provedeny výzkumy a zkoumání genetiky, což vedlo k lepšímu pochopení mechanismů a potenciálním cílům pro léčbu.

V průběhu let byly vyvinuty metody diagnostiky, včetně analýzy DNA, elektromyografie a histologického vyšetření svalových vzorků. Tyto postupy umožňují lékařům potvrdit diagnózu a určit stupeň postižení u pacientů.

V oblasti léčby se objevilo několik terapeutických možností, které mohou zmírnit příznaky a zlepšit kvalitu života pacientů se svalovou dystrofií. Patří sem fyzioterapie, rehabilitace, ortézy, léky a další léčebné postupy, které pomáhají udržovat svalovou funkci a zpomalují postup onemocnění.

Současná léčba

I když dosud neexistuje léčba, která by byla úplně uzdravující, výzkum a vývoj nových terapeutických přístupů pokračuje. Moderní genové terapie a další inovativní léčebné metody nabízejí naději na budoucí zlepšení péče a léčby pro pacienty s Duchenneovou svalovou dystrofií.

Často kladené otázky

Kdy si připomínáme Světový den povědomí o DMD?

Tento den se po celém světě koná vždy 7. září.

Proč je důležité ,,slavit“ tento den?

Svalová dystrofie si určitě zaslouží svou pozornost. Jedná se o velmi nepříjemné onemocnění, které zaměstná celou rodinu. Je potřeba informovat širokou veřejnost, pořádat sbírky a podporovat vědu a výzkum.

Co je to DMD?

DMD je zkratka pro Duchenneovu svalovou dystrofii. Jedná se o vzácné genetické onemocnění, které postihuje pouze chlapce. V současné době jí nelze vyléčit, ale lze prodloužit život i o několik desítek let. Toto onemocnění se začne projevovat již v předškolním věku, u někoho ve 2 u jiného až v 6 letech.

Jak se svalová atrofie projevuje?

Nemoc postupně napadá svalový systém, přesněji řečeno dystrofin. Což je protein, který je přítomný v kosterní a srdeční svalovině. Bez jeho přítomnosti svaly slábnou a odumírají.

Světový den povědomí o dystrofii je zásadním dnem, který přináší naději, povzbuzuje solidaritu a zvyšuje informovanost o této vzácné genetické nemoci.

Tento den slouží jako příležitost pro organizace, pacienty, rodiny a všechny zainteresované, aby se spojili ve snaze zlepšit životy těch, kteří bojují s DMD.

Prostřednictvím různých akcí, kampaní a informačních aktivit poskytuje den proti DMD platformu pro sdílení příběhů, výzkum a novinky v léčbě. Současně motivuje k dalšímu financování a podpoře výzkumu.

Každý rok tento den přináší novou naději na zlepšení péče, dosažení průlomových léčebných postupů a konečně nalezení léku, který by mohl změnit osudy pacientů.

Je to den, kdy se společně bojuje za lepší budoucnost a dává se prostor pro všechny, kteří chtějí přispět a podpořit ty, kteří čelí výzvám této nemoci.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)