Mezinárodní den Alzheimerovy choroby je tu pro všechny. Nevyléčitelné onemocnění, které trápí populaci

Mezinárodní den Alzheimerovy choroby poukazuje na strasti spojené s touto nemocí, na každodenní boj starých lidí a na psychickou zátěž pro rodiny.

Degenerativní onemocnění, které postihuje především starší osoby, může postihnout i vás?

Věděli jste, že procvičování paměti snižuje riziko vzniku Alzheimera? Poradíme vám TOP 5 zaručených cvičení.

Základní fakta

Kdy se slaví21. září
Kde se slavícelý svět
Kdo se podílel na vznikuWHO a Alzheimer’s Disease International
Stát vznikuUSA
Datum vzniku1994
Důvod vznikuzvýšení povědomosti o Alzheimerově chorobě

Historie dne věnovanému Alzheimerovy

Významný den věnovaný Alzheimerově chorobě se koná každoročně 21. září. Tento den byl zaveden Světovou zdravotnickou organizací a Alzheimer’s Disease International v roce 1994, aby upozornili na význam této choroby a zlepšili povědomí lidí o této nemoci.

Alzheimer a jeho historie

Alzheimerova choroba byla poprvé popsána a pojmenována po německém neurologovi Aloisi Alzheimerovi v roce 1906. Alzheimer pracoval v té době v Mnichově a léčil pacienta s demencí, který projevoval neobvyklé symptomy, jako jsou ztráta paměti, dezorientace a halucinace.

Po pacientově smrti provedl Alzheimer pitvu a zjistil, že v jeho mozku se nacházejí neobvyklé útvary, známé jako senilní plaky a neurofibrilární klubka. Tyto útvary jsou charakteristické pro Alzheimerovu chorobu a hrají roli v poškození a ztrátě nervových buněk v mozku.

První léčba

První léčba Alzheimerovy choroby se objevila až v 70. letech 20. století a byla založena na použití léku zvaného tacrin. Tacrin byl prvním lékem schváleným pro léčbu Alzheimerovy choroby, ale měl značné vedlejší účinky a byl později nahrazen dalšími léky s menšími nežádoucími účinky.

Současnost

V současné době neexistuje žádná léčba, která by dokázala zastavit nebo vyléčit Alzheimerovu chorobu. Nicméně, existují léky, které mohou zlepšit symptomy a kvalitu života pacientů s Alzheimerovou chorobou. Kromě toho jsou v současnosti vedeny výzkumy na nové léčebné postupy a terapie, které mají potenciál výrazně zlepšit možnosti léčby Alzheimerovy choroby v budoucnu.

Alzheimerova choroba napadá mozek.
Zdroj: istockphoto.com

TOP 5 zajímavostí o dni Alzheimerovy nemoci

Pojďme se podívat na zajímavosti, které jsou spojené s bojem proti Alzheimerově chorobě.

 • Světový den věnovaný všem lidem s Alzheimerem se každoročně slaví nejenom v září. Protože je Alzheimer stále větší problém, je momentálně listopad znám jako měsíc povědomí o Alzheimerově chorobě a to především v USA.
 • Symbolem 21. září se stala fialová stuha
 • Oficiální květina je pomněnka, která je symbolem i pro další demence
 • Organizace Alzheimer’s Disease International (ADI) byla založena v roce 1984, na jejich 10. výročí byl vyhlášen Světový den Alzheimerovy nemoci
 • Každý rok je vydáván celosvětový report s aktuálními daty

Alzheimerova choroba je onemocnění, které vzniká v mozku a má velký vliv na člověka i pečující osoby.

Proč se slaví den věnovaný onemocnění Alzheimerem?

Cílem Světového dne Alzheimerovy choroby je zlepšit povědomí o této nemoci, podpořit výzkum a zlepšit péči o pacienty. Tento den se také věnuje upozornění na význam prevence a včasného rozpoznání této nemoci.

Den věnovaný Alzheimerově chorobě je důležitou příležitostí k tomu, aby se lidé spojili a společně pracovali na zlepšení povědomí o této nemoci a na podpoře těch, kteří s ní bojují.

Který den se slaví?

Rok21. září
2023čtvrtek
2024sobota
2025neděle
2026pondělí
2027úterý
2028čtvrtek
2029pátek
2030sobota
2031neděle
2032úterý

Akce konané na den Alzheimerovy nemoci

V průběhu tohoto dne se po celém světě konají různé akce a osvětové kampaně.

 • Charity Walk: akce, kterou pořádá Alzheimerova asociace, aby získala finanční prostředky na podporu výzkumu a péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou.
 • Pařížský maraton: každý rok se na Pařížském maratonu koná charitativní běh na podporu Alzheimerovy asociace.
 • Alzheimerovské fórum: mezinárodní konference o Alzheimerově chorobě, která se koná každé dva roky, aby se diskutovalo o nejnovějších výzkumech a zlepšení péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou.
 • Paměťový průvod: akce pořádaná v mnoha městech po celém světě, aby se uctila památka na osoby, které zemřely na Alzheimerovu chorobu a aby se zvýšilo povědomí o této nemoci.
 • Alzheimerova taneční iniciativa: program, který využívá tanec a hudbu k podpoře pacientů s Alzheimerovou chorobou a k zlepšení kvality jejich života.
 • Zlatý kufřík: program, který pomáhá lidem s Alzheimerovou chorobou a jejich rodinám, aby si ulehčili v péči o pacienta.
 • Memory Cafe: program, který poskytuje prostor pro lidi s Alzheimerovou chorobou a jejich rodiny, aby se mohli setkávat a sdílet své zkušenosti a emoce s lidmi v podobné situaci.

Objevte podobné články

Jak se mohu zapojit do světového dne pomoci?

Je mnoho způsobů, jak se můžete aktivně zapojit do mezinárodního dne věnovaného této nevyléčitelné nemoci.

 • Podpořte výzkum: výzkum Alzheimerovy nemoci a mozkových onemocnění obecně je klíčovým faktorem v boji proti této chorobě. Můžete se zapojit do kampaní na sběr finančních prostředků na podporu výzkumu nebo podporovat organizace, které se zaměřují na výzkum této nemoci.
 • Podpořte organizace zaměřené na péči o pacienty: existuje mnoho organizací, které se zaměřují na poskytování podpory a péče o lidi s Alzheimerovou chorobou a jejich rodiny. Můžete se zapojit jako dobrovolník, pomáhat s organizací akcí nebo podpořit tyto organizace finančně.
 • Šiřte povědomí o této nemoci: můžete se podílet na osvětových kampaních a šířit informace o Alzheimerově chorobě mezi svými přáteli a rodinou. Čím více lidí bude mít povědomí o této nemoci, tím více lidí bude ochotno podpořit výzkum a péči o pacienty.
 • Podpořte prevenci: prevence je důležitá součást boje proti Alzheimerově chorobě. Zdravý životní styl, jako je pravidelná fyzická aktivita, zdravá strava a vzdělání, mohou pomoci snížit riziko vzniku této nemoci. Podpořte organizace, které se zaměřují na prevenci Alzheimerovy choroby.
 • Podpořte pacienty s Alzheimerovou chorobou a jejich rodiny: Pokud znáte někoho s Alzheimerovou chorobou, podpořte je tím, že jim budete věnovat čas a pozornost, poskytnete jim emocionální podporu nebo jim pomůžete s každodenními úkoly. Tato nemoc může být pro pacienty i jejich rodiny velmi náročná, takže jakákoli podpora a péče může být velmi užitečná.
Alzheimerova nemoc je nevyléčitelné onemocnění mozku
Zdroj: istockphoto.com

Organizace, které se podílejí na pomoci lidem s Alzheimerem

Po celém světě existují organizace, které se zabývají pomocí nebo podporou osob, které trpí Alzheimerovou nemocí. Společně vytvářejí nová cvičení paměti, provádějí výzkumy a zapojují širokou veřejnost.

Alzheimerova asociace: pořádá akce a kampaně po celém světě, aby zlepšila povědomí o této nemoci a poskytla podporu lidem s Alzheimerovou chorobou a jejich rodinám.

Alzheimerova společnost: pořádá akce a kampaně v rámci Národního měsíce Alzheimerovy choroby v listopadu, aby zlepšila povědomí o této nemoci a poskytla podporu lidem s Alzheimerovou chorobou a jejich rodinám.

Stručné informace o Alzheimerově nemoci

Alzheimerova choroba je nevyléčitelné onemocnění mozku, které postupně narušuje kognitivní funkce a způsobuje postupný úbytek paměti, schopnosti učení, řeči, orientace v prostoru, rozhodování a plánování.

Postižení pacienti se často stávají závislými na péči druhých lidí a mohou mít potíže s jednoduchými každodenními úkony, jako je oblékání, hygiena a stravování.

Příčiny, příznaky a léčba

Příčiny: nejsou zcela známy, ale výzkumy ukazují, že hraje roli několik faktorů.

 • Genetika – některé geny mohou zvýšit riziko vzniku Alzheimerovy choroby.
 • Proteiny – senilní plaky a neurofibrilární klubka obsahující proteiny, které poškozují nervové buňky v mozku.
 • Zánět – zánětlivé procesy v mozku mohou hrát roli v poškození nervových buněk a vedou k rozvoji Alzheimerovy choroby.
 • Oxidativní stres – volné radikály mohou poškozovat nervové buňky v mozku a přispívat k rozvoji Alzheimerovy choroby.
 • Životní styl – faktory jako je obezita, nedostatek fyzické aktivity, kouření, alkohol a špatná strava mohou zvýšit riziko vzniku Alzheimerovy choroby.

Příznaky: mohou se lišit v závislosti na stadiu nemoci a na každého pacienta působí jinak. Nicméně, některé časté příznaky Alzheimerovy choroby jsou:

 • Ztráta paměti – obzvláště krátkodobé paměti, jako například zapomínání nedávných událostí, neschopnost si zapamatovat nové informace, opakovaně se ptát na stejné věci.
 • Problémy s komunikací – obtíže s hovorem, hledání slov, zmatenost v konverzaci, opakování slov nebo vět.
 • Poruchy soustředění – neschopnost se soustředit na činnosti, ztráta zájmu o běžné aktivity.
 • Poruchy orientace – ztráta orientace v čase a místě.
 • Problémy s každodenními úkoly – neschopnost provádět jednoduché úkoly, jako například vaření, oblékání nebo používání telefonu.
 • Poruchy výkonu práce – snížená schopnost plánování a organizace, snížená schopnost rozhodování.
 • Změny nálady a chování – deprese, úzkost, ztráta motivace, izolace od rodiny a přátel, změny nálady a chování.

Diagnostika: může být někdy velmi obtížná a je zapotřebí několik kroků.

 • Anamnéza – lékař si promluví s pacientem a rodinou a zjistí, jaké příznaky jsou u něj přítomny
 • Vyšetření neurologických funkcí
 • Zobrazovací vyšetření – CT nebo magnetická rezonance mozku
 • Neuropsychické testy

Některé neuropsychologické testy:

 • Mini-Mental State Examination (MMSE) – měří celkové kognitivní funkce a paměťové schopnosti pacienta.
 • Clock Drawing Test (CDT) – schopnost pacienta nakreslit časové ukazatele do hodinového ciferníku, což může být ukazatelem poškození prostorového vnímání a jemné motoriky.
 • Trail Making Test (TMT) – tento test měří schopnost pacienta přepínat mezi různými kognitivními úkoly a je často používán k hodnocení pozornosti a psychomotorické rychlosti.
 • Verbal Fluency Test (VFT) – schopnost pacienta rychle a efektivně produkovat slova z určité kategorie, jako jsou zvířata nebo ovoce.
 • Rey-Osterrieth Complex Figure Test (ROCF) – měří schopnost pacienta reprodukovat složitý obrázek, což poskytuje informace o jeho prostorových schopnostech a paměťových schopnostech.

Léčba: aktuálně neexistuje žádná účinná léčba, která by dokázala zastavit nebo vyléčit Alzheimera.

Statistické údaje Alzheimerovy choroby
Zdroj: healthcentral.com

Procvičování paměti aneb snižujeme riziko Alzheimera

Paměť nás může potrápit kdykoliv během našeho života. Existují metody, které mohou výrazně zlepšit paměť a tím předcházet neurodegenerativním změnám v mozku.

 • Paměťové hry – existuje mnoho různých typů paměťových her, jako jsou např. karetní hry, hádanky, hledání rozdílů nebo sudoku. Tyto hry mohou pomoci trénovat paměťové schopnosti a zlepšit pozornost.
 • Vizuální techniky – vytvoření mentálních obrázků nebo asociací, mohou pomoci při zapamatování si informací. Například, pokud si máte zapamatovat seznam nákupu, můžete si představit mentální obrázek každé položky na seznamu v konkrétní místnosti vašeho domu.
 • Opakování – efektivní způsob, jak si zapamatovat nové informace. Pokud si například čtete knihu, můžete si průběžně opakovat hlavní body nebo si zapisovat poznámky, abyste si je lépe zapamatovali.
 • Fyzická aktivita – může pomoci zlepšit průtok krve do mozku a zlepšit kognitivní funkce. Krátké procházky, cvičení jógy nebo tance mohou být účinnými způsoby, jak posílit paměť.
 • Spánkové návyky – nedostatek spánku může mít negativní vliv na paměť. Dodržování pravidelných spánkových návyků a dostatečný spánek mohou být užitečné pro zlepšení paměťových schopností.

Alzheimerova choroba a statistické údaje

Alzheimerova choroba postihuje více než 50 milionů lidí po celém světě a každoročně je diagnostikováno více než 10 milionů nových případů.

Číslo nových případů se v důsledku stárnutí populace a změn životního stylu stále zvyšuje.

Pojďme se podívat na další zajímavá statistická data:

 • V roce 2050 se očekává, že bude mít Alzheimerovu chorobu více než 150 milionů lidí.
 • Finsko je země, kde je nejvyšší výskyt Alzheimera v populaci
 • 1 ze 3 seniorů zemře na onemocnění spojené s Alzheimerem
 • 1 z 9 seniorů má Alzheimera
 • Černoši mají dvakrát vyšší pravděpodobnost výskytu
 • Mírná kognitivní porucha se u 10-15% lidí rozvine v demenci

Často kladené otázky

Kdy se slaví Mezinárodní den Alzheimerovy choroby?

Každý rok se slaví den věnovaný Alzheimerově chorobě 21. září

Jaké akce se pořádají na významný den Alzheimerovy nemoci?

Mnoho měst po celém světě pořádá sportovní charitativní akce. Na sociálních sítí jsou k dispozici letáčky a online semináře. V tento den se také koná setkávání rodin a pacientů s Alzheimerem.

Jaké existují diagnostické testy na stanovení Alzheimera?

Kromě CT vyšetření a sbírání anamnézy jsou k dispozici diagnostické testy jako je nakreslení hodin, přiřazování obrázků a barev, paměťový test nebo skládání a popisování obrázků.

Mezinárodní den Alzheimerovy choroby je důležitou příležitostí, jak zvýšit povědomí o této neurodegenerativní nemoci, která postihuje stále více lidí na celém světě. Zlepšení diagnostiky a terapeutických možností zůstává klíčovým cílem v boji proti této chorobě. Je třeba zdůraznit význam včasného odhalení a podpory osob s Alzheimerovou chorobou a jejich rodin. Všichni máme povinnost být součástí tohoto úsilí a usilovat o větší povědomí a pochopení této nemoci.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)