Světový den první pomoci se zaměřuje na záchranu lidských životů. Znáte základy první pomoci?

Světový den první pomoci je určen k oslavě prvních reakcí, které mohou být klíčové pro přežití a zlepšení zdravotního stavu osob, které se ocitnou v nebezpečí.

Znáte základy první pomoci?

Základní fakta

Kdy se slavídruhá sobota v září
Kde se slavícelý svět
Kdo se podílel na založeníČervený kříž
Stát vznikuEvropa
Datum vzniku2000
Důvod vznikuZdůraznění důležitosti první pomoci

Historie dne věnovanému první pomoci

Světový den první pomoci byl založen Mezinárodní federací společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC) v roce 2000. Slaví se každý rok druhou sobotu v září.

Vznik tohoto svátku je spojen s Mezinárodním sjezdem Červeného kříže, který se konal v roce 1999 v Solferinu, Itálii. Sjezd se konal na památku bitvy u Solferina, která se odehrála v roce 1859 během italské války za nezávislost. Bitva byla velmi krutá a mnoho raněných vojáků zůstalo bez lékařské péče. Henri Dunant, zakladatel Mezinárodního výboru Červeného kříže, byl svědkem této hrůzy a rozhodl se založit organizaci, která by se starala o zraněné během válečných konfliktů.

Lékárnička by měla být součástí každé domácnosti.
Zdroj: istockphoto.com

Jak šel čas s první pomocí

Historie první pomoci sahá až do pravěku, kdy lidé museli čelit různým zraněním a nemocem. V průběhu času se způsoby poskytování první pomoci výrazně vyvíjely a zdokonalovaly se.

Klíčové momenty v historii první pomoci:

 • Ve starověkém Egyptě byla poskytována první pomoc v nemocnicích a lékárnách, kde byly připravovány léky a masti pro zraněné a nemocné.
 • Ve starověkém Řecku se lékařství rozvíjelo a byli vzděláváni první lékaři a ošetřovatelé.
 • V Římské říši byli první lékaři organizováni do týmů, poté byli vysíláni na bojiště k poskytování první pomoci raněným.
 • Během středověku byli vzděláváni mnichové a kněží v poskytování první pomoci a péči o nemocné.
 • V 18. století se v Evropě objevily první organizace zdravotnických pracovníků, jako například bratrstva, která poskytovala péči o nemocné a raněné.
 • V 19. století se první pomoc stala významnou součástí vojenského výcviku, kde byla používána při bojových operacích a lékařských zásazích.
 • V roce 1863 byl založen Mezinárodní výbor Červeného kříže, který měl za úkol poskytovat pomoc v bojových oblastech a během katastrof.
 • V průběhu 20. století se první pomoc stala součástí běžného vzdělávání, kdy byly organizovány kurzy pro veřejnost a pracovníky ve zdravotnických oborech.

Dnes je první pomoc nezbytnou součástí zdravotnické péče a mnoho lidí se učí, jak poskytovat základní první pomoc.

TOP 5 zajímavostí o první pomoci

Významný den věnovaný první pomoci lidem skrývá mnoho informací. Pojďme se podívat na některé z nich:

 • Téma v roce 2022 bylo: ,,Celoživotní první pomoc“
 • Mnoho zemí má zákony, které vyžadují, aby určité skupiny lidí, jako jsou učitelé nebo řidiči, měli certifikát první pomoci.
 • Zapojte se do povědomosti a na svých sociálních sítí sdílejte informační letáky a hashtag #worldfirstaidday
 • Mnoho organizací a agentur, jako například Červený kříž nebo Zdravotnická záchranná služba, se specializuje na poskytování první pomoci a rozvíjení dovedností v této oblasti.
 • Základními kroky první pomoci jsou posouzení situace, poskytnutí bezpečí, zajištění dýchání, zástava krvácení a poskytnutí obecného komfortu a péče.
Kurz první pomoci je důležitý pro upevnění znalostí jak pomoct lidem
Zdroj: istockphoto.com

Proč se slaví mezinárodní den pomoci lidem?

Cílem tohoto dne je zvýšit povědomí o důležitosti poskytování první pomoci v různých situacích, jako jsou úrazy, srdeční zástava, otrava, útoky a další nebezpečné situace. Má také za cíl zlepšit povědomí lidí o tom, jak poskytnout první pomoc, aby byli v případě nebezpečí schopni jednat rychle a efektivně.

Který den se slaví?

RokDruhá sobota v září
20239. září
202414. září
202513. září
202612. září
202711. září
20289. září
20298. září
203014. září
203113. září
203211. září

Objevte podobné články

Akce konané na den první pomoci

Druhou sobotu v září slaví více než 100 společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce po celém světě mnoho akcí.

 • Bezplatné kurzy první pomoci pro veřejnost
 • Přednášky a semináře o první pomoci
 • Záchranné cvičení v rámci organizací jako jsou hasiči nebo zdravotnická záchranná služba
 • Oslovování veřejnosti prostřednictvím sociálních médií nebo billboardů
 • Propagace základních postupů první pomoci v médiích a na webových stránkách
 • Organizace soutěží a her na téma první pomoci
 • Vzdělávací programy pro děti v mateřských a základních školách
 • Oslovování zaměstnavatelů a firem k vzdělávání svých zaměstnanců v oblasti první pomoci
 • Sbírání finančních prostředků na podporu organizací, které se věnují výuce první pomoci a poskytování zdravotnické pomoci.

Organizace, které se podílejí na pomoci zraněným

Mnoho organizací po celém světě se podílejí na Světovém dni první pomoci. Hlavní je samozřejmě Červený kříž, další jsou:

 • Světová zdravotnická organizace (WHO)
 • Mezinárodní organizace práce (ILO)
 • Mezinárodní federace zdravotnických sester (ICN)
 • Světová společnost pro první pomoc (ISFA)
 • Mezinárodní rada pro záchranu (IRC)
 • Mezinárodní federace hasičů (CTIF)
 • Rada pro sportovní vzdělávání a výchovu (ICSSPE)
Kolik času máme než přijede záchranná služba?
Zdroj: firstaidweb.com

První pomoc a statistické údaje

První pomoc hraje významnou roli při prevenci úrazů a zachraňování životů. Zde je několik světových statistik týkajících se první pomoci:

 • Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) každý rok zemře na celém světě více než 5 milionů lidí v důsledku úrazů a nehod, až 50% úmrtí by mohlo být zabráněno pomocí základní první pomoci.
 • Podle Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC) je první pomoc základem humanitární pomoci. Při katastrofách a konfliktech se poskytování první pomoci stává klíčovým prvkem pomoci.
 • Podle Světové federace neurologických společností (WFNS) dochází každý rok v celosvětovém měřítku k 60 milionům úrazů mozku, z nichž mnoho lze zabránit prevencí a rychlou reakcí v podobě první pomoci.
 • Podle Mezinárodní organizace práce (ILO) pracovní úrazy a nemoci každoročně způsobují smrt více než 2,3 milionu lidí a jsou příčinou trvalých následků u více než 300 milionů lidí.
 • Podle Světové federace hasičů (CTIF) se počet požárů na celém světě zvyšuje a je důležité, aby lidé věděli, jak zacházet s požáry a jak poskytnout základní první pomoc v případě potřeby.

Statistiky zdůrazňují důležitost první pomoci při prevenci úrazů a zachraňování lidských životů.

Co je vlastně první pomoc

První pomoc je soubor jednoduchých a praktických opatření, která mohou být poskytnuta lidem, kteří jsou zraněni nebo onemocněli, než přijede profesionální zdravotnický personál. Cílem první pomoci je minimalizovat poškození a urychlit proces uzdravení. První pomoc se dělá v případě nouze, například při úrazech, srdečním zástavě, otravách, popáleninách nebo při jiných nebezpečných situacích.

Pomoc může poskytovat kdokoli, nejlepší by ovšem bylo, kdyby se lidé naučili základní znalosti první pomoci. Tyto znalosti se mohou naučit v rámci kurzů první pomoci, které nabízejí například Červený kříž, hasičské sbory, nebo další organizace. První pomoc může být rozhodující při zachování života a minimalizaci rizika zdravotních komplikací u zraněných nebo nemocných osob.

Koncept první pomoci vznikl již v pravěku, kdy lidé museli být schopni poskytnout pomoc svým spolubojovníkům při bojích a lovu. Nicméně moderní první pomoc, tak jak ji dnes známe, začala vznikat v 19. století díky práci několika významných osobností jako například Henri Dunant, zakladatel Mezinárodního výboru Červeného kříže a Červeného půlměsíce, který při bitvě u Solferina v roce 1859 pomáhal zraněným vojákům. Další byl Friedrich Esmarch.

Hlavní osobnost první pomoci

Friedrich Esmarch byl německý vojenský lékař a chirurg, který se narodil 9. prosince 1823 a zemřel 23. února 1908. Je považován za jednoho z předních průkopníků moderního přístupu k první pomoci.

Esmarch je nejvíce známý pro svůj vynález ,,Esmarchovo škrtidlo, což je metoda zajištění krvácení pomocí elastického obinadla, který se ovine kolem končetiny nad místem krvácení a vytvoří se tak tlakový obvaz, který zastaví krvácení. Tento obvaz se dnes používá po celém světě a je považován za jeden z nejdůležitějších nástrojů pro zvládnutí krvácení při první pomoci.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Světový den první pomoci?

Každý rok se oslavuje a připomíná první pomoc druhou sobotu v září

Jaké akce se konají na zvýšení povědomosti o první pomoci?

Organizace pořádají mnoho odborných seminářů, dny otevřených dveří červeného kříže, zvýhodněné kurzy první pomoci a ukázky záchranářských akcí.

Jaký je postup při první pomoci?

Zhodnocení situace, přesvědčit se že ani mně ani postiženému nehrozí nebezpečí, zastavit krvácení, zavolat ZZS a řídit se pokyny.

Světový den první pomoci připomíná významné téma, které se týká všech lidí. Je to příležitost nejen pro organizace poskytující první pomoc, ale i pro veřejnost, aby se dozvěděla více o tom, jak poskytnout pomoc v případě nouze a minimalizovat rizika a škody. První pomoc může zachránit životy a pomoci lidem zvládnout náročné situace. Proto je důležité, aby se každý zajímal o tuto problematiku a měl alespoň základní znalosti první pomoci. Mezinárodní den první pomoci nám připomíná, že i malý krok může být krok správným směrem a může mít velký vliv na náš život a zdraví.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)