Spánek slaví svůj den. Nedostatek může mít katastrofální dopad na naše zdraví

Jaký je význam a cíl oslav Světového dne spánku?

Jaké jsou nejčastější spánkové poruchy?

Jakým způsobem ovlivňují náš každodenní život?

Jaké jsou nejúčinnější prostředky pro zlepšení spánkové hygieny a získání lepšího spánku?

Základní fakta

Kdy se slavíTřetí pátek v březnu
Kde se slavíTéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníMezinárodní společnost pro výzkum spánku
Datum vzniku2008
Důvod vznikuInformace o důležitosti kvalitního spánku

Historie dne věnovanému spánku

Poprvé byl uspořádán v roce 2008. Iniciativu založila Mezinárodní společnost pro výzkum spánku (World Sleep Society), která je neziskovou organizací sdružující výzkumníky, odborníky na spánek a další zainteresované strany z oblasti spánkové medicíny.

TOP 5 zajímavostí o odpočinku

 • Spánkový deficit a nehody: Nedostatek spánku je spojen s větším rizikem dopravních nehod. Podle studií, každý rok je mnoho dopravních nehod a úrazů způsobeno řidiči, kteří trpí spánkovým deficitem, ať už z nedostatečného spánku nebo spánkových poruch.
 • Fatigue jako příčina pracovních nehod: Nedostatek spánku a únava mají také významný vliv na pracovní nehody. Podle studií je únava hlavní příčinou pracovních úrazů a chyb, které se dějí při práci.
 • Spánkové poruchy a zdraví: Některé spánkové poruchy mohou mít vážné dopady na zdraví. Například spánková apnoe je spojena s vyšším rizikem srdečních onemocnění, mozkových příhod, vysokého krevního tlaku a dalších zdravotních problémů.
 • Náměsíčnost: Někteří lidé trpí poruchami spánku, které zahrnují spánkové procházky a spánkové jednání. Během těchto stavů může jedinec chodit, mluvit, jíst nebo provádět různé činnosti, aniž by věděl, že to dělá. Tyto poruchy mohou být nebezpečné, protože jedinec může zranit sám sebe nebo jiné osoby.
 • Lucidní sny: Člověk ví, že sní, a může ovládat průběh snu. Tato zkušenost je fascinující a mnoho lidí se snaží dosáhnout lucidních snů pomocí technik a tréninku.
Deficit spánku může mít vliv na fyzickou i psychickou stránku našeho těla.
Zdroj: pexels.com

Proč se slaví tento den?

Tento den si klade za cíl upozornit na důležitost kvalitního a zdravého spánku pro naše fyzické a duševní blaho.

 • Zvýšení povědomí: Cílem tohoto dne je zvýšit povědomí o významu zdravého spánku pro naše fyzické a duševní blaho.
 • Prevence a léčba spánkových poruch: Den zdravého spánku slouží jako platforma pro informování lidí o různých spánkových poruchách, jejich příznacích a dostupných léčebných možnostech.
 • Podpora správných spánkových návyků: Je důležité vzdělávat o správné spánkové hygieně a zdravých spánkových návycích, jako je pravidelný spánkový režim, vhodné prostředí pro spánek a relaxační rutiny před spaním.
 • Snížení dopadu nedostatku spánku
 • Podpora výzkumu spánku: Tento den také slouží jako příležitost k podpoře výzkumu spánku a spánkových poruch, který pomáhá zlepšovat diagnostiku, léčbu a prevenci těchto problémů.

Který den se slaví?

RokTřetí pátek v březnu
202317. března
202415. března
202514. března
202613. března
202719. března
202817. března
202916. března
203015. března
203114. března
203219. března

Objevte podobné články

Akce konané na podporu zdravého spánku

 • Přednášky a semináře: Odborníci na spánek a zdraví poskytují informace a rady ohledně správné spánkové hygieny, prevence spánkových poruch a zlepšení spánkových návyků.
 • Osvětové kampaně: Organizace a společnosti šíří informace o významu zdravého spánku prostřednictvím sociálních médií, webových stránek, letáků, plakátů a dalších komunikačních kanálů.
 • Bezplatné screeningy a testy: K dispozici jsou bezplatné screeningy a testy, které pomáhají identifikovat spánkové poruchy a poskytují doporučení pro další postup.
 • Spánkové výzvy: Lidé jsou vyzváni k účasti na různých výzvách souvisejících se spánkem, jako například výzva na 7 nebo 30 dní bezpečného a pravidelného spánku.
 • Workshopy a tréninky: Spánek je často součástí workshopů a tréninků zaměřených na celkové zdraví a wellness, kde se lidé učí různé techniky relaxace a zlepšení spánkových návyků.
 • Spánkové akce ve školách: Školy pořádají speciální aktivity a prezentace zaměřené na osvětu o zdravém spánku a důležitosti dostatečného odpočinku pro žáky.
 • Procházky nebo běhy pro spánek: Některé organizace pořádají veřejné akce, jako jsou procházky nebo běhy, aby upozornily na důležitost spánku pro zdraví a fyzickou kondici.
 • Noc bez mobilních zařízení: Lidé jsou vyzýváni, aby si vyhradili noc bez používání mobilních zařízení, která mohou negativně ovlivnit kvalitu spánku.

Organizace, které se starají o vzdělávání v oblasti spánku

 • Národní společnost pro spánek (National Sleep Foundation): Je to nezisková organizace, která poskytuje vzdělávací materiály, články a nástroje zaměřené na osvětu o důležitosti spánku a prevenci spánkových poruch.
 • Společnost pro výzkum spánku (Sleep Research Society): Tato organizace se zaměřuje na podporu výzkumu spánku a souvisejících oblastí. Pořádá konference, vydává vědecké časopisy a podporuje spolupráci mezi vědci zabývajícími se spánkem.
 • Americká akademie spánkové medicíny (American Academy of Sleep Medicine): Tato organizace se specializuje na vzdělávání odborníků v oblasti spánku a poskytuje školení, certifikace a směrnice pro lékaře, psychologů a další zdravotnické profesionály.
 • Britská společnost pro spánek (British Sleep Society): Je to organizace, která sdružuje odborníky na spánek ve Velké Británii. Poskytuje informace, vzdělávací příležitosti a směrnice pro zdravotnické pracovníky a veřejnost.
 • Evropská společnost pro spánek (European Sleep Research Society): Tato organizace sdružuje vědce a odborníky na spánek z různých evropských zemí. Pořádá konference, podporuje výzkum a vzdělávání v oblasti spánku.
Statistické údaje počtu osob v USA, které používají léky na spaní.
Zdroj: sleepadvisor.org

Spánek aneb klíčový faktor pro optimální výkon a kreativitu

Zdravý spánek je klíčový pro náš celkový zdravotní stav a pohodu. Během spánku se naše tělo a mozek regenerují, obnovují a připravují se na další den.

Nedostatek spánku nebo špatná kvalita spánku mohou mít negativní dopad na naši výkonnost, imunitní systém, paměť, náladu a celkovou kvalitu života.

Výzkum ukazuje, že pro zdravý spánek je důležité dodržovat pravidelný spánkový režim, vytvořit si příjemné a klidné prostředí pro spánek, vyhnout se stimulujícím látkám před spaním (například kofein, alkohol nebo elektronická zařízení) a vést zdravý životní styl, který zahrnuje pravidelnou fyzickou aktivitu a vyváženou stravu.

Pokud máte potíže se spánkem, je vhodné se poradit s odborníkem, jako je lékař nebo specialista na spánek.

Nejčastější poruchy spánku

 • Nespavost: Obtížné usínání, časté probouzení během noci nebo příliš brzké probuzení, což vede k nedostatečnému množství spánku.
 • Spánková apnoe: Krátkodobé přerušení dýchání během spánku, které může vést k častému probouzení a narušení spánkového cyklu.
 • Narkolepsie: Neodolatelná nutkavá ospalost během dne, doprovázená nekontrolovatelnými záchvaty spánku.
 • RLS (Restless Legs Syndrome): Nepříjemné pocity v nohách, které vyvolávají nutkání je pohybovat a které mohou narušovat usínání.
 • Nokturnální enuréza: Nechtěné močení do postele u dětí nebo dospělých.
 • Parasomnie: Neobvyklé spánkové chování, jako jsou noční můry, somnambulismus (chůze ve spánku) nebo noční mluvení.
 • Spánková insuficience: Nedostatečné množství spánku v důsledku životního stylu, pracovních povinností nebo jiných faktorů.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Světový den spánku?

Po celém světě se tento den slaví vždy třetí pátek v březnu.

Proč je důležité slavit spánkový den?

Spánek má vliv na mnoho aspektů našeho života. Bez něj bychom nemohli normálně fungovat. Proto je důležité mluvit o tom, že deficit spánku je pro náš organizmus velmi špatný. Během tohoto dne se dozvíte mnoho zajímavých informací o tom, jak posílit kvalitní spánek a jak zvýšit počet prospaných hodin.

Jaké důsledky má nedostatek spánku?

Můžete pociťovat nejenom únavu, ale také nesoustředěnost, podrážděnost, poruchy vidění, třes, malátnost. Nedostatek spánku má vliv nejenom na psychiku, ale také na fyzickou stránku našeho těla.

Světový den spánku je významným mezinárodním dnem, který upozorňuje na důležitost zdravého spánku pro naše fyzické a duševní blaho.

Je příležitostí k osvětě o správné spánkové hygieně, prevenci spánkových poruch a zdůraznění vlivu spánku na naše celkové zdraví.

Tento den nás vyzývá k tomu, abychom si uvědomili hodnotu kvalitního odpočinku a vytvořili si zdravé spánkové návyky pro plnohodnotný a energický život.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)