Světový den větru oslavuje větrnou energii. Víte jak podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů?

Světový den větru (Global Wind Day) je mezinárodní akce, která podporuje větrnou energii.

Organizace se snaží zvýšit větrnou energii, víte jaké mají cíle?

Jaký je rozdíl mezi větrem, vichřicí a tornádem?

Základní fakta

Kdy se slaví15. června
Kde se slavícelý svět
Kdo se podílel na vznikuEvropská asociace výrobců větrných turbín
Stát vznikuEU
Datum vzniku2007
Důvod vznikuZvýšení povědomosti o větru a obnovitelných zdrojích

Historie dne věnovanému větru

Světový den větru (Global Wind Day) je mezinárodní akce, která se každoročně koná 15. června.

Mezinárodní den větru byl poprvé vyhlášen v roce 2007 Evropskou asociací výrobců větrných turbín a Evropskou federací výrobců větrných strojů. Od té doby se každoročně koná celá řada akcí.

Vítr jako obnovitelný zdroj energie
Zdroj: istockphoto.com

TOP 5 zajímavostí o větrném dni

Vítr představuje energii, kterou je potřeba využít. Den, který se větru zabývá nám odtajňuje některé zajímavé informace:

 • Podle Mezinárodní energetické agentury by mohla větrná energie v roce 2050 pokrýt až 18% celkového světového výrobního mixu elektřiny.
 • V roce 2020 bylo na celém světě nainstalováno přibližně 93 GW větrných kapacit, což znamená celkový nárůst o 53% ve srovnání s rokem 2019.
 • Větrné elektrárny v Evropě vyrobily v roce 2020 více než 15% elektřiny spotřebované v Evropské unii.
 • Podle studie Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje (IRENA) by mohlo využití větrné energie výrazně snížit závislost na fosilních palivech a ročně ušetřit 4 biliony dolarů na celosvětových nákladech na energii.
 • Podle agentury BloombergNEF se očekává, že cena větrné energie bude i nadále klesat a že do roku 2030 bude konkurenceschopná s cenou elektřiny vyrobené z fosilních paliv v mnoha regionech světa.

Proč se slaví Světový den větru?

Cílem akce je zvýšit povědomí veřejnosti o využití větrné energie, podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů energie a zvýšit informovanost o výhodách a možnostech využití větrné energie.

Slavení dne větru také slouží k podpoře vědeckého výzkumu a technologického rozvoje v oblasti větrné energie, jakož i k zvyšování povědomí a vzdělávání veřejnosti o výhodách větrné energie. Tento den je také příležitostí pro diskuzi a výměnu názorů mezi odborníky a veřejností o budoucnosti využití větrné energie a o tom, jakým způsobem lze využít potenciál větrné energie pro uspokojení energetických potřeb společnosti.

Který den se slaví?

Rok15. června
2023čtvrtek
2024sobota
2025neděle
2026pondělí
2027úterý
2028čtvrtek
2029pátek
2030sobota
2031neděle
2032úterý

Objevte podobné články

Akce konané ke zvýšení povědomí o větru a počasí

Existuje mnoho akcí, které jsou pořádány ke zvýšení povědomí o větru a počasí a k propagaci využití větrné energie. Některé z nich jsou:

 • Otevřené dny větrných elektráren – návštěvníci si mohou prohlédnout elektrárnu z blízka a dozvědět se více o využití větrné energie
 • Workshopy a semináře – odborníci pomáhají lidem lépe pochopit využití větrné energie
 • Festivaly větru
 • Výstavy a konference
 • Vzdělávací programy pro školy – programy zahrnují prezentace, pracovní listy a exkurze do větrných elektráren

Všechny tyto akce pomáhají zvýšit povědomí o větru a počasí a o využití větrné energie a podporují širší používání čistých a obnovitelných zdrojů energie.

Větrné elektrárny
Zdroj: istockphoto.com

Organizace, které se podílejí na Mezinárodním dni větru

Mezinárodní den větru se slaví po celém světě a mnoho organizací se podílí na jeho oslavách a propagaci. Některé z těchto organizací jsou:

 • Světová organizace pro větrnou energii (WWEA)
 • Evropská asociace pro větrnou energii (EWEA)
 • Americká asociace pro větrnou energii (AWEA)
 • Mezinárodní energetická agentura (IEA)
 • Národní energetické společnosti a organizace, jako například WindEurope, Canadian Wind Energy Association, Australian Wind Alliance a další

Tyto organizace usilují o propagaci využití větrné energie a zvyšování povědomí o obnovitelných zdrojích energie. Spolupracují s vládami, průmyslem a občanskou společností, aby podpořily rozvoj větrné energie a pomohly snížit emise skleníkových plynů a zlepšit kvalitu ovzduší.

Vítr, počasí a statistické údaje

Vítr je pohybující se vzduch. Tento pohyb vzniká v důsledku nerovnoměrného zahřívání Zemského povrchu Sluncem, což způsobuje rozdílné teploty vzduchu. Větry jsou důležitou složkou počasí a mají významné dopady na život na Zemi.

Několik zajímavostí o větru:

 • Nejvyšší naměřenou rychlostí větru byla rychlost 408 km/h, což se stalo během cyklonu Olivia v roce 1996 na australském ostrově Barrow Island.
 • Větry mají vliv na vlny v oceánech a mohou způsobovat závažné dopady na rybolov a námořní dopravu.
 • Dopplerův radar se používá k měření rychlosti a směru pohybu větru
 • Vítr může mít různé směry a rychlosti v různých výškách

Rozdělení větru

 • Vítr: Vítr je pohybující se vzduch. Může mít různé směry a rychlosti a být buď slabý nebo silný. Větry jsou důležitou složkou počasí a mohou mít významný vliv na rybolov, námořní dopravu a výrobu elektřiny pomocí větrných turbín.
 • Vichřice: Vichřice je silný vítr, který se pohybuje v kruhovém nebo spirálovém tvaru. Vichřice mohou mít vysokou rychlost a mohou způsobit značné škody na budovách a rostlinách. Mohou se také vyskytnout při bouřích.
 • Tornádo: Tornádo je silný a destruktivní vítr, který se pohybuje v kruhovém nebo spirálovém tvaru. Tornáda jsou často spojována s ničivými tornádovými bouřemi a mohou způsobit obrovské škody na budovách a infrastruktuře. Jsou také extrémně nebezpečné pro lidi a mohou způsobit ztráty na životech.
Větrné turbíny a jejich velikosti
Zdroj: worldwindenergy

Statistické údaje o větrné energii

 • V roce 2020 se podle Mezinárodní energetické agentury větrná energie stala druhým největším zdrojem nové kapacity elektřiny, hned po solární energii.
 • Největší větrné turbíny mají výšku přes 260 metrů a průměr rotoru přes 220 metrů.
 • Větrné turbíny mohou mít výkon od několika desítek kW až po několik MW. Většina větrných turbín má výkon v rozmezí od 2 do 4 MW.
 • První moderní větrná turbína byla vyvinuta v roce 1888 Charlesem F. Brussem z USA.

Větrné turbíny jsou schopny produkovat elektřinu po dobu až 20 let.

Jak může člověk podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů?

Mezinárodní organizace radí, jak by člověk mohl podpořit obnovitelné zdroje. Přinášíme vám několik tipů:

 • Využívat obnovitelné zdroje energie v domácnosti – využívejte obnovitelné zdroje energie v domácnosti, jako jsou solární panely nebo větrné turbíny, aby se snížila závislost na fosilních palivech a snížila se spotřeba energie.
 • Podporovat obnovitelné zdroje energie politicky – můžete se zapojit do politického procesu a podpořit zákony a programy, které podporují rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Můžete také kontaktovat své politické zástupce ve městě a vyjádřit svůj názor na tuto problematiku.
 • Investovat do obnovitelných zdrojů energie – investujte do společností, které se specializují na obnovitelné zdroje energie nebo do fondů, které se zaměřují na tuto oblast.
 • Zvyšovat povědomí o obnovitelných zdrojích energie – pomozte zvyšovat povědomí o výhodách obnovitelných zdrojů energie mezi svými přáteli, rodinou a kolegy. Můžete také podpořit kampaně, které se snaží zvýšit povědomí o této problematice.
 • Snížit spotřebu energie: zmenšete svou spotřebu energie tím, že minimalizujete použití energie ve vašem domě nebo v práci. Sníží to tak celkovou poptávku po energii a podpoříte tak rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Světový den větru?

Každý rok se po celé Evropě a v dalších státech světa slaví den věnovaný větru 15. června.

Proč si připomínáme den větru?

Vítr je klíčový zdroj obnovitelné energie, která by mohla za pár let zcela nahradit fosilní paliva.

Jaké akce se konají na Mezinárodní den větru?

Pořádají se informační kampaně, do škol chodí odborníci a učí žáky o důležitosti větru, na sociálních sítí se sdílejí informace o větru a obnovitelných zdrojích energie.

Světový den větru je důležitou událostí, která nám připomíná, jak důležitou roli hraje větrná energie v našem životě a pro život na zemi jako celku. Tento den nás také nutí k zamyšlení nad tím, jak můžeme využívat obnovitelné zdroje energie, a přispět tak ke snižování emisí skleníkových plynů a ochraně našeho životního prostředí.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)