Veterináři slaví svůj den. Podpořme snahu ochránit a vyléčit zvířata

Jaké akce se konají na Světový veterinární den?

Proč je důležité věnovat pozornost veterinární péči a podpoře veterinářů?

Jak můžeme jako jednotlivci přispět k oslavám tohoto dne a podpoře veterinářů?

Základní fakta

Kdy se slavíPoslední sobota v dubnu
Kde se slavíTéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníSvětová veterinární asociace
Datum vzniku2000
Důvod vznikuPodpora veterinářů a oslava jejich práce

Historie dne věnovanému veterinární medicíně

Tento den se slaví od roku 2000, kdy jej vyhlásilo generální shromáždění s názvem World Veterinary Association (WVA, Světová veterinární asociace) v Paříži. Nyní se tento den slaví po celém světě vždy poslední sobotu v dubnu.

Zajímavá data související s veterinárním lékařství

 • Rok 2011: Vytvoření tematických sloganů. WVA začala každoročně vybírat tematický slogan pro Světový veterinární den, který pomáhá zaměřit pozornost na konkrétní témata a problémy ve veterinárním lékařství.
 • Rok 2015: Spolupráce s Organizací spojených národů. WVA se zapojila do spolupráce s OSN a Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE) s cílem zvýšit povědomí o významu veterinární medicíny pro globální zdraví a udržitelnost.
 • Rok 2020: Během globální pandemie COVID-19 se zvýšila důležitost veterinárního lékařství v prevenci, monitorování a kontrole zoonotických chorob. Veterinární den v roce 2020 zdůraznil klíčovou roli veterinárních profesionálů v ochraně veřejného zdraví.
Veterináři musejí zvládat mnoho odborných úkonů pro záchranu zvířat.
Zdroj: pexels.com

TOP 5 zajímavostí o veterinářích

 • Počet veterinářů: Liší se v závislosti na zemi a regionu. Ve vyspělých zemích je obvykle větší počet veterinářů než v zemích s nižším příjmem. Například v roce 2020 bylo v USA registrováno více než 114 000 veterinářů.
 • Zaměření praxe: Veterináři mohou mít různá zaměření. Mnozí se specializují na domácí zvířata, jako jsou psi a kočky, zatímco jiní se věnují zemědělským zvířatům, exotickým zvířatům nebo zvířatům ve volné přírodě.
 • Růst povolání: Poptávka po veterinářích se obecně zvyšuje. S rozvojem chovu zvířat, zvýšeným povědomím o péči o zvířata a zvýšením domácích zvířat se rozšiřuje potřeba veterinární péče.
 • Pohlaví a demografie: Veterinářská profese se stále více otevírá ženám. V mnoha zemích je většina nových absolventů veterinárních fakult ženami. Demografické složení veterinářů se tak postupně mění.
 • Spolupráce a specializace: Veterináři často spolupracují s dalšími odborníky, jako jsou veterinární technici, farmaceuti a výzkumníci. Mnozí se také rozhodují pro specializaci v konkrétních oblastech jako chirurgie, dermatologie, neurologie nebo onkologie.

Proč se slaví den zvířecí medicíny?

Příležitost připomenout a oslavovat práci veterinárních lékařů a jejich přínos ke zdraví zvířat a veřejnému zdraví.

Který den se slaví?

RokPoslední sobota v dubnu
202329. dubna
202427. dubna
202526. dubna
202625. dubna
202724. dubna
202829. dubna
202928. dubna
203027. dubna
203126. dubna
203224. dubna

Objevte podobné články

Akce konané pro veterináře a zvířata

Do akcí na podporu veterinářů se můžete zapojit i vy. Zde je několik zajímavých akcí, které se konají po celém světě.

 • Ocenění a granty: Organizace a společnosti udělují ocenění a granty veterinářům za jejich vynikající práci a přínosy. Tyto ocenění mohou zahrnovat finanční podporu, veřejné uznání a příležitosti k dalšímu rozvoji.
 • Mentoringové programy: Některé organizace provozují mentoring programy, které spojují zkušené veterináře s mladými nebo novými veterináři. Tato iniciativa poskytuje podporu, poradenství a odborné vedení nově vstupujícím do profese.
 • Vzdělávací a odborné konference: Společnosti pořádají vzdělávací a odborné konference, na kterých veterináři mají příležitost získat nové znalosti, sdílet své zkušenosti a navázat kontakty s kolegy. Tyto akce přispívají k profesnímu rozvoji veterinárního společenství.
 • Veřejné povědomí a osvěta: Organizace se snaží zvyšovat veřejné povědomí o důležité roli veterinárních profesionálů a jejich práci. Provádějí osvětové kampaně, pořádají veřejné akce a informují o významu léčby pro zdraví zvířat a veřejného zdraví.

Organizace, které sdružují a podporují veterináře

 • Světová veterinární asociace (World Veterinary Association, WVA): mezinárodní organizace, která zastupuje veterinární lékaře a veterinární společnosti po celém světě. Jejím cílem je poskytovat podporu veterinárním profesionálům, zlepšovat veterinární medicínu a zdraví zvířat, a také se podílet na ochraně veřejného zdraví.
 • Evropská veterinární společnost (European Veterinary Society, EVS): organizace, která sdružuje veterinární lékaře a vědecké pracovníky v Evropě. Jejím cílem je podporovat výměnu vědeckých poznatků a spolupráci mezi veterinárními profesionály v Evropě.
 • Americká veterinární lékařská asociace (American Veterinary Medical Association, AVMA): profesní organizace zastupující veterinární lékaře ve Spojených státech. Poskytuje podporu, vzdělávání a zastupuje zájmy veterinárního společenství v politických a legislativních otázkách.
 • Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS): profesní organizace, která zastupuje veterinární chirurgy ve Spojeném království. Jejím cílem je zajistit vysoké standardy veterinární péče a povolání veterinárního lékaře.
 • Kanadská veterinární lékařská asociace (Canadian Veterinary Medical Association, CVMA): organizace zastupující veterinární lékaře v Kanadě. Poskytuje vzdělávání, informace a podporu pro veterinární profesionály a podílí se na formulaci politik týkajících se veterinární péče.
Údaje různých specializací veterinárních lékařů v USA.
Zdroj: avma.org

Náplň práce zvěrolékaře

 • Zdraví zvířat: Veterináři mají klíčovou roli při péči o zdraví zvířat. Ochrana a zlepšování zdraví zvířat je nejenom důležitá pro samotná zvířata, ale také pro prevenci šíření infekčních chorob na lidi, kteří se zvířaty přicházejí do kontaktu (zoonózy). Veterináři provádějí očkování, prevenci a léčbu nemocí u zvířat a pomáhají udržovat zdraví celé populace.
 • Veřejné zdraví: Zvěrolékaři přispívají k ochraně veřejného zdraví. Pomáhají předcházet šíření infekčních chorob zvířat na lidi, monitorují a řeší výskyt potravinových a hygienických problémů souvisejících se zvířaty a pracují na prevenci a kontrole epidemií.
 • Dobrovolnictví: Veterinární profesionálové často poskytují dobrovolnické služby, zejména při mimořádných událostech, jako jsou přírodní katastrofy nebo humanitární krize. Pomáhají zraněným nebo nemocným zvířatům, zvládají nouzové situace a pomáhají zachraňovat životy.
 • Výzkum a inovace: Veterinární lékaři jsou zapojeni do výzkumu a inovací v oblasti zdraví zvířat a veterinární medicíny. Přispívají k rozvoji nových léčebných postupů, diagnostických metod a preventivních opatření.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Světový veterinární den?

Oslava všech zvěrolékařů a dalších pomocníků se každoročně slaví poslední dubnovou sobotu.

Proč se slaví den věnovaný zvěrolékařům?

Veterinární lékaři jsou velmi důležitou součástí života zvířat. Mají mnoho specializací, mohou se zaměřovat na domácí, exotická nebo divoká zvířata. Tento den je věnovaný medicínskému pokroku a uznání všem lékařům.

Jaké akce se konají v rámci tohoto dne?

Veterinární den je příležitostí pro širokou veřejnost nahlédnout do práce zvěrolékařů. Pořádají se dny otevřených dveří klinik pro zvířata, semináře na téma péče o zvířata.

Světový veterinární den, slavený poslední sobotu v dubnu, je důležitou příležitostí k ocenění veterinářů a jejich klíčové role ve zdraví zvířat i veřejném zdraví.

Tento den připomíná význam veterinárního lékařství a jeho neustálý přínos pro ochranu a péči o zvířata, a tím i pro naši společnost jako celek.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)