Začíná Týden za odzbrojení. Podpořte týden plný míru a globální solidarity

Proč je důležité slavit Týden za odzbrojení?

Jaké akce se konají v rámci tohoto týdne?

Znáte nejdůležitější historické milníky

Základní fakta

Kdy se slaví24. října
Kde se slavícelosvětově
Kdo se podílel na založeníOSN
Datum vzniku1971
Důvod vznikuSnaha o snížení zbrojení a konfliktů

Historie týdne věnovanému odzbrojení

Týden za odzbrojení je obvykle organizován nevládními organizacemi, aktivisty, mírovými skupinami a dalšími organizacemi zapojenými do podpory míru a odzbrojení.

Datum konání je v říjnu, kdy probíhá Mezinárodní den odzbrojení (24. října).

Týden proti zbraním se slaví od roku 1971.

Válečné konflikty mají na svědomí miliony civilistů.
Zdroj: pexels.com

Milníky, které tvořily tento týden

 • Vznik Organizace spojených národů (OSN): V roce 1945 byla OSN založena jako mezinárodní organizace, jejímž cílem bylo udržovat mezinárodní mír a bezpečnost. V rámci svých úkolů a mandátu se OSN angažuje v otázkách odzbrojení a podporuje iniciativy zaměřené na snížení zbrojení a řešení konfliktů prostřednictvím mírových prostředků.
 • Hnutí za jaderné odzbrojení: Po skončení druhé světové války a použití jaderných zbraní na Hirošimu a Nagasaki se začala formovat mezinárodní veřejná opozice proti jaderným zbraním. To vedlo ke vzniku hnutí za jaderné odzbrojení, které se snažilo omezit šíření jaderných zbraní a dosáhnout jejich úplného odstranění.
 • Smlouva o nešíření jaderných zbraní: NPT byla podepsána v roce 1968 a vstoupila v platnost v roce 1970. Tato smlouva byla podepsána mnoha zeměmi a zavazuje je k omezení šíření jaderných zbraní a podporuje odzbrojení. NPT také uznává právo států na mírové využívání jaderné energie.
 • START a další smlouvy o strategických zbraních: Smlouvy o snižování strategických zbraní mezi Spojenými státy a Ruskem, jako START (Strategic Arms Reduction Treaty), sehrály významnou roli v odzbrojovacím procesu. Tyto smlouvy stanovují omezení počtu strategických jaderných zbraní a vytvářejí rámec pro důvěru a spolupráci mezi zeměmi.
 • Úmluva o zákazu chemických zbraní (CWC): Byla podepsána v roce 1993 a vstoupila v platnost v roce 1997. CWC zakazuje vývoj, výrobu, skladování a používání chemických zbraní. Tato úmluva představuje významný krok v odzbrojování a snižování hrozby chemických zbraní.
 • Aktivismus a mírové hnutí: Mezinárodní kampaně za zákaz jaderných zbraní (ICAN), se intenzivně angažují v boji za odzbrojení a snižování zbrojení. ICAN byla klíčovou organizací při prosazování Smlouvy o zákazu jaderných zbraní, která byla přijata v roce 2017.

TOP 4 zajímavosti o týdnu zrušení zbraní

 • Humanitární důraz: Události za odzbrojení často zdůrazňují humanitární dopady zbrojení a války. Zaměřují se na negativní důsledky pro civilní obyvatelstvo, jako jsou ztráty na životech, utrpení, zničení infrastruktury a dlouhodobé dopady na lidský rozvoj. Tím se snaží vyvolat větší soucit a porozumění.
 • Symboly odzbrojení: Tento týden zdůrazňuje symboly spojené s mírem a odzbrojením. Například holubice je často používána jako symbol míru. Dalšími symboly mohou být mírové vlajky, stromy míru nebo symbolické zobrazení odložených zbraní.
 • Významní mluvčí a hosté: Tyto události přivítají významní mluvčí a hosté, kteří sdílejí své znalosti a zkušenosti v oblasti odzbrojení. Mohou to být politici, aktivisté, výzkumníci, diplomaté nebo bývalí vojenští představitelé, kteří přinášejí obohacující pohledy a podporu pro snahy o snížení zbraní.
 • Světový rekord: Během Týdne za odzbrojení v roce 2019 byl vytvořen světový rekord v souvislosti s odzbrojením. Přes 300 tisíc lidí se připojilo ke kampani „One Billion Acts of Peace“ a zavázalo se k jedné miliardě akcí pro mír. Tato událost demonstrovala obrovskou sílu kolektivního úsilí směřujícího k odzbrojení a míru.

Objevte podobné články

Proč se slaví tento den?

Mezinárodní týden za odzbrojení je událost, která se zaměřuje na podporu snah o snížení zbrojení a výzbroje a na vybudování míru mezi národy.

Během tohoto týdne se obvykle pořádají různé akce, kampaně a diskuse, které mají za cíl zvýšit povědomí o důsledcích zbrojení a propagovat alternativní způsoby řešení konfliktů.

Který den se slaví?

Rok24. října
2023úterý
2024čtvrtek
2025pátek
2026sobota
2027neděle
2028úterý
2029středa
2030čtvrtek
2031pátek
2032neděle

Akce konané na den bez zbraní

 • Diskusní panely a konference: Pořádají se diskusní panely a konference, které se zaměřují na témata legislativy o zbraních a mírová řešení konfliktů. Zde se mohou odborníci, aktivisté a veřejnost setkávat, vyměňovat si názory a hledat společné strategie k dosažení mírové společnosti bez zbraní.
 • Vzdělávací programy: Na týden bez zbraní se organizují vzdělávací programy, které mají za cíl poskytnout informace o důsledcích zneužívání zbraní a podpořit vytváření kultury míru a nenásilí. Tyto programy mohou zahrnovat workshopy, přednášky a interaktivní aktivity pro mládež i dospělé.
 • Kampaně a petice: Den bez zbraní může být využit k organizaci kampaní a petičních akcí, které podporují přijetí přísnějších zákonů o zbraních, vzdělávání o zodpovědnosti s ohledem na zbraně a omezování dostupnosti nebezpečných zbraní.
 • Mírové pochody a demonstrace: Lidé se mohou zapojit do mírových pochodů a demonstrací, které mají za cíl vyjádřit odpor vůči násilí a podpořit odzbrojení. Tyto pochody a demonstrace mohou probíhat v různých městech a mohou se konat ve spolupráci s místními nevládními organizacemi, aktivisty a mírovými skupinami.
 • Umělecké akce: Tento týden může být příležitostí pro umělce, kteří se mohou vyjádřit skrze svá díla a umělecké výstupy. To může zahrnovat vystoupení, instalace, malbu, fotografii nebo další formy umění, které se zaměřují na mír, odzbrojení a vyhledávání alternativních řešení konfliktů.
Statistické údaje o počtu zavražděných lidí v USA střelnou zbraní.
Zdroj: bbc.com

Organizace, které se starají o bezpečnost a odzbrojení

 • Mezinárodní kampaně za zákaz jaderných zbraní: ICAN je mezinárodní koalice nevládních organizací, která se zasazuje o úplný zákaz jaderných zbraní. ICAN sehrála klíčovou roli při vyjednávání a prosazování Smlouvy o zákazu jaderných zbraní, která byla přijata v roce 2017. ICAN pořádá různé aktivity a kampaně včetně Týdne za odzbrojení, aby upozornila na důležitost odzbrojení.
 • Amnesty International: Globální lidskoprávní organizace, která se zaměřuje na ochranu lidských práv a boj proti násilí a zneužívání. Organizace také aktivně pracuje na snižování zbrojení a prosazování mírových řešení konfliktů. Během Týdne za odzbrojení mohou pořádat akce, petice a kampaně související s odzbrojením.
 • Oxfam International: Mezinárodní humanitární organizace zaměřená na odstranění chudoby a nespravedlnosti. Organizace se také zabývá snižováním zbrojení a podporou mírových řešení konfliktů. Oxfam pořádá akce, diskuse a kampaně během Týdne za odzbrojení, aby upozornila na důsledky zbrojení na rozvojové země a podpořila odzbrojení.
 • Lékaři bez hranic: MSF je nezávislá humanitární organizace poskytující lékařskou pomoc v oblastech postižených konflikty a katastrofami. Organizace se také angažuje v otázkách zbrojení a odzbrojení. MSF během tohoto týdne pořádá přednášky, diskuse a prezentace o humanitárních dopadech zbrojení.
 • Mezinárodní mírový institut (International Peace Institute): IPI je nezávislá organizace zaměřená na výzkum, analýzy a podporu mírových řešení konfliktů. Institut se zaměřuje na diplomatické a politické iniciativy vedoucí k odzbrojení. Během Týdne za odzbrojení mohou pořádat konference, semináře a přednášky o odzbrojení a mírových procesech.

Často kladené otázky

Kdy si připomínáme Týden za odzbrojení?

Každý rok se tento týden slaví vždy od 24. října téměř po celém světě.

Proč je důležité mít tento významný týden?

Událost se zaměřuje na podporu snah o snížení zbraní ve válečném konfliktu a mírovém řešení. Zbraně mají ničivý dopad na civilní obyvatelstvo.

Jaké akce se konají v rámci tohoto týdne?

Pořádají se mírové pochody, semináře a zajímavé diskuze s odborníky na téma odzbrojení. Píší se petice, konají se koncerty a festivaly za mír.

Týden za odzbrojení je významnou událostí, která propojuje lidi, organizace a společenství po celém světě ve snaze dosáhnout míru a snížit zbrojení.

Tato iniciativa slouží jako platforma pro otevřenou diskusi, povzbuzuje kreativitu, umění a aktivismus, a přináší povědomí o důsledcích zbrojení pro společnost a pro životní prostředí.

Během Týdne bez zbraní se lidé spojují, aby vyjádřili svůj odpor vůči násilí a podpořili mírové a nenásilné řešení konfliktů.

Je to příležitost k posílení spolupráce mezi jednotlivci, organizacemi a státy směrem k odzbrojení a vytvoření světa, který klade důraz na spolupráci, bezpečnost a udržitelný mír.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)