Světový den zvýšení povědomí o autismu obléká modrou, boří mýty, předsudky a stereotypy

Každoročně je 2. duben věnován informačním kampaním o autismu.

Autismus je opředen mnoha mýty a předsudky. Tento den má za úkol je vyvracet.

Jak oslavit Světový den zvýšení povědomí o autismu, podpořit autisty a jejich blízké?

Odpovědi najdete v článku.

Základní fakta

Kdy se slaví2. dubna
Kde se slavíPo celém světě.
Datum vzniku2008
Důvod vznikuPředsudky vůči autismu.
Cíl dneInformovat veřejnost, podporovat autistickou komunitu.
Země vznikuVyhlášen OSN na návrh Kataru.
Oficiální stránkywww.autismspeaks.org

Historie vzniku dne

S návrhem zavést a slavit tento den přišli zástupci OSN z Kataru. Na jejich návrh Organizace spojených národů vyhlásila 2. duben jako Světový den zvýšení povědomí o autismu, jehož cílem je připomínat práva autistických jedinců na celém světě. Poprvé byl slaven v roce 2008.

Nejen tento den, ale celý duben bývá věnován zvyšování informovanosti a odstraňování stigmatu s autismem spojeného.

Nejen OSN, ale i jiné nevládní organizace věnují tento měsíc akcím, během kterých seznamují veřejnost s životem autistů a přibližují jejich každodenní boje s touto poruchou.

Na které dny vychází Světový den zvýšení povědomí o autismu v nadcházejících letech?

RokSvětový den zvýšení povědomí o autismu
2023neděle
2024pondělí
2025středa
2026čtvrtek
2027pátek
2028neděle
2029pondělí
2030úterý
2031středa
2032pátek
Na jaké dny vychází Světový den zvýšení povědomí o autismu? Prozradí tabulka.

Co je to autismus?

Co máme na mysli, mluvíme-li o autismu?

Odborníci ho popisují jako celoživotní neurologický stav, který se projevuje v raném dětství, bez ohledu na pohlaví, rasu nebo sociální původ.

Projevy u jednotlivých autistů se mohou lišit.

Lidi s poruchou autistického spektra ale obyčejně spojují problémy v komunikaci a sociální interakci. Mohou mít problémy s porozuměním emocím, a to jak vlastním, tak i jiných lidí.

Často se jim nedaří porozumět jinému úhlu pohledu. Nesrozumitelná pro ně může být neverbální komunikace, jakou je mimika a řeč těla.

Většinou je uklidňuje stereotyp a mohou mít specifické zájmy.

Autista zkrátka prožívá, myslí a chová se jinak než ostatní.

Všechny tyto problémy jim pak ztěžují navazovat a udržovat přátelské vztahy.

Organizace na podporu lidí s autismem uvádějí, že téměř dvě třetiny autistických dětí ve věku od 6 do 15 let byly šikanovány.

Ne náhodou přišel autismus ke svému názvu. Pochází z řeckého slova „autos“, což znamená „sám“.

Neexistuje však nic takového jako typický autista. Tato diagnóza spojuje lidi nadprůměrně inteligentní i mentálně postižené, uzavřené, klidné i aktivní. Někteří dokáží žít samostatně a jiné jejich porucha omezuje výrazněji.

Spektrum projevů autismu je velice pestré, což dalo záminku vzniku symbolu autismu – duhový symbol nekonečna.

Autismus - duhový symbol nekonečna
Zdroj fotografie: pixabay.com

Světová zdravotnická organizace rozlišuje pět typů autismu. Seznamte se blíže se třemi nejčastějšími.

Dětský autismus

Tento druh autismu – jak už název vypovídá – se projevuje již v raném dětství. Neznamená to však, že v dospělosti zmizí. Může být diagnostikován i u dospělého člověka, jen jeho projevy musí být patrné už dříve.

Výzkum ukazuje, že pokud je porucha včas odhalena, má to pozitivní vliv na pozdější život u lidí s autismem. U lidí s mírnějšími projevy se může stát, že nemoc nemusí být rozpoznaná až do dospělosti. Není výjimkou, někteří u sebe sami zpozorují některé projevy, a proto se až v dospělosti obrátí na lékaře.

Jak se pozná autistické dítě?

Mezi nejčastější projevy chování patří následující.

 • Od raného dětství málo reaguje na mluvu, ukazuje nebo napodobuje.
 • Později nezačíná říkat první slova, je málo vnímavý.
 • Nehraje si v kolektivu s ostatními dětmi, ale intenzivně se věnuje vlastním aktivitám.
 • Může být tvrdohlavé a ignorovat lidi.
 • Vyhýbá se očnímu kontaktu.
 • Soustředí se na určité hračky nebo jiné věci.
 • Má extrémní zájem o konkrétní témata.
 • Může přehnaně reagovat na určité zvuky nebo jiné podněty.
 • Má rádo rutinu, těžko se přizpůsobuje změnám.
 • Někdy má sklon k sebepoškozujícímu chování, jako je bouchání do hlavy nebo škrábání.

Stejně jako ostatní lidé i autisté jsou každý jiný a nemusí se u nich vyskytovat všechny projevy.

Nevychované děti? Ne!

Máte ve svém okolí rodinu s autistickým dítětem? Možná jste se setkali se situací, kdy autista reagoval pro vás nečekaně a kladli jste si otázku, jak se v takové situaci zachovat.

Pamatujte! Děti s autismem nejsou zlé ani nevychované, ale mají problém porozumět tomu, co se kolem nich odehrává, a tak jsou pro ně některé situace obtížné a nevědí, jak reagovat.

Atypický autismus

Pokud dítě vykazuje jen některé znaky, nebo se u něj začaly projevovat až později, mluvíme o atypickém autismu. Nejčastěji mají lidé s atypickém autismem lepší komunikativní dovednosti nebo nevyžadují tolik stereotyp.

Objevte podobné články

Aspergerův syndrom

Mezi lidmi je pravděpodobně nejznámějším druhem autismu Aspergerův syndrom. Možná jste o něm již slyšeli, viděli film nebo četli knihu, kde je hlavním hrdinou člověk s tímto druhem autismu.

Jde o lehčí formu autismu, která nemá negativní vliv na inteligenci dotyčného. Naopak, autisté s Aspergerovým syndromem jsou často nadprůměrně inteligentní. Nemívají na rozdíl od ostatních autistů problémy s učením. Mají schopnost se velice dobře soustředit a dávat důraz na detaily.

Nejčastěji mají lidé s Aspergerovým syndromem problémy v komunikaci s ostatními a nedokáží se vciťovat do druhých. Kvůli sklonům k egocentrismu se jim nedaří navazovat mezilidské vztahy.

Jak podpořit autistickou komunitu?

Světový den zvýšení povědomí o autismu si klade za cíl podporovat autistickou komunitu. Nemusíte však čekat na tento den nebo na měsíc duben, abyste lidi s autismem podpořili.

Začněte tím, že se seznámíte s tím, co autismus obnáší. Spousta autistů a jejich blízkých bezesporu ocení, budete-li se snažit vyvracet předsudky, kterých ve společnosti koluje i v současnosti více než dost.

Spousta autistických dětí a jejich rodičů si pravděpodobně zažila pohoršení či nepochopení. Pomozte jim tak, že budete vstřícní a projevíte porozumění. V případě, že máte děti, vychovávejte je k tomu, že jinakost mezi lidmi je zcela normální a může nás navzájem obohacovat.

Důležité je odhodit předsudky, být chápavý, laskavý a vychovávat k tomu samému i příští generace.

Předsudky a stereotypy

S autismem se i v dnešní době pojí spousta mýtů a předsudků. Které to jsou?

Jedním z nejčastějších je ten, že autismus je jen jakousi omluvou pro zlobivé či rozmazlené děti. Není to pravda. Autistické děti si neumí radit se svými emocemi, proto mohou reagovat nečekaně.

 • Autisté nemají smysl pro humor. Ani to nemusí být pravda. Stejně jako mezi ostatními se mezi nimi najdou „suchaři“ i lidé se smyslem pro legraci.
 • Autismus je třeba léčit. Na autismus neexistuje lék. Je důležité ale naučit se s ním pracovat a žít. Proto čím dříve se podaří poruchu autistického spektra odhalit, tím lépe.
 • Za vznik autistické poruchy může výchova v rodině. Autismus není důsledkem špatné výchovy. Co přesně autismus způsobuje, se neví, ale vlivů je pravděpodobně více.

Často kladené otázky

Jak se chovat k autistovi?

Zapomeňte na předsudek, že autisté nestojí o konverzaci a kontakt. Autisté se mezi sebou – stejně jako ostatní lidé – liší. Každému tedy vyhovuje jiný způsob komunikace. Odborníci radí nepřistupovat k autistovi – i přes odlišnosti – jako k někomu, kdo potřebuje speciální komunikaci. Teprve, když uvidíte, že takový styl komunikace nefunguje, změňte ho.

Jak si povídat s autistou?

Nevynucujte si oční kontakt, někteří lidé s autismem se mu vyhýbají. Neznepokojujte se tím. Nespoléhejte na neverbální komunikaci, raději svůj názor nebo informaci jednoznačně povězte. Buďte konkrétní a nemluvte mezi řádky. Buďte uvolnění, nechovejte se nadřazeně a respektujte, že váš společník má jiný způsob myšlení než vy.

Jak se slaví Světový den zvýšení povědomí o autismu

 • Modrá – barva klidu
 • Druhého dubna se lidé, kteří podporují autistickou komunitu, oblékají tradičně do modré. Kde se vzala tradice modré barvy? Modrá symbolizuje klid, který ve světě autisté tak postrádají. Vyjadřuje komunikaci a sebevyjádření – jednu z oblastí, ve které mají lidé s poruchou autistického spektra největší potíže.
 • Sdílejte a informujte
 • Během dubna – měsíce povědomí o autismu – se obvykle na internetu a sociálních sítí objevuje spousta článků a informací. Přečtěte si je, sdílejte dál, mluvte o nich se svými známými i rodinou.
 • Chcete-li být v pomoci aktivnější, oslovte některou z organizací, podporujících osoby s poruchami autistického spektra. Určitě vám poradí, jakým způsobem se do pomoci zapojit.
 • Přečtěte si knihu nebo zhlédněte film
 • Chcete-li se více seznámit s problematikou autismu, mohou vám k tomu pomoci i filmy nebo knihy. Ve spoustě z nich se vyskytují autističtí hrdinové. Někteří lidé s autismem jsou dokonce autory knih.

Autismus ve filmu a literatuře

Temple Grandin

Film z roku 2010 byl natočen na motivy skutečných událostí. Jeho hrdinkou je americká chovatelka a ochránkyně zvířat Temple Grandinová, které byl diagnostikován autismus.

Temple se zasadila o humánnější zacházení se zvířaty na jatkách.

Kromě tohoto životopisného filmu si můžete přečíst knihy, jichž je hlavní hrdinka autorkou a v nichž se snaží bojovat s předsudky proti autismu: Mozek autisty, Jak to vidím já a Jiní… ne horší.

Po Tomášovi

Britský film podle skutečných událostí z roku 2006 popisuje příběh šestiletého těžce autistického chlapce a jeho rodiny, jimž změnil život zlatý retrívr. Malý Kyle do svého světa nepustí nic kromě televizního seriálu Mašinky Tomáše. Díky zlatému retrívovi a neuvěřitelné snaze rodičů poznává chlapec emoce a mezilidské vztahy.

Miracle Run

Miracle Run je příběh o matce, jíž se změní život po tom, co zjistí, že oba její synové jsou autisté. Díky jejímu odhodlání oba chlapci dokáží studovat na běžné škole. Přesto, že se jim někteří spolužáci vysmívají, dokáží oba chlapci najít oblast, ve které se uplatní. Film byl natočen na motivy skutečných událostí v roce 2004.

Autor článku
Michaela Narecki

Jsem vystudovaná učitelka cizích jazyků. Již několik let žiji na vesnici v Polsku, kde si plním dětský sen o vlastním mini hospodářství. Ráda a pravidelně navštěvuji rodné Čechy, především milované České Švýcarsko.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)