Spravedlnost oslavována jako světový den. Jaká je historie a hlavní význam tohoto důležitého dne?

20. února se každoročně slaví Světový den sociální spravedlnosti.

Připomíná důležitost sociální a ekonomické spravedlnosti ve všech zemích.

Zjistěte, jak můžete podpořit spravedlnost ve vaší komunitě a ve světě!

Důvod vzniku Světového dne sociální spravedlnosti

Svět je zaplaven problémy!

Milióny lidí nemohou žít spravedlivý a spokojený život.

Mnoho světové populace, ne vlastní vinou, je zbaveno základních zařízení, jako jsou domovy, práce, zdravotní péče, vzdělání a výživa.

Světový den sociální spravedlnosti si klade nemalé cíle.

Základní fakta

Kdy se slaví20. února
Datum vzniku2007
Cíl dnepovědomí o sociální nespravedlnosti
vytvoření sociální integrované společnosti
pokrok v sociálním rozvoji
Původ dneSvětový summit o sociálním rozvoji

Hlavní cíle oslav sociální spravedlnosti

 1. zvýšit povědomí o sociální nespravedlnosti
 2. vymýtit diskriminaci pohlaví
 3. zaměřit se na fyzickou diskriminaci
 4. vymýtit negramotnost
 5. nedat prostor náboženské diskriminaci
 6. vytvořit sociálně integrovanou společnost

Pojďme vytvořit spravedlivý svět, kde je sociální spravedlnost normou.

Fakta o nerovnostech v pracovních podmínkách

 • Růst zaměstnanosti od roku 2008 činil v průměru pouze 0,1 % ročně, ve srovnání s 0,9 % mezi lety 2000 a 2007
 • Více než 60 procent všech pracovníků nemá žádnou pracovní smlouvu
 • Méně než 45 procent mzdových pracovníků je zaměstnáno na plný úvazek na dobu neurčitou. Tento podíl dále klesá
 • Do roku 2019 bylo bez práce více než 212 milionů lidí, oproti 201 milionům v předchozích letech
 • Do roku 2030 je třeba vytvořit 600 milionů nových pracovních míst, jen abychom udrželi krok s růstem populace v produktivním věku
Žena na protestu drží ceduli s nápisem stejná práva
zdroj: pexels.com

Historie Světového dne sociální spravedlnosti: Jak to celé začalo?

Svět čelí závažným problémům!

 • vážné finanční krize
 • vysoká míra nezaměstnanosti
 • chudoba
 • vyloučení ze společnosti
 • diskriminace
 • nedostatečný přístup k zařízením

V roce 1995 se v dánské Kodani konal Světový summit o sociálním rozvoji.

Výsledkem byla Kodaňská deklarace a akční program.

Více než 100 politických vůdců se zavázalo zmírnit chudobu, usilovat o plnou zaměstnanost a vytvořit stabilní, bezpečné a spravedlivé společnosti.

Rozhodli:

V centru rozvojových plánů musí stát lidé!

V roce 2005 v New Yorku členské státy OSN přezkoumaly Kodaňskou deklaraci.

Jaký to mělo výsledek?

Zavázali se k pokroku v sociálním rozvoji.

V roce 2007 Valné shromáždění OSN prohlásilo 20. února Světový den sociální spravedlnosti.

Organizace po celém světě vydávají prohlášení o důležitosti sociální spravedlnosti pro lidi. Připravují a předkládají plány na řešení problémů a prosazování sociální spravedlnosti.

Účastní se i nejrůznější odbory. Například Ruská Všeobecná konfederace odborových svazů vyhlásila dokonce společný slogan Sociální spravedlnost a důstojný život pro všechny!

Rok20. března
2023pondělí
2024úterý
2025čtvrtek
2026pátek
2027sobota
2028neděle
2029úterý
2030středa
2031čtvrtek
2032pátek
Na který den vychází oslavy Světového dne sociální spravedlnosti.

Jaké téma nese tento sociální den?

Každoročně má Světový den sociální spravedlnosti jiné téma, na které se upíná pozornost. Zajímá vás, jaká témata se objevila v minulých letech?

Zde je stručný přehled:

 • 2022: Výzva po sociální spravedlnosti v digitální ekonomice
 • 2021: Dosažení sociální spravedlnosti v době krize
 • 2020: Uzavření propasti nerovností k dosažení sociální spravedlnosti
 • 2019: Pokud chcete mír a rozvoj, pracujte pro sociální spravedlnost
 • 2017: Předcházení konfliktům a udržení míru prostřednictvím slušné práce
 • 2016: Spravedlivý přechod – udržitelná budoucnost pro všechny
 • 2015: Rok udržitelného rozvoje: Podpora prosperity při ochraně planety
 • 2014: Pro podporu sociální spravedlnosti, zajistit rovné příležitosti pro všechny
 • 2013: Vymýcení chudoby, plná zaměstnanost a slušná práce pro všechny
 • 2012: Slušná práce pro všechny ženy a muže
 • 2011: Globalizace a její dopad na svět práce: Příležitosti a výzvy pro dosažení sociální spravedlnosti
 • 2010: Role sociálních partnerů při prosazování sociální spravedlnosti

Objevte podobné články

Přehled forem nerovností, kterým v dnešním světě čelíme

Základní přehled jsme si již uvedli v začátku článku.

Teď se podíváme více do hloubky:

Finanční krize

Svět čelí finanční krizi. Jak ji můžeme přečkat s úsměvem?

Sledujte svůj měsíční rozpočet. Mít měsíční rozpočet pod kontrolou je zásadní pro finanční zdraví.

Prohlédněte si své účty, abyste zjistili, kde můžete utrácet peníze.

Udělejte si prioritu splatit dluh na kreditní kartě a hledejte karty s nízkými úrokovými sazbami.

Buďte o krok napřed. Pokud provedete údržbu domu včas, vyhnete se vyšším částkám, při již obsáhlejší rekonstrukci z důvodů zanedbání. To platí i u všeho. Dbejte na prevenci problémů.

Nezaměstnanost

Ztratili jste práci? Je důležité vědět, že v tom nejste sami. Nebojte se požádat o pomoc.

Dejte si čas na přizpůsobení. Truchlení nad ztrátou zaměstnání a přizpůsobení se nezaměstnanosti může nějakou dobu trvat.

Pište o svých pocitech a přijměte realitu.

Přemýšlejte o ztrátě zaměstnání jako o možnosti postoupit vpřed. Udělejte krok do neznáma.

Využijte možnost změny zaměstnání jako cestu za prací, po které jste vždy toužili.

 • Věděli jste, že:

Více než 60 procent světové zaměstnané populace, si vydělává na živobytí v neformální ekonomice!

Neformální pracovníci postrádají jakoukoliv formu sociální ochrany a zaměstnaneckých výhod.

Je u nich 2x vyšší pravděpodobnost, že budou chudí, ve srovnání s formálními pracovníky.

Většina lidí vstupuje do neformální ekonomiky z důvodů nedostatku příležitostí.

Chudoba

Je zajímavé:

Nejčastěji uváděním bodem pro snížení světové chudoby je vzdělání!

Světová organizace UNESCO se domnívá, že pokud by všichni studenti v zemích s nízkými příjmy měli jen základní dovednosti čtení a psaní, odhadem by 171 milionů lidí mohlo uniknout extrémní chudobě

Pokud by všichni dospělí dokončili středoškolské vzdělání, mohli bychom snížit celosvětovou míru chudoby o více než polovinu.

Vzdělávání rozvíjí dovednosti a schopnosti, napravuje některé nerovnováhy a snižuje riziko i zranitelnost.

Graf světové chudoby
zdroj: donaitkin.com

Diskriminace

Diskriminace je nespravedlivé nebo škodlivé zacházení s lidmi a skupinami na základě charakteristik, jako je rasa, pohlaví, věk nebo sexuální orientace.

Jak předcházet diskriminaci?

 1. Respektujte kulturní a rasové rozdíly na pracovišti
 2. Uvědomujte si, že všichni jsme lidé z masa a kostí
 3. Buďte profesionální v chování a řeči
 4. Odmítněte zahájit, účastnit se nebo tolerovat diskriminaci a obtěžování
 5. Vyhněte se rasově založenému nebo kulturně urážlivému humoru nebo žertům

Inspirace ke dni plného spravedlnosti

Citáty, které pomohou prožít oslavy Světového dne sociální spravedlnosti.

Chcete vědět, jak je hravě využít při oslavách? Čtěte dál.

 • Nikdy nestačí být jen soucitný. Abyste zajistili spravedlnost, musíte udělat krok, musíte jednat.
 • Spravedlnost zažívá smrt, když se lži znovu a znovu předkládají jako pravda.
 • Když se bere v úvahu pravda a spravedlnost, lidé by neměli být diskriminováni. Spravedlnost je jedna pro všechny.
 • Nespravedlnost kdekoli, je obrovskou hrozbou pro spravedlnost všude.
 • Pomozte spravedlnosti zvítězit.
 • Nejběžnějším způsobem, jak lidé mají tendenci ztrácet svou moc a stát se obětí, je pocit, že žádnou nemají.
 • Nikdo není skutečně svobodný, dokud nejsou svobodní všichni.
 • Být svobodný neznamená pouze odhodit své řetězy, ale žít způsobem, který respektuje a posiluje svobodu druhých.

Aktivity na podporu sociální spravedlnosti

Jak se i vy můžete zapojit do Světového dne sociální spravedlnosti?

Máte několik jednoduchých možností:

Prozkoumejte konkrétní problémy a organizace, které vás zajímají a připojte se k nim. Můžete jako dobrovolník, dárce či se nechat zaměstnat.

Napište dopis, zavolejte anebo podepište petici. Bojujte za spravedlnost. Cítíte někde bezpráví? Najděte cestu, jak situaci napravit. Převezměte otěže a nečekejte, až to udělají druzí.

Vyzkoušejte vzdělávací projekt a zapojte své děti. Ať už se jedná o přednášku ohledně gramotnosti, chudoby, finanční prosperitě. Celou řadu inspirativních a vzdělávacích videí či podcastů najdete na youtube.

10 Money Rules for Financial Success

Jak se snadno zapojit do dne o spravedlnosti?

Vytiskněte si inspirativní věty a pověste na nástěnku.

Předejte pár citátů o sociální spravedlnosti v obálce vašim blízkým.

Vytvořte plakáty podporující spravedlnost a pravdu. Rozvěste je v oblasti vaší komunity.

Zaveďte diskusi na téma dne sociální spravedlnosti. Citáty uvedené v článku výše vám mohou pomoci.

Často kladené otázky

Kdy se světový den sociální spravedlnosti slaví?

Světový den sociální spravedlnosti se slaví každý rok 20. února po celém světě.

Co představuje světový den sociální spravedlnosti?

Připomíná všem lidem důležitost sociální a ekonomické spravedlnosti pro všechny.

Jaké jsou hlavní cíle a poselství světového dne sociální spravedlnosti?

Hlavním cílem Světového dne sociální spravedlnosti je přinést povědomí o problematice nerovnosti mezi lidmi. Je to příležitost pro jednotlivce a organizace, aby se zapojili do aktivit a kampaní, které pomáhají podporovat sociální rovnost a důstojnost pro všechny lidi.

Připojte se ke Světovému dni sociální spravedlnosti

Spravedlnost je důležitou součástí fungujícího světa! Bez ní čelíme velkým světovým problémům a spokojenost nám uniká mezi prsty.

Proto každý den udělejme malý krok k pravdě a spravedlnosti.

Buďme laskaví a shovívaví. Přijímejme se bez rozdílů věku, pohlaví a rasy.

Pomáhejme si na cestě životem a podávejme lidem pomocnou ruku tam, kde je potřeba.

Právě laskavost každého z nás může přinést vytoužený výsledek.

Když se proměníme my, musí zareagovat politický systém. Jakmile se promění politický systém, musí zareagovat funkčnost státu. Až se promění jeden stát… Šťastný den sociální spravedlnosti všem!

Autor článku
Šárka Kohoutová

Jsem autorka, která se zabývá významnými dny po celý rok. Zajímám se o jejich historii a kulturní dopad. Píšu o jejich významu pro lidi, rodiny a celou společnost. Vytvářím články, které pomohou čtenářům pochopit význam těchto dnů a jak je lze využít k rozvoji a posílení mezilidských vztahů.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)