Mezinárodní den boje proti fašismu a antisemitismu aneb historické milníky a budoucí hrozby

Mezinárodní den boje proti fašismu a antisemitismu byl zvolen kvůli historickému významu tohoto data, kdy 9. listopadu 1938 proběhla tzv. Křišťálová noc.

Víte co se stalo na Křišťálovou noc?

Fašismus představuje hrozbu i v dnešní době, víte jaké jsou moderní techniky pro boj s ním?

Základní fakta

Kdy se slaví9. listopadu
Kde se slavíTéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníEvropská unie
Stát založeníEvropa
Datum založení2005
Důvod založeníZvyšování povědomí o krutosti fašismu a špatnosti antisemitismu

Historie dne věnovanému boji proti antisemitismu a fašismu

Mezinárodní den boje proti fašismu a antisemitismu byl založen v roce 2005 Evropskou unií. Tento den se slaví každý rok 9. listopadu, který byl zvolen kvůli historické události, tzv. Křišťálové noci, která se odehrála 9. listopadu 1938 v nacistickém Německu a Rakousku.

nejkrutější akce druhé světové války byla Křišťálová noc
Zdroj: istockphoto.com

Křišťálová noc aneb nejkrutější noc druhé světové války

Křišťálová noc byla jedním z nejvýraznějších projevů antisemitismu v dějinách a stala se symbolem hrůz holokaustu a nacismu.

Odehrála se v noci z 9. na 10. listopadu 1938 v nacistickém Německu, Rakousku a Sudetech. Během této noci byly zničeny a vyrabovány téměř všechny synagogy, židovské obchody a podniky.

Hlavní příčinou Křišťálové noci bylo nacistické Německo a jeho snaha o zničení židovského obyvatelstva.

V roce 1938 byli Židé v Německu pod neustálým tlakem a perzekucí nacistického režimu, včetně diskriminačních zákonů a deportací do ghett. V srpnu 1938 byla navíc uzavřena dohoda mezi Německem a Rakouskem, která umožnila Německu anektovat Rakousko.

Následkem Křišťálové noci bylo uvěznění a deportace mnoha Židů do koncentračních táborů a začátek systematického vyhlazování Židů, tzv. holokaustu.

Toto násilí v Křišťálové noci bylo také jedním z impulzů pro zvýšení počtu Židů, kteří hledali útočiště v jiných zemích, což mělo dopad na celosvětovou migraci Židů.

Židovský pomník v Berlíně, zvaný také Památník holocaustu
Zdroj: istockphoto.com

Zajímavostí o dni proti fašismu a antisemitismu

 • Kromě Evropy se den proti fašismu a antisemitismu připomíná i v jiných zemích, například v Kanadě, kde je tento den znám jako Den boje proti antisemitismu a rasismu.
 • Jedním z nejvýznamnějších cílů dne proti fašismu a antisemitismu je připomenout oběti holokaustu a jejich tragické osudy, aby se podobné hrůzy nikdy neopakovaly.
 • Význam tohoto dne je v současné době stále aktuální, protože se stále vyskytují případy extrémismu, nesnášenlivosti a diskriminace v různých částech světa.
 • Antisemitismus má kořeny v historii a nachází se v mnoha zemích a kulturách. V Íránu je antisemitismus stále velmi rozšířený.
 • Fašismus a antisemitismus má bohužel stále vliv v některých společnostech a politických hnutích v současné době. V některých zemích jsou známky návratu k fašistickým a antisemitským myšlenkám a akcím.

Který den se připomíná?

Rok9. listopadu
2023čtvrtek
2024sobota
2025neděle
2026pondělí
2027úterý
2028čtvrtek
2029pátek
2030sobota
2031neděle
2032úterý

Proč si připomínáme boj proti totalitním režimům?

Cílem Světového dne proti fašismu je připomenout význam boje proti extremismu, nesnášenlivosti a diskriminaci, a podporovat rovnost, respekt a toleranci všech lidí bez ohledu na jejich původ, náboženství, rasu či jiné faktory.

Tento den připomíná také oběti holocaustu, které byly zavražděny během druhé světové války v důsledku nacistické ideologie a antisemitismu.

Zde jsou některé z nejdůležitějších bodů, proč si připomínáme boj proti totalitním režimům:

 • Ohrožení demokracie
 • Porušování lidských práv
 • Zločiny proti lidskosti
 • Obrovské ztráty na životech
 • Udržení paměti
Koncentrační tábor v Osvětimi
Zdroj: istockphoto.com

Objevte podobné články

Akce konané na podporu židů a odsouzení fašismu

Důležitost zapojení veřejnosti do akcí je klíčová, protože akce ukazují, že nenávist a diskriminace jsou nepřijatelné a že se musíme aktivně podílet na ochraně lidských práv a hodnot.

 • Manifestace a pochody: na celém světě se konají manifestace a pochody na podporu židů a odsouzení fašismu. Tyto akce často obsahují projevy a vystoupení, které zdůrazňují potřebu tolerance a respektu vůči menšinám.
 • Kulturní akce: mnoho kulturních akcí, jako jsou koncerty, divadelní představení a výstavy, se konají na podporu židů. Tyto akce mohou také poskytnout platformu pro vzdělávání a osvětu o holokaustu a jiných genocidách.
 • Diskuze a přednášky: konají se na univerzitách, v knihovnách a dalších místech, aby se lidé mohli dozvědět něco víc o historii a současnosti antisemitismu a fašismu. Tyto akce také podporují otevřenou debatu a výměnu názorů o těchto důležitých tématech.
 • Charitativní akce: mnoho charitativních organizací se zaměřuje na podporu židů.. Tyto organizace poskytují pomoc lidem, kteří byli postiženi nenávistí a podporují vzdělávání a prevenci.
 • Vzdělávání a osvěta: jsou klíčové pro prevenci antisemitismu a fašismu. Proto se organizují různé programy a projekty, které mají za cíl zvýšit povědomí o tématu a poskytnout lidem nástroje k boji proti těmto jevům.

Organizace, které se starají o potlačení fašismu

 • Amnesty International – organizace, která bojuje proti porušování lidských práv a podporuje právo na svobodu projevu, náboženskou svobodu a rovnost.
 • ADL (Anti-Defamation League) – organizace, která se snaží omezit a potlačit nenávistné projevy, antisemitismus a diskriminaci.
 • OSA (Open Society Foundations) – podporuje demokracii, svobodu projevu a lidská práva a bojuje proti extremismu.
 • HOPE not hate – britská organizace, která se snaží omezit a potlačit extremismus a rasismus.
 • Human Rights Watch – sleduje a dokumentuje porušování lidských práv po celém světě a bojuje proti násilí a diskriminaci.
 • Searchlight – britská organizace, která se specializuje na boj proti fašismu a rasismu.
 • Simon Wiesenthal Center – snaží se potlačit nenávist a antisemitismus a poskytuje vzdělávací programy, které pomáhají vybudovat toleranci a porozumění.
 • Southern Poverty Law Center – organizace, která sleduje a dokumentuje extrémistické skupiny a bojuje proti rasismu a násilí v USA.
Názor lidí, zda si myslí, že v posledních letech roste pozitivní vztah k fašismu.
Zdroj: statista.com

Fašismus a jeho charakteristické znaky

Fašismus je politický a ideologický směr, který vznikl v Itálii v první polovině 20. století. Jeho hlavní myšlenkou je autoritářství a nacionalismus, spjatý s vůdčí osobností.

Fašismus klade důraz na silný stát a potlačení individuálních práv a svobod ve prospěch kolektivního zájmu.

Mezi charakteristické prvky fašistické ideologie patří militarismus, rasismus, antisemitismus a ztotožňování se s konzervativními hodnotami.

Fašismus v historii vedl k válečným konfliktům a hrubým porušováním lidských práv. Po druhé světové válce byl fašismus většinou potlačen a je v mnoha zemích zakázán.

Antisemitismus a jeho pohled na svět

Antisemitismus je ideologie nebo postoj, který se zaměřuje proti židům a židovskému národu.

Může se projevovat ve formě diskriminace, nenávisti, násilí, perzekuce a genocidy.

Antisemitismus má kořeny v různých kulturách a dobách, ale nejvíce se projevil během holokaustu, kdy bylo vyvražděno kolem 6 milionů Židů. Systematicky vyvražděny nacistickým režimem a jeho spojenci.

Antisemitismus je dnes považován za vážný problém, který zasahuje mnoho zemí, a snaží se proti němu bojovat mnoho organizací zabývajících se lidskými právy a podporou tolerance a porozumění.

Často kladené otázky

Kdy si připomínáme den boje proti fašismu a antisemitismu?

Každý rok si ho připomínáme 9. listopadu.

Proč byl vybrán datum 9.11.?

Kvůli jednomu z nejhorších projevů agresivity fašismu – Křišťálová noc. Tuto noc byly vyrabovány synagogy a židovské obchody v Německu, Rakousku a Sudetech.

Proč je důležité připomínat si hrůzy fašismu?

Protože fašistický režim byl jedním z nejhorších totalitních režimů a měl na svědomí miliony mrtvých, je potřeba poučit se z chyb a nedopustit, aby se do moderního světa vrátil krutý režim.

Mezinárodní den boje proti fašismu a antisemitismu připomíná nebezpečí, které přinášejí totalitní režimy a extremismus. Je důležité si uvědomit tragické důsledky, které fašismus a antisemitismus přinesly v minulosti, a dávat pozor na jejich projevy v současnosti.

Tento den je příležitostí k vyjádření solidarity s židovskou komunitou a k odmítnutí jakékoli formy rasismu a nesnášenlivosti.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)