Mezinárodní den čistého ovzduší bojuje za každého z nás. Ovzduší, které dýcháme, ovlivňuje každou buňku našeho těla

Mezinárodní den čistého ovzduší bojuje za celou planetu. Znečištěné ovzduší je vážný problém, který ovlivňuje zdraví lidí, zvířat a přírodního prostředí.

Víte, kde je vzduch nejvíce znečištěný?

Základní fakta

Kdy se slaví7. září
Kde se slavícelý svět
Stát vznikuUSA
Kdo se podílel na vznikuOSN
Datum vzniku2019
Důvod vznikuUpozornění na problém znečištěného ovzduší

Historie dne věnovanému čistému ovzduší

Den pro čisté ovzduší (International Day of Clean Air) se slaví každoročně 7. září. Tento den byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů v roce 2019 s cílem upozornit na problém znečištění ovzduší a podpořit snahy o zlepšení kvality vzduchu po celém světě.

Celosvětové úsilí o ochranu čistého ovzduší začalo v 60. letech 20. století. V té době se začalo zdůrazňovat význam kvality ovzduší pro lidské zdraví a životní prostředí. V roce 1970 byl v USA zaveden zákon o čistém ovzduší, který stanovil limity pro emise znečišťujících látek a vytvořil Federální agenturu pro ochranu životního prostředí (EPA), aby dohlížela na dodržování těchto limitů.

1972 byl rok ve kterém se ve Stockholmu uspořádala první konference OSN o životním prostředí, která se zaměřila na ochranu ovzduší, vody a půdy. Od té doby se mnoho zemí zapojilo do úsilí o ochranu čistého ovzduší, vytvořilo se mnoho mezinárodních dohod a konvencí, jako je Dohoda OSN o změně klimatu (UNFCCC) a Vídeňská úmluva o ochraně ozonové vrstvy.

Dnes je ochrana čistého ovzduší prioritou mnoha zemí a organizací a existuje mnoho iniciativ a programů.

Organizace se snaží snížit emise znečišťujících látek a zlepšit kvalitu ovzduší.

TOP 5 zajímavostí o Světovém dni čistého ovzduší

Boj za čisté ovzduší je pro mnohé organizace prioritou, pojďme se podívat na to, jaké informace nám tento den nabízí:

 1. První Světový den čistého ovzduší byl vyhlášen v roce 1977 v rámci Světové zdravotnické organizace, ale později byl nahrazen Světovým dnem životního prostředí. Mezinárodní den čistého ovzduší byl zaveden až v roce 2019.
 2. Kvalita ovzduší je velkým problémem po celém světě. Podle Světové zdravotnické organizace zemře každý rok více než 7 milionů lidí kvůli znečištěnému ovzduší.
 3. Některá města se snaží zlepšit kvalitu ovzduší pomocí neobvyklých opatření. Například město Bogota v Kolumbii zavedlo speciální den bez aut, kdy jsou všechna auta zakázána, aby se snížily emise z dopravy.
 4. Kvalita ovzduší ovlivňuje nejen lidské zdraví, ale také životní prostředí jako celek. Znečištěný ovzduší může způsobit například kyselé deště, které poškozují lesy a rostliny.
 5. Existují různé zdroje znečištění ovzduší, jako jsou průmysl, doprava, zemědělství a spalování fosilních paliv. Snížení emisí z těchto zdrojů může být klíčem ke zlepšení kvality ovzduší.
Čisté ovzduší je klíčové pro život
Zdroj: istockphoto.com

Proč se slaví den ovzduší?

Den pro čisté ovzduší (International Day of Clean Air) se slaví s cílem zvýšit povědomí o problému znečištění ovzduší a podpořit snahy o zlepšení kvality vzduchu po celém světě.

Organizace mají několik globálních cílů na podporu čistého ovzduší:

 • Zvýšit povědomí o problému znečištění ovzduší a jeho dopadu na zdraví a životní prostředí.
 • Podpořit spolupráci a koordinaci mezi vládami, organizacemi a jednotlivci na celosvětové úrovni s cílem snížit emise znečišťujících látek a zlepšit kvalitu ovzduší.
 • Podnítit inovativní řešení pro snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší.
 • Podpořit udržitelný rozvoj a zlepšení kvality života pro všechny.
 • Zvýšit povědomí o vztahu mezi změnami klimatu a kvalitou ovzduší a podpořit snahy o snižování emisí skleníkových plynů a ochranu klimatu.

Který den se slaví?

Rok7. září
2023čtvrtek
2024sobota
2025neděle
2026pondělí
2027úterý
2028čtvrtek
2029pátek
2030sobota
2031neděle
2032úterý

Objevte podobné články

Akce konané na den modré oblohy

Významný den čistého ovzduší se zaměřuje na zvýšení povědomí o tomto problému a podporuje akce, které mohou pomoci snížit znečištění ovzduší. Tyto akce mohou zahrnovat například omezení emisí z průmyslu a dopravy, podporu čistších zdrojů energie, zlepšení kvality paliv a podporu většího používání veřejné dopravy nebo jízdy na kole.

 • Kampaně na sociálních médiích s hashtagem #CleanAirNow nebo #BreatheLife.
 • Veřejné akce, jako jsou festivaly, koncerty a přednášky o kvalitě ovzduší.
 • Iniciativy pro podporu udržitelné mobility, jako jsou kampaně na podporu používání jízdních kol nebo veřejné dopravy.
 • Programy na snižování emisí znečišťujících látek v průmyslu a energetice.
 • Programy na monitorování kvality ovzduší a informování veřejnosti o aktuálních úrovních znečištění.
 • Kampaně na podporu cyklistiky, chůze nebo hromadné dopravy

Organizace, které se podílejí na dni za modrou oblohu

Mnoho organizací se podílejí na podpoře čistého ovzduší. Spolupracují dohromady a pořádají akce po celém světě. Součástí jsou zdravotnické, klimatické a vědecké organizace.

 • Světová zdravotnická organizace (WHO) – podporuje osvětu o negativním vlivu znečištění ovzduší na lidské zdraví a podporuje zlepšení kvality ovzduší po celém světě.
 • Program OSN pro životní prostředí (UNEP) – koordinuje celosvětovou kampaň „BreatheLife“, která má za cíl snížit znečištění ovzduší a zlepšit kvalitu ovzduší pro všechny.
 • Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) – monitoruje kvalitu ovzduší v Evropě a pomáhá vytvářet opatření na snížení znečištění ovzduší.
 • Mezinárodní energetická agentura (IEA) – podporuje přechod na udržitelné zdroje energie a vytváří strategie pro snížení emisí skleníkových plynů.
 • Národní vlády a místní orgány – přijímají opatření pro snižování znečištění ovzduší a zlepšování kvality ovzduší ve svých zemích a městech.
Světová statistika úmrtí na znečištěné ovzduší
Zdroj: ourworldindata.org

Čisté ovzduší a statistické údaje

Znečištěný vzduch může způsobit řadu zdravotních problémů, jako jsou dýchací potíže, srdeční choroby a rakovina. Kromě toho znečištění ovzduší také ovlivňuje rostliny, zvířata a ekosystémy.

 • Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) by měla být většina nových elektráren s nízkými emisemi CO2 postavena do roku 2024, aby se dosáhlo cíle uhlíkové neutrality do roku 2050.
 • Podle Světové banky žije 90% světové populace v oblastech s nezdravou úrovní znečištění ovzduší.
 • Podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) bylo v roce 2019 znečištění ovzduší příčinou předčasných úmrtí asi 417 000 lidí v Evropě.
 • V roce 2020 bylo kvůli covid-19 pandemii zavedeno omezení mobility a produkce, což vedlo k dočasnému vylepšení kvality ovzduší na mnoha místech po celém světě.
 • Podle WHO je největším zdravotním rizikem znečištění ovzduší inhalace částic PM2,5, to jsou malé částice pevných látek a kapalin, které mohou proniknout do plic a způsobit zdravotní problémy.
 • Podle Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje (IRENA) bylo v roce 2019 asi 72% nových výrobních kapacit elektřiny z obnovitelných zdrojů.
 • Podle WHO způsobuje znečištění ovzduší každoročně v Číně asi 1,6 milionu předčasných úmrtí.
 • Podle Úřadu pro metropolitní plánování v Tokiu se v roce 2020 díky omezení dopravy a turistů zlepšila kvalita ovzduší v Tokiu, když se počet dní s dobrým a velmi dobrým ovzduším zvýšil o 22 a 38 dní oproti roku 2019.
 • Podle Světového fondu na ochranu přírody (WWF) se emise skleníkových plynů z dopravy v posledních 20 letech zvýšily o více než 80%, přičemž tato zvýšená emise má zásadní dopad na klimatické změny.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Mezinárodní den čistého ovzduší?

Každý rok 7. září

Proč je důležité mít čisté ovzduší?

Ovzduší je klíčové pro zdraví člověka, živočichů a správný růst rostlin. Znečištěné ovzduší způsobuje nemoci a může zabíjet.

Jaké akce se konají na významný den za čisté ovzduší?

Jsou to především informační kampaně, besedy a diskuze. Pořádají se také dny bez aut nebo kampaně na podporu cyklistů, jízdy v MHD a chůze.

Mezinárodní den čistého ovzduší nám připomíná, že ochrana životního prostředí a zdraví je záležitostí celého světa a každý z nás může přispět ke zlepšení kvality ovzduší svými vlastními akcemi a rozhodnutími.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)