Mezinárodní den gramotnosti upozorňuje na důležitost vzdělávání pro rozvoj nejen jednotlivců

Vzdělání a gramotnost jsou základními pilíři rozvoje společnosti a každý jednotlivec by měl mít možnost získat tyto dovednosti, aby mohl uspět v životě a přispět k rozvoji svého okolí, o to vše se snaží Mezinárodní den gramotnosti.

Jak gramotnost ovlivňuje společnost a hospodářský růst?

Chtějí organizace a vlády podporovat gramotnost a vzdělávání?

Základní fakta

Kdy se slaví8. září
Kde se slavítéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníUNESCO
Stát vznikuFrancie
Datum vzniku1965
Důvod vznikuzvýšení povědomí o důležitosti gramotnosti

Historie dne věnovanému gramotnosti

Den gramotnosti byl vyhlášen v roce 1965 organizací UNESCO a každý rok má jiné téma, které se zaměřuje na určitou oblast gramotnosti. Některá z témat z minulých let zahrnovala například gramotnost ve věku digitalizace, gramotnost pro udržitelný rozvoj a gramotnost pro zaměstnanost.

Den věnovaný gramotnosti je důležitý pro veřejnost
Zdroj: istockphoto.com

Kdy se začala řešit gramotnost?

Řešení gramotnosti je proces, který se datuje až do dávných časů, kdy se lidé začali učit číst a psát. Nicméně, pokud se podíváme na moderní vzdělávací systémy, většina z nich začala řešit gramotnost v průběhu 18. a 19. století.

V Evropě se v té době rozšířil myšlenkový proud nazvaný osvícenství, který prosazoval, že vzdělání by mělo být dostupné pro všechny lidi, nikoli pouze pro elitu. To vedlo k založení škol pro veřejnost a zavedení povinné školní docházky.

V USA začaly státní orgány aktivně podporovat vzdělání a gramotnost na konci 19. století. V roce 1870 byla zavedena první povinná školní docházka v Massachusetts a v průběhu 20. století byla většina států v USA následována.

V současné době je gramotnost prioritou pro mnoho zemí po celém světě.

UNESCO se snaží podporovat základní vzdělání a gramotnost jako součást svého globálního programu pro rozvoj vzdělávání.

TOP 5 zajímavostí o světovém dni gramotnosti

Den věnovaný vzdělávání a gramotnosti otevírá mnoho důležitých témat naší společnosti.

Přinášíme TOP 5 zajímavostí:

 • Světový den gramotnosti připomíná nejen nutnost zlepšení čtenářských a psacích schopností, ale také schopnost kritického myšlení a úspěšného zapojení do společnosti
 • Gramotnost se stává stále důležitější v digitálním věku. Lidé, kteří neumí používat počítače a internet, jsou vyloučeni z mnoha pracovních příležitostí a dalších oblastí společenského života.
 • Existují různé formy gramotnosti, jako je finanční gramotnost, mediální gramotnost, environmentální gramotnost, zdravotní gramotnost a další. Všechny tyto formy jsou důležité pro úspěšné fungování jednotlivců a společností.
 • Podle Organizace spojených národů (OSN) je gramotnost lidským právem. Všechny země by měly usilovat o zajištění toho, aby všichni lidé měli přístup ke vzdělání a zlepšili svou gramotnost.
 • V Indii má pouze 66 % dospělých plnou gramotnost, ale u nejchudších obyvatelstva toto číslo klesá na 43 %.

Mezinárodní stránka UNESCO se věnuje dalším statistickým údajům, můžete si na jejich webových stránkách také stáhnout každoroční report.

Vzdělávání dětí a dospělých je klíčová pro společnost
Zdroj: istockphoto.com

Proč je nutné upozorňovat na důležitost čtení a psaní?

Cílem tohoto dne je podpořit a zlepšit gramotnost lidí všech věkových kategorií a zvýšit povědomí o tom, jak důležité je mít základní dovednosti v čtení, psaní a počítání.

K čemu je důležité vzdělání:

 • Čtení a psaní jsou klíčové pro vzdělávání a rozvoj jednotlivců i společností. Lidé, kteří umějí číst a psát, mají větší šanci na úspěšnou kariéru, výdělek a všeobecně lepší kvalitu života.
 • V digitálním věku se stává čtení a psaní ještě důležitější, protože jsou klíčové pro úspěšné zapojení do moderní společnosti. Lidé, kteří neumí pracovat s počítačem a internetem, jsou omezeni v možnostech získat informace, komunikovat s ostatními a najít si práci.
 • Čtení a psaní mají také pozitivní vliv na lidský mozek. Čtení pomáhá rozvíjet kognitivní schopnosti, jako jsou například paměť, koncentrace a kreativita, zatímco psaní pomáhá rozvíjet schopnost vyjadřovat myšlenky a řešit problémy.
 • V dnešní době jsou lidé vystaveni obrovskému množství informací a reklam, a proto je důležité umět kriticky číst a psát.

Lidé, kteří neumí kriticky posoudit informace a rozeznat pravdivé a nepravdivé zdroje, jsou náchylnější k manipulaci a šíření dezinformací.

Který den se slaví?

Rok8. září
2023pátek
2024neděle
2025pondělí
2026úterý
2027středa
2028pátek
2029sobota
2030neděle
2031pondělí
2032středa

Objevte podobné články

Akce konané na Mezinárodní den gramotnosti

V rámci tohoto dne se konají různé akce a aktivity, jako jsou semináře, workshopy, soutěže nebo přednášky, které mají za cíl podpořit gramotnost a vzdělávání.

 • Vzdělávací akce a kampaně – organizace pořádají vzdělávací akce a kampaně, které mají za cíl osvětlit důležitost gramotnosti a zlepšit gramotnost v místních komunitách.
 • Diskuse a debaty – konají se diskuse a debaty s odborníky na gramotnost a vzdělání, aby se diskutovalo o nejnovějších trendech a výzvách v oblasti gramotnosti a hledala se řešení.
 • Konference – konají se konference, na kterých se setkávají odborníci na gramotnost z celého světa a prezentují své nejnovější výzkumy a projekty zaměřené na zlepšení gramotnosti.
 • Vzdělávací programy pro dospělé – organizace pořádají vzdělávací programy pro dospělé, kteří chtějí zlepšit svou gramotnost a získat nové schopnosti pro práci a každodenní život.
 • Finanční podpora – vlády a mezinárodní organizace poskytují finanční podporu projektům a iniciativám zaměřeným na zlepšení gramotnosti v rozvojových zemích.
 • Výstavy a prezentace – pořádají se výstavy a prezentace vzdělávacích materiálů a technologií, které mohou pomoci zlepšit gramotnost a vzdělávání.
 • Oslovování médií – organizace využívají příležitosti k oslovování médií a propagaci významu gramotnosti a podpory vzdělávání.

Organizace, které se starají o vzdělávání lidí

Existuje mnoho organizací, které se starají o vzdělávání lidí a podporují rozvoj gramotnosti. Zde jsou některé z nich:

 • UNESCO (Organizace spojených národů pro vzdělávání, vědu a kulturu) – tato organizace se zaměřuje na zlepšení vzdělávacích příležitostí a podporu rozvoje gramotnosti ve všech částech světa.
 • Fond OSN pro děti – zaměřuje se na zlepšení vzdělávacích příležitostí pro děti a mladé lidi a podporu vzdělávání jako způsobu, jak překonat chudobu a nerovnost.
 • Světová banka – zaměřuje se na podporu hospodářského rozvoje a zlepšení životních podmínek v rozvojových zemích, včetně podpory vzdělání a rozvoje gramotnosti.
 • The Literacy Projectzlepšení gramotnosti a matematických dovedností dospělých, aby mohli lépe porozumět a úspěšněji fungovat v moderním světě.
 • Room to Read – tato organizace se zaměřuje na zlepšení gramotnosti a podporu vzdělávání pro děti v rozvojových zemích, zejména pro dívky, které často nemají přístup ke vzdělání.
 • Teach for All – podporuje kvalitní vzdělávání a vzdělávacích inovací ve více než 60 zemích světa.
 • The Global Partnership for Education – zaměřuje se na podporu rozvoje vzdělávacích systémů v rozvojových zemích prostřednictvím poskytování finanční podpory a technické pomoci.

Tyto organizace a mnoho dalších se snaží přinést změnu v oblasti vzdělávání a podpořit rozvoj gramotnosti a vzdělávacích příležitostí pro všechny lidi po celém světě.

Statistické údaje veřejnosti ve světě v roce 2016
Zdroj: publish.illinois.edu

Jak pomáhají a podporují vlády vzdělávání?

 • Finanční podpora: Vláda může poskytnout finanční prostředky na vzdělávání prostřednictvím dotací, grantů nebo stipendií. Tyto peníze mohou jít na financování škol a univerzit, ale také na podporu studentů, kteří potřebují finanční pomoc.
 • Regulace: regulace vzdělávání, aby zajistila kvalitu vzdělávání. To může zahrnovat stanovení standardů pro vzdělávací instituce, vytváření osnov a stanovení minimálních požadavků na vzdělávání.
 • Programy na zlepšení vzdělání: Vláda může vyvíjet programy, které mají za cíl zlepšit vzdělávání. Například může vytvořit programy pro zlepšení gramotnosti, podporu vzdělávání dospělých nebo podporu vzdělávání znevýhodněných skupin.
 • Podpora výzkumu a inovace: vláda podporuje výzkum a inovace v oblasti vzdělávání. To může zahrnovat financování výzkumu o nejlepších způsobech výuky, podporu nových technologií pro vzdělávání a podporu inovací v oblasti vzdělávání.

Co je to gramotnost?

Gramotnost je schopnost číst, psát a porozumět psanému textu. Je to důležitá dovednost pro každodenní život a úspěšnou kariéru. Vysoká míra gramotnosti je spojena s lepším zdravím, nižší mírou chudoby a většími možnostmi zaměstnání.

Na celosvětové úrovni však stále existuje mnoho lidí, kteří nejsou gramotní. Organizace jako UNESCO a UNICEF se snaží zlepšit vzdělávací příležitosti a podporovat rozvoj gramotnosti, zejména v rozvojových zemích.

Vzdělání a gramotnost jsou zásadními faktory pro rozvoj společnosti a zlepšení životních podmínek lidí.

Často kladené otázky

Kdy se slaví den věnovaný gramotnosti?

Každý rok 8. září se mezinárodní organizace věnují gramotnosti.

Jaké akce se konají na Mezinárodní den gramotnosti?

Po celém světě se konají vzdělávací akce, které nejenom zapojují děti, ale také dospělé a učí je číst a psát. Ve vyspělých zemí se den věnovaný gramotnosti podílí hlavně na vzdělání v oblasti informačních technologií.

Jaké druhy gramotnosti máme?

Existuje několik druhů gramotnosti: čtenářská, finanční, počítačová, matematická, funkční nebo technická. Základní je umět číst a psát.

Mezinárodní den gramotnosti je důležitým dnem, který připomíná, že gramotnost a vzdělání jsou základem pro rozvoj společnosti a zlepšení životních podmínek lidí. Zvyšování povědomí o důležitosti gramotnosti a podpora vzdělávání jsou klíčovými faktory pro zajištění rovných příležitostí pro všechny lidi bez ohledu na jejich původ, věk nebo pohlaví.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)