Mezinárodní den mládeže podporuje společenskou angažovanost a aktivitu mladých lidí ve společnosti

Oslavujte a povzbuzujte aktivity mladých lidí ve společnosti!

Den mládeže připomíná přínos a potřebu zapojení teenergerů do procesů rozhodování.

V čem se angažuje tato generace?

Jaké důvody vedou organizace ke slavení Světového dne mládeže?

Základní fakta

Kdy se slaví12. srpna
Kde se slavítéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníOSN
Datum vzniku1999
Důvod vznikuzlepšení vzdělávání, respektu a možností pro mladé lidi

Historie dne věnovanému mladým lidem

Mezinárodní den mládeže se slaví každoročně 12. srpna a byl zaveden Valným shromážděním OSN v roce 1999.

Historie dne pro teenargery sahá až do roku 1985, kdy se konala první Mezinárodní konference mládeže v portugalském Lisabonu.

Na této konferenci byla podepsána Portugalská charta pro mládež, která obsahovala zásady a cíle týkající se práv a potřeb mladých lidí.

V roce 1991 se konala v New Yorku další konference, která vyzvala k zavedení dne pro mladé.

Několik mladých lidí se spolu baví a podporují den mládeže.
Zdroj: istockphoto.com

Proč je důležité respektovat mladé lidi?

Tento den připomíná potřebu zlepšit životní podmínky mladých lidí a podporovat jejich vzdělávání, vývoj a zapojení do společnosti.

Hlavní důvody, proč se slaví den mládeže:

 • Upozornění na potřeby a přínosy teenergerů – upozorňuje na potřeby a přínosy mladých lidí pro společnost a připomíná, že jsou důležitou součástí naší společnosti.
 • Podpora vzdělávání a rozvoje – podporuje vzdělávání a rozvoj mladých lidí a zlepšuje jejich životní podmínky.
 • Podpora politické aktivity – vyzývá k zapojení mladých lidí do politických procesů a rozhodování. Podporuje jejich účast v těchto procesech.
 • Připomenutí závazku ke zlepšení podmínek – tento den připomíná závazek vlád a společnosti k zajištění lepších podmínek pro studenty a k podpoře jejich zapojení do společnosti.
 • Podpora společenské angažovanosti – podporuje společenskou angažovanost a aktivitu mladých lidí ve společnosti a motivuje je k zapojení do dobrovolnických aktivit a charitativních projektů.

Který den se slaví?

Rok12. srpna
2023sobota
2024pondělí
2025úterý
2026středa
2027čtvrtek
2028sobota
2029neděle
2030pondělí
2031úterý
2032čtvrtek

Objevte podobné články

Akce konané pro tento den

Mnoho zemí využívá této příležitosti k organizaci různých akcí a programů, které mají za cíl podpořit mladé lidi.

Mezi nejčastější akce patří:

 • Kulturní akce – konají se různé kulturní akce, jako jsou hudební vystoupení, divadelní představení, filmové projekce a další.
 • Sportovní akce – Světový den pro mladé může být příležitostí pro sportovní turnaje, závody, fitness akce a další.
 • Konference a workshopy – mnoho organizací pořádá konference, workshopy a diskusní fóra, které se zaměřují na témata jako vzdělávání, kariéra, zdraví a další.
 • Dobročinné akce – den mládeže může být příležitostí pro dobročinné akce, jako jsou charitativní sbírky, dobrovolnické práce nebo ekologické akce.
 • Mše svatá – den pro mládež je víceméně církevní svátek a v mnoha zemích se koná mše svatá nebo jiné církevní obřady na podporu puberťáků.
Podíl gramotných lidí nad 15 let. Studie, kterou se zabývá den pro mladé.
Zdroj: ourworldindata.org

Organizace, které se starají o děti a mládež

Mnoho organizací se stará o mladé lidi a pomáhá jim v různých oblastech života.

Organizace pomáhají rozvíjet schopnosti a potenciál teenergerů.

Mezinárodní organizace, které pomáhají mládeži:

 • UNICEF – Organizace OSN, která se zaměřuje na ochranu práv dětí a mladých lidí, včetně zajištění základního vzdělání, ochrany před násilím a lepší zdravotní péči.
 • YMCA – Mezinárodní křesťanská organizace, která se zaměřuje na rozvoj teenargerů prostřednictvím sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit.
 • Big Brothers Big Sisters – organizace, která se zaměřuje na poskytování mentorství a podpory pro mladé lidi, kteří se potýkají s různými obtížemi.
 • Boys & Girls Clubs of America – poskytuje bezplatné programy a služby pro studenty v oblasti vzdělání, zdraví a volného času.
 • The Trevor Project – zaměřuje se na poskytování podpory a pomoci lidem LGBTQ+ komunity.
 • Young Women’s Christian Association (YWCA) – organizace, která se zaměřuje na zajištění rovných příležitostí pro ženy a dívky v oblasti vzdělání, pracovního trhu a veřejného života.
 • AIESEC – Mezinárodní organizace studentů, která se zaměřuje na rozvoj vedení a mezinárodní spolupráci mezi mládeží.
 • Junior Achievement – organizace, která se zaměřuje na rozvoj ekonomického povědomí a podnikavosti u mladých lidí prostřednictvím vzdělávacích programů.
 • Červený kříž – pořádá různé aktivity pro mladé lidi, jako například kurzy první pomoci, dobrovolnické práce nebo humanitární mise.

Mládež aneb stručné informace o divokém období

Obecně lze toto období označit jako důležitý mezník života mezi dětstvím a dospělostí. Obvykle se tím myslí věková kategorie mezi 15 a 24 lety.

Tento rozsah může být v různých zemích a kulturách odlišný.

Teenargery jsou charakterizovány velkými změnami v životě jedince, jako je fyzický a emocionální vývoj, vstup na střední školu později na vysokou školu, hledání identity a místa ve společnosti a první pracovní zkušenosti.

V tomto období lidé hledají nové zájmy a způsoby, jak se angažovat v komunitě a přispět společnosti.

Často kladené otázky

Kdy se slaví den věnovaný mladým?

Každoročně se den mládeže koná 12. srpna. Mimo jiné je to skvělé datum proto, že je venku teplo a mohou se konat venkovní akce.

Jaké akce se konají pro mládež?

Mezinárodní organizace a místní skupiny pořádají akce pro širokou veřejnost zaměřené na mladé lidi. Konají se koncerty, zajímavé kurzy (vaření, malování, tvoření), festivaly, kvízy, sportovní přátelská utkání, předčítání v knihovně.

Jaké je hlavní poselství Mezinárodního dne mládeže?

Spojovat mládež, podporovat vzdělávání, uznání jejich názorů a dávat pozor na to, aby bylo s mladými lidmi zacházeno s respektem.

Mezinárodní den mládeže je důležitou příležitostí pro celosvětovou podporu a uznání teenergerů a jejich přínosu pro společnost.

Tento den nám připomíná, že mladí lidé mají právo být slyšeni a respektováni a že je nezbytné podporovat jejich potřeby, zájmy a plány.

Je důležité, aby se vzdělávací, pracovní a občanské příležitosti dostávaly všem lidem, aby se mohli stát aktivními a úspěšnými členy společnosti.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)