Proč je den překladatelů klíčem komunikace mezi kulturami?

Oslavte Mezinárodní den překladatelů, který se věnuje práci a komunikaci mezi lidmi hovořícími různými jazyky a překonání jazykové bariéry.

Víte jaké texty se překládají?

Jaké cizí jazyky tlumočníci používají?

A co nám vlastně tento den přináší?

Základní fakta

Kdy se slaví30. září
Kde se slavítéměř celý svět
Kdo se podílel na založeníMezinárodní federace překladatelů
Datum vzniku1991
Důvod vznikuPodpora překladatelů

Historie dne věnovanému překladatelům

Překladatelský den byl poprvé oficiálně vyhlášen v roce 1991 Mezinárodní federací překladatelů (FIT) a od té doby se slaví každoročně 30. září.

Tento den byl zvolen na památku svatého Jeronýma, který je považován za patrona překladatelů. Sv. Jeroným byl biblický učenec, kněz a překladatel, který ve 4. století přeložil Bibli do latiny (tzv. Vulgata).

Překladatelská činnost na internetu.
Zdroj: istockphoto.com

Co vše musí tlumočník zvládnout?

 • Překladatelé se musí naučit myslet jako autoři: musí interpretovat a převádět autorský styl a kontext do cílového jazyka, aby zachovali význam a ducha originálního textu. To znamená, že musí být schopni myslet a psát jako autoři.
 • Pracují na různých typech materiálů: překládají různé typy materiálů, od oficiálních dokumentů, technických manuálů, webových stránek až po beletrii a poezii.
 • Musí být flexibilní: aby se mohli přizpůsobit různým stylům a nápadům různých autorů, ale také při překládání do různých jazyků.
 • Musí umět využívat technologie: pro zlepšení své práce, včetně překladatelských softwarů, slovníků a korpusů. Tyto nástroje umožňují rychleji a přesněji překládat a zlepšovat kvalitu práce.
 • Tlumočníci jsou klíčoví pro mezinárodní komunikaci: pomáhají překonávat jazykové bariéry. Bez překladatelů by bylo obtížné nebo dokonce nemožné komunikovat s lidmi mluvícími jinými jazyky, což by mohlo vést k omezení obchodu, kulturní výměně a porozumění mezi národy.

Každý jazyk má své specifické výrazy, idiomy a gramatiku, překladatelé je musí znát.

Proč mají překladatelé svůj den?

Cílem tohoto dne je zvýšit povědomí o významu překladatelů a tlumočníků, jejich úloze při zajišťování přesné a jasné komunikace mezi lidmi a kulturami a o jejich přínosu pro mezinárodní porozumění a spolupráci.

Který den se slaví?

Rok30. září
2023sobota
2024pondělí
2025úterý
2026středa
2027čtvrtek
2028sobota
2029neděle
2030pondělí
2031úterý
2032čtvrtek

Co nám přináší tento den?

 1. Připomíná důležitost překladatelů a tlumočníků v mezinárodní komunikaci a porozumění mezi kulturami a národy.
 2. Oslovuje význam a hodnotu práce překladatelů a tlumočníků.
 3. Zvyšuje povědomí o potřebě překladu a tlumočení v mezinárodním obchodě, diplomacii a vzdělávání.
 4. Podporuje multikulturní porozumění a uznání jazykové rozmanitosti.
 5. Podporuje rozvoj překladatelských a tlumočnických dovedností a profesionálních standardů.
 6. Umožňuje sdílet a oslavovat úspěchy a inovace v oboru překladu a tlumočení.
 7. Vytváří prostor pro diskusi o aktuálních témat a výzvách v oboru.
 8. Posiluje vztahy mezi překladateli a tlumočníky v různých zemích a oblastech.
 9. Inspiruje nové generace k zájmu o překladatelskou a tlumočnickou profesi.
 10. Ukazuje uznání a respekt k překladatelům a tlumočníkům za jejich práci a přínos ke společnosti.
Informace o překladatelské práci v době covidu.
Zdroj: redokun.com

Objevte podobné články

Akce konané na Světový den překladů

Na překladatelský den se pořádají různé akce a oslavy po celém světě. Některé z nejčastějších akcí zahrnují:

 • Konference a semináře – po celém světě se konají konference a semináře zaměřené na překlad a tlumočení, které přináší překladatelům a tlumočníkům nové informace a vědomosti, příležitosti k síti a sdílení zkušeností.
 • Literární večery a setkání s překladateli – ve spolupráci s nakladatelstvími a knihovnami se mohou pořádat literární večery a setkání s překladateli. Představují nové překlady knih nebo umožňují autorům a čtenářům setkat se a diskutovat o literatuře.
 • Online akce a webináře – v poslední době se staly populárními online akce a webináře zaměřené na překlad a tlumočení, které umožňují účastníkům z celého světa připojit se a sdílet své zkušenosti a názory.
 • Překladatelské soutěže a workshopy – různé organizace a společnosti mohou pořádat soutěže a workshopy, které umožňují překladatelům a tlumočníkům procvičovat své dovednosti a získávat zpětnou vazbu od odborníků v oboru.
 • Vzdělávací programy – některé univerzity a vzdělávací instituce mohou nabízet speciální programy a kurzy v oblasti překladu a tlumočení, které umožňují studentům rozvíjet své dovednosti a kariéru v oboru.
 • Kulturní akce – mnoho kulturních center a organizací po celém světě může pořádat kulturní akce a festivaly, které slaví jazykovou a kulturní rozmanitost a přinášejí je lidem různých kultur.

Organizace, které se starají o překladatele

Existuje mnoho organizací a asociací, které se starají o překladatele a tlumočníky, nabízejí jim podporu, vzdělávání a zastupují jejich zájmy.

Některé z nejvýznamnějších organizací:

 • Mezinárodní federace překladatelů (FIT) – je největší mezinárodní organizace, která reprezentuje více než 100 tisíc překladatelů v 60 zemích. FIT se zasazuje o rozvoj a propagaci překladatelské profese a podporuje vzdělávání a spolupráci mezi překladateli.
 • Evropská asociace překladatelů v Evropské unii (CEATL) – sdružuje přes 30 národních asociací v Evropě a zastupuje zájmy překladatelů při jednáních s institucemi EU. CEATL se také zasazuje o rozvoj vzdělávání a kvality překladatelského řemesla.
 • Americká překladatelská asociace (ATA) – je největší asociací v Severní Americe s více než 10 tisíci členy. ATA nabízí vzdělávání, odbornou podporu a zastupuje zájmy překladatelů při jednáních s vládními institucemi.
 • Asociace britských překladatelů a tlumočníků (ITI) – největší asociace tlumočníků v Británii, která zastupuje více než 3000 členů. ITI nabízí vzdělávání, profesionální podporu a zveřejňuje informace o překladatelském průmyslu.
 • Mezinárodní asociace tlumočníků (AIIC) – mezinárodní asociací, která zastupuje více než 3000 profesionálních tlumočníků v 100 zemích. AIIC se zasazuje o zlepšení podmínek pro tlumočení a podporuje standardy a etické normy v oboru.
Statistické informace o tlumočnících v USA.
Zdroj: redokun.com

Fascinující informace o práci překladatele

Překladatel je osoba, která překládá text z jednoho jazyka do druhého. Překladatelé pracují v různých oblastech, včetně obchodu, lékařství, práva, techniky, marketingu a mnoha dalších. Překladatelé mohou pracovat jako nezávislí pracovníci, v překladatelských agenturách, ve vládních institucích nebo v soukromém sektoru.

Další zajímavé a statistické informace najdete na webu redokun.com.

Vzdělání překladatele

Pro práci překladatele je obvykle nutné mít vysokoškolské vzdělání v oblasti jazyků, lingvistiky nebo překladatelství. Mnoho překladatelů má také specializaci v určitém oboru nebo tématu, které se budou překládat.

Jaké jazyky se používají a jaké texty se překládají?

Mezi nejčastější překlady patří technické dokumentace, smlouvy, webové stránky, vědecké publikace, marketingové materiály, knihy a právní dokumenty.

Nejčastěji překládanými jazyky jsou angličtina, španělština, francouzština, němčina a čínština.

V závislosti na regionu a oblasti působnosti mohou být další jazyky také velmi významné, jako například arabština, japonština, korejština, portugalština a ruština.

Často kladené otázky

Kdy se slaví den překladatelů?

Každý rok se významný den pro překladatele oslavuje 30. září.

Jaké akce se konají v rámci Mezinárodního dne překladatelů?

Po celém světě se konají místní nebo mezinárodní akce, které souvisejí s prací překladatelů. Konají se odborné přednášky, setkávání s překladateli, vzdělávací kvízy, literární večery.

Co vše dělá překladatel?

Překladatel má na starost nejenom překládání textů, dokumentů, knih a smluv, ale také webových stránek, konverzací, může tvořit titulky do filmů a videí. Pomáhá s mezinárodní komunikací. Překladatel může být zaměstnán v nemocnici, úřadu nebo v soukromé firmě a zprostředkovávat rozhovory v cizí řeči.

Mezinárodní den překladatelů slaví významnou roli, kterou překladatelé hrají v udržování a podpoře mezilidské komunikace a porozumění.

Je to příležitost uznat a oslavit tvrdou práci, odborné znalosti a schopnosti překladatelů a připomenout důležitost tohoto povolání pro celosvětovou spolupráci a porozumění mezi kulturami.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)