Ptačí zpěv slaví svůj den. Význam štěbetání a jeho dopad na ekosystémy a náš organismus

Proč je důležité slavit Mezinárodní den ptačího zpěvu?

Jaký je původ a historie dne ptačích zvuků?

Jaký dopad má hlas ptáků na naše tělo?

Základní fakta

Kdy se slavíprvní neděle v květnu
Kde se slavícelosvětově
Kdo se podílel na založeníBirdLife International
Datum vzniku1987
Důvod vznikuInformace o ptačím zpěvu a ochrana opeřenců

Historie dne věnovanému ptačímu zpěvu

Den ptačích zvuků (anglicky International Dawn Chorus Day) má své kořeny v tradici nazývané „Ranní sbor ptáků“. Tato tradice se datuje až do 19. století, kdy se lidé začali setkávat v ranních hodinách, obvykle na jaře, aby naslouchali a obdivovali ptačí zpěv.

V roce 1984 se britská organizace The Wildlife Trusts (Svaz pro ochranu přírody) rozhodla tuto tradici uplatnit a slavit ji jako Ranní sbor ptáků. Oslavy se konaly v různých lokalitách ve Spojeném království a staly se oblíbeným způsobem, jak propojit lidi s přírodou a ptáky.

V roce 1987 se Ranní skupina ptáků stala mezinárodní, když se připojily další organizace po světě. BirdLife International, vedoucí světová organizace zabývající se ochranou ptáků, se stala hlavním organizátorem a zahájila oslavy Mezinárodního dne ptačího zpěvu.

Dva ptáčci a jejich zpěv.
Zdroj: pexels.com

TOP 5 zajímavostí o dni ptačích zvuků

 • Tradičně se den ptačího zpěvu slaví v ranních hodinách, kdy je ptačí aktivita největší. Je to ideální čas na poslech různých druhů ptáků a jejich písní.
 • Tento den si získal popularitu díky sociálním sítím. Lidé sdílejí fotografie, videa a zvukové záznamy ptáků, které zachytí během oslav tohoto dne. Tím se vytváří globální komunita nadšenců ptáků.
 • Počet druhů: Existuje přibližně 10 400 druhů ptáků na světě.
 • Ohrožené druhy: Podle Červeného seznamu ohrožených druhů organizace IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody) je mnoho druhů ptáků považováno za ohrožené. Jedná se o kriticky ohrožené nebo ohrožené.
 • Migrační ptáci: Mnoho ptáků podniká každoročně migrace na dlouhé vzdálenosti, přičemž některé cestují až tisíce kilometrů. Tyto migrace jsou fascinující a mají významný dopad na ekosystémy.

Proč se slaví tento den?

Den věnovaný ptačímu cvrlikání má několik důležitých důvodů a cílů:

 • Ochrana ptáků: Tento den slouží k upozornění na důležitost ochrany ptáků. Ptáci jsou důležitou součástí našeho ekosystému a plní mnoho klíčových rolí, jako jsou šíření semen, omezování populací škůdců a zachování rovnováhy v přírodě. Oslava dne ptačího zpěvu nám připomíná, že je nutné chránit jejich přirozené prostředí a zajistit jim dostatek prostoru pro přežití.
 • Povědomí a vzdělávání: Slouží ke zvyšování povědomí o ptácích a jejich zpěvu. Zvuky a písně ptáků jsou fascinující a příjemné, a tímto způsobem se můžeme přiblížit přírodě i v městském prostředí. Tento den nám dává příležitost naučit se více o různých druzích ptáků, jejich životnímu prostředí, migračních trasách a o jejich významu pro biodiverzitu.
 • Oslovování veřejnosti: Skvělá příležitost k zapojení veřejnosti do ochrany ptáků. Pořádání akcí, jako jsou výlety za pozorováním ptáků, workshopy nebo výstavy, může přitáhnout zájem lidí o přírodu a ptáky. Informování lidí o problémech, kterým ptáci čelí, jako je ztráta přirozeného prostředí, nelegální obchod s exotickými ptáky a narušování jejich migračních tras, může vést k podnikání kroků pro jejich ochranu.
 • Globální spolupráce: Den ptačích melodií představuje příležitost k propojení organizací, vědců, ochránců přírody a veřejnosti po celém světě. Společné úsilí a spolupráce jsou klíčové pro účinnou ochranu ptáků a jejich přirozeného prostředí. Tento den připomíná význam mezinárodní spolupráce při ochraně ptáků a jejich prostředí.

Který den se slaví?

Rokprvní neděle v květnu
20237. května
20245. května
20254. května
20263. května
20272. května
20287. května
20296. května
20305. května
20314. května
20322. května

Objevte podobné články

Akce konané na den zpěvu ptáků

 • Procházky za pozorováním ptáků: Organizují se výlety do přírody, kde se lidé mohou vydat za pozorováním a identifikací různých druhů ptáků. Průvodci často poskytují informace o ptácích a jejich zpěvu.
 • Workshop a přednášky: Probíhají přednášky, které se zaměřují na ptáky, jejich biologii, ochranu a význam v ekosystémech. Tato setkání poskytují příležitost ke vzájemnému učení a sdílení znalostí.
 • Fotografické soutěže: Pořádají se soutěže, kde lidé mohou zasílat své nejlepší snímky ptáků. Tyto soutěže podporují zájem o ptáky a umožňují lidem sdílet své fotografické dovednosti.
 • Vzdělávací programy pro děti: Ve školách a dalších vzdělávacích institucích se mohou konat programy zaměřené na ptáky a jejich zpěv. Děti se učí o různých druzích ptáků, jejich životním prostředí a významu ochrany.
 • Noční prohlídky: Kromě ranních procházek se někdy pořádají také noční prohlídky, během kterých lze poslouchat noční zpěv sov a jiných nočních ptáků.
 • Výstavy a prezentace: Někdy jsou organizovány výstavy fotografií, ilustrací a dalších výtvarných děl, které se týkají ptáků a jejich zpěvu. Tyto výstavy poskytují umělcům a tvůrcům prostor k prezentaci své práce.

Organizace, které se starají o bezpečnost ptáků

Po celém světě je několik organizací a institucí, které se zabývají ochranou a bezpečností ptáků. Některé z těchto organizací mají globální dosah, zatímco jiné se zaměřují na specifické regiony nebo druhy.

 • BirdLife International: Největší světová organizace zaměřená na ochranu ptáků a jejich přirozeného prostředí. Spolupracuje s místními partnerstvími v různých zemích a působí na celosvětové úrovni. Jejich práce zahrnuje výzkum, ochranu biotopů, vzdělávání a povědomí o ptácích a jejich ochraně.
 • Royal Society for the Protection of Birds: RSPB je britská organizace, která se zaměřuje na ochranu ptáků ve Spojeném království. Jejich práce zahrnuje správu přírodních rezervací, výzkum, vzdělávání a ochranu ohrožených druhů ptáků.
 • American Bird Conservancy: ABC je americká organizace, která se zaměřuje na ochranu ptáků v Severní a Jižní Americe. Jejich práce zahrnuje ochranu hnízdišť, migrace a přírodních oblastí důležitých pro ptáky. Také podporují vzdělávání a povědomí o ptácích.
 • International Crane Foundation: ICF je organizace zaměřená na ochranu a obnovu populací jeřábů po celém světě. Jejich práce zahrnuje výzkum, ochranu přírodních oblastí, obnovu biotopů a vzdělávání veřejnosti.
 • Wetlands International: Organizace zaměřená na ochranu mokřadů a vodních ekosystémů, které jsou klíčové pro mnoho druhů ptáků. Jejich práce zahrnuje monitorování, obnovu mokřadů, ochranu migračních tras a podporu udržitelného hospodaření s vodou.

Tyto organizace se zaměřují na různé aspekty ochrany ptáků, včetně výzkumu, správy přírodních rezervací, ochrany biotopů, vzdělávání veřejnosti a spolupráce s místními komunitami. Jejich práce je důležitá pro zachování biodiverzity a ochranu ohrožených druhů.

Pozorování ptáků v přírodě.
pexels.com

Jaký má vliv ptačí cvrlikání na náš organismus?

 • Relaxace a snížení stresu: Poslech ptačího zpěvu může působit uklidňujícím a relaxačním způsobem. Zvuky přírody, včetně ptačího zpěvu, mohou snižovat hladinu stresu, napětí a úzkosti.
 • Zlepšení nálady: Příjemné zvuky ptačího zpěvu mohou stimulovat uvolňování endorfinů a serotoninu v mozku, což jsou hormony spojené s dobrou náladou a pocity štěstí. Poslech ptačího zpěvu může tedy přispět k lepšímu rozpoložení a emocionální pohodě.
 • Spojení s přírodou: Ptačí zpěv je přirozený zvuk přírody, který nás propojuje s okolním prostředím. Poslech ptačího zpěvu může zvýšit naše povědomí o přítomnosti přírody a pomoci nám se uvolnit a odpojit od každodenního shonu.
 • Koncentrace a produktivita: Některé studie naznačují, že poslech přírodních zvuků, včetně ptačího zpěvu, může zlepšit naši koncentraci a kognitivní funkce. Může nám pomoci se soustředit, zvýšit naši produktivitu a podporovat lepší výkonnost.
 • Zlepšení kvality spánku: Pro některé lidi může ptačí zpěv působit jako příjemný a uklidňující zvukové pozadí, které jim pomáhá usnout a zlepšuje kvalitu spánku.

Často kladené otázky

Kdy se slaví Mezinárodní den ptačího zpěvu?

Každý rok se tento den slaví první neděli v květnu.

Jaké akce se konají v rámci ptačího dne?

Města a spolky pořádají procházky s cílem pozorovat ptáky. Konají se besedy, diskuze a zajímavé výstavy s informacemi o ptácích. Pro děti se konají interaktivní výstavy a setkání s odborníky. Děti jezdí do ZOO na komentované prohlídky s ukázkou ptačího zpěvu a létání.

Jaký velký vliv má ptačí štěbetání na náš organismus?

Ptačí cvrlikání má pozitivní účinky na naší psychiku, zlepšuje náladu, snižuje stres, zlepšuje produktivitu a kvalitu spánku.

Mezinárodní den ptačího zpěvu je významnou událostí, která slouží k oslavě a ochraně ptáků a jejich zpěvu.

Tento den nám připomíná důležitost ptáků v našem ekosystému a povzbuzuje nás k jejich ochraně a zachování jejich přirozeného prostředí. Ptačí zpěv nám poskytuje nejen příjemné zvukové kulisy, ale také pozitivně ovlivňuje naši psychiku a působí relaxačně.

Ptačí den nám připomíná, že příroda a opeřenci jsou hodnotným dědictvím, které musíme chránit pro budoucí generace. Je to příležitost k vzájemnému sdílení znalostí, zážitků a snahy o ochranu těchto křehkých tvorů.

Ať už se účastníme procházek za pozorováním ptáků, vzdělávacích programů nebo jen nasloucháme ptačímu zpěvu ve svém okolí, každý z nás může přispět k ochraně a vytváření lepšího prostředí pro ně a pro nás samotné.

Den za ptačí zpěv nám připomíná, že i malé kroky mohou mít velký vliv na ochranu přírody a biodiverzity.

Autor článku
Lucie Šťastná

Jsem vystudovaná zdravotní sestra, která se od roku 2014 věnuje psaním článků. Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Moc ráda sháním zajímavé informace a píši poutavé články, které jak doufám, budou bavit i vás.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)